maandag 1 mei 2023

SHARTIE AART DEKKER / SP en ONDERNEMERS: Veel onterechte vooroordelen over de SP - Wat vind/doet de SP echt?

Je kunt   ---  Hier  --- direct naar de nieuwe SP-MKB-Ondernemers-Enquete 

*

SHARTIE AART DEKKER - SP en ONDERNEMERS

Veel onterechte vooroordelen over de SP

Wat vind/doet de SP echt?  

Ondanks dat de SP echt geen perfecte partij is en ik het ook lang niet altijd met alle standpunten eens ben, is de SP toch nog steeds mijn partij. En dan gaat het er om hoe de partij naar buiten toe opkomt voor mensen, de gemeenschap en het algemeen belang. 
Op de gang van zaken binnen de partij  -  bijvoorbeeld hoe grote groepen superactieve mensen, vooral veel jongeren, rond de vorige Tweede Kamerverkiezingen uit de partij gewerkt werden omdat ze ´te links en te extreem´ zouden zijn, vond ik een grote fout.
Ik denk dat geen enkele partij alles voor iedereen kan zijn, er zullen altijd zaken zijn waar je het meer of andere waar je het minder mee eens bent...dat geldt in ieder geval voor mij.
Waar ik me af en toe wel aan kan storen is de stereotype vooroordelen die  - vooral van mensen ter rechter zijde -  zonder enige poging om eens te checken hoe het werkelijk zit geventileerd worden.
Zo denken veel mensen dat de VVD ´de partij voor ondernemers´ is, terwijl ik denk dat het overgrote deel van de Echte Ondernemers te vinden zijn in het Midden en Klein bedrijf  - het MKB - en dat de VVD daar wellicht af en toe wat voor doet, maar veel meer de oren laat hangen naar de Grootbedrijven, de Multinationals.
Terwijl juist de SP zich hardmaakt voor die talloze Kleinere Bedrijven die de kurk vormen waar Nederland op drijft, waar het meeste mensen werken en die het meeste belasting betalen.
Het bewijs?

Kijk hierboven naar de SP-Enquête voor MKB/ondernemers hierboven, en de standpunten hieronder, en laat je verrassen!

AD 

*

De standpunten van de SP als het gaat om Ondernemers

Economie

Steun voor het MKB

Het midden- en kleinbedrijf is ontzettend belangrijk voor onze economie. Lokale ondernemers krijgen hulp, onder meer door aanbestedingen voortaan ‘mkb-vriendelijk’ te maken, betere huurbescherming van panden en ondersteuning bij ziekte van werknemers. Met een nationale investeringsbank voor het mkb kunnen kleine en startende bedrijven makkelijker lenen en bevorderen we duurzame vernieuwing.

We steunen het midden- en kleinbedrijf (mkb) bijvoorbeeld ook door de zogenaamde kleinschaligheidsinvesteringsaftrek te verhogen. We stoppen met cadeaus aan grote bedrijven, zoals de baangerelateerde investeringskorting. De lasten van het doorbetalen van ziek personeel worden eerlijker verdeeld, zonder dat dit ten koste gaat van de zieke werknemers. Bij alle opdrachten van de overheid garanderen we dat grote bedrijven geen voorkeur hebben en kleine ondernemers meer kans krijgen.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten