woensdag 14 november 2018

MIDTERMS 2018 / TRUMP: 'GROOTSTE OVERWINNING OOIT!'.......TOCH EEN 'BLUE WAVE'????

Cartoon overgenomen van Seattle Times, originele artikel   ---  Hier  ---
Bovenstaande Cartoon was van vorige week...wordt vervolgd..!
https://www.seattletimes.com/opinion/rural-areas-resist-elections-big-blue-wave/


zondag 11 november 2018

SHARTIE AART DEKKER / ANTI-DOPING PRAKTIJK: Nutteloze Anti-doping Uitwassen... / EVEN NADENKEN / CABARET /

Cartoon overgenomen van   ---  Hier ---
Begrijp me niet verkeerd; ook ik ben voor een Dopingvrije Sport. Maar....

.....dat wil niet zeggen dat er in het kader van die schone sport geen nutteloze dingen gebeuren, en dat er geen kwalijke uitwassen zijn van sommige regels. Ik heb weleens gevoel dat het bijna als een doel kan uitpakken 'dat de goeden nu eenmaal onder de kwaaien moeten lijden'. Ikzelf heb alleen maar uit eigen waarneming kunnen gadeslaan hoe rücksichtslos er regels worden toegepast in de sport waar ik dichtbij sta; het Basketball (natuurlijk). In mijn wijde omgeving en over een behoorlijk lange periode, ken ik twee gevallen waar basketballers werden betrapt op 'doping'. In beide gevallen betrof het discutabele zaken, waarin er het nodige was af te dingen op de uitkomst, die overigens waarschijnlijk volgens de regels wel degelijk overtredingen betroffen. Maar als 'dopinggebruik', in de zin van bewust iets doen, en al helemaal datgene doen om er ongeoorloofd voordeel mee willen behalen, was er voor de volle 100% geen sprake van Dopinggebruik. De nadelige gevolgen voor de personen in kwestie, in een geval voor de club waar een van die spelers speelde toen hij 'betrapt' werd, en zelfs (het imago van) de sport als geheel en haar toekomst, waren ze uiterst beschadigend. Je moet je dan volgens mij afvragen of het doel de middelen wel heiligt. Ik denk van niet; ik denk dat het goedkoper, minder beschadigend en effectiever zou kunnen...

De aanleiding voor deze korte ontboezeming waren de taferelen die ik vorige week woensdagavond na de wedstrijd Dutch Windmills – Aris Leeuwarden gadesloeg, iets wat ik al vele malen op verschillende plaatsen, maar helaas wel vaak op vergelijkbare tijdstippen, en zeker in vergelijkbare omstandigheden gadegeslagen heb; een of meer spelers die moesten plassen, dat gedurende een aanzienlijke tijd niet konden -omdat ze in de wedstrijd flink arbeid hadden verricht- en een heel team dat daardoor uren moest wachten alvorens een behoorlijke lange thuisreis kon worden aangevangen. Kom je tussen 1AM en misschien wel 2:30AM thuis aan, op een midweekse avond, een sportdag dus die uit en thuis daardoor elf, twaalf uur heeft geduurd. Dat is niet goed....

Noot: voor alle duidelijkheid, ik schreef dit korte stukje niet omdat ook maar wie ook heeft lopen klagen, laat staan mij tot het schrijven ervan heeft aangezet.

Voor een vrolijk besluit van dit gewichtige onderwerp, ik moest er weer aan denken door het bespreken van 'het gebeurde', kwam dit stukje cabaret naar boven bubbelen...


Polleke (en de Peer)

AART DEKKER
 

VK RUBRIEK 'DE PERFECTE...Voorzitter': Alexander Rinnooy Kan' / VERGADEREN / GOED VOORBEELD /

De perfecte Voorzitter

Zo leidt de perfecte voorzitter een vergadering

Alexander Rinnooy Kan zit sinds 1980 vergaderingen voor bij organisaties van allerlei pluimage. Hij weet hoe je het beste een vergadering leidt.


‘De perfecte voorzitter is goed voorbereid. Je leest álles van tevoren. Zo kun je ook inschatten: wat is lastig, wat is makkelijk. Als je problemen verwacht bij een of twee deelnemers, bel je ze de avond tevoren even op: ‘Dit staat op de agenda, kun je me een idee geven van wat je wilt bereiken?’

‘Nederlanders vergaderen graag, ook al beweren ze dat ze er een hekel aan hebben. Voor een voorzitter, mannelijk of vrouwelijk, is het dankbare dat je echt kunt bijdragen aan de kwaliteit van de vergadering.

‘De perfecte voorzitter is goed voorbereid. Je leest álles van tevoren. Zo kun je ook inschatten: wat is lastig, wat is makkelijk. Als je problemen verwacht bij een of twee deelnemers, bel je ze de avond tevoren even op: ‘Dit staat op de agenda, kun je me een idee geven van wat je wilt bereiken?’

Alexander Rinnooy Kan (1949) is universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de UvA. Hij is bekend vanwege zijn vele voorzitterschappen, onder andere bij de Sociaal Economische Raad en VNO-NCW. 

Met voormalig Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet schreef hij het boek Voorzitter! De kunst van voorzitten zonder hamer’ 

‘De perfecte voorzitter is onpartijdig, maar moet niet bóven de partijen staan. Hij ontleent zijn gezag aan zijn onpartijdigheid. Hij luistert en geeft verschillende meningen een kans. Hij laat iedereen aan het woord. Hij zal wel een mening hebben, maar draagt die mening nooit zo sterk uit dat mensen die die niet delen uiteindelijk met een katterig gevoel de zaal verlaten.

‘Bij een afscheid zei iemand eens tegen me: ‘Je was echt een onzichtbare voorzitter.’ Dat was positief bedoeld en dat vond ik een groot compliment. Dat je mensen niet duwt of dwingt, behalve als het echt niet anders kan.

‘Als voorzitter streef je twee dingen na. Je bent een regisseur, je moet het gesprek ordenen, iedereen een kans gunnen, ervoor zorgen dat iedereen zich gehoord voelt. Maar er is méér dan dat. Als het goed gaat, moet er aan het eind van de rit ook iets liggen waarmee iedereen tevreden is. Misschien niet iedereen voor de volle honderd procent; maar zo gaat dat. Wij Nederlanders zijn heel erg bereid te proberen het met elkaar eens te worden. Veel meer dan bijvoorbeeld Engelsen en Amerikanen.

‘Een goede voorzitter in Nederland is – anders dan in veel andere landen – ook een bemiddelaar. Tussen al die verschillende meningen zoek je naar een gezamenlijke uitkomst waarmee iedereen redelijk kan leven.

‘Dat is een kwestie van goed luisteren, van lichaamstaal lezen. Op tijd even schorsen. Zit iemand achterover geleund of juist voorover. Zit iemand te knikken of juist te schudden met het hoofd. Daarnaar kijken is heel leerzaam.

‘Wat moet je niet doen? Boos worden. Je erg opwinden. Ik geloof niet dat dat ooit zin heeft. Zelfs wanneer je echt reden hebt om boos te zijn, als mensen zich evident misdragen, dan is het nog altijd beter om niet heel boos te worden. Je wilt de vergadering beheersen: begin bij jezelf.

‘Zie je bij anderen grote opwinding, dan zeg je zoiets als: ‘Ik heb de indruk dat niet iedereen het met u eens is.’ Belangrijk is dat ook minder blije deelnemers denken: ‘Ik heb mijn zin niet gekregen, maar ik heb wel een kans gekregen.’

‘Voorzitters verdienen vooral waardering als ze erin slagen binnen de gestelde tijd tot een besluit te komen waarmee iedereen kan leven. Je kunt als voorzitter erg populair worden als je je houdt aan de tijdsplanning. En zeker wanneer je binnen die gegeven tijd iets tot stand weet te brengen waar mensen tevreden mee zijn. Je wilt mensen het gevoel geven dat hun tijd goed besteed is. Dat ze iets bijgedragen en iets nuttigs gerealiseerd hebben.’
 
**
 
Het originele Interview van de Volkskrant
en vast nog heel veel meer interessants, lees je   ---  Hier  ---
 
***
U-SHARTIE AART DEKKER:

Het Vergaderseizoen is weer op vol vermogen gaande. Ik dacht -waarschijnlijk zoals ook de Volkskrant- een Goed Voorbeeld kan nooit kwaad... (AD)
 

zaterdag 10 november 2018

MUZIEK / LIEFDE & RELATIES / VIDEOCLIP: Flight of the Conchords - 'Unnatural Love'. / HUMOR / NZL & AUS /
HD - C - Season 2 Episode 5 Unnatural Love

Ik Herken Me hier (natuurlijk) totaal niet in, maar vind het wel erg Grappig..! (AD)
Gepubliceerd op 22 jul. 2009
Copyright HBO, no infringement intended. 
Lyrics:

Loretta broke my heart in a letter
She told me she was leaving and her life would be better
Joan broke it off over the phone
 After the tone she left me alone
Jen said she'd never ever see me again
When I saw her again, she said it again

Jan met another man
Leeza got amnesia just forgot who I am
Felicity, said there was no electricity
Emily, no chemistry
Fran ran,
Bruce turned out to be a man
Flo had to go;
I couldn't go with the flow

Carol Brown just took a bus out of town
But I'm hoping that you'll stick around

(He doesn't cook or clean;
he's not good boyfriend material)
Ooh we can eat cereal!
(You'll lose interest fast, his relationships never last)

Shut up girlfriends from the past
(He says he'll do one thing and then he goes and does another thing)

Oh, who organised all my ex girlfriends into a choir and got them to sing?
(Ahh ahh ahh ahh ahh ahh ahh ahh)
Who? Who?
Mmm, shut up
(Ahh ahh ahh ahh ahh ahh ahh ahh)
Shut up girlfriends from the past

Mimi will no longer see me
(Doo doo doo doo doo doo doo doo doo)
Britney, Britney hit me
(Doo doo doo doo doo doo doo doo doo)
Paula, Persephone, Stella and Stephanie
(Doo doo doo doo doo doo doo doo doo)
There must be 50 ways that lovers have left me
(Doo doo doo doo doo doo doo doo doo)

Carol Brown just took a bus out of town
Love is a delicate thing it could just float away on the breeze
(He said the same thing to me)
How can we ever know if I'm the right person in this world
(He means he looks at other girls)
Love is a mystery, it does not follow a rule
(This guy is a fool)
(He will always be a boy; he's a man that never grew up)
I thought I told you to shut u-u-up

(Ahh ahh ahh ahh ahh ahh ahh ahh) Mona, you told me you were in a coma (Ahh ahh ahh ahh ahh ahh ahh ahh)
Tiffany, you said that you had an epiphany
(Ahh ahh ahh ahh ahh ahh ahh ahh)
Mmm, would you like a little cereal?
 (Ahh ahh ahh ahh ahh ahh ahh ahh)
Women, who asked this choir of my ex girlfriends?
Was it you,

Carol Brown? Was it you, Carol Brown?
Carol Brown just took a bus out of town
But I'm hoping that you'll stick around
Stick around
(Doo doo doo doo doo doo doo doo doo)
Stick around
 (Doo doo doo doo doo doo doo doo doo)
Doo doo doo doo doo doo stick around
 Doo doo doo doo doo doo stick aroundvrijdag 9 november 2018

AART DEKKER VERSLAG DBL: Windmills flikt het hem weer in de eindfase tegen Aris; maakt grote stap!

Dutch Windmills Dordrecht coach Geert Hammink ijsberend langs de lijn in de winstwedstrijd tegen Aris Leeuwarden

Windmills flikt het hem weer in de eindfase tegen Aris; maakt grote stap!


Donderdagavond, fileavond; ik kruiste mijn duimen voor Aris dat hun lange reis niet -wat vorige week donderdag zeker het geval zou zijn geweest- ergens zou stranden en dat de wedstrijd tenminste door zou gaan. Met vier extra midwekers dit seizoen, zie ik het nog wel een keertje fout lopen dit seizoen. Maar de Aris-ploeg vertrok om 15h00 uit Leeuwarden, deed er drie-en-een-half uur over, en was dus ruim op tijd in Opti Sportboulevard aanwezig.

Het was aardig weer vandaag en ik vond dat de warming-ups er goed uitzagen; zeker de Windmills hadden energie te over.

In Dordrecht heeft natuurlijk nog bijna niemand het in het systeem dat er op zo'n avond een aantrekkelijke semi-topper staat geprogrammeerd, een wedstrijd die je eigenlijk niet mag missen. Dus het viel mij eigenlijk mee dat voor aanvang zo'n 150 mensen de gang naar de hal hadden gevonden. Van vloer, via boarding, naar media en entertainment; alles 'is in the works', of is onderweg naar Nederland, dus het is iedere keer weer afwachten wat er bij een wedstrijd nieuw is. Deze keer was dat een wedstrijdprogramma-leaflet en de DJ-uitrusting, en dat zou later belangrijk blijken.

Tony van den Bosch start Griffin Kinney, Deividas Kumelis, Bas Veenstra, Nick Masterson en David Michaels en Hammink Ryan Richardson, Roel van Overbeek, Pim de Vries, Jito Kok en Shavon Coleman. Vooral van Overbeek wist dat hij een pittige kluif voor zijn neus had, want sinds Alec Wintering -met wie het trouwens, gegeven de omstandigheden, goed gaat- uitviel met die zware blessure, was hij van een tot passiviteit gedwongen (door de BAL affaire) als back-up gedachte, plotsklaps starter op PG. En dat weten de tegenstanders natuurlijk ook allemaal; dus die zetten extra druk op hem. Dat is dan weer wel meteen een kans om forse stappen te maken. De nieuw eerste vervanger is op dit moment Stefan Topalovic. Ook Aris moest trouwens zonder de eerste PG spelen; Jonathan Williams was niet inzetbaar.

