donderdag 2 januari 2020

SHARTIE AART DEKKER: Rotterdam in 2019; van de Dood van Rapper Feis t/m Jules Deelder (en zijn Motie tegen de Vertrutting) / NRC COLUMNIST DE WINTER

De door de Rotterdamse Gemeenteraad aangenomen Motie van (Nacht)burgemeester Jules Deelder (Column Mirjam de Winter, Rotterdambijlage NRC 28 december 2019)

SHARTIE AART DEKKER

Een Motie van Jules Deelder 'tegen Vertrutting'; Aangenomen, maar Nooit Uitgevoerd - Rotterdam in 2019

Ik weet niet of het toeval is, maar minder dan drie weken haalde ik Maarten van Gent op in het Centrum van Rotterdam; een stukje verder zei hij "Kijk, in dat café zit altijd Jules Deelder"...en nu...

In de Rotterdam-bijlage van NRC stond onderstaande Column over het jaar 2019 in Rotterdam, natuurlijk kwam Deelder daar ook uitgebreid aan bod. Zo wist ik niet dat hij ter gelegenheid van zijn 70e Verjaardag de Gemeenteraad een keer mocht voorzitten, en dus al helemaal niet dat hij daar een Motie 'Tegen de Vertrutting' indiende en dat deze met algemene stemmen werd aangenomen...

Dat er van de uitvoering van die Motie helemaal NIETS terecht kwam...ach, dat is dan weer in het geheel niet verrassend...

(AD)

Afb: van Voetbalflitsen.nl)

De hele Column van Mirjam de Winter:


2019


En 2019 begon op 1 januari met de gewelddadige dood van de Rotterdamse rapper Feis en eindigt op 31 december met de begrafenis van Jules Deelder. Over Deelder en wat hij betekend heeft voor de stad is inmiddels al veel gezegd, ook door burgemeester Aboutaleb en andere Rotterdamse politici. Speciaal voor hen zou ik daarom Deelders betoog tegen de „vertrutting” hier nog eens in herinnering willen brengen. Een betoog tegen het aanharken van de stad, de betutteling van haar inwoners, het toenemend aantal geboden en verboden en de verschraling van het nachtleven. Toen Deelder in 2014 voor een dag Aboutaleb mocht vervangen, diende hij een motie in. Een motie die unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen, maar nooit is uitgevoerd. Ter ondersteuning van Deelders gedachtegoed en om het de Rotterdamse politiek nog maar eens in te wrijven, hierbij de letterlijke tekst: 

Motie Wat maakt ‘t uit joh

De gemeenteraad van Rotterdam, bijeen in de vergadering 27 november 2014, ter viering van de 70ste verjaardag van Jules Deelder: 

Constaterende dat:
– Rotterdam toch wel de mooiste stad van de wereld is; 

Overwegende dat:
– Rotterdam voltooiing nadert, maar het altijd beter kan; 

Verzoekt het college:
– de dingen een beetje meer, weet je wel, op hun beloop te laten,
En gaat over tot de orde van de nacht.

Jules Deelder
Nachtburgemeester Rotterdam

Mirjam de Winter (@mirjamdewinter) is freelance journalist en stadsgids in Rotterdam.


Meer Columns van Miram de Winter op NRC.nl:   ---  Hier  ---Geen opmerkingen:

Een reactie posten