dinsdag 3 januari 2017

CARTOONS / RECHTSTAAT & WILDERS / OPINIE GERARD SPONG NRC / VERKIEZINGEN 2017 / STRIJD: 'Gerard Spong: "Wilders vergiftigde het volk, goed dat rechter dat inziet" '

Cartoon van 'Tom' in Trouw


Ik heb het altijd al fout gevonden dat de Wet op de Vrije Meningsuiting in zou houden dat politici meer zouden mogen zeggen dan andere/gewonen mensen; volgens mij moet politici -naast al hun andere werk- ook vooral een GOED VOORBEELD zijn, maar op een of andere wijze is daar sinds Bolkenstein verandering in gekomen... Nu wordt er eindelijk weer eens een paaltje geslagen; tot hier, en niet verder... Ik vind trouwens ook dan wij als burgers niet op zouden moeten draaien voor de vele miljoenen aan beveilingingskosten t.b.v. Wilders, maar dat is een aanpalende zaak...

Nog een week of tien (10!) en dan is de strijd alweer gestreden:

-voor een Beter Nederland, met
-minder tegenstellingen, ongelijkheid en onoverbrugbare kloven tussen Politiek & Burgers, en tussen al die verschillende splinters die alleen nog maar zichzelf zien en niet meer de ander, en met
-meer inhoudelijk Debat, en veel minder Opportunisme bij zoveel partijen en politici,

maar vooral met
-VEEEEEEL minder, Minder, MINDER: WILDERS!!!
-Minder Wilders op TV en Radio, minder aandacht voor al zijn braaksels op papier, en minder aandacht op het Internet (al is dat het lastigst te bewerkstelligen), en met
-VEEEEEEEEL MINDER Zetels voor Wilders in de Tweede Kamer, want
-als hij en Rutte samen -eventueel met nog wat andere schreeuwers erbij- in de buurt van een meerderheid komen, dan gaat Markje echt wel door de bocht, en wie weet misschien het CDA ook nog wel...en dat moeten we dus niet hebben!

Dus als er een Verkiezing is waarbij het niet alleen gaat om je eigen stem, maar ook om die van je familie, vrienden en kennissen; dan is het deze keer wel.

en 'Wie Zwijgt, Stemt Toe'!

Dus als de grote zwijgende middengroep, waar ook veel zwevers zitten, blijft zwijgen -ook al is wellicht het laatst wat ze willen Wilders en/of Rutte is-, dan kan het effect zomaar dat van de vorige keer zijn: meer dan de helft van de kiezers wilde of Rutte niet, of Samsom niet, een deel waarschijnlijk eigenlijk liever beiden niet...dus kregen we ze alle twee en een regering die NIEMAND wilde...

Gaat zoiets weer gebeuren?

Politiek is vaak niet fraai en verheffend, maar het doet er wel toe; het geldachtenexperiment met Trump in de USA, een Brexit ten Westen van ons, LePen aan de macht in Frankrijk, AFD/Pegida in Duitsland, Rajoy in Spanje en de FPO straks in Oostenrijk...terwijl we al een Putin, Erdogan, Orban, en een Pis in Polen hebben, en dan bij ons ook al een grote blonde leider met een Flut-VVD'er ernaast.....'Brrrrrrrrrrrrrrrrrr'; niet lekker!!!

Hieronder een Opiniestuk van  Advocaat Gerard Spong op NRC.nl over de uitspraak van de Rechbank in de 'Minder, minder, minder Marokkanen-zaak'. Kan het niet meer met hem eens zijn(!):

Screenshot overgenomen van TVBlik.nl
Het originele artikel van NRC, een nog eindeloos veel meer over Wilders en zijn Zaken,
vind je   ---  Hier  ---


Wilders vergiftigde het volk, goed dat rechter dat inziet

De veroordeling van Geert Wilders toont volgens  aan dat de rechter niet buigt voor „demagogische kletspraat”.

Wilders pijnlijke veroordelingdoor de rechtbank Den Haag sluit naadloos aan bij de geest van de wetgever en de rechtspraak. Met betrekking tot de delicten waarvoor Wilders is veroordeeld, sprak minister Van Schaik (Justitie) in de jaren dertig over volksvergiftiging die haat en wrok zaait in de harten en die gevaarlijke stemmingen in een deel van het volk teweeg dreigt te brengen.
Begin jaren zeventig merkte minister Polak (Justitie) op dat belediging wegens ras mensen krenkt in wat in hun ogen het belangrijkst is.
Bij de totstandkoming van discriminatieverboden is er een stevige discussie gevoerd over de verhouding tussen deze antidiscriminatiebepalingen en het recht op vrijheid van meningsuiting. De Tweede Kamer was bevreesd dat groeperingen die racistische uitlatingen deden onbestraft zouden blijven. Algemeen was men van mening dat in het licht van de onuitroeibaarheid van racisme en vreemdelingenhaat, strafbaarstelling van racistisch getinte beledigingen een onontbeerlijke compensatie was voor het door haatspuwers berokkende leed.

Een politicus onwaardig

Vergelijkbare overwegingen komen tot uitdrukking in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over veroordeelde politici (de Belgische Féret, de Engelse Norwood en de Franse Le Pen). En ook in de motivering van het vonnis klinken deze achtergronden door. Wilders heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan opruiende, opzwepende uitlatingen en hij heeft gehandeld op een wijze een politicus onwaardig. De rechtbank verwijt hem met name – en terecht – dat hij de polarisatie in de samenleving heeft verhoogd. Wat mij betreft was hij ook schuldig aan aanzetten tot haat.
De schuldigverklaring zonder oplegging van straf, ook wel het rechterlijk pardon genoemd, staat wel in schril contrast met de pittige en voor een politicus zeer pijnlijke bewezenverklaring. Met haar overwegingen heeft de rechtbank Wilders scherp de les gelezen. Mij had het beter geleken wanneer de rechtbank hem, overeenkomstig de pittige verwijten, ook een pittige straf had opgelegd, een voorwaardelijke gevangenisstraf.
Dat de rechtbank Wilders kapittelde over zijn ‘neprechtbank’-uitspraak is volkomen terecht. Contempt of court vormt naar Engels recht een misdrijf dat met gevangenisstraf kan worden bestraft. In Nederland kennen we dat niet, maar de Nederlandse wet voorziet wel in mogelijkheden om een verdachte die zich aan contempt of court schuldig maakt, tot de orde te roepen. Zo kan hij de zaal worden uitgezet.

Zelfs Nixon verklaarde…

Voor de beoordeling van dit vonnis is van belang dat het hier gaat om het handhaven van open wettelijke normen. Groepsbelediging en aanzetten tot haat of discriminatie bijvoorbeeld, moeten door de rechter worden ingevuld. Die markeert hierbij van geval tot geval de grens van het al dan niet toelaatbare. Dit heeft de rechtbank op uiterst gewetensvolle en heldere wijze gedaan.
Het invullen van zo’n open norm is niet gemakkelijk, maar komt in de rechtspraktijk veelvuldig voor. De rechter doet dit dagelijks met open normen als ontucht, mishandeling, en uitbuiting van prostituees, om maar een greep te doen. Bij de grensafbakening tussen enerzijds aanzetten tot haat of discriminatie en anderzijds vrijheid van meningsuiting moet de rechter zich overeenkomstig Europese rechtspraak realiseren dat het recht een levend instrument is dat geïnterpreteerd moet worden naar present day conditions. Teneinde deze nader te concretiseren heeft het Europese hof in de Féret-zaak benadrukt dat het lidmaatschap van een parlement niet moet worden beschouwd als een verzachtende omstandigheid die een politicus minder aansprakelijk maakt. Het hof acht het juist van wezenlijk belang dat politici in hun openbare uitspraken woorden vermijden die onverdraagzaamheid zouden kunnen aanwakkeren.
Met haar vonnis heeft de rechtbank in kraakheldere bewoordingen duidelijk gemaakt dat de ‘minder, minder’-uitspraak, met de onheilspellende toevoeging „dat gaan we regelen”, geschikt is om te leiden tot volksvergiftiging en gevaarlijke stemmingen ten opzichte van een groep mensen in onze samenleving. De niet mis te verstane boodschap luidt dat politici ook in het heetst van hun politieke strijd onderworpen zijn aan de Nederlandse wet. Een politicus mag heel veel zeggen, maar ongenuanceerd groepen mensen beledigen en discrimineren mag hij niet. Zelfs de advocaat van Richard Nixon verklaarde: „The president is not above the law.” Welnu, ditzelfde adagium heeft de rechtbank toegepast.

Een volksdwaling

De zienswijze van de rechtbank sluit ook aan bij het gelijkheidsbeginsel van onze zo gekoesterde grondwet en mensenrechtenverdragen. Een politicus die een strafbaar feit pleegt, dient gelijk ieder ander berecht te worden door het orgaan dat de Grondwet daarvoor aanwijst: de rechterlijke macht. De volksvertegenwoordiging mag in zo’n geval niet op de stoel van de rechterlijke macht gaan zitten. De Tweede Kamer is immers geen Nationale Conventie uit de tijd van Lodewijk XVI. En andersom moet de rechterlijke macht los van overwegingen van politieke opportuniteit rechtspreken.
Lees ook het opiniestuk van Thierry Baudet: Nu gaan meningen ondergronds

De rechtbank Den Haag heeft ervan blijk gegeven het hoofd koel te hebben gehouden. Zij is niet gezwicht voor de demagogische voorstelling van zaken door Wilders, die in zijn geslepen laatste woord aanvoerde dat een veroordeling van hem een veroordeling van een groot deel van het Nederlandse volk impliceert. En terecht. Want zelfs al zouden alle PVV-stemmers Wilders’ ongenuanceerde strafbare uitlatingen onderschrijven, een volksdwaling in het recht betekent nog niet dat onze onafhankelijke rechter zo’n dwaling moet accepteren. De rechter is immers onafhankelijk en voor zover dat besef nog niet volledig is ingedaald: deze onafhankelijkheid geldt ook ten opzichte van politieke bewegingen. Met demagogische kletspraat moet je bij de rechter dus niet aankomen.

Gerard Spong is dus geen fan van Wilders, hij zei eerder ook al dit (en ook daar ben ik het met hem eens:

Volkskrant.nl/buitenland _ Advocaat-Spong: 'Wilders-heeft-Noors-Bloed-op-zijn-Lippen'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten