dinsdag 18 maart 2014

Open Brief Emile Roemer (SP)

Beste <>,

Emile RoemerMorgen is de dag waarop u de macht hebt. Het is de dag waarop u bepaalt hoe we verder gaan met ons mooie, rijke land. Gaan we door op de liberale weg, of gaan we bouwen aan een sociaal Nederland.

Tijdens de campagne heb ik veel steden en dorpen bezocht en veel mensen gesproken. Mijn conclusie is dat veel mensen snakken naar nieuwe hoop en nieuw vertrouwen in de toekomst.

Al die gesprekken hebben me gesterkt in de opvatting dat we moeten stoppen met de afbraak van de publieke sector, van de zorg, het onderwijs, van onze beschaving.

Morgen kunnen we een begin maken met de ommezwaai. Daarvoor is uw steun onontbeerlijk. Zonder uw vertrouwen én stem kunnen we niet verder. Een sterke SP is de beste garantie voor een sociale gemeente en een sociaal land.

Laten we er morgen een mooie dag van maken met een uitslag waar we allemaal trots op kunnen zijn en waar uw gemeente en Nederland wel bij varen.

Emile Roemer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten