donderdag 23 april 2020

CORONA MAAKT 1 DING DUIDELIJK: PUBLIEKE SECTOR = ESSENTIEEL! / AANRADER: 'De publieke sector aan het woord: wat mis ging en hoe het beter kan' / ZOALS MEESTAL ZAG DE SP DAT ALLANG GOED / ONDERZOEK / ZORG, ONDERWIJS, POLITIE E.V.A. /

rapport

De publieke sector aan het woord: wat mis ging en hoe het beter kan

Tussen 2008 en 2016 sprak de SP met ruim 60.000 werkers in de publieke sector. Huisartsen, medewerkers in de ouderen-, gehandicaptenzorg en ggz, leerkrachten op basisscholen, middelbare scholen, MBO en speciaal onderwijs, gevangenispersoneel, politieagenten, ambulancemedewerkers, jeugdhulpverleners, wetenschappers, fysiotherapeuten, brandweerlieden, verloskundigen, medewerkers in de kinderopvang en sociale werkplaatsen. Zij gaan voor goed vakmanschap, hebben een grote betrokkenheid en morele verantwoordelijkheid. Maar de politiek van marktwerking en bezuinigingen heeft desastreuze gevolgen voor de publieke sector.

Er is een diepe kloof ontstaan tussen werkvloer en managers en politiek. Professionals raken vervreemd van hun werk. De risico's van de marktwerking en bezuinigingen zijn bij de werkvloer komen te liggen en de kwaliteit van publieke diensten is verschraald. Maar de werkers in de publieke zaak hebben ook ideeen over hoe het beter kan. Op basis daarvan doet de SP een aantal aanbevelingen. Hoe we zorgen dat we de marktwerking stoppen, het publieke belang borgen, de publieke moraal herstellen en de publieke sector democratiseren. Samen met hen gaan we de strijd aan om zaken van waarden te bevechten en te beschermen.
Emile Roemer
Het Onderzoek vond plaats in het Tijdperk Emile Roemer

Het rapport lees je hier:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten