maandag 21 november 2022

ACTIE AVAAZZ / INITIATIEF TEGEN OORLOGSHANDEL: Europa is de grootste importeur van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen

Beste ...,
Ik heb gezien hoe mijn vrienden werden vermoord, mijn moeder werd geslagen door Israëlische soldaten en mijn grootmoeders voorouderlijk land werd gestolen - hoe haar hart brak toen ze zag hoe het werd vernield.

Ik ben zes keer opgepakt en in elkaar geslagen omdat ik campagne voer tegen deze wreedheden.

Ik moet bekennen: het is moeilijk te geloven dat vrijheid en vrede tijdens mijn leven nog mogelijk zijn.

Maar vandaag … voel ik meer hoop dan ooit.

Het is hoop in deze beweging … In jou.

Waarom schrijf ik je vandaag?

Omdat je Europees burger bent. Jij hebt vandaag de mogelijkheid om vrede voor Israël en Palestina dichterbij brengen en een einde te helpen maken aan deze jarenlange tragedie.

Meer dan honderd toonaangevende Europese mensenrechtenorganisaties en verenigingen hebben een juridisch initiatief gelanceerd dat de Europese import van goederen uit illegaal bezette gebieden kan stoppen. Als we erin slagen voor dit initiatief meer dan een miljoen wettelijk verplichte handtekeningen te verzamelen, dan kan de EU een handelsverbod uitvaardigen, zodat corrupte leiders en illegale bezetters niet langer hun zakken kunnen vullen ten koste van de Palestijnse bevolking.

Dit is waarom ik op jou reken: dit historische initiatief kan alleen succesvol zijn als iedereen die dit leest vóór de snel naderende deadline hun handtekening toevoegt. Jouw stem is cruciaal:


Illegale bezetters verdienen honderden miljoenen euro’s per jaar met de verkoop van producten in Europa -- aan mensen die niet beseffen dat ze, volgens het Verdrag van Genève, letterlijk oorlogsmisdaden financieren. Dit initiatief zou de situatie in Israël en Palestina volledig kunnen transformeren: Europees geld - JOUW geld - zou niet langer de illegale Israëlische nederzettingen financieren die vaak bovenop vernielde Palestijnse huizen worden gebouwd.

Deze campagne is ongezien divers: Palestijnen, Joden en Europeanen komen allemaal samen om de economische voordelen weg te nemen die het eindeloze geweld winstgevender maken dan vrede.

Het is inspirerend te zien hoe mensen van alle kanten bijeenkomen voor een meer rechtvaardige en vreedzame toekomst. Dit soort eensgezinde actie is waarvoor Avaaz, onze beweging, in het leven is geroepen.

Ik leid al acht jaar campagnes bij Avaaz. Samen hebben we ongelooflijke overwinningen behaald en ontelbaar veel mensenlevens gered - van Myanmar tot het Middellandse Zeegebied, van Kenia tot het Amazonewoud. Maar deze campagne is voor mij persoonlijker dan ooit - mijn gemeenschap is in gevaar.

Terwijl ik dit schrijf, dreigen bulldozers de woningen van 569 kinderen met de grond gelijk te maken. Een familie is de begrafenis van een zevenjarige jongen aan het regelen, die stierf terwijl hij op de vlucht was voor soldaten. De snelste manier om de koers te wijzigen van leed naar vrijheid en vrede is het droogleggen van de winsten die het lucratief maken om Palestijnse burgers illegaal uit hun huizen te verdrijven en nederzettingen op hun land te plaatsen. En om dat waar te maken, is de meest doeltreffende manier om nu samen één miljoen handtekeningen te verzamelen voor dit juridische initiatief.

Help me om mijn gemeenschap te beschermen tegen de bulldozers en tanks die onze huizen vernielen, ons dakloos maken en ons land stelen.


Aart - namens alle Palestijnen bedank ik je vanuit de grond van mijn hart,
Fadi Quran
Meer informatie over deze campagne:

Europa is de grootste importeur van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Die bedrijven verdienen elk jaar honderden miljoenen euro’s op de Europese markt. Een groot deel van de olijfolie, het fruit of de kruiden die geproduceerd worden op gestolen Palestijns grondgebied belandt in de schappen van Europese supermarkten. Het geld van Europese consumenten vloeit terug naar deze illegale nederzettingen, mede-financiert de bezetting van nog meer land en de vernieling van nog meer huizen -- en zorgt ervoor dat het conflict langer duurt en nog meer verankerd raakt.

Om het systeem van commerciële nederzettingen te vestigen en in stand te houden, hebben de Israëlische autoriteiten al meer dan 2.000 vierkante kilometer Palestijns grondgebied geconfisqueerd en meer dan 200 nederzettingen gebouwd. Dat is twee keer de oppervlakte van Hongkong - en een derde van al het land dat momenteel toegankelijk is voor de Palestijnen. De Israëlische autoriteiten hebben de Palestijnen afgezonderd in tientallen geïsoleerde enclaves, omringd door muren en militaire torens. Ze hebben meer dan 27.000 huizen afgebroken en verregaande beperkingen opgelegd aan de bewegingsvrijheid en mensenrechten van miljoenen Palestijnse burgers.

Voor de duidelijkheid: volgens experts ondermijnt dit beleid de inspanningen om vrede in de regio mogelijk te maken. Zowel Palestijnen als Israëli’s die voor vrede zijn keuren deze landroof af.

Dit officieel Europees burgerinitiatief kan een einde helpen maken aan de cyclus van geweld en militaire annexatie. En dat niet alleen voor Palestina: het initiatief betreft alle bedrijven en overheden die winst proberen maken door andermans land te bezetten - dus het zou ook bescherming bieden aan Oekraïners en andere burgers overal ter wereld die te maken hebben met binnenvallende troepen. Op de lange weg naar wereldvrede zou dit een ongeziene stap zijn die een van de grootste financiële voordelen van oorlog tenietdoet.

We hebben minder dan vier maanden om de nodige handtekeningen te verzamelen. Laten we ervoor zorgen dat we met ons geld nooit militaire bezetting en landroof financieren, in Palestina of waar dan ook.


Onze beweging heeft overal ter wereld mensen gemobiliseerd voor vrede en de naleving van het internationaal recht, van Myanmar tot Syrië en van Israël/Palestina tot Rusland. Laten we nu samenkomen en ervoor zorgen dat de EU oorlogsmisdadigers niet langer beloont met winst. We kunnen de misdaden uit het verleden niet ongedaan maken, maar we kunnen er wel voor zorgen dat we niet medeplichtig zijn aan de misdaden die voor onze ogen gebeuren.

Met hoop en vastberadenheid,
Fadi, Ine, Antonia, Christoph, Mohamad, Muriel, Andy, Nax, Luis en de rest van het Avaaz-team


Meer informatie:
In het Engels:
Avaaz is een internationale burgerbeweging van 70 miljoen mensen. Wij streven ernaar de inzichten en waarden van burgers te laten weerklinken in internationale besluitvorming ("Avaaz" betekent "stem" of "lied" in verschillende talen). Avaaz heeft leden in alle landen van de wereld, ons team is verspreid over 18 landen in 6 werelddelen en werkt in 17 talen. Lees hier meer over de grootste campagnes van Avaaz, of volg ons op Facebook of Twitter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten