vrijdag 23 november 2012

Tumult binnen NBB om Nationaal Heren Team

Het Bestuur van de NBB stelt morgen op de ALV voor om de financiële problemen op te lossen door o.a. twee jaar met het NT Heren en de MU20 te stoppen.
Nog niet vaak zal de reactie binnen het kleine Nederlandse Basketballwereldje zo massaal en zo unaniem (tegen) zijn geweest. Een aantal interviews:
Worthy de JongArvin SlagterKees Akerboom en Jos FrederiksSander van der HolstRandy WielToon van Helfteren
Ik schreef er zelf twee stukken over:

1. NT Heren – Dit kan niet! En het mag niet beslist worden!!


Columnist Aart Dekker schrok zich rot toen hem werd verteld dat (uitgerekend) het NBB-Bestuur voornemens is de ALV van 24 November a.s. te laten beslissen om voor een periode van twee jaar te stoppen met het MU20, (Jong Oranje) en Nationaal Team Heren Programma. Hij ziet dit als de volgende nagel aan de doodskist van het Nederlandse Basketball, en betoogt hieronder waarom deze beslissing nooit, maar dan ook NOOIT genomen mag worden!


Er is al het nodige over gezegd en geschreven, en terwijl het 'nieuws' brak en de discussie her en der op gang kwam, lag ik een aantal dagen met hevige spit in mijn bed te proberen vooral niet te bewegen. Ik heb de discussie -tot nu toe- dus achteraf nagetrokken, terwijl ik al wel tijd had na te denken over de situatie...wat een puinhoop!!


Laat ik beginnen mijn eigen positie duidelijk te markeren: ik ben niet alleen columnist, ik ben (o.a.) ook afgevaardigde van de Verenigingen van Rayon West (en moet in die hoedanigheid dus meebeslissen over de voorliggende voorstellen...sic!), daarnaast ben ik -ik schreef het al vaak in mijn stukjes-, 'gewoon een basketball-liefhebber' en heb in die hoedanigheid het wel en wee van het gehele basketball als belang en als doel voor ogen.
Daarnaast zie ik persoonlijk, bij de vele rollen die ik in het basketball gehad heb (en heb), het Nationaal Team Heren als 'mijn hobby' binnen het Nederlandse Basketball. Daarmee bedoel ik dat ik vele dingen doe/heb gedaan omdat ik:
-'denk dat ze nu eenmaal gedaan moeten worden' (en iemand moet het doen),
-ze als nuttig zie/zag voor de samenleving en/of het NLDse Basketball,
-ermee hoop 'iets nuttigs te doen',
-etc, etc,
maar dat ik
-in het zoveel mogelijk volgen van het NT Heren,
-live in Nederland,
-via de media,
-en als het ff kan ook al ruim 30 jaar in persoon in het buitenland,
een 'echte hobby' zie (d.w.z: ik doe het voor mijn lol).


De kop boven dit stuk spreekt natuurlijk boekdelen: ik denk dat het de slechtst denkbare beslissing zou zijn die 'we' op dit moment zouden kunnen nemen, mocht de bijl inderdaad vallen voor het NT Heren en de MU20. Daarnaast zou met deze beslissing dus ook 'mijn persoonlijke hobby' de nek worden omgedraaid, en dat zie ik natuurlijk niet graag gebeuren (al draait het daar natuurlijk, ook voor mij, helemaal niet om...).


Nog een ander stukje van mijn positie: ik heb dit bestuur steeds gesteund, zowel formeel, informeel, in 'de wandelgangen' en in mijn geschriften, en meen dat ook duidelijk te hebben gemaakt naar zo'n beetje alle bestuursleden persoonlijk. Ik zou dat ook graag blijven doen...
Waarom?
Omdat ik me nog als de dag van gisteren herinner wat er de vorige keren dat de NBB zonder bestuur kwam te zitten gebeurde (impasse, tijd- energie-, en kapitaalverlies) en omdat ik er serieus aan twijfel of 'we', zelfs met de grootst mogelijke inspanningen, er verzekerd van kunnen zijn dat we überhaupt weer een, kwalitatief en wat motivatie en betrokkenheid betreft, gelijkwaardig nieuw bestuur zullen kunnen vinden, en dan heb ik het nog helemaal niet over de termijn waarop dat zou (kunnen) lukken!


Niemand is dus gebaat bij de zoveelste bestuurscrisis bij de NBB binnen relatief korte tijd.


Een andere reden voor mijn steun aan dit bestuur: ik ben er zo langzamerhand van overtuigd geraakt dat het besturen van de NBB, vandaag de dag, een schier onmogelijke taak is geworden. Deze mensen, volgens mij stuk voor stuk goede mensen met de beste intenties, hebben die taak op zich genomen, met volle inzet en veel energie, en ten koste van behoorlijke (persoonlijke) opofferingen, dat kan bijna niet anders. Zulke mensen moet je vooral niet te snel afvallen!


Maar dan nu de hete aardappel: het voornemen van dit bestuur om de Nationale Heren, de Nationale MU20, en daarmee volgens mij ook iets als 'Jong Oranje', voor twee jaar op sterk water te zetten, is een (zeer) zwakke gedachte, of het is 'hogere poker'.
In beide gevallen is het fataal:


Dit kan niet, en het mag niet gebeuren!!!!


Lees het maar vast als een voorschotje op de aanstaande ALV,
maar ook als EEN OPROEP aan een ieder;
-dus alle betrokkenen bij die ALV,
-maar zeker ook aan alle buitenstaanders die zich ook maar enigszins betrokken voelen bij het wel en wee van het Nederlandse Basketball,
om nu eindelijk eens SAMEN naar goede oplossingen te zoeken voordat het te laat is, en
(m.n. Aan het adres van al die 'buitenstaanders') om zich te laten horen op luide, maar constructieve wijze nu het nog zin heeft (en dus niet straks, achteraf op zinloze wijze, bijvoorbeeld in grove bewoordingen hier op het forum...)


De NBB is een democratisch georganiseerde vereniging; in principe is de macht aan de
Leden en Verenigingen (via de Rayons), maar ook individuele leden en andere betrokkenen kunnen echt wel een manier vinden zich te laten horen.


Als je wat te melden hebt, DOE DAT DAN OOK!

Dan nu mijn betoog

Inhoudelijk


Het is een fatale beslissing. De gedachte dat na twee jaar de draad 'gewoon', of zelfs beter (op basis van verbeterde U16/U18 programma's) kan worden opgepakt is ridicuul; zo werkt het niet in de Topsport. Je kunt niet straffeloos je kapitaal vernietigen en/of verwaarlozen zonder daarvoor langdurig een zware tol voor te moeten betalen.


(On-)Eerlijkheid: de jongens en mannen brengen verreweg het meeste contributie binnen bij de NBB, en betalen daarmee dus relatief al een meervoud van de middelen op waaruit ook programma's voor meisjes en vrouwen worden betaald, en in veelvoud de middelen die worden besteed aan het rolstoelbasketball. Het minste wat J/M'en daarvoor terug mogen verwachten is een gelijkwaardig programma aan dat van Vrouwen, en Rolstoelers. Voorgestelde beslissing doet precies het omgekeerde. Dat is dus gewoon niet fair, en alleen daarom al helemaal fout!


Ook op een andere manier is het niet eerlijk: de onderliggende veronderstelling is dat de Vrouwen/Meisjes wel, maar de Mannen/Jongens niet waardig (binnen hun mogelijkheden, en naar het geïnvesteerde geld) hebben gepresteerd. Laten we de Meiden even buiten beschouwing laten. Mijn columns daarover de laatste maanden spreken voor zich, ik hoef er niet meer over te schrijven. En ik bedoel hiermee ook helemaal niets negatiefs te zeggen over de Vrouwen.


Maar vergelijkenderwijs durf ik de stelling wel aan dat de Mannen het in 'de Zomer van 2012', het jaar van de voorgenomen beslissing 'te kappen met deze Mannen en U18, U19 en U20-spelers', i.i.g. voor de duur van twee jaar, HET ZELFS IETS BETER HEBBEN GEDAAN dan de Vrouwen.
Gaan we uit van het feit 'dat het bij de Vrouwen gemakkelijker scoren is dan bij de Mannen', en dat doet dit Bestuur(!), en vergelijken we de prestaties van Mannen en Vrouwen in de Kwalificatieronde 2012 voor EuroBasket Men/Women, dan blijkt dat de gescoorde wedstrijdpunten gelijk zijn, en de uitslagen van de Mannen 'net een tikkie beter' waren.
Dus de aannames van het Bestuur kloppen niet/zijn niet eerlijk (voor de Mannen)!
En dan heb ik het nog niet over het verschil in Budgetten van Mannen/Vrouwen, de gegeven duidelijkheid aan beide Teams/Staven, en de kwaliteit van de Voorbereiding... Als we die meenemen, dan hebben de mannen het (in 2012) VEEL BETER GEDAAN!


Presentatie/Communicatie


Er is, ook al denk ik dus nog zo positief over deze club bestuurders, ook nog zoiets als 'goed communiceren'. Ook dat mag je van een NBB-Bestuur (en haar Apparaat) verwachten.


Natuurlijk, de ALV is 'het hoogste Orgaan' in onze Verenigingsstructuur.
Maar de communicatie schiet echt verregaand tekort als het blijft bij het (niet eens helemaal) tijdig informeren van de Afgevaardigden, de Rayons, en de Verenigingen d.m.v. Vergaderstukken.
Met daarin (zelfs een beetje verstopt, want het is niet eens een zelfstandig Agendapunt) dan zoiets verregaands als het onthoofden van de grootste categorie van je Ledenbestand, 'verstopt' in de Begroting voor het volgende jaar (2013).


Wat het Bestuur hiermee (op deze wijze) doet is het ondermijnen van het eigen gezag, maar ook van de motivatie van zeer velen onder de eigen leden.


Je zal maar bijvoorbeeld zijn:


-een Jeugdcoach bij een club die jaren heeft geïnvesteerd in een (in jouw ogen getalenteerde) Jeugdspeler, waarvan jij dacht dat hij (bijna) klaar is voor selectie voor het NT (of Jong Oranje, of het NT MU20); kan je aan zo'n jongen uit gaan leggen '...dat'ie pech gehad heeft; want de NBB vind het nu juist voor hem even niet nodig continuïteit te bieden...Jammer joh!...'.
Dezelfde redenatie kan je ophangen voor: Bestuurders van Clubs en Rayons, Coaches van Selecties (Regionaal, Rayonaal, Nationaal, RTC's, Tweede Teams, etc.
Uitermate demotiverend voor velen in het, vooral vrijwillige, kader overal in de NBB dus.


-een Jeugdspeler met dromen. Dan hoor of lees je 'dat het NT Heren en/of de MU20 afgeschaft wordt', wat denk je dan? 'Gaat dat zo makkelijk? Wat stelt het dan eigenlijk voor?! Moet ik dat serieus nemen? Misschien toch maar een andere sport kiezen...of misschien voortaan 'alleen maar voor de lol spelen; ik ga echt niet meer 10-20 uur ballen voor zoiets!'
Uitermate demotiverend voor 'de Jeugd, die de de Toekomst is/zou moeten zijn' overal in de NBB dus.


-een Ouder van een al dan niet getalenteerde Jeugdspeler, die hierover hoort, leest. 'Wat is dat voor een ballentent?! Moet ik dat serieus nemen? En ik betaal een gigantische contributie, het kost me zeeën van tijd..! Misschien toch maar voorzichtig richting een andere sport pushen, dat joch van me...' Uitermate demotiverend voor de grootste financiers van de NBB dus.


-een Speler die bijna tegen het NT of de MU20 aanzit. 'Heb ik daar al die jaren hard voor gewerkt? Ben ik er bijna; schaffen ze me af..! Nokken ermee!'
Uitermate demotiverend voor jonge mensen die vele jaren hebben geïnvesteerd in zichzelf, met een doel voor ogen!.


-een Speler die net in het NT, of Jong Oranje zit. Carrière 'on hold'! De clubs spelen niet meer Internationaal, nu de Bond ook al niet meer. Een zwart gat van twee jaar voor de boeg; wat zou dat doen voor de motivatie van die jonge mensen?
Uitermate demotiverend dus,
en hoe betrouwbaar bewijs je dan te zijn als NBB-Bestuur,
voor deze belangrijke groep?
En bedenk jezelf wel: onder deze groep dus de meest succesvolle lichting NLDse Jeugdspelers in 15 jaar; de MU20 van 2009 en 2010!!!


