donderdag 7 maart 2013

VVD'ers, allemaal (en i.i.g.Gerrit Zalm); van de ratten besnuffeld!

Terwijl de ene na de andere (voormalige) VVD-('Top'-)Politicus in diskrediet terecht komt vanwege hetzij Fraude of Corruptie, het zij Wanbeleid, maakt die ene 'grote vvd-ster' die ten onrechte nog nooit (uitgebreid) 'genoemd werd' in dat opzicht', Gerrit Zalm het nog veel bonter..!

Ten onrechte niet (uitgebreid) genoemd inzake corruptie en/of wanbeleid, 'Gerrit Zalm? Wat bedoel je dan', zullen veel mensen reageren, 'Gerrit Zalm, dat is toch de "El-Duro" die altijd hard voor onze centjes knokte in Europa?' zal een reactie zijn, en 'Gerrit Zalm, corrupt, hij is juist de onkreukbaarheid zelve!', een andere... Nou, dan toch ff dit:

Gerrit Zalm is de man die de waarde van zowel Harde Hollandse Gulden als Euro/DM verkeerd inschatte bij de introductie van diezelfde Euro; we stappen te laag in, en verloren met z'n allen vele miljarden daardoor. Daarnaast moest hij schoorvoetend terugkeren op zijn jarenlange beweringen dat "...de prijzen helemaal niet omhoog gingen door de invoering van de Euro...", toen mw. Zalm, NOOIT in het Nieuws(!), fijntjes liet weten in de Media dat 'Gerrit, nooit boodschappen deed, en dat alles toch echt veel duurder was geworden...' Tenslotte is Zalm ook de man die in het Parlement een vurig pleidooi 'VOOR GRIEKENLAND BIJ DE EURO(sic!!)' afstak toen het CDA, ere wie ere toekomt, daartegen pleitte 'Omdat Griekenland er niet klaar voor was...', "Griekenland...", zei Zalm, "...was echt "...al heel lang goed bezig, en hoorde er echt bij!"
Tot zover wanbeleid en incapabel gedrag.
http://i.fokzine.net/upload/090607_60385_Gerrit_Zalm_column_gerrit1.jpg
Dan nu wanbeleid en 'corruptie'; alvorens Wouter Bos, of all people zijn oude baas, 'Gerrit Zalm als enige capabel achtte om ABN te redden tegen 'het kleine sommetje van 750.000 Euro per jaar en opties bij winstgevende verkoop van ABN, na die redding', kocht hij de vis 'die een beetje rot bij de kop, Gerrit Zalm dus', weg bij...weet u het nog(?)..., ja juist, bij de DSB van Dirk Scheringa, die bank waar zovele VVD'ers de scepter zwaaiden (ik herinner me o.a. Robin Linschoten, Frank 'wtf' de Grave (die trouwens het krediet verdient maar kort 'bij Dirk' te zijn gebleven), e.a.). 'Gerrit' had, ondanks zijn daar nog hogere salaris (dan dus 750.000), lange tijd 'niets door, van alles wat er mis was in de Kop van NH... Da's dus wanbeleid, maar wij geloven daar natuurlijk niet veel van; je kunt veel zeggen van Gerrit Zalm, misschien zelfs dat het nou niet bepaald een hoog intelligente denker en ethicus was, maar 'Boerenslim en een Slimme Onderhandelaar en Financiële Man' was hij natuurlijk wel...dus....juist!

Inmiddels zal Gerrit blij zijn dat hij bij 'Wouter' toch tenminste die Euro 750.000 jaarlijks heeft bedongen, want die 'opties bij een goede job'. bij winstgevende verkoop van ABN, die pulk geld zit er niet meer in, liet Zalm zelf al 1-2 jaar geleden weten... ANB gaat 'ons allemaal' veel geld kosten..!

Maar de 'meest wanbeleidige en corruptige' actie van Gerrit Zalm stond afgelopen week met 'Chocoladeletters' in Telegraaf, AD, en eigenlijk alle andere bladen, ik citeer:

AD | Consument -              "ABN: rem op hypotheek"

AD | Consument ´ABN Amro versterkt buffers over rug eigen klanten´ 

Telegraaf | DFT  -  "ABN Amro schroeft hypotheken terug"

--E.V.A. citaten/koppen--

Het is toch bij de wilde beesten af!?
De grootste belemmering voor het weer 'Los' krijgen van onze onder jarenlang VVD-beleid geteisterde, en inmiddels serieus sputterende, economie en de nog erger geteisterde samenleving die kraakt onder vele gezinnen die of hun huis niet kunnen verkopen en/of daardoor niet kunnen verhuizen, of überhaupt al niet aan een fatsoenlijk huis kunnen beginnen omdat door dat zelfde beleid heeft gezorgd voor Coöperaties die echt niet meer kunnen/willen investeren, starters die allang geen hypotheken konden krijgen, en huishoudens die door cumulatie van de effecten van weer datzelfde beleid, inmiddels 'onder water staan' en dreigen te verzuipen..!
Ziehier de 'heilzame effecten' van decennia 'neoliberaal beleid' dat tenminste onder invloed van het gedachtegoed van VVD tot stand kwam en ten uitvoer werd gebracht...


EN NU? Nu STOPT ZALM als ceo van ABN het verstrekken van van nieuwe hypotheken helemaal, op een markt die struktureel 2% hypotheekrente teveel berekent en, grosso modo, uit slecht drie grote Hypotheekverstrekkers bestond...kunnen Rabo en ING die 2% weer een beetje opvoeren, is er helemaal geen concurrentie meer! Wat een a-sociale, incapabele, onverantwoordelijke EIKEL!!!!


http://woldhek.nl/images/drawings/1471-gerrit-zalm-2.jpg
Enhanced by Zemanta

Geen opmerkingen:

Een reactie posten