zaterdag 30 mei 2009

Jan Peter Balkenende is de schuld van alles!

Het Verantwoordings-debat tussen de Tweede Kamer en het Kabinet (over 2008) is weer achter de rug. In dit debat wordt de rapportage van de regering over het gevoerde beleid, en het succes ervan, door de 2e Kamer besproken. Volgens Balkenende IV liggen meer dan 80% van de doelstellingen 'op koers'.

Maar gezien het volgende citaat (uit de Volkskrant) moeten we onze Eerste Minister toch maar niet te gemakkelijk geloven:
"Te lachwekkend voor woorden!
De oppositie maakte de verantwoordingspoging belachelijk: ‘Doelstelling drie’, hoonde D66-leider Pechtold, ‘het dichterbij brengen van een oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten? Groen! Dus op koers... Te lachwekkend voor woorden!.’ "

Balkenende claimt met 'Groen op Wit' 80% succes voor 'het dichterbij brengen van de Vrede in het Midden Oosten', 'Rood op Wit' = de 20% niet volgens plan verlopende beleidspunten). Dit toont zowel het gebrek aan realiteitszin, als de tomeloze drang tot zelf-profilering van 'JP de MP'...
Als hij zich zo opstelt, zou je met hetzelfde recht kunnen stellen dat JP'tje er dus de SCHULD van is dat de Vrede in het Midden Oosten NIET dichterbij is gekomen!

Ik heb de 2822 pagina's (verantwoording), die Trots Op Nederland de afgelopen week niet gelezen kreeg, natuurlijk ook niet bestudeerd, maar ik denk dat het veilig is te stellen dat daarin vast en zeker niets stond over de verantwoording van de kabinetten JPB I t/m IV draagt voor de penibele situatie waarin het NL-Basketball zich vandaag de dag bevindt. Toch stel ik dat JP'tje zelfs daarvoor voor een flink deel daarvan 'SCHULDIG IS'.

Dit lijkt wellicht wat vergezocht, maar dat is het volgens mij niet...mijn argumentatie:

Zoals bekend bevindt de NBB zich al geruime tijd in staat van (be-)stuurloosheid. De gevolgen daarvan manifesteren zich met de dag meer, zoals o.a. in de gang van zaken rond de 'affaire Greene' overduidelijk blijkt. Iets minder zichtbaar zijn de reeks van 'bijna faillissementen' die de Basketballbond al meerdere jaren teistert, en de patstelling op het gebied van het herstructureren van de bondsorganisatie waarin de bond verzeild is geraakt door de grote verschillen van inzicht tussen (o.a.) de diverse rayons.

Allereerst zijn wij, 'Basketballend Nederland', daarvoor natuurlijk verantwoordelijk, laat daarover geen misverstand bestaan. Dus vanwaar dan mijn stelling dat (ook) Balkenende daaraan schuld heeft? Dat zal ik uitleggen op beide gebieden.

Eerst de financiële situatie. Kort na het aantreden van Balkenende I saneerde de toenmalige bewindspersoon voor sport, Hogervorst, de financiering van de sportbonden rigoureus. Dit hield voor de landelijke basketballbond in dat een groot deel van de begroting van de NBB in de loop van enkele jaren in de oude vorm zou wegvallen. Deels waren de te korten bedragen terug te halen via allerlei projecten die de NBB in de geest van het kabinetsbeleid uit zou kunnen voeren. In de praktijk betekende dit voor ons basketballers dat de landelijke organisatie jarenlang vooral bezig was met reorganiseren, het schrijven en evalueren van ander beleid, en met het feit dat de financiële situatie o.a. door dit alles chronisch in ongerede raakte. Voor zover ik weet is de NBB zeker niet de enige (zaal-) sport die o.a. door deze ingrepen van de politiek in de problemen is gekomen, dit geeft een indicatie dat er naast het eigen gebrekkige functioneren zeker ook een forse impact ten negatieve is geweest die onder Balkenende's verantwoordelijkheid viel. Balkenende is dus medeschuldig!

Ten tweede het dopingbeleid. We hebben allemaal de laatste weken kunnen zien tot welke mate het (vernieuwde) dopingbeleid impact heeft gekregen op de gang van zaken in het basketball. Nogmaals, ik schreef het al eerder, Greene is in de fout gegaan (net als o.a. Beasly en Griffin al eerder dit seizoen) en dat is niet goed te praten. Maar het voert veel te ver alleen deze Amerikaan verantwoordelijk te verklaren. Ook het totaal aan basketballbestuur en uitvoering in deze zaak heeft het nodige bijgedragen aan het uit de hand lopen van deze affaire. Maar dan zijn we er nog steeds niet. De doping-reglementen zijn ons 'van buiten' (NOC*NSF, Doping-Authoriteiten en politiek/overheid) opgedrongen, zo niet opgelegd! En onder dit doping-regime zijn dus ook genotmiddelen als cannabis gevoegd. Mijns inziens ten onrechte; je moet zaken die geen doping (want niet prestatie-bevorderend) zijn, niet onder het dopingbeleid vatten. Anti-drugsbeleid? Ik ben daar geheel voor! Maar dan wel proportioneel, effectief en realistisch! En al deze zaken blijken volkomen zoek te zijn in bovenstaande zaak. Het is een grote puinhoop geworden!

Wij zuchten met z'n allen onder een zeer moralistisch bewind, een regering die allerlei zaken vanuit een kleinburgerlijke moraal 'aan wenst te pakken'. De moraal van Balkenende dus, deze wordt ons opgelegd, dan wel hebben wij basketballers ons hieraan 'vrijwillig' onderworpen. Maar 'wij' blijken zo'n zaak, zeker in play-off-tijd en in een tijd van basketball-bestuurlijke beproeving, helemaal niet aan. Na de financiële ontreddering, zijn we nu ook stuurloos geworden op het gebied van het omgaan met moeilijke aspecten zoals het 'schoonhouden' van onze sport. De geest van Balkenende speelt ons dus danig parten. Balkenende treft hier dus ook wel degelijk blaam, net zoals op veel andere terreinen!

Vandaar mijn stelling “Jan Peter Balkenende is de schuld van alles!”, ik stel dit vast in de wetenschap dat wij uit die richting echt niet ons heil mogen verwachten; succes voor het Basketball zullen we zelf tot stand moeten brengen, het liefst op een enigszins eendrachtige wijze (en juist aan eendracht blijken we nu weer gigantisch in te leveren!).
Maar het blijft ook jammer dat we zo weinig steun, maar wel zoveel last, ondervinden van onze politiek/overheid...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten