dinsdag 13 mei 2014

Open Brief Emile Roemer - De Verkiezingen voor het Europese Parlement op 22 Mei 2014

Beste <>,

Winnen is mooi, verzilveren nog veel mooier. Op 19 maart gaven veel mensen hun stem aan de SP. Dankzij dat vertrouwen gaan in drie keer zoveel gemeenten SP’ers besturen. In bijna de helft van alle grote steden gaan we meeregeren. Ongekend, bijna 50 gemeentebesturen met SP-wethouders. Zo’n 3,5 miljoen mensen wonen nu in een gemeente waar de SP bestuurt, dat is ruim één op de drie plekken waar we in maart meededen aan de verkiezingen. Met twee keer zoveel stemmen en drie keer zoveel SP-colleges mogen we gerust van verzilvering spreken.

In al deze gemeenten gaan SP-wethouders knokken voor 100% sociaal beleid. En dat wordt een grote uitdaging. Door de enorme bezuinigingen die de gemeenten op hun bord krijgen, breken er zware tijden aan. Er zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Maar u kunt ervan op aan dat bij SP’ers menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit altijd centraal staan.

Op 22 mei kunnen we een volgende slag slaan. Dan mag u beslissen over de toekomst van de Europese Unie. Gaan we door op de huidige weg of zeggen we nee tegen een superstaat? De SP staat voor een 100% sociaal Europa. Landen kunnen samenwerken voor problemen die zich niet tot Nederland beperken, zoals milieuproblemen en criminaliteit. Maar over het onderwijs, de zorg en de pensioenen zijn we zelf de baas. Daar heeft de EU niets mee te maken.

Veel mensen zijn zo teleurgesteld in de Europese politiek dat zij hun stem verloren willen laten gaan. Ik begrijp die teleurstelling goed. Maar bedenk wel: Niet stemmen betekent instemmen met de huidige politiek op weg naar een Europese superstaat. Ik wil u dan ook oproepen om uw stem te laten gelden.

Het zit erin, opnieuw een fantastische verkiezingsuitslag. Laten we samen voor een prachtig resultaat gaan. Op naar 22 mei.

Emile Roemer


Nog even samengevat de lijn van de SP ten opzichte van de EU:

Wat wil de SP met Europa?

Superstaat Nee Geen centraal gezag vanuit Brussel. Brussel beslist niet over zorg, pensioen,
huisvesting en onderwijs. Geen Brusselse dictaten voor rechts afbraakbeleid.
Samenwerken Ja Samenwerking van landen tot wederzijds voordeel. Grensoverschrijdende problemen
samen aanpakken. Sociaal uit de crisis: investeren in banen en koopkracht herstellen.

Op donderdag 22 mei heb jij het voor het zeggen. Stem SP

Geen opmerkingen:

Een reactie posten