maandag 7 september 2020

FRAGMENT INTERVIEW OVER SCHRIJVEN / COLUMN VS. ROMAN: Nelleke Noordervliet – Hoe het komt dat iemand op sociale media kapot wordt gemaakt / NRC / HETZES SOCIALE MEDIA / PROTEST /

Nelleke De val van Thomas G. Atlas Contact

(NRC-Interview Nelleke Noordervliet, 3 september 2020, 'Alles zeggen is een grote fout' ):

“ „Dan krijg je het verhaal van een boomer die de vrijheid van meningsuiting verdedigt. Dat is niet echt interessant, dan heb je een slachtofferpamflet. Ik vond het interessanter om een personage te kiezen dat zelf op een ingewikkelde manier medeverantwoordelijk is.”

Dat lijkt een paradox: u had het verlangen te schrijven over een sociale-mediahetze, maar het verhaal zit gecompliceerder in elkaar.

Het persoonlijke is politiek, maar het politieke is ook persoonlijk, hè. Het is, ook in hetzes op sociale media, altijd een verhaal van mensen. We weten op sociale media zo weinig van elkaar, maar behandelen elkaar wel alsof we familie zijn: ik kan jou daar ongefilterd verrot schelden, omdat de ander niet nabij is en er dus geen remming is. Het is een merkwaardige parallelle wereld, maar niettemin gaat het over mensen. Als ik mijn roman louter en alleen op hetzes door sociale media had willen richten, zou ik de complexiteit van ons leven tekortdoen.”

En daar sluiten de vermogens van de roman mooi bij aan?

Natuurlijk! Een roman probeert recht te doen aan de werkelijkheid en daar greep op te krijgen. Een roman is geen opinie, maar een vraag. Een hele lange vraag.”

Welke vraag was het dan, die u in dit verhaal bezighield?

Dat is altijd en eeuwig dezelfde vraag: hoe moeten we dat eigenlijk doen, leven? Aan de grote thema’s leven en liefde en dood verandert nooit iets, maar aan de omgeving waar je met al die zaken te maken krijgt verandert van alles. Daarom moet je die vraag telkens opnieuw stellen en hem proberen te beantwoorden. Dat doet iedereen: kijk naar die opstand van vorig weekend in Duitsland, van een merkwaardige alliantie van uiterst rechtsen, gele-hesjesachtigen en de bloemenkinderen van Viruswaarheid. Die vinden elkaar in een complottheorie en pogen zo greep te krijgen op de wereld. Een romanschrijver probeert dat via personages.”

Zo speelt de tijdgeest een hoofdrol in haar elfde roman De val van Thomas G., zoals dikwijls in het literaire oeuvre van Nelleke Noordervliet, dat in 2018 onderscheiden werd met de Constantijn Huygens-prijs. De jury oordeelde dat Noordervliet „haar aanzienlijke stilistische en vertelkwaliteiten om in literatuur iets wezenlijks te zeggen over de wereld”. Naast romans schrijft ze ook columns, voor dagblad Trouw en radioprogramma OVT.

Als het over deze onderwerpen gaat – de polarisatie van opvattingen en de kracht van sociale media – hoe verhouden uw columns zich dan tot uw romans?

Columnisten kijken met hun eigen ogen, zeggen wat zij vinden, uitgaand van hun eigen waarneming van de werkelijkheid. Een romanschrijver verdeelt die waarneming over verschillende personages, omdat die een ander doel heeft. Ik heb als columnist het gevoel met één vakje van mijn hoofd bezig te zijn. Wanneer een romanschrijver dezelfde vragen stelt, gaat het hele wezen mee: hart, ziel, geest.”

**

Het hele NRC-Interview:

Interview

Hoe het komt dat iemand op sociale media kapot wordt gemaakt

Nelleke Noordervliet In haar nieuwe roman laat Noordervliet zien wat er met iemand gebeurt die op sociale media kapot wordt gemaakt – zonder hem als slachtoffer vrij te pleiten. „Ook in hetzes op sociale media is het altijd een verhaal van mensen.”

De val van Thomas G. is geen sleutelroman, maar onmiskenbaar een verhaal van de huidige tijd............

.........

....

Lees je   ---  Hier  ---

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten