zaterdag 10 februari 2018

DEFINITIEF GEEN 11-STEDENTOCHT 2017-18; DAN WORDT HET DUS DECEMBER 2018...of 2019!


Elfstedentocht 2018! (Of 2019...)

(Als je Youtube door laat lopen kom je automatisch alle officiële (en een enkele officieuze) tegen in documentairevorm.)

Een POWND-item, nauwelijks serieus te nemen?

Nou, er zit wel degelijk een (op cijfers en jaartallen gefundeerde) theorie achter, in de ELFSTEDENBRIEF November 2017 staat het als volgt verwoord:

CYCLUS VAN EASTON

INGEZONDEN STUK

DE HEER GOOTJES

LIDNUMMER 001976


Uitsnede van de onderstaande pagina van de Elfstedenbrief van November 2017.

Goed volgens deze theorie dus een Elfstedentocht in 2017-2018, plus of min een of twee jaar. in de Winter van 2017-2018 komt er nu definitief geen Elfstedentocht. Wat kan nog wel?

December 2018, of vroeg in 2019 dus...we blijven hopen...


 

Dan nog maar even naar de Leeuwarder Courant -in deze materie natuurlijk gezaghebbend- die pikte het bericht op en maakte er dit van:

***


 

Elfstedenvereniging stoft oude theorie van zonnevlekkendip af


Voor negen van de vijftien voorgaande edities gaat die vlieger op. De oorzaak wordt gezocht in de activiteit van de zon. Het aantal zonnevlekken beleeft om de circa elf jaar zijn pieken en dalen. Menig weeramateur valt voor deze theorie, mede doordat het Meteorological Office in Londen al heel lang betoogt dat de samenloop geen toeval is.

'Puur toeval'

Maar het KNMI kan er geen chocola van maken. Voorspellingsexpert Geert Jan van Oldenborgh: ,,Er zijn te weinig data om de theorie te verifiëren. Wat er ligt, duidt niet op een verband. Er zijn tochten geweest tijdens een zonnevlekkenminimum, maar ook tijdens een zonnevlekkenpiek. Puur toeval, zo lijkt het’’.
De zonnevlekkencyclus heeft wel invloed op de straalstroom van koude lucht op 15 kilometer hoogte, aldus Van Oldenborgh. Maar op stempelpostniveau vindt het KNMI hier geen effect van op het winterweer.
Op 4 januari zal het al weer 21 jaar geleden zijn dat er een Elfstedentocht kon worden verreden. Keurig binnen de actuele prognose van eens in de 18 jaar. De bandbreedte van die schatting reikt immers van eens per 6 jaar tot eens per 64 jaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten