maandag 6 november 2017

NBB ALV & BASKETBALLCONGRES 2017 - Zaterdag 25 November 2017 - AANRADER!

Vorig jaar besteedde ik  -met vooral Jaap van der Put, die er zijn halve herfstvakantie aan offerde, en enkele anderen mensen- de periode van de herfstvakantie tot en met de NBB-ALV aan het bepleiten van 'Meer Geld van de NBB voor het NMT', we werden door bestuur/ALV beloond met 25.000 Euro extra voor Oranje. Gelukkig is dat dit jaar niet nodig...

Maar ook dit jaar is de ALV -op Zaterdag 25 November, in Topsportcentrum Almere, dus the Day After the Night Before - Orange Lions vs. Kroatië, ook al in dat zelfde Topsportcentrum Almere, de enige reguliere gelegenheid voor de Gezamenlijke Verenigingen van de NBB om mee te beslissen over de gang van zaken bij onze Bond. Dus bepleit ik -zoals ieder jaar- dat Iedereen die (door zijn/haar Vereniging) zijn/haar Stem wil laten horen, daar naartoe komt en (tenminste) meepraat. Dat kan buiten de AV om op steeds meer manieren want het programma is weer verder uitgebreid. Dat zie je in de berichten daarover die ik van de NBB-Site hieronder overneem.

***


Nationaal Basketball Congres 2017

Omcirkel 25 november alvast in uw agenda, want de Nederlandse Basketball Bond (NBB) organiseert op deze dag voor het derde jaar op rij het Nationaal Basketball Congres (NBC). Na succesvolle edities in de Sporthallen Zuid in Amsterdam (2015) en het Landstede Sportcentrum in Zwolle (2016) zal het NBC dit jaar in het Topsportcentrum in Almere plaatsvinden.

Inschrijven kan via deze link

Zoals gebruikelijk staat het ochtenddeel in het teken van de Algemene Vergadering (AV). Nieuw op het programma zijn de thematafels, waarbij u zich kan aanmelden om in een groep van 10 personen om tafel te gaan met diverse partners van de NBB. In de middag worden er diverse boeiende workshops georganiseerd voor bestuurders, trainers, coaches en scheidsrechters.  Tevens zal er een voorronde van de populaire 3x3 basketball tour Streetball Masters georganiseerd worden in het Olympiakwartier, enkele meters van het Topsportcentrum verwijderd. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel, waarbij er ruimte is voor bezoekers om met elkaar in gesprek te gaan.

Programma
09.00 – 10.00 uur Inloop    
10.00 – 12.45 uur Algemene Vergadering (ontvangst vanaf 09.00 uur)
                              Klik hier voor de agenda van de AV
11.00 – 11.30 uur Thematafels ronde 1 (ontvangst van 10.30 uur)
                              Klik hier voor de onderwerpen van de thematafels
11.30 – 12.00 uur Thematafels ronde 2
12.00 – 12.30 uur Thematafels ronde 3
12.45 – 13.15 uur Lunch deelnemers AV + thematafels
13.15 – 14.10 uur Plenaire opening middaggedeelte  o.l.v. dagvoorzitter                                      (ontvangst vanaf 12.45 uur)
14.30 – 15.30 uur Workshopronde 1
                              Klik hier voor de onderwerpen van de workshops
15.45 – 16.45 uur Workshopronde 2
16.55 – 17.10 uur Plenaire sluiting NBC, o.l.v. dagvoorzitter
17.10 – 18.00 uur Netwerkborrel
Om iedereen in de gelegenheid te stellen bij het NBC aanwezig te zijn, is deze dag als competitievrije dag aangemerkt door het bestuur.  

Wij zien u graag op 25 november in Almere! 

Inschrijven kan via deze link.


***

Agenda van de ALV:   ---  Hier  ---

Aanmelden:   ---  Hier  ---

***

Thematafels Nationaal Basketball Congres 2017 

Tijdens deze 3e editie van het Nationaal Basketball Congres (NBC) staat er ook iets nieuws op het programma: thematafels. Dit is een vorm van ‘speeddating’, waarbij groepjes van tien personen in gesprek kunnen met vijf partners van de NBB, te weten Sportlink, Zilveren Kruis, DAS (rechtsbijstand), Sponsorkliks en de Dutch Basketball Coaches Association. Zie hieronder een korte uitleg over de partners: 

Sportlink

Alle basketball clubs maken vanaf het seizoen 2017/2018 gebruik van Sportlink. Een compleet online pakket voor de ledenadministratie met daarbij ook de nieuwe Basketball.nl app voor het vastleggen van de wedstrijden. Heeft u vragen over het gebruik van het nieuwe systeem en heeft u behoefte om uitleg te krijgen van een expert? Schuif dan aan bij de thematafel van Sportlink! 

DAS

Gratis juridisch advies: Dat heeft de NBB i.s.m DAS voor uw vereniging geregeld met de Juridische Adviesdesk voor de Sport! Maar wat voor een juridische vragen spelen er bij uw club en bij uw collega vereniging? En hoe gaat u daar mee om? En welke actualiteiten raken uw bedrijfsvoering nog meer? Zou u hier graag met een expert over willen spreken? Schuif dan aan bij de thematafel van DAS! 

Sponsorkliks

Sponsorkliks, ontstaan in 2011, is een simpele manier voor basketballverenigingen om extra inkomsten te genereren. De deelnemende vereniging ontvangt een commissie wanneer leden, vrienden en familie online aankopen doen via Sponsorkliks. Een goed voorbeeld van clubs die zo hun penningmeester blij maakten, zijn BV Hoofddorp en De Dunckers die afgelopen jaar beide ruim drieduizend euro verdienden. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw vereniging? Schuif dan aan bij de thematafel van Sponsorkliks! 

Dutch Basketball Coaches Association

De Dutch Basketball Coaches Association (DBCA) wil de organisatie zijn die activiteiten voor alle basketballtrainers-/coaches in Nederland organiseert. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het inventariseren van behoeften bij verenigingen en trainers/coaches om een extra impuls te geven aan het verbeteren van het spelpeil bij zowel de jeugd als de senioren. Bent u basketballtrainer / coach en benieuwd naar de voordelen die een lidmaatschap aan de DBCA u kan opleveren? Schuif dan aan bij de thematafel van Dutch Basketball Coaches Association! 

Zilveren Kruis 

Zilveren Kruis wil er voor zorgen dat de basketballers in Nederland goed verzekerd zijn tegen sportblessures. Daartoe kunnen leden van de NBB gebruik maken van een speciaal aanbod.
Zilveren Kruis heeft een speciale zorgverzekering ontwikkeld: de Nationale Sportpolis. Als je naast de basisverzekering een aanvullende verzekering (Beter Af Plus Polis) afsluit, maak je gebruik van de combinatie 'de Nationale Sportpolis'. Hier zijn verschillende voordelen aan verbonden, waaronder een bijdrage van 50 euro aan de sportcontributie (jaarlijks uitgekeerd). Zou u hier graag met een expert over willen spreken? Schuif dan aan bij de thematafel van Zilveren Kruis! 

Aanmelden:   ---  Hier  ---


***
Workshops Nationaal Basketball Congres 2017

Hieronder worden de workshops van het Nationaal Basketball Congres (NBC) beschreven. Coaches en trainers kunnen licentiepunten verdienen door workshops te volgen tijdens het NBC,zoals beschreven staat in het  handboek Trainers en Coaches

Opstarten aanbod aangepast sporten

Doelgroep: bestuurders
Door Jos Wolfs (BC Kimbria)

Er zijn nog genoeg mensen met een beperking die nog niet sporten en die meer zouden willen bewegen. Elke sportvereniging of sportorganisatie heeft mogelijkheden om een aangepast sportaanbod te creëren. Alles begint met enthousiasme! Belangrijke vragen daarbij zijn: op welke doelgroep wil een vereniging zich richten? Wat komt er allemaal bij kijken? Welke stappen moet je doorlopen en welke partners kun je het beste erbij betrekken? Kom naar deze inspirerende sessie van voormalig eredivisiespeler Jos Wolfs voor praktische tips om aan de slag te kunnen gaan.

Een BS2-opleiding organiseren: Maar hoe dan? 

Doelgroep bestuurders
Door Sybren Bosch (NBB), Caroline Stevens (NBB) en Marieke Bosch (BV Oegstgeest) 

Een Basketball Scheidsrechter 2 (BS2) fluit wedstrijden op verenigingsniveau. Waar vroeger vaak moest worden gewacht op een docent vanuit de NBB, heeft de vereniging nu de mogelijkheid om het zelf op te pakken. De BS2-opleiding wordt door en bij de vereniging georganiseerd. Maar wat zijn de onderdelen van zo'n opleiding? Hoe kom je aan een goede expert? En hoe organiseer je de begeleiding op een goede manier? Bij deze workshop kom je erachter hoe je een BS2-opleiding moet organiseren. En we besteden ook aandacht aan BasketballMasterz, het online spelregelbewijs voor alle leden vanaf 14 jaar. Hoe werkt BasketballMasterz en hoe motiveer je deelnemers om de spelregels te leren kennen? Je komt het allemaal te weten!

