maandag 17 oktober 2016

ORANJE BASKETBALL / DE ORANGE LIONS / NBB ALV: Het Voorstel van een Groep Initiatiefnemers van Betrokken NBB-Leden voor de NBB-ALV - 'Meer Geld voor Oranje Basketball!' van 26 November is:

Het Voorstel van een Groep Initiatiefnemers van Betrokken NBB-Leden voor de NBB-ALV - 'Meer Geld voor Oranje Basketball!' van 26 November is:

Gehoord van een van de eerste clubs die wij benaderden: “Wij merken direct dat er Basketball -Oranje Basketball!-, bij Ziggo werd uitgezonden; er kwamen veel meer potentiële nieuwe leden binnenlopen!”

Is dat niet wat wij Nederlandse Basketballers -wie dan ook, in welke hoedanigheid dan ook, 'Achter de Bestuurstafel' bij de ALV, of er tegenover (de Verenigingen) willen? We willen toch allemaal hetzelfde?!?

Dat het Nederlandse Basketball om te beginnen Groter wordt - Meer Leden dus!!

En (vrijwel) alleen het Nederlandse Nationale Mannen Team -Oranje Basketball, of wel 'the Orange Lion's- kan dat (het snelst) bewerkstelligen!

Het Nationale Mannen Team is het boegbeeld van het Nederlandse Basketball, en met name succes van dat team is een voorwaarde om ook het imago van het hele Nederlandse Basketball dusdanig te verbeteren en versterken, dat het Basketball een grotere en sterkere sport kan worden dan het nu is in de publieke opinie, in de media, en dus ook commercieel... Wij zijn als het Nederlandse Basketball veel teveel een 'Archipel van kleine en iets minder kleine Eilandjes, zonder veel verbinding ertussen, we hebben -en niet geheel ten onrechte, zeker als je wat verder terugkijkt- in de grote (boze) Buitenwereld een imago van een 'Klein Bondje', dat uitblinkt in rellen, ruzie en wanbeleid. Dat is lang niet altijd terecht, maar het helpt niet bij bijvoorbeeld het binnenhalen van externe financiering en (al helemaal niet) sponsoren en andere commerciële partners.

Dat moet echt veranderen!!!

Laten we daar op de ALV van 26-november-2016 mee beginnen! Eendrachtig, met de neuzen dezelfde kant op naar die Buitenwereld eens SAMEN -Verenigingen EN NBB-Bestuur/-Bureau/-Organisatie een sterk statement maken:

Wij staan met zijn allen achter alle Oranje Teams, dus niet alleen de Meiden &Vrouwen, niet alleen de Oranje Olympische Rolstoelteams, niet alleen de ontspruitende 3x3-Basketball, en niet alleen de Oranje Nationale Jeugdteams Mannen/Jongens....

...maar dus OOK ons Boegbeeld; de al vier jaar keihard vechtende Orange Lions - het Oranje Basketball Nationale Mannen Team!


Dat Team en de club erachter -de Ex-Internationals e.a. mensen verenigd in de Stichting NMT- onder leiding van Bert Kragtwijk!
Als dat geen krachtig signaal is naar de rest van de wereld... Want begrijp wel: in zowat alle Buitenlanden van de Basketball-wereld, wordt totaal NIET BEGREPEN wat wij hier al vier jaar doen met onze 'Nationale Mannen-Basketball Trots'!

Er moet wat ons betreft dus in de NBB-begroting 2017 en ook voor de volgende jaren een grotere financiële bijdrage worden opgenomen voor het Nationale Mannen Team.

Ons voorstel is nog niet af, en we willen het zo opstellen dat het ook ter vergadering (die ALV van 26-11-2016 in Zwolle) nog aanpasbaar is, zodat de verenigingen echt mee kunnen praten en meebeslissen.

Extra argumenten voor ons initiatief, voor deze Oranje Basketball Zaak:

-Belofte maakt schuld; al bij de Najaars-ALV van 2012 heeft het Bestuur Oranje in het vooruitzicht gesteld: "Na twee jaar, pakken we de draad weer op met 200.000 NBB-geld.
-Dat is later door nieuwe financieele rampspoed vooruit geschoven, maar nu, nu er een Meerjarenbeleidsplan met bijbehorende Meerjaren-begroting, is HET MOMENT om die belofte uit het verleden gestand te doen. NMT of geen NMT.
-Het is hoog tijd dat de Mannen -het grootste deel van de NBB-leden, en dus ook de Grootste Financieringsbron wat betreft Contributies- nu eindelijk weer eens gelijke behandeld gaan worden als alle anderen leden van de NBB.
-Oranje Basketball VERDIENT het: ze hebben de laatste vier jaar duidelijk bewezen bij de bovenkant van de Middenmoot van het Europese Basketball te behoren; ZE VERSLOEGEN vlak voor RIO het daar DEELNEMENDE VENEZUELA! - Top-12 van de Wereld!!
-We hebben een fantastische groep MANNEN, met geweldige potentiële ICONEN als Charlon Kloof, Worthy de Jong, Yannick Franke, Mohamed Kherazi en Roeland Schaftenaar, en Henk Norel en Arvin Slagter...met in de pipeline een groot aantal spelers die de komende jaren gaan aansluiten en het team nog VEEL BETER zullen maken...

Globaal voorstel:

In de komende drie Begrotingsjaren gaat de NBB-bijdrage aan Oranje Basketball Mannen van het huidige bedrag(25.000,-) naar:

2017 minimaal 75.000,-
2018 130.000 tot ongeveer 150.000,-
2019 de al zolang beloofde 200.000,-
Meer mag natuurlijk altijd...

Tegenover de bijdrage van NBB-gelden -contributies en andere door de leden/verenigingen opgehoest geld- gaat Stichting NMT een tegenprestatie leveren naar die Leden en Verenigingen.

Te denken valt aan (meer) Thuis-wedstrijden en/of -toernooien. Waarvoor alle verenigingen een -naar rato van Ledenaantallen- aantal vrijkaarten krijgen. Daaromheen extra activiteiten waar de Verenigen & Leden ook echt wat hebben, op promotioneel, inspirerend en wervend gebied.

Namens de Initiatiefnemers,

AART DEKKER1 opmerking:

  1. Hallo Aart, ik waardeer jouw passie. Je schrijft echter "we willen allemaal hetzelfde". Ik denk dat je daar een vergissing maakt. Men zegt hetzelfde te willen maar het zijn allemaal keizerrijkjes. Niemand wil de ander als zijn/haar baas/bazin hebben. En dus rommelt iedereen maar verder.

    Daarbij: er wordt te vaak geroepen om kwantiteit (meer ploegen in de DBL) in plaats van kwaliteit (een spannende competitie tussen goede ploegen).

    BeantwoordenVerwijderen