-een Speler die nu mede de harde kern vormt van het NT Heren; op het hoogtepunt van je carrière, terwijl je er zo dicht bij zit misschien wel als eerste International in ruim 20 jaar(!) jezelf te kwalificeren voor EuroBasket, in 2012 net niet gelukt, maar misschien wel in 2013, 2014, of daarna; GEEN INTERNATIONAAL BASKETBALL!
Je kunt er net zo goed meteen een punt achterzetten; je wordt immers AFGESCHREVEN! “Jammer joh, van al de lange, zware zomers, van die grotendeels opgeofferde vakanties, maar we zien het niet meer zitten in je!' Ik wil al jaren een verhaal schrijven over Marcel Huijbens, in mijn ogen een van de Allergrootste Spelers die ooit als Nederlander op de Nederlandse velden rondliep; zijn (lange) carrière viel helaas volledig samen met de lange neergang van het Nederlandse Basketball, hij heeft dus nauwelijks een reële kans gehad zich op het allerhoogste platform te manifesteren. Ik vind dat een trieste gedachte... Gaan we dat nu moedwillig weer een aantal spelers aandoen die beter verdienen?!?
Uitermate demotiverend..!


-de Media, die toch al grotendeels afgehaakt zijn; nu weten ze het zeker:


'Het stelt HELEMAAL NIETS VOOR dat NLDse Basketball!'


En -Ik zei de gek- Aart Dekker de onverbeterlijke optimist die zich daar altijd tegen verweerde, zal voortaan meesmuilend worden nagekeken: 'Sukkel!'. “Ja heren en dames van de Media: als deze beslissing erdoor komt blijken jullie, met terugwerkende kracht, geheel gelijk te hebben gehad!” Maar let wel NBB-Bestuurders: ik ben misschien een sukkel, misschien wel naïef geweest, maar jullie zijn dan de verantwoordelijken voor het verspelen van het laatste beetje krediet bij die Media. Weten jullie hoeveel minuten zendtijd de Vrouwen/Meisjes de afgelopen jaren hebben gehad op TV? Denken jullie dat dat vandaag of morgen met jullie 'Nieuwe Beleid' ineens beter zal worden?ECHT!?
Lijkt me: Uitermate demotiverend..! Uiteindelijk ook voor jullie..!


-en zo kan ik nog wel even doorgaan met het verzinnen van groepen die gedemotiveerd worden door inhoud, en vorm van jullie voorstel. Ik zal dat niet doen, een goed verstaander begrijpt het denk ik wel...


Het Bestuur moet dus veel beter gaan communiceren, met alles en iedereen die er toedoet. Ik heb dat tegen alle, al enige tijd zittende NBB-Bestuurders al een of meer keer gezegd. Ik heb ze zelfs mijn hulp aangeboden. Het staat een ieder natuurlijk vrij zijn of haar eigen inzichten te volgen, maar of het productief en verstandig is...Nog een overwegingNiets wordt er (vanzelf) beter van 'als je er mee stopt'! Dat gaat, heel misschien, alleen op als je een totaal verrot systeem of instituut opheft, of een entiteit die in zichzelf kwaadaardig of intrinsiek slecht is. Maar ik mag toch aannemen dat dat NIET de mening is van het NBB-Bestuur over het huidige NT Heren en de twee aankomende lichtingen MU20?!?


Dus: Stoppen, zelfs tijdelijk voor twee seizoenen, is GEEN OPTIE!Wat nu?


Er moet volgens mij aanstaande zaterdag een oplossing te vinden zijn waardoor het Herenprogramma niet voor twee jaar bevroren hoeft te worden. Zo groot is het met die tijdelijke stop te besparen bedrag nu ook weer niet. In mijn vorige column deed ik al een voorstel waarmee een flink deel van het benodigde bedrag op andere wijze binnen te halen zou moeten kunnen worden. Ik hoop dat de ALV die creativiteit zal opbrengen.
Daarnaast hoop ik dat ieder ander die zich betrokken voelt bij de programma's MU20 t/m NT Heren, zich zal laten horen!


AART DEKKER

2. Minder (maar gemiddeld betere) Refs zeggen (vaker) ‘My bad’…
of iets dergelijks (mijn straattaal is wellicht een beetje ‘outdated’)… Wat ik met deze kop bedoel is dat er nog nooit iemand slechter geworden is van het toegeven van gemaakte fouten. Integendeel, en ook van het verwerken van gefundeerde (zelf-) kritiek en (veel) ervaring opdoen onder het hoogste niveau, is nog nooit iemand slechter geworden. Verder mogen mensen (refs) die de Top willen bereiken en ‘de Top’ moeten gaan beoordelen mag beproefde kwaliteit verwacht worden. En dat gaat eens temeer op als scheidsrechters beter betaald worden als een flink deel van de spelers die zij moeten fluiten. Dit alles was de achtergrond van mijn column van ongeveer een jaar geleden.
Nu is de situatie van het Nederlandse Herenbasketball verder verslechterd. Het NBB-Bestuur stelt een draconische en mogelijk langdurig fatale ingreep voor: twee jaar geen Internationaal Basketball voor alle Nederlandse Topspelers en Toptalenten op Nederlandse bodem tussen nu en de zomer 2015.
Vandaar dat ik mijn voorstel van vorig jaar herhaal. Maar nu als concrete, per 1-1-2013 in te voeren maatregel. Om geld te besparen dat kan worden ingezet om de voorgnomen beslissing ongedaan te maken, maar dus ook omdat ik oprecht geloof dat het eerder beter dan slechter zal worden w.b.t. de beleving van kwaliteit van ‘onze Refs’, deze mensen zich beter zullen ontwikkelen, en uiteindelijk iedereen er dus beter van zal worden. Ik denk dat twee Refs die op Topniveau een wedstrijd leiden sowieso meer respect ondervinden, meer individueel aanspreekbaar zijn op fouten, zwaarder beproefd zullen worden en daar sneller van leren, en (last but not least) levert deze (tijdelijke) maatregel geld op in tijden van hoge nood…
Bovendien zijn er dan meer, relatief betere, Refs beschikbaar voor de volgende Landelijke Divisies, en de Vrouwen en Jeugd, en zullen onervaren Refs eerder kwaliteitsminuten maken en ervaring opdoen in het zelf verantwoording nemen, ‘getest worden’, kritiek krijgen, verwerken, en internaliseren van die kritiek ten eigen voordeel. De hoogste Nationale (Heren) Divisie(s) zijn geen speeltuin of proeftuin voor Refs die hun (noodzakelijke) kilometers nog niet hebben gemaakt op lager niveau, hun fouten nog niet (voldoende) hebben gemaakt, en de bijbehorende kritiek nog niet hebben verstouwd en verinnerlijkt!
U ziet: een ‘win-win-win-situatie’ voor iedereen; allereerst de Refs zelf, de clubs in de DBL en de Lagere Divisies, hun Toeschouwers, de NBB (op termijn), en bovendien kunnen we met deze (al dan niet tijdelijke, er moet natuurlijk wel worden gemonitord!) maatregel de komende jaren (laten we het maar eens twee jaar proberen(!)) geld vrijspelen voor continuïteit bij het NT-Heren, Jong Oranje en het NT MU20.
Ik stelde op deze ingreep, maar dan puur op basis van mijn waarneming (en inschatting) dat we er met zijn alleen niet op vooruit zijn gegaan bij de overgang van twee naar drie Refs al eerder voor, en verzocht het NBB-Bestuur op een vorige ALV al om een en ander eens te laten onderzoeken.
Een ander motief voor mijn voorstel was dat het in tijden van financiële crisis, maar m.i. eigen nooit, te verkopen is dat er steeds meer Jonge Talenten zijn (en wellicht ook wel minder jonge DBL-spelers!?) die voor een hongerloontje (of zelfs dat niet eens) in de DBL actief zijn, daar 20-30 of meer uren per week aan besteden, en dan zeer matig (of slechter) gefloten worden door Refs die per wedstrijd meer ‘verdienen’ dan diezelfde spelers in een week of meer…
Nu de nood zo groot is geworden dat onze NBB-Bestuurders voorstellen om de ‘Creme-de-la-creme’ van onze Topspelers voor twee jaar de diepvriezer in te schuiven, mis ik in de voorstellen het element van verdelen van de pijn, bijvoorbeeld ook over die andere groep betrokkenen, semiprofessioneel en professioneel, die op dezelfde velden actief zijn, de Refs dus.
Daarom herhaal ik mijn voorstel, alleen hoeft het onderzoek dat ik eerder voorstelde (en dat bij mijn weten nog niet is uitgevoerd in opdracht van het NBB-Bestuur) niet meer vooraf te gaan aan deze maatregel; het kan gelijk opgaan met de tijdelijke invoering van mijn voorstel, zodat aan het eind van de (eerst maar eens twee jaar) de uitkomsten meegenomen kunnen worden bij de evaluatie ervan.
Mijn voorstel:
(In ieder geval voor de jaren 2013 en 2014) zullen in de DBL, in de reguliere competitie, geen drie, maar twee Scheidsrechters per wedstrijd actief zijn. De clubs blijven evenwel wel voor drie (M/V) per wedstrijd betalen. Het met deze maatregel bespaarde geld wordt door de NBB apart gezet, en gebruikt als dekking van het wel continueren van de programma’s NT Heren, en NT MU20. Er zal tegelijk een multidisciplinaire commissie worden ingesteld die de effecten van deze maatregel gedurende de eerste twee jaar zal volgen en evalueren, en advies zal uitbrengen wanneer deze maatregel, na minimaal twee jaar, teruggedraaid kan worden en er weer overgestapt kan worden op drie Refs per wedstrijd en vanaf welk niveau.
De opbrengst van deze maatregel zal, volgens mijn gegevens en becijfering, in de orde van 30-40.000 Euro per jaar bedragen. Een aanzienlijk deel van het benodigde bedrag om de voorgenomen beslissing van het NBB-Bestuur betreffende NT Heren en NT MU20 terug te kunnen draaien.
Er zullen ongetwijfeld mensen met bezwaren komen. Ik zal er enkele van proberen op voorhand te weerleggen:
-dit mag helemaal niet van Fiba(-Europe). – Dat zullen we dan wel zien, ook Fiba zal inzien dat in de huidige noodsituatie nood wetten breekt.
-de Refs ‘verleren’ dan met drie te fluiten, en kunnen dan niet meer Internationaal opereren. – Om deze reden stel ik dan ook voor om de Play-Offs (en desgewenst de Beker waar het DBL-clubs betreft) wel door drie M/V te laten fluiten, en wel door die Refs die wel Internationaal actief (zullen) zijn.
-dit voorstel demotiveert (talentvolle, jonge) Refs. – Wellicht, maar zeker minder dan dat in het voorstel van het NBB-Bestuur onze Heren-Toppers en Talenten worden gedemotiveerd. Bovendien durf ik de stelling wel aan dat, mocht dit bij een aantal Refs in relevante mate het geval zijn, dit precies die Refs betreft die ‘we’ dan nog eens kritisch zullen moeten beoordelen op juist die intrinsieke motivatie.
Wellicht zijn er nog meer bezwaren denkbaar; ik zou zeggen “Roept u maar!”. Mensen zullen met wel heel zwaarwegende argumenten moeten komen om mijn steun voor dit voorstel/amendement voor de komende ALV te doen wegvallen. Ik hoop, en geloof, dat dit voor een meerderheid van de Afgevaardigden op deze ALV zal gelden..!
Tenslotte mijn eerste oproep aan eenieder: ik daag iedereen uit om met de stofkam door de Begrotingen voor 2013 (NBB en Rayons) te gaan, en voorstellen te doen meer bedragen vrij te spelen voor het Boegbeeld van de NBB, de Top van ons Nationale Herenbasketball, ‘Oranje Heren’ dus!
AART DEKKER

Uitleg bij de NOS door Sander vd Holst

NOS – Uur U nadert voor basketballers

Nederlands Herenteam
De Nederlandse basketballers hebben belangenorganisatie NL Sporter in de arm genomen om te voorkomen dat de Nederlandse Basketball Bond (NBB) de stekker trekt uit de belangrijkste Nederlandse mannenploegen. De NBB kondigde onlangs aan om vanwege geldgebrek het programma voor de mannen voor twee jaar stil te leggen.
Zaterdag valt de definitieve beslissing. aldus Sander van der Holst, oud-basketballer en bestuurslid van NL Sporter, de vakbond voor sporters.Geen opmerkingen:

Een reactie posten