donderdag 20 februari 2014

Het Gelijk van Emile Roemer (Helaas!), een jaar geleden...

Het kabinet 'Flutte-2' zit er nu ruim een jaar. En waar de PvdA in de aanloop naar de voorgaande verkiezingen voor de Tweede Kamer voor mij nog een 'goede tweede' was, en ik zelfs nog ff overwoog om, om 'hol vat Markje Flutte' uit de premiers-stoel te houden, voor een keer strategisch te stemmen (gelukkig heb ik het niet gedaan, ik zou nu geen haar meer over hebben om uit mijn hoofd te trekken!) - op de PvdA dus - , volgde het 'verraad van de PvdA'; zelfs niet even voor de vorm met haar lijst-verbindings-partner de SP te overleggen, maar dus gelijk als ondergeschikte in het VVD-bootje te stappen...

Inmiddels is het aantal 'crisissen langs het randje van de afgrond' voor Flutte-2 niet meer te tellen, en het aantal werklozen ook niet. Het is dan goed eens een jaar terug te kijken, naar wat er toen in de politieke media speelde. Nou het volgende dus: de PvdA was bezig met een 'Plan van de Arbeid'... Heeft u er nog wat van gehoord? Ik niet, nou ja Asscher begon pas weer eens over zoiets, op het PvdA-congres vroeg hij impliciet aan zichzelf er weer eens over na te gaan denken...had'ie dat niet beter kunnen doen voor hij als Minister van Werkgelegenheid toestond dat zijn eigen kabinet nog enkele honderdduizenden extra werklozen zou maken..!?

Emile Roemer had, ook toen, alweer gelijk...


In Dagblad Trouw, een jaar geleden dit stuk:

Plan van de Arbeid kan opnieuw inspireren
ROEL KINGMA, VOORZITTER PVDA-FRACTIE IN DE GEMEENTERAAD VAN LEMSTERLAND − 26/02/13, 00:00

Als er niets gebeurt, krijgt Emile Roemer nog gelijk met zijn stelling dat 'de linkse PvdA praat en de rechtse PvdA regeert'.

"Terugkeer naar de kernwaarden van de sociaal-democratie" schrijft Lex Oomkes (Podium, 20 februari).

Dat is prima en het wordt hoog tijd. Het beleid van het huidige kabinet-Rutte verschilt sociaal-economisch in essentie niet van dat van het vorige kabinet-Rutte. Het gaat uit van een liberale ordening van de economie volgens de uitgangspunten van de VVD en in feite is dit kabinet de voortzetting van het economisch beleid van de paarse kabinetten uit de vorige eeuw.

Deze kabinetten hebben, naast alle kabinetten waarin het CDA leidend was, de fundamenten gelegd voor de privatiseringsgolven die Nederland en praktisch de gehele westerse wereld hebben overspoeld. Is het ook daarom dat er geruchten zijn dat de VVD het CDA om structurele steun voor het huidige kabinet heeft gevraagd, zoals de site van Elsevier afgelopen week vermeldde?

De eerstverantwoordelijke voor het rapport 'Van waarde', Monika Sie Dhian Ho, de directeur van het wetenschappelijk bureau van de sociaal-democraten (Wiardi Beckman Stichting), roept het kabinet op te waken voor een pure versoberingsagenda. Dat is mij uit het hart gegrepen. Elke dag word ik als volksvertegenwoordiger geconfronteerd met de gevolgen van deze versobering die niet alleen de verzorgingsstaat aantast maar ook het economisch herstel vertraagt.

De directeur van de WBS haalt Joop den Uyl aan die als haar voorganger in het rapport 'De weg naar vrijheid' pleitte voor accentuering van de wezenskenmerken van de sociaal-democratie. Naast dit rapport zijn er meer bronnen te noemen die de PvdA moet gebruiken om de leidende rol in het terugdringen van het economisch liberalisme ter hand te nemen. Zij heeft die rol verloren aan de SP, die niet de aangewezen partij is om een halt toe te roepen aan het gedachtengoed van de VVD. In feite hanteert de SP het adagium van de verdwenen CPN: hoge lonen en lage prijzen. Dit ligt goed bij de ontevredenen en populisten maar is, net als het kabinetsbeleid, niet de oplossing voor de crisis.

De PvdA moet deze leidende rol hernemen door inspiratie te ontlenen aan het vooroorlogse Plan van de Arbeid. Maar dan alleen inspiratie: de antwoorden op de huidige crisis zullen anders zijn. Het Plan was het antwoord van de SDAP, de rechtsvoorganger van de PvdA, op de toenmalige economische crisis en het Plan was ontstaan op de burelen van de voorloper van de WBS.

Het weekblad dat het Plan propageerde had niet voor niets de naam Vrijheid, Arbeid, Brood. Met Vrijheid alleen kan de sociaal-democratie niet veel uitrichten, het gaat om de combinatie. Arbeid in de betekenis van werkgelegenheid en Brood als symbool van goede levensomstandigheden voor alle mensen.

Eén ding is duidelijk: de kiezers laten hun oordeel niet afhangen van de vraag of Hans Spekman en Monika Sie Dhian Ho zich naar links profileren maar of de PvdA'ers in het kabinet een dam opwerpen tegen de pogingen van de VVD-bewindslieden de maatschappij te 'hervormen' in liberale richting. Anders krijgt Emile Roemer gelijk dat "de linkse PvdA praat en de rechtse PvdA regeert".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten