vrijdag 8 oktober 2010

Rariteitenkabinet in wording...

Het Kabinet Flutte - (Ver-)Hagenprediker (in wording)...

Na harde en daadkrachtige taal in de campagne voor Tweede Kamer Verkiezingen van 9 juni 2010, blijkt er in het regeer- en gedoog-akkoord weinig over van de stoere taal. Nou ja, er blijft SLECHTS stoere taal over: 18 Miljard bezuinigen die op termijn hooguit een kleine 10 Miljard haalbare bezuinigingen kunnen blijken te zijn, veel holle vreemdelingen retoriek die straks allemaal onhaalbaar zal blijken vanwege internationale verdragen en mensenrechten (maar die het goed doet voor de aanhang van de deelnemende partijen), en hervormingen die...hervormingen?!? Geen hervorming van de woon-markten (huur en hypotheek-aftrek), nauwelijks meer verkorting van de AOW-duur, geen modernisering van de arbeidsmarkt, ... eigenlijk gewoon: niks, nada, niente hervormingen. De ambtenaren, die worden wel hard aangepakt, tenminste vooralsnog verbaal, en daar zal het (zoals altijd bij dit soort plannen) wel bij blijven. Maar leuk is anders natuurlijk, voor al die onderwijzers, leraren, politiemensen, en andere ambtenaren!

Het moet dus blijkbaar van de mensen komen die straks de regering gaan vormen. Een regering onder leiding van de Houdini-tandem Flutte/Verhagenprediker. Want Houdini's zijn het! Nog maar een jaar geleden lag de VVD op apegapen; twee grote talenten (Wilders (het Wildebeest) en Verdonk (niets kunnen en toch 30 zetels in de peilingen)) hadden de partij gedwongen moeten verlaten, 'leider' Rutte had een links imago en geen gezag en in de peilingen stond de partij steevast op rond de 14 zetels. Maar Rutte hervormde en restylede zichzelf, en met hulp van Opstelten, de partij. De partij werd een nog rechtsere club, en Rutte werd Flutte, met (een) zeer rechts (imago) en veel mooi weer spelen, zonder gedegen programma, maar met veel flair. Zijn kans: de 'nitwit' Verdonk (TON/TROTS kies een naam naar voorkeur) oprollen, het uitgeholde CDA aanvallen door het te negeren en de PvdA als symbool doelwit te kiezen. Zogezegd zo gedaan. De campagne was kort en hol, en zowaar het werkte! Mede dankzij de PvdA trouwens, waar de 'Bos-list' bestond uit het ondemocratisch 'aanstellen' van opvolger Job Cohen. Het 'Yes Co-hen - Effect' was kortstondig, maar de fundamentele strategische fout - niet gaan voor een links blok - bleef bestaan. Daardoor kon Rutte op de valreep de PvdA voorbij steken als kleinste 'grootste ooit', en de rest is geschiedenis waar het de VVD betreft. Nou ja, een dingetje nog: natuurlijk is Rutte geen schim meer van zichzelf, hij is niet erg rechts, zo is er van zijn oekaze nog maar kort geleden (de VVD moest 'Groen-Rechts' worden) in het geheel NIETS meer te zien. Er zijn zo nog vele voorbeelden te noemen. Dus Rutte is dan wel de eerste VVD-premier sinds een eeuw, hij is zichzelf niet meer; slechts een loze huls is er nog over. Dat is natuurlijk gewoon flut; vandaar 'Mark Flutte'!

Joep schetste Rutte in moeilijke, maar meer pricipiële tijden (2007)


De tweede Houdini is natuurlijk aartsleugenaar (nee; gelukkig geen familie!) Verhagen. Voor de tweede keer in slechts een klein aantal regeerperioden heeft het CDA kans gezien zichzelf volkomen ongeloofwaardig, intern totaal versplinterd, en niet ter zaken doend klein te maken. Het resultaat was er op 9 juni dan ook naar: nog 21 zetels voor deze eens machtige partij! Verhagen putte zich al voor de verkiezingen uit in allerlei beweringen en boodschappen: zo was Wilders totaal buiten alle orde en een zeer slechte zaak voor het Nederlandse imago in het buitenland (er zou 'dus' niet door het CDA mee samengewerkt (kunnen) worden), en (o.a.) "Nee. bij vertrek van Balkenende na een (eventueel) verkiezingsfiasco was hij GEEN KANDIDAAT-PARTIJLEIDER!!" Na de verkiezingen kwam daar (toen hij inmidels toch fractievoorzitter was) bij dat "het CDA nederigheid en terughoudendheid paste". Nu wisten goede beschouwers en luisteraars van deze politieke rat en gladde aal wel wat zijn woorden waard waren (niets!), maar er zullen vast CDA-stemmers zijn geweest die hem (voor de verkiezingen) geloofden, misschien zo'n dikke 30%!? Verhagen toonde zich een profeet van kwade zaken, een prediker voor eigen parochie, kortom: een echte 'Verhagenprediker'.

-Wilders mag buiten de regering blijven roepen wat hij wil; mooi want als hij dan straks veroordeeld is hoeft de regering tenminste niet te vallen!

-Hans 'Blote Billen' Hillen; een ultra-rechtse CDA'er

-Henk 'Mein Kampf' Kamp; een zeer bekwaam bestuurder en politicus, maar zelfs voor een VVD'er keihard rechts

-Uri Rosenthal; vanwege bewezen diensten en zijn goede relatie met Flutte

-Ivo Opstelten, zet het land op stelten ondanks zijn vriendelijk uitstraling en bas-stem; natuurlijk ook vanwege zijn 'orde op zaken' stellende rol binnen een uit elkaar vallende VVD (van slechts een jaar geleden), moet dus minimaal capabel zijn! De 'Maker' van dit kabinet, maar ja Wijfels zette het vorige in elkaar...

-

Geen opmerkingen:

Een reactie posten