In de beginfase had ik het idee dat de Windmills zichzelf en elkaar van enthousiasme voorbijliepen, terwijl Aris degelijk, intens en fysiek speelde vanaf de jumpbal. Dus was het niet zo raar dat de eerste klap voor Aris was; Michaels maakte 0-3. Daarna werd het heel rommelig; balverlies, missers en fouten van beide kanten, maar de Dordtenaren leken voor even al de overhand te krijgen door scores van Shavon Coleman(3), Ryan Richardson(2) en Jito Kok(2). 7-3 derhalve; niets aan de hand voor Dordrecht zou je denken. Maar dat was schijn, Nick Masterson voedde een 0-6 run, alvorens Kok er met een van zijn vier dunks 9-9 van maakte. Niet veel aan de hand zou je zeggen, maar daar dacht Geert Hammink heel anders over; toen Pim de Vries bij een gewonnen reboundduel in zijn gezicht werd geraakt, vroeg hij een Ref; “ Hoe kan dat nou geen fout zijn? Wijzend naar zijn spelers: 'Ik weet niet waar zij mee bezig zijn, maar...' ” Op dat moment had Aris al een gaatje geslagen(11-17). De Dordtenaren speelden dan wel energiek en 'happy', maar aanvallend er teveel mis... Waarbij vermeld dient te worden dat dat mede te danken was aan de energieke en fysieke Aris-verdediging. Dat het kwart op 13-22 eindigde kwam door een score van Bennett Koch en een gemist buzzerschot van Deividas Kumelis, die in de drie resterende seconden nog een goed schot wegkreeg. De negen punten verschil waren te danken aan hoge schotpercentages van Aris en matige van Windmills.

Coach Hammink liet mij eerder deze week weten winst te verwachten. Maar het gat dat Dordrecht liet vallen groeide -ondanks een paar stevige dunks van Kok- binnen vier minuten uit tot 14-28. De andere insideman -Bennett Koch- kwam veelvuldig aan de bal rond de basket, maar had moeite de geblokte Aris-verdedigers voorbij te komen. Hij stapt goed met de bal, maar het zou alles stukken eenvoudiger maken als hij zijn linkerhand net zo zou vertrouwen als de rechter. Met een steal en layup van Roel van Overbeek, begon het momentum de Dordtse kant op te schuiven; de Windmills kregen meer grip op de wedstrijd, maar Leeuwarden bleef het Dordrecht moeilijk maken; defensief door fysiek spel en veelvuldig bumpen, aanvallend door rustig door te scoren. Toch sloot Dordt met drie minuten te gaan voor rust weer aan. Bennett Koch kwam goed door met een dunk en bonus vrijeworp; 30-34. Een aantal defensive stops van Dutch Windmills leverden aan de andere kant geen scores op, waardoor Aris weer iets uitliep(30-36) door meesterschutter Nick Masterson; de open midrange jumper was voor hem een eitje. Het laatste woord was aan de weer zeer actief en atletisch spelende Coleman; hij stond nog op vijf punten, maar met zijn eerste driepunter(uit 5) en nog een tweepunter pakte hij nog voor rust alweer dubbele cijfers. Daarmee gingen de teams rusten bij 37-41.

Ook na rust aanvankelijk nog een slordig spelend Dordrecht. Windmills goed als het rent, en dat deed het duidelijk niet genoeg, bleek ook aan de intens coachende en vocale Geert Hammink: “Go, go Gooo!” schreeuwt hij na een verdedigende rebound. In deze fase zorg Richardson voor de punten; een mooie spinmove en een drietje verder was het een 1-punts wedstrijd. Hammink na DR
Richardson 3ptr en 1p game. Wie zou als eerste de ban breken? het eerst? Shavon Coleman gaf nog meer gas, en bleek nu ook op snelheid in staat te zijn tot meerdere eurosteps in een coast-to-coast drive. Tony van den Bosch zocht bij 5:34 en 46-47 een timeout.

Van de tribunes, waar het aantal toeschouwers door steeds meer binnendruppelende mensen in de loop van de tweede helft bijna verdubbelde, klonken “oh's en ah's”; Bennett stopte Griffin Kinney als een paal met zijn handen omhoog...maar de Refs zagen het anders, Kinney makte beide FT's. Er volgde een dunk van Coleman op assist van Koch. Voor het eerst in de Windmills-geschiedenis liep het publiek echt warm, daarvoor klaargestoomd door gelegenheids-DJ Derrick Veira die de juiste geluiden op de juiste momenten uit de nieuwe apparatuur wist op te dienen.

En alhoewel Dutch Windmills slordig bleef spelen had het vanaf dat moment wel de juiste versnelling en mate van aanvallende agressie gevonden. Bij 53-53 en 2:00 te gaan nam Coleman de wedstrijd over. Een fraaie actie was het toen tussen meerdere verdedigers in moeilijkheden leek te komen; hij toverde zich eruit via een korte give-and-go met Pim de Vries. Dat leverde de go-ahead-score op. Zouden de Windmills dan opnieuw in het vierde kwart toeslaan? Dat is toch wel een kracht als je zelfs slecht begonnen wedstrijden weet te winnen door goed te finishen..! Koch pivoteerde zich een ongeluk, en kwam, nog steeds met de verkeerde hand, door het midden, trok de vierde fout van Kinney bracht de score op 57-54. Het derde kwart werd afgesloten met een driepunter van Sjoerd Koopmans op assist van Kumelis. Nog steeds geen streepje licht tussen Aris en Windmills: 57-57.

Aris meestal iets voor. Ondertussen heeft Pim de Vries de bewaking van Masterson op zich genomen en die heeft het -ondanks uitstekend bewegen zonder bal- daar moeilijk mee. Stefan Topalovis zag een gaatje in de Aris verdediging en benutte dat met een floater en Jito Kok slamt een van zijn vier dunks door de ring. De Nederlands-Braziliaanse aanwinst van Aris -Leonardo Eltink- heeft ondertussen zijn opwachting gemaakt, en was net niet bij machte een wegketsende aanvalsrebound binnen te houden. Even later mist hij zijn eerste DBL-schot. Het werd meer en meer een heerlijke spannende wedstrijd; op een gegeven moment letterlijk puntje-puntje. De fraaie livestream -tenminste dat was mijn indruk op basis van af en toe een glimp- trok voor rust nauwelijks 30 kijkers, maar dat groeide in de spannende eindfase tot tegen de 300; hopelijk trekt dat volgende wedstrijden weer meer mensen naar de zaal, want die mensen maakten deze wedstrijd sfeervol. Kinney buffelde ondanks zijn vier fouten stevig door; 70-70. En toen flikten die duivelse Windmills het gewoon weer; twee driepunters -Coleman via het bord en Richardson- sloegen ineens het gaatje dat uiteindelijk winnend werd(76-70). Vanaf 78-70 vocht Aris furieus om terug te komen; vlak voor tijd zou een rake driepunter van Koopmans het gaatje tot 78-76 met nog wat seconden op de klok hebben gemaakt, maar dat mocht niet meer zo zijn. De mannen uit Friesland zagen de lange reis en een heel lang goed spelen niet beloond gezien met winst.

Windmills staat met 5:6 stevig op de vertekende ranglijst gedeeld tweede met Donar Groningen, effectief (op basis van verloren wedstrijden) is dat een derde plaats met de aankomende uit-tegenstander New Heroes Den Bosch met een keer verlies meer daar achter. Maar nu komt er een heel nieuwe fase aan, met veel toppers als tegenstanders, maar wel toppers die het allemaal zwaar hebben in Europa... Aris speelt zaterdag in Rotterdam en verdedigt zijn behoorlijke voorsprong op Feyenoord.

Maar het belangrijkste voor een club in opbouw was de aantrekkelijke wedstrijd voor het publiek en de positieve respons van dat publiek; mijn stelling is altijd dat je professionele sport in de eerste plaats bedrijft voor het publiek, en dat zat deze wedstrijd best goed.

AART DEKKERwoensdag 7 november 2018

BASKETBALLCOLUMNISTEN LEON KERSTEN & AART DEKKER: Hey Leon?, Hey Aart! 2018-19(1) - Fiba Europe Cup, DBL, Orange Lions, 3X3 en OpleidingsvergoedingLeon Kersten is een goede journalist met veel liefde voor het Nederlandse Basketball en net als ik is hij een beetje basketballgek, daarom hebben we onze blogs. Vorig seizoen zijn we begonnen met deze vorm van vragen stellen over basketbal in Nederland. Nu de eerste conversatie van dit seizoen.
Hey Leon: Alweer de vierde speeldag in de eerste groepsfase Fiba Europe Cup, met (nog) drie Nederlandse clubs in de race voor plaatsing voor de volgende groepsfase. Donar, ZZ Leiden en New Heroes Den Bosch begonnen geweldig met 3:3 op de eerste speeldag, de tweede was ook niet verkeerd, maar na drie dagen zitten we zowat op 50/50. Ik gaf ze alle drie een goede kans op plaatsing, maar nu ziet het er naar uit dat het toch nog flink rekenen kan worden; altijd leuk, en jouw specialiteit. Hoe schat je de kansen in? Gaan er drie clubs, door? Twee, een, of..? En welke geef jij de beste kansen? En waarom?
Vooraf gaf ik Donar de beste kansen en nog steeds hebben de Groningers goede papieren. Na pak ‘m beet twee maanden moet ik wel voorzichtig concluderen dat de vervangers van Curry en Bruinsma van een minder niveau zijn en dat scheelt (veel). Omdat de kern inclusief coach al lang bij elkaar is en Hammink een aanwinst is, blijft het een sterke ploeg. Zo’n pak slaag als in Charleroi kan gebeuren. Fraai is anders, maar het is zoals het is. Met nog twee thuiswedstrijden te gaan komt dit wel goed, rare zaken daargelaten.

