zondag 11 november 2018

SHARTIE AART DEKKER / ANTI-DOPING PRAKTIJK: Nutteloze Anti-doping Uitwassen... / EVEN NADENKEN / CABARET /

Cartoon overgenomen van   ---  Hier ---
Begrijp me niet verkeerd; ook ik ben voor een Dopingvrije Sport. Maar....

.....dat wil niet zeggen dat er in het kader van die schone sport geen nutteloze dingen gebeuren, en dat er geen kwalijke uitwassen zijn van sommige regels. Ik heb weleens gevoel dat het bijna als een doel kan uitpakken 'dat de goeden nu eenmaal onder de kwaaien moeten lijden'. Ikzelf heb alleen maar uit eigen waarneming kunnen gadeslaan hoe rücksichtslos er regels worden toegepast in de sport waar ik dichtbij sta; het Basketball (natuurlijk). In mijn wijde omgeving en over een behoorlijk lange periode, ken ik twee gevallen waar basketballers werden betrapt op 'doping'. In beide gevallen betrof het discutabele zaken, waarin er het nodige was af te dingen op de uitkomst, die overigens waarschijnlijk volgens de regels wel degelijk overtredingen betroffen. Maar als 'dopinggebruik', in de zin van bewust iets doen, en al helemaal datgene doen om er ongeoorloofd voordeel mee willen behalen, was er voor de volle 100% geen sprake van Dopinggebruik. De nadelige gevolgen voor de personen in kwestie, in een geval voor de club waar een van die spelers speelde toen hij 'betrapt' werd, en zelfs (het imago van) de sport als geheel en haar toekomst, waren ze uiterst beschadigend. Je moet je dan volgens mij afvragen of het doel de middelen wel heiligt. Ik denk van niet; ik denk dat het goedkoper, minder beschadigend en effectiever zou kunnen...

De aanleiding voor deze korte ontboezeming waren de taferelen die ik vorige week woensdagavond na de wedstrijd Dutch Windmills – Aris Leeuwarden gadesloeg, iets wat ik al vele malen op verschillende plaatsen, maar helaas wel vaak op vergelijkbare tijdstippen, en zeker in vergelijkbare omstandigheden gadegeslagen heb; een of meer spelers die moesten plassen, dat gedurende een aanzienlijke tijd niet konden -omdat ze in de wedstrijd flink arbeid hadden verricht- en een heel team dat daardoor uren moest wachten alvorens een behoorlijke lange thuisreis kon worden aangevangen. Kom je tussen 1AM en misschien wel 2:30AM thuis aan, op een midweekse avond, een sportdag dus die uit en thuis daardoor elf, twaalf uur heeft geduurd. Dat is niet goed....

Noot: voor alle duidelijkheid, ik schreef dit korte stukje niet omdat ook maar wie ook heeft lopen klagen, laat staan mij tot het schrijven ervan heeft aangezet.

Voor een vrolijk besluit van dit gewichtige onderwerp, ik moest er weer aan denken door het bespreken van 'het gebeurde', kwam dit stukje cabaret naar boven bubbelen...


Polleke (en de Peer)

AART DEKKER
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten