zondag 7 augustus 2022

SHARTIE AART DEKKER / COMMUNICATIE NBB BASKETBALL COMMUNITY: 75 jaar Nederlandse Basketball Bond / CLIP(2min) HOOGTEPUNTEN ORANJE BASKETBALL /

75 jaar Nederlandse Basketball Bond

15 jul. 2022 (349 weergaven 7 aug jul. 2022?)

 De Nederlandse Basketball Bond bestaat 75 jaar! Alle basketballiefhebbers van harte gefeliciteerd! šŸ„³ 75 jaar met vele eerste keren en mooie momenten in de basketbalgeschiedenis. Op naar de volgende 7️⃣5️⃣

SHARTIE AART DEKKER

GEDACHTEN BIJ DE COMMUNICATIE NBB BASKETBALL COMMUNITY

75 jaar Nederlandse Basketball Bond - CLIP(2min) HOOGTEPUNTEN ORANJE BASKETBALL

Ik bekeek zojuist het 2min clipje dat Ronald van Dam c.s. maakten t.g.v. het feit dat dit jaar het 75 jarig bestaan van het Nederlandse Basketball wordt gevierd. Die 75 lijkt een simpel feit; maar zoals alles in het Nederlandse Basketball ligt dat toch weer wat ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt; het moment waarop het Basketball in Nederland ontkiemde, het moment waarop er voor het eerst sprake was van een Nationaal Team Oranje (Mannen) Basketball, het moment waarop er voor het eerst een organisatieverband werd opgericht (de Amsterdamse Basketball Bond) en het officiĆ«le oprichtingsmoment van de NBB (Nederlandse Basketball Bond); het waren allemaal momenten, ze lagen chronologisch gezien niet allemaal in de volgorde die je met de kijk erop van nu zou verwachten, en dan heb ik het nog maar niet over het ontstaan de vele Kernen  - zeg maar lokale bondjes, veelal een flinke stad en omstreken) en de relatief recent met de Bond 'Ć©Ć©n geworden' Rayons  - zeg maar Regionale Bonden (van Kernen die al in een eerder stadium opgingen in de Rayons die ze oorspronkelijk in federatief verband als leden vormden -  Noord-Holland, West, Noord, Oost en Zuid.

Zoals wel vaker in in Nederland; een knap ingewikkelde Geschiedenis van ontstaan en Ontwikkeling die zich niet altijd rimpelloos voltrok - en dat is dan een understatement... Waarbij je bij bepaalde stappen ook weleens terugkijkt en denkt 'Goh, had dat niet beter anders / gemakkelijker gekund?'

Maar goed, de geschiedenis is de geschiedenis, en mijn indruk is dat de NBB de intentie heeft die 75 jaar niet alleen niet ongemerkt voorbij wil laten gaan, maar op de intentie heeft om een aantal zaken die in het verleden niet geheel optimaal zijn verlopen in dit licht tenminste ten dele te willen rechtzetten.

Maar het bovenstaande is niet de kern van wat ik in dit korte stukje wil belichten; dan is juist de richting die is gekozen voor de toekomst van het Nederlandse Basketball en hoe we vorderen op dat ingeslagen pad.

Geheel terecht heeft het NBB-Bestuur geconcludeerd dat de omvang van de Bond (lees Ledenaantallen) - en vooral de perceptie daarvan bij de buitenwereld  - noem bijvoorbeeld de potentiĆ«le commerciĆ«le en maatschappelijk partners, en de (Nationale) Media waarvan de sport, de bond en al haar geledingen toch vooral afhankelijk zijn om nieuwe zaken, groei en kwalitatieve groei tot stand te brengen - niet past bij de daadwerkelijke interesse in de sport, laat staan bij het potentieel dat de sport wat betreft status als wereldwijd Ć©Ć©n van de drie grote Team-/Balsporten heeft.

Om onszelf als veel grotere sport te definiĆ«ren dan het sinds jaar en dag relatief aantal bij de bond aangesloten leden  - laat ik als bandbreedte markeren; tussen de 32.000 en 45.000 -  is gekozen voor het begrip 'Community'; dat deel van de bevolking dat zich op een of andere wijze met de sport verbonden voelt, dan wel erin geĆÆnteresseerd is te 'binden' en als kwantitatief doel daarvoor 500.000 te kiezen.

(Te) ambitieus? Ambitieus zeker, maar 'te'? Nee dat denk ik zeker niet. Ik scherm al sinds mijn 'Haagse tijd'  - zo tussen 1990-2015 met een aantal mensen dat je als 'geĆÆnteresseerd', of zelfs min of meer 'betrokken' zou kunnen typeren van 800.000. Dat was geen natte vingerwerk, maar was gebaseerd op best wel goed en langjarig onderzochte feiten..!

Maar goed, dat doel staat al wel weer een paar jaar  - waarbij natuurlijk genoteerd dient te worden dat bijna twee-en-een-half jaar corona bepaald belemmerend heeft gewerkt! -  maar ik heb nog geen indicaties dat het voortvarend groeit; die 'verbonden Community'...

Het bovenstaande clipje brengt in kort bestek een aantal memorabele momenten van het Nederlandse Basketball onder de aandacht. Je kunt natuurlijk altijd twisten over welke momenten wel opgenomen zijn, en welke weggelaten zijn. Maar dat ga ik hier en nu niet doen...

Wat mij frappeert en bezorgd maakt is dat het clipje  - tenminste op Youtube, ik heb geen zicht op mogelijke andere platforms -  na zes weken slechts minder dan 350 keer bekeken is. Dat is ruwweg zo'n 1% van de harde kern van de gewenste Community  - de actieve geregistreerde Leden van de NBB -  en dan vraag ik mezelf af  - maar zeker ook de mensen die dichter bij het Bestuur, Beleid en de Communicatie van de NBB staan dan ik - 'Hoe kan dat? Waarom zĆ³ weinig? Zie ik iets over het hoofd?'

Die gedachten kwamen dus bij mij op bij en na het zien van de clip...

Maak me wijzer!

(AD)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten