zaterdag 25 juni 2022

SHARTIE AART DEKKER / DEZE CARTOON STAMT UIT DE 90's...HET PROBLEEM IS NOG STEEDS ACTUEEL & URGENTER DAN OOIT... Gisteravond presenteerde de Minister een Aanpak... / WITTE (PSEUDO-)ILLEGALEN IN HET WESTLAND (en ver daarbuiten) / ARBEIDSMIGRATIE /

 

SHARTIE AART DEKKER - DEZE CARTOON STAMT UIT DE 90's...

HET PROBLEEM IS NOG STEEDS ACTUEEL & URGENTER DAN OOIT... 

Pas Gisteravond presenteerde de Minister een Aanpak...  

WITTE (PSEUDO-)ILLEGALEN IN HET WESTLAND (en ver daarbuiten) 

Gaan we nu eindelijk eens de ARBEIDSMIGRATIE (goed) regelen?

Nederland was (bijna altijd al) een Immigratieland...

Nederland is nog steeds een Immigratieland...

En Nederland zal nog heel lang  - en misschien wel meer dan ooit -  een Immigratieland blijven!

Maar omdat op Rechts een flink aandeel van de partijen/politici electoraal dacht/denkt te kunnen scoren met boodschappen die haaks staan op bovenstaande waarheden, is het al decennia lang een taboe om het over die waarheden te hebben, was er altijd een taboe op maatregelen om de negatieve kanten van (een deel van) die Immigratie goed te regelen, en deed een groot deel van de politiek alsof het enige probleem eruit bestond dat we ongewenste migranten het land niet uit konden krijgen...

Ondertussen vulden er vele Oude en Nieuwe Rijken hun zakken over de ruggen van talloze all dan niet illegale migranten die vele economisch belangrijke sectoren overeind hielden met  - soms zware en onaangename en vrijwel altijd onderbetaalde, en veelal door Nederlanders niet gewilde -  arbeid, terwijl een groot deel van deze mensen als tweede-rangs-burgers werden behandeld, als ze al mochten bestaan...

En nu eindelijk  - maar alleen omdat de personeelstekorten de pan uit vliegen -  komt er een minister op TV vertellen dat die situatie moet veranderen. Hoe, bijvoorbeeld als het om betaalbare en fatsoenlijke woonruimte voor deze honderdduizenden  - veel harder werkenden dan de gemiddelde VVD'er -  mensen gaat... Tsja, dat staat nog te bezien, en moet het kabinet nog 'gaan bekijken'...

De Cartoon hierboven is van Jaap Vegter; vele jaren in de HC  - die allang niet meer als zodanig bestaat -  een van mijn favoriete Cartoonisten. Hij is schat ik van ergens in de jaren-90..! Maar met minimale aanpassingen zou je volgens mij niet eens door hebben dat hij al zo oud is...en dat stemt mij al die jaren al een beetje (soms erg) treurig... Laten we hopen dat deze situatie echt gaat verbeteren..!

(AD)

 /

Geen opmerkingen:

Een reactie posten