Zorg en Zekerheid vind ik bijzonder knap. Gewoon winnen thuis van de Turken en de volgende ronde is welhaast een feit. Wie had dat gedacht en dat met een minieme rotatie. Nou is het basisteam wel echt sterk. Dat werd nog eens duidelijk tegen Würzburg. Toen werd ook duidelijk dat het pijpje leegliep richting het einde. Ik hoop voor Leiden alleen niet dat die mogelijk extra Europese wedstrijden fysiek ten koste gaan van duels later in het seizoen (play-offs). Want o wat is die rotatie krap.

New Heroes zit in een opbouwfase. Het kan vriezen en dooien. Nieuwe ploeg, nieuwe coach het geheel wisselt hoogte met dieptepunten af. Pardubice was een slachtpartij (vandaag wordt het lastig in Tsjechië zonder Cook en Williams die samen goed zijn voor 35% van de scores), in Israël bleef het lang spannend en tegen Saratov hadden ze kunnen, misschien wel moeten winnen. Leuk, maar zondag tegen Leiden was de beleving en samenhang bedroevend.
Daar komt dan het grote verschil met Donar en Leiden bovendrijven. Want wie is op het veld de baas in Den Bosch? Dat is mij niet duidelijk. Donar heeft Dourisseau en Slagter, Leiden Worthy en Den Bosch….

Plus Den Bosch komt inside een atletische speler (Amerikaan) tekort, die gaat nog wel komen (denk ik) al zal daar het Europese resultaat ook in meespelen. Het kan voor New Heroes aankomen op de thuiswedstrijd tegen Ziona. We zullen het zien.
Hey Leon: Ook de DBL begint goed op stoom te komen. Het wordt druk de komende weken want de structurele midweekse wedstrijden beginnen. En dat zal dit seizoen vier keer meer gebeuren vanwege de toetreding van de tiende DBL-club -ik wilde eigenlijk ‘Francise’ tikken, maar dat is toch nog een beetje voorbarig/ongepast- Dutch Windmills Basketball Dordrecht. De groepjes clubs beginnen al een beetje af te tekenen; de traditionele Top-4, een aantal kandidaat hekkensluiters, en nog twee clubs -hetzelfde Windmills en Aris Leeuwarden- die nog beide kanten uitkunnen. Laten die twee elkaar nu juist aanstaande donderdag in Dordrecht treffen, zie mijn Previes. Behalve dat het een goede raad voor de Friezen is om ruim op tijd te vertrekken -Pfffff, wat een files de laatste weken, en juist ook op die route!- zie mijn Preview, wat denk jij dat de voorlopige uitkomst wordt? Krijgen we een tweedeling in de DBL, of worden het vooralsnog drie pelotonnetjes?
Ik zie het min of meer hetzelfde. Top vier, dan denk ik Dutch Windmills als vijfde, tenminste als er een vervangende pointguard komt voor de zwaargebleseerde Alec Wintering. Dan zie ik toch een gaatje met Aris ontstaan. Apollo en BAL zijn in de huidge samenstelling kansloos voor de play-offs. Den Helder en Feyenoord gaan plek zeven en acht verdelen.

Nog een dingetje. Het is uitermate betreurenswaardig dat er wedstrijden zijn waar de statistieken niet genoteerd zijn. Bijvoorbeeld Apollo tegen BAL Apolloo tegen Windmills en Feyenoord tegen Apollo. Het klinkt misschien als zeuren, maar statistieken beschrijven het verleden en zonder verleden geen heden. Ik weet dat de computer van Landstede op bezoek bij BAL gecrasht is, maar hun man heeft de video nagekeken en alles alsnog genoteerd. HULDE! Hier moet het DBL-bestuur op ingrijpen. Je kunt het klein noemen, maar het hoort erbij. Punt uit.

En nog een dingetje. Waarom zijn niet alle wedstrijden van alle clubs op video beschikbaar om terug te kijken? Ik geloof dat iedereen streamt. Leuk (als het maar niet ten koste van de stats gaat). Terugkijken is evenwel een drama. Bij de een kan het wel, bij de ander niet. Sommige hebben dan weer een samenvatting, anderen niet. Lijkt mij dat er simpele afspraken gemaakt kunnen en moeten worden.

Al hoort er dan ook een goed platform bij, maar ja….er is nog zoveel te doen.

 


Hey Leon: Bondscoach Toon van Helfteren heeft een selectie van 24 spelers bekend gemaakt voor het uiterst cruciale vijfde WK-Kwalificatie-window. Bij mijn weten is dat voor het eerst in een lange tijd; volgens mij hield hij het de laatste tijd meestal bij 15, 16 man. Wat denk jij; zit daar een bedoeling of een boodschap achter? En gaan de Orange Lions dit vijfde window overleven wat betreft in de race blijven voor China 2019? Een eerste beschouwing graag, we gaan er ongetwijfeld uitgebreider op terug komen.
Er hebben altijd 24 man op een lijst bii de FIBA gestaan. Die is alleen niet altijd publiekelijk gemaakt. Zo vond ik lang geleden een lijst met Stefan Wessels die van niets wist. Enfin later is hij er wel bijgehaald. Doet er ook niet echt toe. Het gaat om de 12 man van de wedstrijdselectie.
Voor metname de jonge mannen is het een soort van aanmoedigingspremie. Het gat is nu nog veel te groot. Het feit dat Toon van Helfteren aan ze denkt, geeft zijn grootsheid aan. Hij had ook anderen op de lijst kunnen zetten als vulling. Overigens lijkt mij dat de meeste spelers van de duels tegen Hongarije en Litouwen zeker zijn van hun plek. Nicolas de Jong is voor mij wel een verrassing. Heb het daar met de bondscoach ook over gehad. Speler had een keuze gemaakt, bondscoach koos vervolgens voor anderen. Evenwel speelt Nicolas wel op een hoger niveau dan de meeste anderen. Oranje moet nou eenmaal presteren en dan moeten de besten spelen. Opbouwen kan later wel, al telt bij eventuele uitschakeling voor het WK elke resterende kwalificatiewedstrijd wel weer mee voor de EK-loting. Dus vrijblijvend wordt het nooit.
Hey Leon: Twee ‘rel-onderwerpen’ in het Mannen Top-basketball.
1) de 3X3 die behoorlijke sporen trekt in de DBL.
2) de drie ‘Zaken’ van spelers van BAL die naar andere clubs wilden overstappen. Beide met (al dan niet licht) cometitie-vervalsende elementen, en ook weer geen fraai beeld van de professionaliteit van het Nederlandse Basketball.
Laat jij daar eens je licht over schijnen.
De spelers die 3×3 willen spelen hebben een goed recht om ook Eredivisie te willen spelen. Het is aan de clubs of zij akkoord gaan met de voorwaarden van die spelers. Overigens vind ik dan niet dat wedstrijden verplaatst moeten worden omdat er 3×3 gespeeld gaat worden. Dan moet de club hun afwezigheid maar voor lief nemen. Het riekt wel naar competitievervalsing, maar ja met acht van de tien teams in de play-offs maakt dat in het grote plaatje toch niets uit.

En de rechterlijke problemen in Weert schijnen een diepe achtergrond te hebben, begreep ik van de vader van een van de betrokken spelers. Bottom line hier is dat de rechter uitspraak heeft gedaan en die is duidelijk. Het geeft wel een beeld van BAL en daar moet die organisatie maar eens goed over nadenken.

AART DEKKER en LEON KERSTEN

AART DEKKER: PREVIEW DUTCH WINDMILLS VS. ARIS LEEUWARDEN; Absoluut geen 'Do or Die'-wedstrijd - Wel een Wedstrijd om een plaats bij de Top-5Donderdag speelt Dutch Windmills Dordrecht tegen Aris Leeuwarden; en alhoewel je in dit stadium nog niet kan spreken van 'Do or Die'-wedstrijden, is dit wel degelijk een wedstrijd 'die er toe doet'! Deze wedstrijd biedt namelijk een eerste glimp van hoe de komende maanden in de DBL eruit gaan zien; wie voegt zich bij de Top-5 van dit moment, en wie valt daar voor dit moment buiten.

Dutch Windmills Basketball Dordrecht bestaat nog maar een maand drie, vier en beleeft een soort van Droomstart. Ik schreef het al in mijn verslag van de wedstrijd afgelopen zondag tegen Basketball Academie Limburg/BAL- als nieuwe club starten met 4-op-5 keer winst, dan moet je jezelf misschien even in de arm knijpen: 'Is dit wel echt? Of droom ik het...?'

Ik hoorde -toen het team van Dutch Windmills Basketball Dordrecht vorm begon te krijgen- veel uiterst positieve woorden van echte insiders/kenners; “...nou die kunnen weleens de vijfde plek gaan pakken...” Dat vond ik een beetje vroeg; je moet toch altijd maar afwachten hoe zoveel nieuwe, jonge en grotendeels onervaren spelers met elkaar, met de staf en met de organisatie klikken, welke chemie er in de -eigenlijk best wel korte voorbereiding van de Dordtenaren; ze begonnen als allerlaatste aan de voorbereiding en speelden een beperkt aantal oefenwedstrijden- ontstaat, al had ik daar onder leiding van Geert Hammink best wel vertrouwen in.

Maar vooralsnog valt alles mee, op die ene -en dat is echt een hele grote!- domper na; na een paar wedstrijden al voor lange tijd je Floorleader en Co-captain kwijtraken, een van de weinige spelers met echte ervaring als leider in Europa onder zijn riem bovendien, kwijtraken, dat is geen kattenpis. En dan die gezichten van sommige van de jonge Windmills, dat zijn sleutelmomenten waarbij een muntje zomaar de verkeerde kant op zou kunnen vallen. Maar ook die tegenvaller werd werd (ook vooralsnog, maar waarom zou dat niet definitief zijn?) weer goed verwerkt; het team miste zoals het engels dat zo mooi uitdrukt 'geen hartslag', als je niet beter zou weten zou je kunnen denken dat er helemaal niets aan de hand was. Ik denk dat team en staf daarvoor nauwelijks lof genoeg voor kunnen krijgen...

Maar 'Basketball Never Stops', het schema was tot nu toe erg gunstig en relatief rustig; dus de Windmolens konden rustig op gang komen, maar vanaf nu wordt het andere koek. En daarmee bedoel ik dus niet dat het noodzakelijkerwijs minder zal gaan, maar wel dat het tempo van wedstrijden die elkaar opvolgen nu fiks omhoog gaat, en dat de op papier wat zwakkere teams allemaal al aan de zegekar zijn gebonden, tenzij...ja tenzij, aanstaande donderdag de zegereeks wordt voortgezet, tegen het enige andere team dat nog aardig aanklampt in de eerste weken van het seizoen 2018-19 met de – de laatste seizoenen 'traditionele Top-4 van de DBL' (Donar Groningen, Landstede Zwolle, Zorg en Zekerheid Leiden en New Heroes Den Bosch). Aris Leeuwarden -want dat team bedoel ik natuurlijk- leek mij dit seizoen ook wel een potentiële top-midden-moter, en vooralsnog wordt die verwachting goed waargemaakt; tussen de Top-4 en 'de Rest' staan op dit moment twee teams die beide kanten op kunnen; zowel Dordrecht als Leeuwarden kan over een paar wedstrijden bij de laatste vier staan, maar net zo goed nog een hele tijd in het spoor van de Top-4 blijven. En dat tweede is natuurlijk zeer aantrekkelijk; dus hebben we aanstaande donderdag -de eerste midweekse thuiswedstrijd voor Dutch Windmills Basketball- zomaar een heel aantrekkelijk affiche:

Dutch Windmills Basketball Dordrecht Vs. Aris Leeuwarden

Donderdag 7 november

20h00

Sportboulevard Dordrecht


De winnaar staat nog zeker een paar speelronden bij de Top-4/-5.

Daarnaast denk ik dat Aris een leuk team op de been heeft gebracht, coach Tony van den Bosch is in zijn tweede jaar van zijn tweede periode in Leeuwarden, dus iedereen weet van elkaar hoe het gaat, is op elkaar ingespeeld en kan aantrekkelijk basketball spelen. Datzelfde heeft Dordrecht ook al vijf wedstrijden lang bewezen, alhoewel de wedstrijd afgelopen zondag een dipje was wat dat betreft.

Een mooie wedstrijd mogen de toeschouwers dus zeker verwachten, hopelijk ook een echte wedstrijd met spanning en al het andere dat basketball zo'n mooie sport maakt.

Goed spelen op de manier zoals hij -coach Geert Hammink- dat wil en het publiek verdient, dat waren zijn woorden voor het publiek na afloop van de wedstrijd afgelopen zondag. Hij vond dat zijn spelers toen te lang niet hadden laten zien. Ik denk dat die boodschap ook bij zijn spelers goed zal zijn overgekomen. Als de Windmills dat donderdag op de vloer leggen, en Aris mocht onverhoopt met de punten de lange rit terug naar Leeuwarden maken, dan kan iedereen toch tevreden zijn.

So-wie-so weten we na afloop (veel) meer over de krachtsverhoudingen in de DBL op dit moment.

Ik hoop dat veel mensen uit Dordt en verre omstreken deze donderdag de gang naar de Sportboulevard zullen maken; ik weet bijna zeker dat ze er geen spijt van zullen krijgen!

Ik zie u (hopelijk) dan!

AART DEKKER