dinsdag 7 mei 2019

OPEN BRIEF VOOR HET DBL BESTUUR / ELIMINATIE DUTCH WINDMILLS DORDRECHT: Q&A Over Wat, Hoe en Waarom van het uit de DBL-competitie Zetten van Dutch Windmills

Open Brief aan het DBL-bestuur

Uit eerdere verhalen van mijn hand is denk wel duidelijk dat ik van mening ben dat hoe de entree, de evaluatie en het afvoeren van Dutch Windmills Dordrecht zijn verlopen, in mijn ogen de schoonheidsprijs niet verdient. En dat is zachtjes uitgedrukt...

Wat mij dwarszit is dat het mij een raadsel is hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren, en zeker als ik het afzet tegen de financiële problemen in de laatste 10-15 jaar bij bijvoorbeeld Eiffel Towers/Den Bosch, Donar/Groningen en ABC Amsterdam? Ik kan me niet heugen dat die drie clubs ook maar ooit een wedstrijd buiten de deur zijn gehouden terwijl de financiële problemen bij elk van die clubs een veelvoud bedroegen van waar het nu in Dordt om ging... Daarnaast kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er nog wel een paar clubs waren waar bij het voldoen aan de criteria waar Dordt nu op is afgerekend vraagtekens te zetten zijn. Maar vooral: de mist waarin dit alles zich heeft afgespeeld, met als gevolg heel veel gespeculeer door Jan en alleman die zeker niet wisten van de klok en de klepel...

En het aantal vragen groeide en groeide de afgelopen weken bij mij alleen maar.

Daarom in deze open brief dus een aantal vragen waar ik van hoop dat het DBL-bestuur nu eens helder communiceert naar eenieder die daarin is geïnteresseerd hoe e.e.a. in elkaar zit en is gegaan.

Voor alle duidelijkheid: ik stel deze vragen als medewerker van de DBL-site en uit persoonlijke interesse, ze komen volledig uit mijn koker – als betrokken basketball-liefhebber – , en ik heb al weken geen contact meer gehad met de leiding van Dutch Windmills.

Dus: Geacht DBL-Bestuur:


Q-welke criteria hebben jullie eigenlijk voor deelname aan de DBL?

Q-op basis van welke regels hebben jullie Dutch Windmills uit de competitie gezet?

Q-waarom op dit (veel te) late moment? Wanneer is de beslissing eigenlijk precies genomen? Op welk moment is dat gecommuniceerd naar: Dutch Windmills zelf, de Media, het Publiek?

Q-waarom is de beslissing niet veel uitgebreider en beter gecommuniceerd naar Media en Publiek? Denkt uw bestuur dat de gemiddelde (echte) Basketball Liefhebber er ook maar iets van begrepen heeft?

Q-heeft uw bestuur eigenlijk nog wel kennis genomen wat er die laatste week, twee weken in het Dordtse gaande was om de club nog te redden? En zo 'Nee' waarom eigenlijk niet? Beseft uw bestuur welke financiële schade uw beslissing alle Stakeholders heeft berokkend?

Q-zou u eens toe kunnen lichten welk doel u met het uit de competitie zetten van Dutch Windmills dacht te dienen?

Q-hoe schat u de negatieve korte-, midden-lange- en lange-termijn gevolgen van deze affaire in voor het Nederlandse Basketball als geheel, en voor de DBL en haar leden in het bijzonder? En hoe schat u die in voor de plaatsen in Nederland waar op dit moment wordt gedacht en/of gewerkt aan het oprichten van nieuw DBL-deelnemers?

Met vriendelijke groeten,
met grote interesse uw reactie afwachtend,

AART DEKKER            
P.S. Dat het niet alleen in het basketball kan verkeren wat betreft financiële basis,
 bewijst ook dit verhaal van VK.nl:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten