zondag 18 juni 2023

HET GROTE Arik Shivek INTERVIEW DEEL-9: De toekomst van het Nederlandse topbasketball mannen / VISIE / SAMENWERKEN /

 

In dit deel een aantal fragmenten die op een of andere wijze allemaal iets te maken hebben met de toekomst van het Nederlandse Basketball  - en die van het Topbasketball Mannen in het bijzonder, maar veel is ook van toepassing op andere segmenten van het Nederlandse Basketball in de volle breedte -  die eerder niet, of niet specifiek genoeg, aan de orde kwamen.

De noodzaak en de kracht van samenwerking

Uit de grond van zijn hart spreekt Arik Shivek over alle kennis en andere talenten die in het Nederlandse Basketball aanwezig zijn, en zijn overtuiging dat als die allemaal dezelfde kant gaan uitwerken  - de neuzen dezelfde kant op! -  dat er dan grote ontwikkelingen mogelijk zijn...

- coaches zouden meer loyaal naar elkaar moeten zijn, moeten communiceren met elkaar en elkaar versterken

- kritiek zal nooit de basis zijn voor succes...samen willen winnen wel!

- Finland als voorbeeld...ook daar was een Nationale Academie zoals OLA, ook daar duurde het even voordat iedereen doorhad dat het de opleiding voor heel het land was, maar toen dat gebeurde waren er geen problemen meer. Iedereen zou zich achter TeamNL moeten scharen...

  


Hoe krijgen we Internationaal Topbasketball terug in Nederland?

We praten over het feit dat het overgrote deel van de basketballers  - laat staan de Basketball-liefhebbers -  nooit in aanraking komt met Internationaal Basketball. De (A)HBW speelde daar vroeger een belangrijke rol in, maar die is er niet meer. Clubs als ZZ Leiden, Heroes Den Bosch en Donar Groningen spelen wel regelmatig Europees, maar buiten hun fans zijn er maar weinig mensen die daar iets van mee beleven. Hoe krijgen we dat contact terug?

De volle internationale kalender en de elkaar beconcurrerende ULEB en FIBA maken het terugbrengen van een HBW-achtig evenement lastig. Shivek vindt de BNXT een geweldige ontwikkeling, en zegt genoten te hebben van het vorige internationale seizoen van ZZ Leiden. Maar er mankeert iets aan de manier waarop het gepromoot wordt. 

Zijn eigen OLA-team behaalde sensationele resultaten tegen enkele van de beste academies van de wereld  - bijvoorbeeld het Franse INSEP, waar spelers als Tony Parker en vele andere NBA-sterren werden opgeleid -  waarom wordt daar niets mee gedaan? 

OLA = Holland = het Nederlandse Basketball!


 

 
 

Het verschil in media-aandacht in Israël en Nederland 

Dat is...nogal een verschil...
 

 

Het belang van goede Basketball-arena´s

Er is belangstelling van organisaties als de EuroLeague en de NBA voor Nederland  - en zeker voor Amsterdam -  maar een voorwaarde is de aanwezigheid van goede specifieke Basketball-Arena´s. Shivek vertelt over hoe zich dat in Israël ontwikkelde. In Israël was er heel lang maar één echte grote top-accommodatie, maar dat is nu heel anders. In België ging het ook zo. 

Almere, Leiden, Den Bosch, Groningen en Amsterdam passeren de revue...

Arik Shivek spreekt nadrukkelijk uit dat hij het niet eens is met de heersende opinie dat het Nederlandse Basketball een kleine sport is, en gedoemd is een kleine sport te blijven, en hij legt uit waarom.

 

 

De rol van Schoolbasketball

Het Nederlandse Basketball heeft voor een aanzienlijke mate zijn wortels gehad in het Schoolbasketball, vele clubs zijn op scholen ontstaan, vaak met gymleraren als drijvende krachten. Ooit waren er in vele plaatsen  - soms legendarische -  grote schooltoernooien. In veel plaatsen is die schoolsport verdwenen, de NBB bestaat grotendeels uit verenigingsbasketballers. In heel veel landen is de schoolsport nog steeds erg belangrijk. Het verklaart waarom Nederland vaak wat betreft ledenaantal helemaal niet zo slecht scoort ten opzichte van grote basketball-landen.

Gezien het grote accommodatieprobleem is het de vraag of het Nederlandse Basketball niet in aanzienlijke mate terug zou moeten naar de scholen, wellicht op een andere basis als voorheen, maar toch...

In Israël is het Schoolbasketball nooit weg geweest. Shivek vertelt erover en ook over de problemen die dat met zich mee bracht, en hoe hij die heeft opgelost.

 

More about coach Arik Shivek: https://en.wikipedia.org/wiki/Arik_Sh... 

Interview & research: Aart Dekker, https://aartdekker.blogspot.com 

Camera & sound: Jeroen Beumer JBE Productions 

Video editor: Arie in 't Veld

*

Leeswijzer van het Grote Arik Shivek Interview


Prelude: UPDATED Column 'Mastercoach' door Aart Dekker


In welke rol van Arik Shivek het meeste kunnen betekenen voor het Nederlandse Basketball? Als Hoofd-OLA, Aanjager van het Masterplan Basketball, Bondscoach Mannen en Coach van de Coaches!

