donderdag 11 april 2019

DUTCH WINDMILLS PERSBERICHT / SHARTIE AART DEKKER / DBL / NBB / BASKETBALL NEDERLAND

SHARTIE AARTDEKKER


Bij het onderstaande Persbericht van Dutch Windmills:

Ik vraag me af of de genomen beslissing van de DBL (juridisch) stand kan houden.
Dit is mijn persoonlijke mening, en van niemand anders .

Later meer.

(AD)


PERBERICHT DUTCH WINDMILLS

Einde verhaal Dutch Windmills Basketball in Dordrecht

Dinsdag 9 April 2019, heeft het bestuur van de Dutch Basketball League (DBL) het besluit genomen om Dutch Windmills Basketball uit de competitie te halen.

De diverse initiatieven om de financiële situatie te verbeteren hebben volgens het bestuur van de DBL onvoldoende resultaat opgeleverd. En er wordt ook niet meer tijd gegeven. Daarmee is definitief het doek gevallen voor de Windmills.

De Windmills startten in dit eerste seizoen voortvarend en bereikten al vrij snel de vijfde positie in de competitie. De huidig kampioen Donar uit Groningen werd in drie ontmoetingen twee keer verslagen. Maar ook de andere hoog geclassificeerde teams startten iedere wedstrijd met knikkende knieën tegen de Windmills. Prestatief hadden de Windmills de wind volledig mee.

Aan de financiële kant is dat anders verlopen. Het seizoen is gestart met een financiële toezegging die de begroting voor het gehele seizoen zou afdekken. Toen het geld van deze toezegging er niet kwam, zijn andere financiële hulpbronnen aangeboord. Deze bleken gaande het seizoen verder uitgeput en waardoor er betalingsachterstand is ontstaan. Ook door de negatieve berichtgeving werd met diverse potentiële investeerders geen akkoord bereikt.

De financiële injectie van Jack´s Casino was voldoende om de belangrijkste voorzieningen te betalen en de competitie af te maken. Echter wilden ook zij een garantie van de DBL alvorens de injectie te doen. Voor het overige deel van de schulden werd gezocht naar andere investeerders. Helaas mogen de Windmills dit hoopgevende traject door deze actie van de DBL dit niet voltooien.

Uiteraard bedanken wij de sponsoren, vrijwilligers en supporters die ons gesteund hebben gedurende het seizoen!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten