vrijdag 16 maart 2018

EVEN NADENKEN/TERUGKIJKEN (2008) / VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2018 T.O.V. 2008 / RITA VERDONK / POLITIEK OPPORTUNISME: 'Zo Gewonnen, Zo Geronnen'Rita Verdonk neuzelt al een aardig woordje mee

Hoewel zij zegt daar een hekel aan te hebben, produceert Rita Verdonk al heus Haags geneuzel. Uitgerekend in een stuk over integratie, het onderwerp waarop zij zich als oud-minister zou kunnen profileren.

Het is even doorbijten, maar probeer de volgende passage eens: ‘Deze analyse leidt tot de beleidsmatige conclusie dat in Nederland gevestigde allochtonen geenszins op een andere manier moeten worden gestimuleerd hun maatschappelijke positie te verbeteren dan de autochtonen die in een enigszins vergelijkbare sociaal-economische positie verkeren.’

Dat is zo’n beetje de toon van het discussiestuk dat Verdonk voorlegt aan bezoekers van haar website. Die mogen daar meediscussiëren over de politieke lijn van TON. Van haar normale taalgebruik – recht door zee – is weinig terug te vinden. Zo staat er (we laten de foutjes intact): ‘Het verdient aanbeveling te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is fundamentalisten als zij op relgieuze ornden de Nederlandse strafwetten schenden, de Nederlndse nationaliteit te ontnemen en e dan tevens tot ongewenst vreemdeling te verklare, Zowel Marokko als Turkije erkenne immers niet het verval van de eigen nationalitiiet bij verkrijging vande Nederlandse nationaliteit. O die manier zou dat nadeel dus wel eens voordelig kunnen uitpakken.’

Vlak voor het weekend bleek uit opinieonderzoek van de Politieke Barometer dat Verdonk zo populair is – 23 virtuele zetels – omdat zij duidelijk en anti-Haags is. Wie dat denkt, moet maar niet naar haar visie op integratie kijken, waarin te lezen is: ‘Een verbod van het dragen van een boerka is om die reden dan ook in principe geoorloofd, omdat het immers identificatie kan verhinderen of althans kan belemmeren.’

In principe geoorloofd? Verdonk heeft tijdens haar ministerschap haar best gedaan voor zo’n verbod. Pas zei ze op een TON-bijeenkomst in Elsloo nog: ‘De boerka hoort gewoon niet bij Nederland, die past niet in ons straatbeeld.’ Zo kennen we Verdonk.

Het stuk breekt op meer punten met het beleid van de oud-minister. Zo staat erin dat het maar de vraag is of inburgering zinvol is voor allochtonen die al in Nederland wonen, laat staan voor ouderen. Aan het doordrukken van zo’n algemene inburgeringsplicht heeft Verdonk bijna een kabinetsperiode besteed.

Bezoekers kunnen op de wiki-pagina van TON meepraten over integratie, zoals over alle thema’s. Die nieuwe manier van politiek verloopt nog niet vlekkeloos. Na de lancering werd de site overspoeld met onzinnige bijdragen. Nu, anderhalve maand later, schelden de deelnemers elkaar soms de huid vol: ‘Nie meer doen dus. Anders ruk ik je kop eraf!’

Waar wel over politieke thema’s wordt gediscussieerd, lopen de meningen ver uiteen. Zo begint de discussie over het klimaat met de zin dat de broeikastheorie niet omstreden is. Tot een deelnemer ingrijpt en het woordje niet doorstreept. De opwarming staat dan opeens wel ter discussie.

‘De wiki-site vind ik nog niet helemaal ideaal om mijn idealen te verspreiden’, concludeert deelnemer Pieter. ‘Daarbij is het vrij onoverzichtelijk. Ik blijf achter de politiek die om de mening van het volk vraagt staan. Maar heb er nog veel moeite mee.’

http://www.depers.nl/binn(...)dig-woordje-mee.html


Geen opmerkingen:

Een reactie posten