Waar is de betrokken ouder? 

Doelgroep: Bestuurders
Door Corinne van de Griendt (KNBSB) 

Ze zitten op zaterdagochtend nog wel op de tribune, maar zodra zoon- of dochterlief is uitgespeeld, spoeden ouders zich naar huis. De boodschappen moeten immers ook nog gedaan worden. Herkenbaar? Veel sportverenigingen zouden ouders maar al te graag meer betrekken bij alles dat nodig is om een club te laten draaien. In de huidige maatschappij lijkt dat steeds lastiger. Maar wat kun je als club doen om de ouderbetrokkenheid te verhogen? Tijdens deze sessie krijg je meer inzicht in wat het oplevert om hier als vereniging actief op in te zetten, en tips om de ouderbetrokkenheid te verhogen.

De meerwaarde van Sportlink

Doelgroep: bestuurders
Door Bart Holleman (Sportlink)

Alle basketballverenigingen maken met ingang van dit seizoen gebruik van Sportlink: een compleet online pakket voor de ledenadministratie met daarbij ook de nieuwe Basketball.nl app voor het vastleggen van de wedstrijden. Maar Sportlink is meer dan dat. En dat laten we graag zien tijdens onze workshop. Hoe gaat jouw vereniging om met het werven van vrijwilligers? Zijn de financiën op orde? En hoe bereik je elk weekend weer alle leden en fans? Wij laten je zien hoe het leuker en gemakkelijker kan. En we gaan bestuurders bij elkaar brengen, zodat clubs elkaar meer en meer gaan helpen. Kortom een interactieve sessie die je niet mag missen!

De BV Sportclub

Doelgroep: bestuurders
Niels Laan (Accountmanager DAS)

Het besturen van een vereniging vraagt steeds meer van haar bestuurders. De verschillen tussen het runnen van een bedrijf en het besturen van een sportvereniging vervagen steeds meer. De BV Sportclub is een feit! Een financieel gezonde club, nieuwe privacywetgeving, als bestuurder heb je hier mee te maken. DAS voor de Sport (www.das.nl/sport) is partner van de NBB en ondersteunt sportverenigingen bij de bedrijfsvoering van de club. Tijdens deze workshop voor sportbestuurders praten we je bij over actuele juridische en financiële onderwerpen uit de praktijk. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet werk en zekerheid in relatie tot de sport en de rechtspositie van de bestuurder komen aan de orde. 


Inspiratiesessie 4 inzichten voor bestuurders

Doelgroep: bestuurders
Door Hikmet Weeling (NOC*NSF) 

Bij het besturen van een vereniging komt meer kijken dan alleen het beheersen van een kunstje. Vanuit jouw positie kun je veel invloed op de anderen hebben, maar als je dit niet met de juiste tone of voice doet, dan werkt het mogelijk averechts. Besturen gaat om het verbinden van mensen, schakelen tussen personen met diverse achtergronden, vaardigheden, opvattingen en eigenschappen. Gebruik de 4 Inzichten op je eigen, persoonlijke manier om te groeien als bestuurder en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. Deze inspiratiesessie helpt je om de juiste focus te houden binnen de vereniging en inzicht te krijgen in jezelf en anderen. 
Bekijk de video over '4 inzichten voor bestuurders'.

Route naar internationaal succes

Doelgroep: bestuurders & trainers/coaches
Door Krijn de Schutter (Technisch Directeur NBB)

De route naar internationaal succes begint bij de clubs, maar hoe ziet die eruit en aan welke voorwaarden moet het Nederlandse basketball voldoen om de concurrentie te verslaan? Hoe organiseer je talentherkenning en hoe richt je talentenontwikkeling in? Welke rol speelt de Nederlandse competitie en waarom spelen talenten buiten Nederland? Wil je meer weten over deze onderwerpen, meld je dan aan voor de workshop van Krijn de Schutter. Bij zijn presentatie komen de belangrijkste voorwaarden voor internationaal succes aan bod en is er ruimte voor vragen en discussie. Deze presentatie is bedoeld voor iedereen die interesse heeft bij deze onderwerpen, maar niet direct betrokken is bij topsport en/of talentontwikkeling.

3x3 binnen de vereniging

Doelgroep: bestuurders & trainers/coaches
Door Martin Ho Suie Sang (Manager Basketballontwikkeling NBB)

3x3 Basketball is booming. Nationaal en internationaal is het aanbod van 3x3 basketball de laatste jaren flink aan het groeien. De Streetball Masters Tour in ons eigen land is daar een goed voorbeeld van en laat zien dat 3x3 basketball vooral bij jongeren erg aanslaat. Verenigingen geven steeds vaker aan dat ze ‘iets’ willen met 3x3 binnen hun club. Maar wat? En hoe? Voor wie? Is het geen bedreiging voor het traditionele vijf-tegen-vijf aanbod? Martin Ho Suie Sang, Manager Basketballontwikkeling bij de bond, nodigt clubs uit om aan de hand van een aantal voorbeelden en stellingen samen de kansen en mogelijkheden van 3x3 aanbod binnen de vereniging te verkennen. 

Arbitrage 2018+

Doelgroep: bestuurders & arbiters
Door Juliet Fransen & Antoine Pannen (NBB)

Een tevredenheidsonderzoek is pas effectief als er iets met de resultaten gebeurt. Juliet Fransen, Manager Competitie en Arbitrage bij de bond, en haar linkerhand Antoine Pannen willen maar al te graag aan de slag met de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek dat onder onze officials is gehouden. Daar hebben ze jullie bij nodig. Iedereen die mee wil denken over een activiteitenplan voor 2018 is van harte welkom bij deze workshop. Meld je aan en help mee de arbitrage nog beter te maken.

Zelfsturing spelers

Doelgroep: trainers/coaches
Door Hakim Salem (Bondscoach nationaal vrouwenteam)

In het moderne basketball moeten spelers op beslissende momenten zelf de juiste beslissingen nemen zonder directe aanwijzingen van een coach. Maar hoe zorg je als coach ervoor dat spelers zichzelf kunnen aansturen tijdens een wedstrijd? In een basketballwedstrijd kan dit een bepalende vaardigheid zijn voor succes. Hakim Salem, bondscoach van het nationale vrouwenteam, legt in deze workshop uit hoe binnen de vrouwenselectie met zelfsturing wordt omgegaan, om zo het maximale rendement uit de speelsters te halen.

Coach Clinic 3x3 basketball

Doelgroep: trainers/coaches
Door Brian Benjamin (Bondscoach nationaal 3x3 mannenteam)

2017 was voor het Nederlandse basketball ongekend succesvol. In de nieuwe Olympische discipline 3x3 basketball behaalden we maar liefst vijf medailles bij EK's en WK's in vier verschillende categorieën. Wat maakt Nederland zo goed in deze discipline? Brian Benjamin, bondscoach van de mannen die zilver wonnen bij het WK 3x3 in Nantes, neemt de workshopdeelnemers vanuit het perspectief van een trainer/coach meenemen in de wereld van 3x3. Daarnaast legt hij uit hoe 3x3 kan bijdragen aan de ontwikkeling van een speler in vijf-tegen-vijf basketball.

Het NBB Sportcafé: toepassing nieuwe spelregels

Doelgroep: arbiters & trainers/coaches
Door Antio Sinterniklaas (FIBA en A-Arbiter), Erik Braal (Coach Donar) en Thijs Volmer (Talentcoach CTO Amsterdam Vrouwenbasketball)

Coaches en scheidsrechters hebben samen een belangrijke rol in het sportieve verloop van een wedstrijd. Tijdens deze workshop is er aandacht voor de nieuwe spelregels en gaan internationaal arbiter Antio Sinterniklaas, Donar-coach Erik Braal (ronde 1) of CTO-coach Thijs Volmer (ronde 2) met de aanwezigen in discussie over de toepassing van de spelregels. Het is een interactieve workshop waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van wedstrijdbeelden.

Arbiterclinic 3x3 vs vijf-tegen-vijf

Doelgroep: arbiters
Door Edith Oudshoorn & Maxi Sellering (FIBA 3x3 referees)

Wat zijn de verschillen tussen het fluiten van 3x3 wedstrijden en vijf-tegen-vijf wedstrijden? Welks skills in 3x3 arbitrage kunnen je helpen bij het fluiten van vijf-tegen-vijf wedstrijden? Deze twee vragen staan centraal in deze workshop. Er wordt inzicht gegeven in de spelregels en interpretatie van 3x3 basketball, aan de hand van spelsituaties op een 3x3 court. Edith Oudshoorn en Maxi Sellering fluiten beiden vijf-tegen-vijf en zijn als internationale FIBA 3x3 Referees op het hoogste niveau actief in het 3x3 basketball. Zij leiden deze interactieve workshop en geven antwoord op de twee vragen. 

Aanmelden:   ---  Hier  ---

***
 Meer, en meer actuele informatie op de NBB-Site, ---  Hier  ---, en    ---  Hier  ---

Geen opmerkingen:

Een reactie posten