Deze Column is in licht aangepaste vorm ten opzichte van de eerdere versie --- Hier --- te lezen. Online sinds 19 mei 2023Deel-1: Waarom dit interview? Waarom kwam Shivek terug naar Nederland?

Wat behelst zijn huidige taak als Hoofd-coach van de Orange Lions Academy Mannen (OLA)? Wat is OLA eigenlijk? Hoe werkt het en waar staat OLA nu nationaal en internationaal? Mening over controverses en het imago van OLA?

Online sinds 19 mei 2023 en --- Hier --- te lezen.Deel-2: Anderen over Shivek(1) – OLA-staffers en -spelers over Arik Shivek.

Hoe is hij als persoon, als coach, als coach van de coaches en visionair? Hammerstein, Peters, Ngouateu, De Vaal en Lemes.

On-line: 20 mei 2023 Je vindt het --- Hier ---


 

Deel-3: Hoe werd Shivek coach en hoe ontwikkelde hij zich tot een Top-coach? “Hoe word je een goede coach?”

Arik Shivek over zijn jeugd, zijn start als coach, leren en het vragen van advies. Over het noodzakelijke vermogen je aan te passen aan situaties, mensen en culturen. Ari betekent ´Lion´. En de successen in Israël.

On-line: 23 mei 2023 Je vindt het --- Hier ---Deel-4: Zijn komst naar Nederland. Coachen in de (A)HBW en zijn komst naar ABC Amsterdam

Arik verlaat Israël en komt naar Amsterdam, en wat Piet Meijer daar mee te maken had. Over coachen op de AHBW en de impact op zijn carrière en de betekenis van de AHBW in Israël en Nederland.

On-line: 24 mei 2023 Je vindt het --- Hier ---Deel-5: Coachen bij Amsterdam, Antwerpen, wederom Amsterdam en Mons.

Over de successen met de Astronauts van ABC Amsterdam, en het 5-jaren-plan om bij de Europese Top te gaan horen. Over scheve ogen tegenover ambitie, succes en solidariteit en het stijgen van het algehele niveau als er een team domineert.

On-line: 26 mei 2023 Je vindt het --- Hier ---Deel-6: Anderen over Shivek (2) en publicatie(s) over de periode van Deel-5.

6a  - Achtergrond bij de periode van Arik Shivek bij ABC Amsterdam Astronauts - NRC-interview met Vz. Roel Pieper 

On-line:   4 juni 2023 Je vindt het --- Hier ---

6b  - Ferry Steenmetz, Hakim Salem, Matthijs Groot, en anderen.

6-c ....

On-line: rond begin juni 2023 Je vindt het --- Hier ---Deel-7: Het opleiden van coaches. De essentie van het Masterplan.

Hoe leidt men in Israël coaches op? Over het managen van Nationale Jeugd Teams in Nederland en Israël. Over het opleiden van coaches in Nederland – ´er moet veel veranderen!´ De essentie van het Masterplan. En hoe Nederland Internationaal Topbasketball kan terugkrijgen...promoot het (beter)!

On-line: rond 30 mei 2023 Je vindt het --- Hier ---Deel-8: Clinic(s) waarin Shivek de speelstijl neerlegt voor het Nederlandse Basketball

...deze zou in ieder geval bij alle Nationale Teams de basis van het spelconcept moeten zijn. (Deze zijn al te vinden via de NBB-kanalen)

Deel 8a: Arik Shivek; de basisprincipes van de Orange Lions Academy On-line:  17 juni 2023 Je vindt het --- Hier ---            

Deel 8b:      online xx juni 2023             Je vindt het --- Hier ---  

Deel 8c:      online xx juni 2023             Je vindt het --- Hier --- 


 

 

Deel-9: De Toekomst van het Nederlandse Basketball: meer divers basketball, de rol van de media en accommodaties en het belang van Samenwerking.

De rol die schoolbasketball speelt in Israël en de noodzaak van balans brengen voor spelers die op meerdere niveaus-in meerdere teams (tegelijk) spelen. Het verschil in media-aandacht in Israël en Nederland. Het belang van samenwerking. Het belang van meer en betere Basketball-arena´s.

On-line: rond 3 juni 2023 Je vindt het --- Hier ---


Epiloog What's next for Arik Shivek? En eventueel laatste ontwikkelingen.

Arik Shivek over zijn plannen voor de toekomst.

On-line: rond 5 juni 2023 Je vindt het --- Hier ---

 

(*) Over automatische vertaling in YouTube:


Om ondertitels bij de video’s te zien:

klik onderin de YouTube player op het CC icoon.

Via het tandwiel icoon kun je de gewenste taal kiezen.


Watching the videos with subtitles:

click the CC icon in the bottom part of the YouTube player.

Click the cog icon to select your language.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten