vrijdag 11 juni 2021

SHARTIE AART DEKKER/ Must-Read voor Betrokken Echte Basketball-liefhebbers / STAAT NEDERLANDSE TOPSPORT PER 2021: Speech Maurits Hendriks NOCNSP POLITIEK: Advies van de Sportraad aan de (in-)formateur): 'passeer NOC-NSF bij verdelen van het sportgeld' / NRC-SPORT NIEUWS (NOVEMBER 2020) /

31 okt. 2020  -   Persconferentie van Maurits Hendriks over 'The State of NOCNSF'  - de Nederlandse Topsport -  het Beleid, de Financiering, etc, etc voor 2021

 

NOC*NSF

Op 30 oktober 2020 hield NOC*NSF een persconferentie over de verdeling van de topsportgelden voor 2021. De personferentie is hier in vier delen terug te kijken. 

*

SHARTIE AART DEKKER

Must-Read voor Betrokken Echte Basketball-liefhebbers 

Zoals zowat alles in Nederland zit de Sportwereld ingewikkeld in elkaar.

Het is niet zo dat het Nederlandse Basketball  - de NBB e.v.a. Organen - volledig autonoom eigen beleid kan ontwikkelen en realiseren  - tenminste, in theorie kan dat natuurlijk wel, maar de realiteit is dat een veelheid aan instanties nogal wat bepalen en (niet onbelangerijk) (mee-)betalen. En omdat de kreet 'Wie betaalt, bepaalt' tot op grote hoogte opgaat, betekent dat dat er veel politiek en lobby bedreven moet worden, maar ook dat het kader waarbinnen het  Nederlandse Basketball zich beweegt in aanzienlijke mate wordt bepaald door NOCNSF  - een instantie die ontzettend veel goed werk doet, maar m.i. zeker ten opzichte van het Nederlandse Basketball ook weleens teveel/te hard aan allerlei touwtjes binnen onze mooie sport trekt / heeft getrokken. Een voorbeeld? Het was NOCNSF die een aantal jaren geleden inschatte dan de Nationale Mannen Teams in het Basketball kansloos waren op het hoogste Europese en Mondiale niveau, maar dat voor de Nationale Vrouwen gold dat die wel potentieel hadden. De NBB besloot daarop de handen af te trekken van de Mannen Orange Lions en wat betreft Valide Topsport alle pijlen te richten op de Vrouwen  - waarvoor gold dat het Doel daar was: het halen van de Olympische Spelen van Rio en de daarop volgende Grote Europese en Mondiale Evenementen.

Hoe dat uitpakte?

De Vrouwen 5-on-5 wachten nog steeds op hun eerste EuroBasket Women  - al was men er af en toe dichtbij -  en de Mannen hebben zich inmiddels  - ondanks jarenlang geen cent van de NBB en minimale Support van de Bond -  onder aanvoering van een kleine groep mensen die zich niet bij die realiteit wenste neer te leggen -  dit jaar voor de tweede keer voor EuroBasket..

Naar mijn mening is de rol van NOCNSF dus weleens te dominant en niet altijd gebaseerd op echte kennis van en inzicht in het Nationale en Internationale Basketball. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat we het wel mede aan NOCNSF te danken hebben dat er volgende maand voor het eerst ooit, Nederlandse Mannen Orange Lions actief zullen zijn op de Olympische Spelen. Ik heb dan natuurlijk over de 3X3 die zich onlangs plaatsten. De vrouwen waren er op de valreep ook ontzettend dichtbij, maar helaas lukte het ook op dat platform (nog) niet..

En boven en/of naast NOCNSF staan dan weer de diverse niveaus aan Overheden, en ook die blazen hun portie flink mee wat betreft beleid en de praktijk van alle dag.

Nu is de groep mensen die van dit alles de hoed en de rand weet relatief beperkt, dat zie je niet terug wanneer er over beleid en realiteit wordt gediscussieerd; dan wordt er nogal eens naar de verkeerde instanties/personen gewezen als er iets niet helemaal optimaal verloopt.

Hierboven dus in 20 minuten de Staat van de Nederlandse Sport  - en daar vallen wij dus ook onder -  in de vorm van een Speech van het Opperhoofd van de (Olympische) der Nederlandse Sport  - Maurits Hendriks -  en hieronder het recente Advies van de Nederlandse Sportraad, die mijn mening deelt dat NOCNSF te dominant is, maar ook nog wel wat andere punten in het heersende beleid bespreekt.

Een en ander is trouwens niet los te zien van de dankzij Markje 'Flutte' Rutte en de zich nadrukkelijk als sporter profilerende Wopke Hoekstra inmiddels in een stevige impasse verkerende Formatie...want in formaties wordt vaak nogal wat bepalends vast gelegt voor het raamwerk waarbinnen de Sport gedurende een kabinetsperiode begeeft.

(AD)

 
*

Advies van de Sportraad aan de (in-)formateur): passeer NOC-NSF bij verdelen van het sportgeld

Advies Sportraad Is het doel van sport om bij de wereldtop te horen, of om de bevolking gezonder te maken? Die vraagt werpt de Nederlandse Sportraad op in een advies aan het kabinet. De raad vindt NOC-NSF te machtig.

Bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 eindigde Nederland net buiten de toptien van het medailleklassement.

Geld voor de (top)sport zou niet meer door NOC-NSF verdeeld moeten worden, maar door een onafhankelijke instantie. Dit schrijft de Nederlandse Sportraad, adviseur van het kabinet, in een rapport over de organisatie van sport in Nederland dat is geschreven onder leiding van voormalig VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. De adviseur vindt de „organisatie en financiering van sport niet toekomstbestendig”.

Sportkoepel NOC-NSF verdeelt jaarlijks ruim 52 miljoen euro die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beschikbaar stelt. Bovendien heeft NOC-NSF de bevoegdheid om 46 miljoen euro aan loterijgelden uit te delen.

De Sportraad stelt dat in geen andere economische sector in Nederland een belangenbehartiger, zoals NOC-NSF, zelf kan bepalen hoe overheidsgeld wordt verdeeld. De adviseur vindt dat „niet-leden van NOC-NSF” ten onrechte geen kans maken op geld en dat de toewijzing weliswaar democratisch (via een ledenraad) maar „niet transparant” gebeurt.

Naast het ministerie van VWS (grotendeels via NOC-NSF) betalen ook andere ministeries, gemeenten, provincies, private partijen en stichtingen geld aan de sportbranche. Soms gaat dat rechtstreeks naar sportbonden, soms naar verenigingen of andere fondsen. In totaal gaat er 5,7 miljard euro in de sector om, maar volgens de Sportraad is de verdeling te ondoorzichtig.

Lees ook: de topsport moet op zoek naar geld richting Parijs 2024

De raad is sowieso zeer kritisch op de manier waarop de overheid omgaat met sport. „De overheid voert geen beleid om de sportbranche te versterken op het gebied van kwaliteit, opleidingen en arbeidsmarkt”, staat in het rapport. Het leidt er onder meer toe dat onvoldoende mensen sporten – in het rapport staat dat de helft van de Nederlanders onvoldoende beweegt.

Het advies raakt aan een diepere discussie over de rol van sport in Nederland. Moet sport de gezondheid van alle Nederlanders bevorderen, of draait sport om wereldprestaties van een kleine groep elite-atleten? In het rapport wordt het zo gesteld: „Is sport een doel op zich, of een middel om andere doelen te bereiken, zoals een betere gezondheid?”

Het grootste deel van het geld dat NOC-NSF verdeelt gaat naar olympische sporten, waarbij atleten die in de wereldtop meedoen het grootste stuk van de taart krijgen. Zo werkt Nederland aan de ambitie om bij de toptien van beste sportlanden ter wereld te horen.

Mocht de financiering weggehaald worden bij NOC-NSF – zoals de Sportraad voorstelt – dan kan dat grote consequenties hebben voor de benadering van sport. Want hoe kijkt een onafhankelijke instantie naar de sportbranche? Commerciële sportaanbieders, zoals sportscholen, zouden bijvoorbeeld ineens kunnen meedingen naar overheidsgeld dat eerst naar NOC-NSF ging. Zij helpen bij het bevorderen van de volksgezondheid door sport beschikbaar te maken voor veel mensen, maar hebben met topsportambities niets te maken.

De onderzoekers voelen zelf vooral voor extra investeringen in sport voor de samenleving als geheel. Ze signaleren een „pandemie van bewegingsarmoede”, noemen Nederland „Europees kampioen zitten” en willen „inzetten op groepen met een grote beweegachterstand.”

Daarbij worden specifiek jongeren, ouderen en mensen met een laag inkomen genoemd. Zestig procent van de Nederlanders (tien miljoen mensen) zou over vijf jaar voldoende moeten bewegen, vindt de Sportraad. Nu is dat vijftig procent. Extra geld zou bijvoorbeeld moeten gaan naar sportvoorzieningen in gemeenten, want „het huidige voorzieningenniveau is niet afdoende om de hele bevolking te faciliteren.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 november 2020


Lees ook deze artikelen

*

Originele artikel op NRC.nl    ---  Hier  ---

Meer van NRC over Sport & NOC*NSF:

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten