dinsdag 2 februari 2010

Een woeste polemiek over één van de grote kloven in Nederland: die tussen de traditionele, en de alternatieve geneeskunde.

Vlak voordat ik onverwacht door mijn oogoperatie voor geruime tijd werd uitgeschakeld, reageerde ik op een stuk in de Groene Amsterdammer (zie link hieronder); het ging over de 'irrationele hype' die was ontstaan rond het broddelwerk van minister Klink aangaande de vaccinatie voor de Mexicaanse Griep, op zichzelf natuurlijk best een stevige analyse waard. In mijn ogen echter ontaardde het stuk in mijn lijfblad grotesk, en daarop reageerde ik middels het onderstaande (ook naar mijn maatstaven 'stevige') stuk. Door mijn visuele beperkingen volgden enkele stevige reacties daarop, o.a. één door de auteur van het oorspronkelijke artikel in de Groene. Natuurlijk moest ik daar weer op reageren toen ik na enkele weken weer in staat was kennis te nemen van het vervolg op de discussie. Hieronder de reacties n.a.v. mijn reactie, elders op de site van de Groene zijn ook nog parallelle reacties te vinden n.a.v. het oorspronkelijke artikel.


25-12-2009
stuur door
reactie op 'De irrationele burger'

Al een behoorlijk aantal jaren lees ik De Groene Amsterdammer met veel voldoening intensief. Mijn waardering gaat zelfs zover dat ik onlangs een groot aantal familieleden en vrienden het blad aanbeval (middels een brief en een certificaat).
reageer op dit artikel

Na het lezen van het wanstaltige cover-artikel van 11-12-09, De irrationele burger-Liever een goed complot dat een 'onbetrouwbare' overheid-Het kan geen toeval zijn, van Aart Brouwer en Margreet Fogteloo, krijg ik daar bijna spijt van. Natuurlijk lees ik in 'de krant' weleens vaker iets waarmee ik het niet (geheel) eens ben, tot nu toe had ik daar nooit moeite mee. Niet als het een uithaal van Opheffer was die kant nog wal raakte, maar dan gaat het om een columnist. Ook niet als het 'serieuze' en doorkneedde stukken betrof omdat de nuance dan aanwezig was en ik niet tegen keiharde onwaarheden aanliep zoals in dit stuk.
Mijns inziens betreft het een bedroevend slecht verhaal, zo slecht dat je jezelf bijna af gaat vragen 'wat erachter zit'....
Een nuance, tevens voorbeeld. Een vriend van mij bleek te lijden aan een auto-immuunziekte met acuut levensgevaar. Hij werd door allopathische specialisten buiten levensgevaar gebracht met superzware middelen die bijna nog erger waren dan de kwaal, ze brachten hem buiten levensgevaar maar maakten hem ook 'echt ziek', iets dat daarvoor nog niet het geval was. Na weken van zoeken en proberen was men ten einde raad; een oplossing bleek niet voorhanden. Men wilde hem 'op de gok' van een orgaan 'verlossen', en vertelde erbij dat "er dan 60% kans was dat het probleem over was", dus ook 40% dat hij niet alleen geen stap verder zou zijn maar ook een orgaan armer (maar "ach hij kon best zonder...". Hij ontsloeg zichzelf uit het ziekenhuis raadpleegde studiegenoten die 'er wat meer van wisten' en zocht zelf een academisch ziekenhuis waar men eerst nog wel eens wat 'nieuwere aanpakken wilde proberen' die hem niet genazen, maar wel weer iets meer 'in de buurt van gezond' brachten, en zocht daarnaast zijn heil bij een natuurgenezer. Het betrof de in uw stuk met naam en toenaam genoemde R. Broekhuyse te Haarzuilen (Utr.). Deze man had een heel andere kijk op de zaak, stelde een andere aanpak voor die mijn vriend, naast zijn behandeling in het Academische Ziekenhuis liet toepassen. Hij genas voor de volle 100%, iets dat door zijn behandelende specialist in het Azkh werd vastgesteld en erkend, ondanks "dat het volgens hun wetenschap niet mogelijk was". Een aantal jaren later kwam een vriendin, met een chronische variant (niet acuut dus) van dezelfde auto-immuunziekte bij een aan hetzelfde Azkh gelieerde specialist. Men voerde nu andere (aanvullende) onderzoeken uit, die duidelijk terug te voeren waren op de door Broekhuyse aangehangen theorieën betreffende deze ziekte...
Ik wil er maar mee zeggen: het is niet allemaal slecht en onwaar wat er door alternatieve genezers (alhoewel Broekhuyse een volledig klassiek geschoolde allopathische medicus was) te berde wordt gebracht. Net zomin als die allopathische 'school' voor alles een remedie heeft, en nimmer fouten maakt. Het gaat erom om het aanbod aan remedies 'met verstand' te hanteren. De manier waarop in dit artikel vele zaken onder het kopje 'rationaliteit' en andere onder 'irrationaliteit' wordt geschoven is grof, onheus, ten onrechte, en dus eigenlijk....dom; je zou kunnen zeggen 'irrationeel'...
Medische stand weet veel, maar weet nog veel meer niet. Laat ook heel veel steken vallen, en denk veelal in hokjes. Dit alles leidt ertoe dat ik, helaas gepokt en gemazeld door vele gangen langs en door de medische kanalen, vaak tegen minder 'ervaren' mensen zeg: "je bent zelf je eigen dokter", daarmee bedoel ik dat je zelf de regie moet voeren, en dat je zelf verantwoordelijkheid moet nemen en keuzes moet maken. Doe je dat niet, en geef je 'je helemaal over' aan de medici, dan kan je van een koude kermis thuiskomen. Gisteren zaten wij (relatief lang) met vier mensen bij elkaar die elkaar nog niet zo heel goed kenden. Onder het eten werd er gepraat over de dingen des levens. Al snel bleek dat wij alle vier, recentelijk (de een wat meer dan de ander), onze slechte ervaringen hadden met overgeleverd zijn aan 'de medische mores'; iemand had een grote financiele
schadevergoeding en smartegeld bedongen vanwege zware medische blunders aangaande zijn bejaarde moeder, de tweede was wanhopig naar een arts gegaan voor goede raad betreffende een huilbaby die vier maanden onafgebroken (dag en nacht) huilde en met een dooddoener weer de straat opgeschopt, de derde verloor een kerngezonde peuter aan een vaccinatie en de vierde had de ervaring zware oogschade opgelopen te hebben met zware bijkomende complicaties doordat de dienstdoende co-assistent op de EHBO (na onderzoek, en naar later bleek ten onrechte) zei "kom morgen maar terug bij het EHBO-uur...". Een score van vier op vier slechte ervaringen door teveel vertrouwen in medici, met grote gevolgen.
