woensdag 13 november 2019

SHARTIE AART DEKKER / ALS HET NIET ZO TREURIG WAS / HUMOR: Vogelstand N-Amerika krimpt met 30 procent

Van NRC.nl op 24 september 2019, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---
en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---
Cartoon: Ann Kiernan on Twitter

SHARTIE AART DEKKER

Alleen Rare Vogels, daar zijn er recent juist veel meer van in de USA...

(AD)

 

 

Vogelstand N-Amerika krimpt met 30 procent

Natuurbehoud Het aantal vogels in Canada en de Verenigde Staten is in de laatste 48 jaar met drie miljard afgenomen – een daling van bijna 30 procent.


In totaal bestudeerden de onderzoekers 529 vogelsoorten, samen ruim driekwart van alle broedvogelsoorten in Noord-Amerika. Niet álle vogelsoorten nemen in aantal af. Maar de populatiegroei van roof- en watervogels viel in het niet bij de afname van onder andere weidevogels (-53 procent) en bosvogels (-30 procent). 

Het zijn niet de meer zeldzame vogelsoorten die in aantal afnemen, maar juist de algemenere soorten. Uit de tellingen bleek dat 90 procent van de afname zich voordoet in twaaf vogelfamilies met daarin veel bekende soorten als spreeuwen, merels, gorzen, mussen en vinken. 

Onderzoeker Chris van Turnhout, van Sovon Vogelonderzoek, ziet in de Europese vogelstand eenzelfde trend. „Tussen 1980 en 2009 is in Europa een soortgelijk onderzoek uitgevoerd, met 144 algemene vogelsoorten. In totaal ging het daar om een afname van 421 miljoen vogels. Dat is een kleiner aantal over een kortere periode natuurlijk, maar je komt er alsnog mee uit op een afname van 20 procent in 25 jaar. In die zin zijn de cijfers met elkaar vergelijkbaar.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten