dinsdag 14 februari 2012

Open Brief van Emile Roemer over de kaalslag in het Bijzonder Onderwijs

Mijn 'Linkse Sympathieën' zijn geen geheim, vandaar dat ik de column van Emile Roemer, hij gaat over de schandalige kaalslag in het Bijzonder onderwijs, integraal overneem. Verder commentaar is overbodig...
10 februari 2012

Beste ,
Maandagavond mocht ik spreken op een ouderavond van kinderen in het speciaal onderwijs. De ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Niet alleen holt hun onderwijs hard achteruit, het zijn ook nog eens de kinderen die in te toekomst te maken krijgen met de bezuinigingen op de wajong, de sociale werkplaats en in de zorg.
De bezuinigingen op het speciaal onderwijs zijn bijzonder grof. Ik kreeg een mail van een directeur van een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Zij raken bijna 20% van hun budget kwijt. Als gevolg daarvan worden 6 voltijds leerkrachten ontslagen en verliezen 8 klassenassistenten hun baan. Zelfs als alle ondersteuners en begeleiders voor de klas gaan staan, zijn er nog niet genoeg leerkrachten voor de 21 groepen. Er moeten dus klassen verdwijnen, waardoor de overgebleven groepen fors groter worden.

Nu ken ik de positie van schooldirecteur goed. Als locatieleider heb ik zelf jarenlang leiding gegeven aan een school. Maar als ik de volgende zin van een collega lees dan slaat mij toch de schrik om het hart: "De complete, zorgvuldig opgebouwde, zorgstructuur gaat volledig naar de knoppen, er blijft niks over en in een aantal groepen komt zelfs de veiligheid van personeel en medeleerlingen in het geding." Hier gaat het niet meer over slim bezuinigen maar over ondoordacht sloopwerk.

Als u zich ook zorgen maakt over de bezuinigingen op uw school. Stuur mij dan uw verhaal of doe mee aan de kleurplatenactie.

Op 6 maart organiseren de onderwijsbonden een grootschalig protest tegen de bezuinigingen op het speciaal onderwijs. Gevreesd wordt voor grotere klassen, massa-ontslag van leraren en minder aandacht voor leerlingen die juist meer aandacht nodig hebben. Ik zal er bij zijn op 6 maart en ik hoop dat naast de leraren vooral ook de ouders zich bij dit protest zullen aansluiten. Precies om de reden die de leerling op de tekening hierboven zo mooi heeft opgeschreven: onze juffen moeten blijven!

Emile Roemer


Uit een ander, licht hiermee samenhangend, bericht van NRC blijkt dat er ook om andere redenen massaal ontslagen vallen in het BO. --bericht NRC--
Dit terwijl de (alom gedeelde) grote angst voor de komende jaren was, dat er de komende jaren door de vergrijzing grote gaten zouden vallen in de gelederen van actieve onderwijzers en leraren. Wellicht dat hiermee de wilde uithaal van een onderwijs-vakbondsman in de richting van de minister van Onderwijs, van Bijsterveld zou er het niveau niet voor hebben om een ministerpost te vervullen, (deels) verklaard kan worden..?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten