woensdag 28 april 2021

AANRADER / BASKETBALL VRIJWILLIGERSWERK BETER INBEDDEN EN ONDERSTEUNEN / VRIJWILLIGERSBELEID / DONAR GRONINGEN: Ype van de Wal Zette bij Donar Vrijwilligersbeleid in de Steigers, en wil graag zoveel mogelijk basketball-organisaties ervan mee laten profiteren


Het is al-weer een jaar of vier, vijf geleden dat Rayon West-voorzitter Ruud Sparrenboom van het NBB-Bestuur het verzoek kreeg om een stuk op ver het te voeren Vrijwilligersbeleid te schrijven.

Op zijn beurt voeg hij mij om in de nog te vormen werkgroep mee te gaan draaien. Dat zegde ik met graagte toe, omdat ik als bestuurder van onze Basketball Vereniging Team Ten Dreamers The Hague van het belang daarvan eens te meer doordrongen was, en binnen het bestek van die club en de Stichting Promotie Haags Basketball zowel in het Reguliere Basketball, als bij een aantal Alternatieve Vormen van Basketball en ook bij het (mede) Organiseren van vele grote en kleinere Evenementen zowel met grote aantallen vrijwilligers te maken had gekregen, maar ook flink geëxperimenteerd had om uit te vinden hoe je flinke aantal mensen als vrijwilliger kon werven, begeleiden en/of opleiden, en zoveel mogelijk binden aan onze organisaties.

Helaas werd Ruud niet al te lang daarna ziek, en overleed hij veel te vroeg een jaar daarna; van het ontwikkelen van Vrijwilligers beleid voor zowel de NBB in al haar geledingen, als het daarmee Verenigingen ondersteunen ook daar zulk beleid (zo nodig) op poten te zetten, kwam dus niets terecht.

Ik weet dat de NBB inmiddels op diverse vlakken onderdelen van het vormen van Vrijwilligersbeleid voor Verenigingen ontwikkeld heeft en deze uitvent, maar het is mij niet bekend hoever dat precies gaat, en ook niet hoever de Bond zelf is met het ontwikkelen van het Vrijwilligersbeleid, en niet in hoeverre dat structureel binnen de NBB zelf wordt geïmplementeerd.

In ieder geval mag het duidelijk zijn dat ik erg geïnteresseerd ben in de materie...


Het draait waar het gaat om een betere toekomst voor het Nederlandse Basketball volgens mij om een aantal hoofdpunten:

1. Goede Mensen; (veel) Vrijwilligers, Semi-Professionals en Professionals, die in de juiste mix goed samenwerken
2. Faciliteiten/Accommodaties; Betaalbaar, Beschikbaar, op de Juiste Plaatsen en zoveel mogelijk met Verdienmogelijkheden voor de Verenigingen
3. Eigen Beleid, Organisatie en Imago; af van de Eilandjes(-mentaliteit) en van het 'Wij/Zij-denken', Slagvaardig Georganiseerd, Positiviteit in plaats van Defaitisme en Frustratie,
Basketball moet Fun zijn!
4. Het goed in de markt zetten van onze sport, en daar - steeds meer - middelen mee genereren, zodat we een positieve spiraal kunnen ingaan; meer geld leidt tot meer investeringen in Mensen, Faciliteiten/Accommodaties, Beleid, Organisatie en Imago, dat leidt weer tot een beter Product en Imago, wat weer leidt tot meer middelen, etc, etc.

Maar alles begint en eindigt dus met 'Goede Mensen die Samenwerken!'

En daarom wil ik dit stukje gebruiken om een ontwikkeling op het gebied van het ontwikkelen en versterken van Vrijwilligersbeleid, en het implementeren daarvan onder de aandacht te brengen.

Ype Martijn vd Wal zette bij Donar het Vrijwilligersbeleid voor de afdeling Entertainment op poten volgend de normen van 'het Vrijwilligerscertificaat.


Vanuit het Groningse werd ik benaderd door Ype van der Wal, werkzaam in de 'Sector Onderwijs' (bij 'Duo'. Hij heeft in het recente verleden bij Donar Groningen gewerkt aan het in de steigers zetten van Vrijwilligersbeleid en een Uitvoeringsorganisatie voor het organiseren van het vrijwilligerswerk van met name het onderdeel 'Entertainment' bij de kersverse Kampioen van de DBL.

Zoals de meeste mensen die weleens de moeite hebben genomen om in MartiniPlaza een wedstrijd te gaan kijken weten, mag zeker die tak van de Groninger club een groot succes worden genoemd, en is die een essentieel onderdeel van het genereren van revenuen voor Donar.
Recettes zijn bij Donar sinds jaar en dag een substantieel deel van het budget; het Entertainment is er dus - waarschijnlijk meer dan bij welke Nederlandse club ook ooit - een deel van een belangrijke 'Moneymaker' van wat nu - schat ik in - de club met het grootste budget van Nederland is, en dat zonder 'Naamsponsor'!

Een lichtend voorbeeld dus voor alle andere clubs - en zeker niet alleen Topclubs; alle verenigingen kunnen er hun voordeel mee doen - en daarom de moeite van het bekijken waard, lijkt me zo...

Hieronder een korte introductie van Ype van der Wal van het Vrijwilligerscertificaat, want daar gaat het om:

Wat is het vrijwilligerscertificaat?
Het is een officieel document opgesteld via een format van 'Europass Nederland', waar op staat welke vaardigheden je voor je club hebt ingezet en welke werkzaamheden je hebt verricht.

Wat heb je eraan?
De vrijwilliger krijgt een aan vaste normen voldoend document als bewijs van het verrichte werk en opgedane ervaring, en kan dit gebruiken bij bijvoorbeeld sollicitaties.
De organisatie/vereniging die dit systeem invoert krijgt een sterkere organisatie van hogere kwaliteit doordat de organisatie, de functies en taken goed op papier staan en daardoor iedereen beter weet wat ervan hem/haar verwacht wordt en hoe alles georganiseerd is. Verder is het verstrekken van het vrijwilligerscertificaat tevens een blijk van waardering van de organisatie naar de vrijwilliger voor het verrichtte werk.

Waarom bij Donar?
De medewerkers van Europass Nederland zijn mijn collega’s. Ik ken daarom veel voordelen van het in gebruik nemen van dat certificaat. Donar stond er meteen achter toen ik ze hierover vertelde. Ik heb jarenlang met veel plezier bij Donar gewerkt en ken veel vrijwilligers. Dat gaf wel een extra drive om het certificaat als eerste bij Donar neer te zetten.

En zijn er meer clubs?
Donar heeft bij een bondsbijeenkomst al meer verteld over het certificaat. Dat is een goede stap. Zelf heb ik de contacten gelegd met Landstede en SPM Shoeters. Die zullen het certificaat ook invoeren.
Er is inmiddels contact met de NBB en de JohanCruijff Foundation. Ik hoop dat zij het certificaat ook in hun beleid kunnen opnemen. Er lopen daar ook zoveel vrijwilligers rond die je zoiets gunt.

Hoe vind je het entertainment tegenwoordig bij het basketball?
Ik ben al twee jaar geen coördinator meer, maar zie nog wel dat ze het format nog steeds volgen. Daar ben ik wel trots op. Ik heb begrepen dat ze bij Donar komend seizoen meer het publiek wil betrekken bij de Entertainment- acts. Dat is goed, want dat heb ik afgelopen twee jaar wel gemist.


Via issuu.com is een artikel te lezen van Ype van der Laan over het door hem - voor o.a. Donar - ontwikkelde systeem waarmee vrijwilligerswerk ingebed kan worden, je vindt het   --- Hier ---

Doe er uw voordeel mee!

AART DEKKERGeen opmerkingen:

Een reactie posten