donderdag 5 februari 2015

Open Brief Emile Roemer (SP): de (Af-) Rekentoets

Emile Roemer < 30 jan 2015 Beste ..., Het onderwijs wordt steeds vaker geconfronteerd met verplichte toetsen. Er is sprake van een afrekencultuur, veroorzaakt door wantrouwen naar scholen en leraren. De verplichte rekentoets van staatssecretaris Sander Dekker is daar een voorbeeld van. Over het belang van goed leren rekenen bestaat geen twijfel. Maar deze toets schiet zijn doel volledig voorbij. Het is een triest voorbeeld van top-down-beleid vanuit Den Haag. Opnieuw wordt het onderwijs opgezadeld met een ‘plannetje’ van politici die het beter denken te weten dan leraren. De rekentoets zal ertoe leiden dat talloze leerlingen zakken voor hun eindexamen. Niet komend jaar, want dan mag je nog een 4,5 halen. Maar uiteindelijk wordt het een keiharde afrekentoets, waarbij het werkelijke doel – goed rekenonderwijs – uit het oog is verloren. Niet voor niets spreken wiskundedocenten van teaching to the test. Hetzelfde zien we bij de verplichte Cito-toets op de basisschool. Niet goed onderwijs, maar het halen van toetsen zijn het doel geworden. Maar een school is geen toetsfabriek. Ondanks breed verzet van leraren, ouders en deskundigen, is de rekentoets een prestigekwestie geworden voor Sander Dekker. Gezichtsverlies is blijkbaar erger dan leerlingen offeren aan een ondoordacht plan. En dat terwijl de parlementaire commissie Dijsselbloem zo duidelijk was: geen vernieuwingen zonder draagvlak. De PvdA was aanvankelijk nog kritisch, maar schaart zich nu alsnog achter Dekker. Gevolg: de leerling zakt voor de toets, de PvdA zakt door het ijs. De rekentoets kan alleen nog van tafel als genoeg mensen van zich laten horen. Bent u ook geen voorstander van de rekentoets? Ik hoor het graag van u.
Emile Roemer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten