dinsdag 11 augustus 2020

SHARTIE AART DEKKER / COMMERCIËLE SLAGKRACHT DBL/CLUBS: Goed voorbeeld Donar - Hoe zit het bij de DBL en de andere DBL-clubs? / COLUMNIST /


Even voorstellen, de commerciële mensen van Donar

7 aug. 2020

Gisela Staal & Peter Lankreijer stellen zich voor.

 

SHARTIE AART DEKKER

Goed voorbeeld Donar: Nieuwe & Extra Mankracht op de Commerciële Afdeling

Hoe zit dat eigenlijk bij de DBL en de andere DBL-clubs? 

Het zijn Zware Tijden voor de Nederlandse Sport in het Algemeen, en voor het Nederlandse Basketball in het bijzonder. Tenminste dat zou je mogen verwachten als je de gang van zaken bij vorige periodes van economische neergang als model zou hanteren voor de corona-crisis.

Nu zitten we  - vrees ik tenminste -  pas slechts in de eerste fase van wat weleens een hele lange periode zou van economische en maatschappelijke turbulentie zou kunnen worden, en ben ik  - als rechtgeaarde eeuwige en onverbeterlijke optimist -  ook van mening dat je in dit soort tijden moet proberen niet alleen de tering naar de nering te zetten, maar ook juist om nieuwe wegen in te slaan en stappen vooruit te maken.

Aangezien de beweging richting het opzetten van een eventuele BeNe(Lux)-League al voor het uitbreken van COVID-19 in gang was gezet, was er dus al beweging rond de DBL. In mijn ogen een goede zaak, mits het goed wordt aangepakt. Daarover wellicht binnenkort meer. We zien nu ook dat waar het Nederlandse Basketball in zware economische tijden  - en niet allen dan -  altijd Mannen-profclubs kwijtraakte, dat nu het aantal weleens spektaculair zou kunnen gaan groeien; de geluiden zijn dat Apollo Amsterdam toch in de DBL zou blijven, en dat tenminste TBG Dragons en The Hague Royals zouden toetreden en misschien ook nog wel Almere Sailors, en wie weet wat er de komende weken nog meer staat te gebeuren..? Nu moet ik wel zeggen dat op momenten waarop er iets van euforie ontstaat, mijn ook bestaande neiging tot verregaande nuancering zich nog weleens doet gelden; optimisme is prachtig, maar haastige spoed is zelden goed...zoiets... En ik hoor geluiden dat waar vorig seizoen het niet (helemaal) voldoen aan de toen hoge financiële criteria die toen werden gehanteerd reden was om Dutch Windmills Dordrecht eruit te gooien op een krankzinnig moment van de competitie, en het afwijzen van de inschrijving van TBG Dragons voor afgelopen seizoen, nu (bijna letterlijk) een 'appel en een ei' genoeg zou zijn om toe te mogen treden... Dat zet te denken; ook daarover wellicht binnenkort meer...

De trigger voor deze korte column, is het bovenstaande item van Donar-TV. In Groningen is men al langer doordrongen van het feit dat een professionele basketball-organisatie professioneel kader vergt, juist ook op commercieel vlak. En 'dus' wordt de commerciële afdeling daar in deze hectische tijden uitgebreid en wordt er dus alleen maar extra mankracht gestopt in het behouden van bestaande sponsoren en partners en het binnenhalen van nieuwe partijen. Omdat er tegelijk een wisseling van de wacht plaatsvindt, gebeurt dit ook nog eens met nieuwe mensen die hopelijk nieuwe ideeën meebrengen; dat lijkt me een goed voorbeeld voor alle bij het Nederlandse Basketball betrokken organisaties!

En roept de gelijk de vraag op hoe de vlag er wat betreft commerciële slagkracht eigenlijk voorhangt bij de NBB, bij de andere clubs in de DBL  - niet in het minst bij de nieuwe toetreders -  en vooral ook bij de DBL als entiteit; waarom komt het er maar niet van dat de DBL als geheel niet over ook professionele commerciële mankracht beschikt?  Waarom ontbeert onze Professionele Dutch Basketball League al sinds vele lange jaren een Naamsponsor? Zou het niet mooi zijn als de DBL nieuwe en bestaande deelnemers juist start- en eventueel prijzengeld zou kunnen uitkeren uit eigen sponsoring in plaats van een kostenpost te zijn voor haar leden en deelnemers? Het zou bovendien het gezamenlijk ontwikkelen en uitrollen van nieuwe concepten om de DBL op te stuwen in de vaart der volkeren een flinke impuls kunnen geven.

Daar ben ik dus best benieuwd naar, en dat dankzij het goede voorbeeld van Donar...

Reageren?

Graag!

(AD)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten