dinsdag 23 maart 2010

Zo leren we Donner (weer) kennen!

Ik wist het allang, maar ik weet niet of heel veel mensen het doorhebben, voor velen is Minister Donner de redelijkheid zelve, maar dat is natuurlijk slechts schone schijn... De man die in de laatste 10-15 jaar eigenhandig 'even' onze sociale zekerheid zou hervormen, en nu zo'n beetje gedacht had zijn laatste klusje te klaren (AOW->67 jaar) heeft o.a. een grote rol gespeeld in de hervorming van de WAO, de verkorting en verlaging van de WW, en al deze 'klussen' deelden enkele kenmerken: ze waren zogenaamd onvermijdelijk, er daarnaast eigenlijk meer 'sociale maatregelen' dan 'bezuinigingen', nee we moesten het echt geloven "Donner had het beste met de individuen die moesten inleveren voor...echt waar!" Zo zouden in de WAO 'alleen die mensen die konden werken' de dupe, maar "werken was eigenlijk veel socialer!" De 'echte' WAO'ers kregen, de WAO was immers toch al geen vetpot(!), 5% extra uitkering. Ik noem dat 'Verdeel en Heers!'... Degenen die 'wel konden werken', die mensen zouden dus met zo nodig grote inspanningen naar werk worden begeleid! Ja, ja, voor zover het karige budget reilt dus, en dat blijkt dus voor 2010 maximaal zeven weken te duren. Want uit dezelfde potten moesten natuurlijk ook Werklozen en andere groepen worden bediend, daar zijn er nu door de crisis veel meer van, dus...

En dan blijkt het ineens toch (al die tijd al) gewoon wel om geld te zijn gegaan, en te zullen gaan; nu mogen alleen slechts 'zeer kansrijken bediend worden', de mensen met wat minder papieren op de arbeidsmarkt hebben het nakijken....


Geldtekort UWV nekt reïntegratieprojecten - Van het jaarbudget is (na zeven weken!) nog maar een kwart over
Trouw - Krantenarchief
12 maart 2010 - Van onze redactie economie

UWV zit te krap bij kas om werklozen voluit te helpen die niet snel een baan kunnen vinden. Van het budget is minder dan een kwart over.

Werkbedrijf UWV moet drastisch snijden in onder meer leer- en werktrajecten voor werklozen. Voor de rest van het jaar heeft het van de 126 miljoen euro slechts 30 miljoen over voor reïntegratie van mensen die al langer in de WW zitten en voor wie hulp wordt ingehuurd. „Die 30 miljoen is te krap bij de huidige behoefte. Dus moeten we ingrijpen”, aldus een woordvoerder.

De bezuiniging zoekt het Werkbedrijf, waar iedere werkloze zich moet melden voor een WW-uitkering, door veel minder mensen door te sturen naar commerciële reïntegratiebedrijven. Die reageren via hun brancheorganisatie Boaborea furieus op deze ’paniekreactie’. De gevolgen zijn volgens haar rampzalig.

Leer-werkbanen met baangarantie – UWV, het ministerie van sociale zaken en Boaborea hebben er voor 10.000 getekend – blijven onvervuld. Al begonnen reïntegratietrajecten zijn stopgezet, een proefproject voor mensen die langer dan negen maanden werkloos zijn, blijft steken, somt de brancheorganisatie op in een brief aan minister Donner. „Hoe kan in week 7 van het jaar het totale jaarbudget al zijn uitgeput?”, vraagt ze zich af.

Volgens de UWV-woordvoerder heeft dat te maken met rekeningen van reïntregratietrajecten die al in 2009 zijn begonnen. Ze komen nu pas binnen. „We zijn toen iets ruimhartiger met de middelen omgegaan en hebben stevig ingezet om mensen weer aan werk te helpen. Nu moeten we dat terugdraaien.”

Hij wijst ook op het groeiende aantal werkzoekenden dat bij het UWV aanklopt. In januari 2010 werden 50.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, in januari 2009 waren dat er 34.000. Ook het aantal mensen dat langer dan een half jaar in de WW zit – wat erop duidt dat ze moeite hebben ander werk te vinden en extra steun nodig hebben – is ook enorm opgelopen, van 26.200 in januari 2009 naar 77.300 een jaar later.

Nog steeds zullen WW’ers hulp krijgen van het UWV zelf, zoals sollicitatietraining, erkenning van eerder verworven competenties en een scholingsbonus. Maar voor minder mensen zal de meer individuele reïntegratie en (om)scholing bereikbaar zijn, tenzij ze langer dan een jaar in de WW zitten.

Het UWV overlegt nog wel met het ministerie van sociale zaken om te kijken wat er gedaan kan worden voor speciale groepen zoals de 45-plussers.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer minister Donner om opheldering gevraagd. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum vroeg gisteren om een spoeddebat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten