zondag 29 december 2019

FRAGMENTEN / STAAT NEDERLANDSE ONDERWIJS / OUDERS&LEERKRACHTEN: 'Het jaar waarin de onderwijscrisis niet langer te negeren viel' / VK ANALYSE / NOODZAKELIJKE GROTE HERVORMING&HERWAARDERING/

Cartoon Maarten Wolterink(Joop.nl)

FRAGMENT(Volkskrant Commentaar 'Het jaar van onderwijs', 22 december 2019, ):

"...In de maatschappelijke waardering voor het onderwijs, en de mensen die er werkzaam zijn, is een wrange paradox zichtbaar: enerzijds zijn ouders minder dan vroeger bereid om zich naar een hun onwelgevallig oordeel van een leerkracht te voegen. Anderzijds worden scholen geacht taken van de ouders over te nemen – soms tot de verstrekking van een ontbijt aan toe..."

&

"...Het probleem van het onderwijs in Nederland is dat het zich in de loop van decennia heeft gevoegd naar wat de samenleving ervoor over heeft. In 1985 voerde toenmalig minister van Onderwijs Wim Deetman(CDA, AD) een forse verlaging van de aanvangssalarissen in in het Onderwijs. Op den duur heeft Nederland dus gewoon het onderwijs gekregen dat het verdient..."

Het Complete Interessante Artikel van de Volkskrant lees je   ---  Hier  ---

**
Typerende reactie (en een reactie daarop) bij de Cartoon op Joop.nl:

Laatste reacties (2)

hminkema
Hallo Frans, welke socialisten bedoel je?
– Minister Cals (CDA) die de Mammoetwet invoerde?
– Minister Veringa (CDA) die de universiteit ‘democratiseerde’?
– Minister Pais (VVD) die de universitaire opleidingen verkortte?
– Minister Deetman (CDA) die de mislukte Basisvorming invoerde en academici het onderwijs uit joeg?
– Minister Hermans (VVD) die het vmbo tot een baken van wantrouwen maakte?
– Minister Van der Hoeven (CDA) die examenprogramma’s uitdunde tot een A4’tje en het goddelijk creationisme in het onderwijs verplicht wilde stellen?
– Minister Van Bijsterveldt (CDA) die leerlingen ophokte en bezuinigde op onderwijs aan kinderen die extra zorg nodig hebben?

Toch knap van die ‘socialisten’ van jou, he, dat ze allemaal ‘nivelleringsmaatregelen’ wisten in te voeren en allemaal linkse lesontwerpen, terwijl al die rechtse onderwijsministers niks in de gaten hadden!

Overigens heb ik in 33 jaar tijd, als leraar in het vo, nog nooit een ‘links lesontwerp’ voorgeschoteld gekregen. Waarschijnlijk had ik al die tijd niks in de gaten.

1 opmerking:

  1. Ik heb in het BAO gewerkt van 1979 t/m 2013, dus precies de periode waarin de ellende begon (Deetman) en zicht voortzette. Het was niet zo moeilijk de chaos te voorspellen die zich nu in het onderwijs voor doet. Toen ik net begon mocht ik 100 gulden per week inleveren en tien jaar later weer toen de aanvangssalarissen omhoog moesten. Taken stapelden zich op, lesvoorbereiding werd bijzaak. Creativiteit werd gedood door alles dat moest en administratief geborgd. En dan passend onderwijs dat op een totale mislukking is uitgelopen. Hard gillend liepen collega's weg uit het onderwijs en ook ik heb heel bewust het bijltje erbij neergelegd. Ik stond bekend als een heel goede leerkracht, maar voor de klas wil ik nooit weer. De overheid zag en keek toe, net als de bonden. Geef mijn portie maar aan Fikkie!

    BeantwoordenVerwijderen