Ik denk dat veel mensen dit soort ervaringen hebben, of ervan hebben gehoord in hun omgeving. Af en toe worden dit soort ervaringen bevestigd door items op TV, in kranten of andere media. De tijd van "gaat u maar rustig slapen, de medische stand staat klaar voor uw goede gezondheid" en dat de meeste mensen dat nog met een gerust hart deden ook, die tijd die is voorbij! En dat is maar goed ook!
Onze overheid functioneert niet goed, en door alle incidenten die er zijn en tegenwoordig ook breeduit worden gemeten in de media, wordt dat beeld versterkt. Het heeft er ook alle schijn van dat het er zeker niet beter op wordt. De doofpotten van de overheid en van de politiek zijn overal. Zijn er op dit moment niet vele (tientallen) commissies bezig om falen van politiek en/of overheid uit te zoeken? Dit kabinet heeft er bovendien een handje van om de burgers als achterlijke sukkels te benaderen. Velen zijn er inmiddels veel te hoog opgeleid, verstandig en assertief voor om alles wat deze overduidelijk paternalistische regering ons voorschotelt voor zoete koek te slikken. Anderen zijn misschien minder goed op de hoogte, maar 'voelen aan hun water dat er iets niet deugt'. Het is dus niet zo raar dat mensen op zoek gaan naar 'andere' informatie. Dat sommigen daarbij misschien een beetje doordraven, en(/of anderen) bang worden is helemaal niet zo vreemd.
Zowel medische stand en overheid hebben het er (te vaak) naar gemaakt...
Een stuk zoals dit zal hardliners en fanatici (zoals de genoemde Renckes van de Vereniging tegen de Kwakzalverij) slechts bevestigen in hun heksenjacht op 'alles wat hen niet aanstaat', het zal de tegenoverliggende partij (zoals 'de alternatieven' vast en zeker niet overtuigen, maar waarschijnlijk wel tegen de haren in strijken. Bovendien wordt in het artikel zo'n beetje alles wat niet allopathisch is op een hoop geveegd; van chiropraktor (die een zware medische opleiding heeft gevolgd) tot "Who's afraid of Titus", het wordt allemaal over een kam geschoren en afgeserveerd. Dat afserveren is, mede dankzij de genoemde Renckes en andere fanatici, voltooid waar het Broekhuyse betreft; hij mag geen mensen die elders geen soelaas meer vinden meer genezen, waar hij dat bij mijn vriend nog wel 'mocht doen'. Dat vind ik een zeer trieste zaak, want mijn vriend is niet de enige die hij 'gered' heeft. Om de eeuwige Sylvia Millecam weer op te voeren, en daarbij een beknopte geschiedenis op te voeren die volgens mij (maar dat heb ik uit de media) flagrant onjuist is vind ik op het manipulatieve af. Dit verhaal, maar eigenlijk het grootste deel van het artikel is dusdanig van gebrek aan nuance dat het de Groene Amsterdammer onwaardig is; het is wanstaltig, onjuist, tendentieus, heeft een hoog dedain gehalte en zou zomaar als propaganda voor/door enkele van de genoemde factoren in dit hele verhaal geschreven kunnen zijn.
Tot zover. Het behoeft denk ik geen betoog dat ik aan de genoemde voorbeelden, en ervaringen, nog wel een aantal zaken toe zou kunnen voegen. Zo dank ik, al vele jaren chronisch ziek/zwaar
beperkt, mede dankzij 'blunderen' van 'gewone specialisten in een ziekenhuis', aan een aantal chiropraktoren het feit dat ik inmiddels weer iets mobieler en minder gehinderd door zware pijnen ben. Dat ik dus weer 'iets normaler' kan functioneren. Zo heb ik zelf meer voorbeelden die mij persoonlijk betreffen, maar ik zou er ook nog wel een aantal aan toe kunnen voegen waar (andere) mensen (uit mijn omgeving) door slecht handelen van 'doodnormale medici' onnodig schade hebben opgelopen, of zelfs (enkele) het loodje hebben gelegd. Aan de andere kant heb ik zelf, en ken in anderen die, veel te danken hebben aan zogenaamd 'onbewezen', al dan niet alternatieve behandelingen van 'gewone medici' en van 'alternatieven'.
Wanneer daar bij de redactie van de Groene interesse voor bestaat ben ik natuurlijk volledig bereid tot een nadere toelichting en gesprek over deze materie. Ik zou ook kunnen vragen aan de genoemde personen in de voorbeelden of zij hun verhaal ook eens willen vertellen.
Ik ben zeer benieuwd naar de argumenten en beweegredenen van de schrijvers van het stuk om zoiets te schrijven, en die van de redactie om een stuk van dit allooi te plaatsen.
Ik zou geen probleem hebben met het plaatsen van dit verhaal in de Groene, wil er desgewenst ook nog wel wat aan sleutelen of een beknopte versie schrijven als dit verhaal door zijn lengte niet voor plaatsing in aanmerking komt.
Vriendelijke groeten,
Aart Dekker Den HaagBeau 25-12-2009

Wat een mooie en terechte brief!

BeauAart Brouwer 26-12-2009

Beste Aart Dekker,

Uw lange en verontwaardigde brief verdient een kort en duidelijk antwoord.

Tegenover elke anecdote die U vermeldt kan ik anecdotes stellen van mensen die uitstekend zijn geholpen door reguliere artsen en anecdotes van mensen die beroerde ervaringen hebben met kwakzalvers. Met het optellen en aftrekken van zulke anecdotes schieten we niet veel op.

De gebreken van de huidige gezondheidszorg, het falen van individuele artsen en de onvermijdelijke ontoereikendheid van reguliere methoden zijn niet op rekening van de medische wetenschap te schrijven. Het falen van kwakzalvers is daarentegen wel degelijk op rekening te schrijven van hun onwetenschappelijke denk- en handelwijze. Ziedaar het grote verschil.

De positieve effecten van alternatieve behandelingen zijn vaak te danken aan spontane genezing of placebo-effect, zoals onderzoeken terzake steeds weer aantonen. Soms is het gunstige effect te verklaren uit het gebruik van kruiden of andere middelen waarvan de werking ook bekend is in de reguliere zorg. Elke reguliere arts zal bij een kneuzing of onderhuidse bloeding Arnica-zalf voorschrijven, aangezien de geneeskrachtige werking van het bestanddeel thymol wetenschappelijk bewezen is. Maar daarmee is de geldigheid van de kruidenleer waaruit het gebruik van Arnica voortkomt natuurlijk niet bewezen.

U doet een vergeefse poging om de alternatieve geneeskunde te verdedigen. U neemt het nota bene op voor iemand als Broekhuyse die de ene tuchtzaak na de andere uitlokte en na uitvoerig onderzoek door het Tuchtcollege uit zijn ambt is gezet. Het moet niet veel gekker worden.

Intussen vermijdt U angstvallig de pointe van ons artikel. Die pointe is toch volkomen duidelijk, net als onze beweegreden. Het artikel kwam voort uit verontrusting over de krankzinnige theorieën over vaccins die de laatste jaren de ronde doen. Bent U soms ook van mening dat vaccinatie een ideetje is van joodse bankiers die de wereldbevolking willen uitdunnen? Jaagt u graag schimmen na zoals de 'Illuminati' of andere veronderstelde geheime elites die de wereldmacht in handen hebben c.q. willen nemen? Gelooft U in de racistische opvattingen van Steiner, de grondlegger van de antroposofie? Zo nee, dan moet U inzien dat het grootschalig opduiken van zulke onzin reden tot zorg is. En dat er nog meer reden tot zorg is als die onzin blijkt te wortelen in het steeds maar uitdijende alternatieve genezerscircuit.

Wij zijn er niet om dat circuit naar de mond te praten, ook niet als aanhangers daarvan zich onder de lezers van onze krant bevinden. Het is niet anders.

Aart Brouwer


Ank van der Veen -Damhuis 11-01-2010

Redactie: maandag 21 december heb ik een reactie op dit artikel van Aart Brouwer e.a. gestuurd, vergezeld van een opzegging, na jarenlang abonnee te zijn geweest. Deze reactie is verdonkeremaand, wat de oorzaak ook zijn moge. Ik ga het hele betoog niet herhalen. Het emotioneert me te veel. Maar dat ik goed gehandeld heb blijkt mij des te meer na lezing van de reactie van Aart Brouwer op de heer Dekker. Aart Brouwer is onverbeterlijk, om niet te zeggen net zo slecht als de idioten die hij noemt met hun theorieën. Dat die mensen bestaan geeft hem beslist niet een vrijbrief om dan maar alle tegenstanders van vaccinatie op dezelfde hoop van idioten te gooien. In mijn eigen reactie van 21 december ga ik niet in op de argumentatie van het artikel, voor zover er van argumentatie sprake is (het is meer fulmineren) omdat ik wel inzag dat dat zinloos zou zijn bij iemand als Aart Brouwer. Hoe durft hij genezing door alternatieve geneeswijzen te bestempelen als placebo-effect. Hierin bewijst hij weer een verlengstuk te zijn van de anti-kwakzalvers, hij spreekt hun taal. Zelf heb ik zowel bij alternatieve als allopathische genezers baat gehad, maar alleen bij de allopathische geneeswijze heel slechte ervaringen gehad, dus als we gaan plussen en minnen....Maar inderdaad dit doet in dit verband even niet ter zake, waar het om gaat is de respectloosheid waarmee Aart Brouwer anders-denkenden wegzet. Met de kwalificaties dienaangaande van de heer Dekker ben ik het volmondig eens. Vandaar dat ik niet langer geconfronteerd wens te worden met de schrijfsels van Aart Brouwer. In Vrij Nederland stond wel een genuanceerd artikel over vaccinatie, dus prefereer ik nu dat blad. Een tijdschrift dat zijn eigen credo verloochent wil ik niet langer lezen, ondanks het feit dat er wel degelijk ook goede artikelen in staan
Met vriendelijke groet,
Ank van der Veen - Damhuis.

Aart Dekker 12-01-2010

Beste Aart Brouwer,
Het originele artikel kon ik nog zien als een ietwat doordravende redenering 'in de hitte van het moment'. De reactie hieronder natuurlijk niet...
Ik schrijf nergens dat ik geen waarde hecht aan de (voor ons) traditionele aanpak. Sterker nog, sinds het schrijven van mijn reactie ben ik (helaas) weer onder het mes geweest voor weer een zware oogkwaal (deze keer werd ik gelukkig wel direct geholpen, en mag ik hopen het zicht in mijn resterende oog (grotendeels) te behouden). Ik waardeer goede medici hoog, en weet dat ik (en met mij velen) van hen afhankelijk zijn en baat bij hun behandeling hebben.
Noch schrijf ik ergens dat ik een 'aanhanger van de alternatieve behandelaars' ben. Er zijn echt wel zienswijzen waar ook ik mijn vraagtekens bij zet. Net zoals dat er mensen met alternatieve aanpakken zijn die wel degelijk bewezen mensen kunnen genezen (en hebben genezen!). Daarvan is Broekhuyse een voorbeeld. Betekent dit dan dat ik stel dat Broekhuyse nooit fouten maakte? Ik dacht het niet! Maar ik weet wel dat mijn vriend geen (dragelijk) leven meer zou hebben gehad zonder zijn behandeling, en wellicht zelfs niet eens meer in leven zou zijn. Ik leid uit zijn 'case' en die van onze vriendin af dat de allopatische specialisten in een Azkh ook wel degelijk iets hebben geleerd uit de theorie van Broekhuyse (die in dit geval gelijk bleek te hebben), en dat ze er nog iets mee gedaan hebben ook!
Ik ben van 'onderzoek alles, en behoud het goede'. Die geest mis ik nog weleens in de 'traditionele hoek', en dat is jammer.

Helaas zie ik een je reactie op mijn verhaal hetzelfde als in het originele stuk: iemand die woest doordraaft en niet meer normaal reageert op aangedragen voorbeelden en stellingen. Je stelt belachelijke, of zelfs beledigende, vragen aan mij waarop ik dan ook niet in wens te gaan...

Misschien heb ik het oorspronkelijke artikel niet goed geïnterpreteerd, had ik het als een column moeten lezen; maar dat stond er helaas niet bij...

Ik sta nog steeds open voor een verdere gedachtenwisseling, maar dan wel graag iets meer met open vizier, open blik en iets meer fatsoen.

Ik blijf erbij dat dit stuk de Groene Amsterdammer onwaardig was en is!

Vriendelijke en respectvolle groeten,

Aart Dekker


Voor de diepgaand in dit onderwerp geïnteresseerden nog een ingezonden brief over Renckens, voortrekker van de vereniging tegen de kwakzalverij, gevonden in dagblad Trouw:

Krantenarchief
2 oktober 2008 Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink
Niet naar Middeleeuwen!


Trouw luisterde op 23 september naar de voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.Dr. Renckens kon weer inschieten. Een voorzitter van een anti-club, die in dit millennium de woorden kankerfascisme bezigde om een respectabel psycho-oncologisch instituut te karakteriseren, wordt opnieuw uitgebreid in een kwaliteitskrant geciteerd. Wanneer zien Nederlandse journalisten eindelijk in dat deze voorzitter geen ruim baan verdient? Zijn visie is beperkt en schadelijk, hij zet de Nederlandse geneeskunde en politiek op het verkeerde been. Alsof iedereen die een andere vorm van geneeskunde beoefent dan Renckens een kwakzalver zou zijn. Zelfs de rector magnificus van een Nederlandse universiteit is volgens Renckens een kwakzalver, omdat hij een meta-analyse publiceerde over de effecten van acupunctuur bij in-vitrofertilisatie.

Renckens blijft hameren op zwart-wit termen, de keuze van de patiënt wordt niet gerespecteerd, en de serie `Uitgedokterd?!` van de NCRV wordt gekarakteriseerd als kwakzalverij. Terwijl in de VS meer dan 40 vooraanstaande universiteiten onderwijs geven aan studenten en artsen in complementaire behandelvormen, leven we hier nog in de Middeleeuwen. Renckens` uitspraken in Trouw zijn moderne varianten van inquisitietaal.

Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, arts-farmacoloog, acupuncturist

Geen opmerkingen:

Een reactie posten