dinsdag 27 juni 2017

SANDER DEKKER; IK SCHAAM ME (BIJNA) VOOR MIJN NAAM! ... MAAR...IK BEN OUDER EN STUKKEN WIJZER :)!

Cartoon overgenomen van fd.nl
artikel  ---  Hier  ---
Wat een productieve man is het toch!

Ik bedoel natuurlijk Herman Tjeenk Willink -de PvdA'er op (hoge) Leeftijd- die in korte tijd slaagde in wat 'heksje' Edith Schippers (VVD) in maanden niet voor elkaar kreeg; de inmiddels al drie maanden durende Formatie in beweging en misschien wel op (volle) stoom krijgen!

Op politiek gebied gebeurde er nog wat vandaag, in aanloop naar morgen waar de ochtend een uniek karakter zal krijgen waar het het Basis Onderwijs(BO) betreft; er zal namelijk morgen voor het eerst in mensenheugenis GESTAAKT gaan orden in die cruciale tak van het Nederlandse Onderwijs -dat deel waar letterlijk IEDEREEN doorheen gaat, en waar de BASIS wordt gelegd voor alle vormen van Onderwijs die erop volgen, en kinderen bovendien in belangrijke mate voor de rest van hun leven worden Gevormd. Is het Basis Onderwijs optimaal, voor ieder individueel kind, dan heeft dat kind een optimale start, iets waarvan het het hele verdere Leven Profijt heeft.

Maar er is bij optimaal Basis Onderwijs meer Profijt:
-maatschappelijk
-economisch
-sociaal
-verbindend
-integrerend
-en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan!

Het omgekeerde van Profijt, zou je Schade kunnen noemen.
Als het BO NIET Optimaal is, loopt in eerste instantie dat individuele kind Schade op, Schade die later niet meer, of ten koste van veel extra investeringen gedeeltelijk of (hopelijk) geheel kan worden hersteld. Het is dus kosten-Efficiënt om juist het Basis Onderwijs voldoende te financieren, zodat er later niet meer dan de echt niet te vermijden Schade ten koste van extra middelen hoeft te worden hersteld.

Maar de Schade die door niet-Optimaal BO gaat natuurlijk veel verder dan alleen per individuele leerling. Zeker omdat het Basis Onderwijs in het recente verleden nogal eens opgescheept is met de gevolgen van bezuinigingen elders, zonder dat het van de overheid -c.q. de politiek, en vooral natuurlijk van de opeenvolgende regeringen, laten we het houden bij de vele kabinetten Balkenende en Rutte-I & -II, voldoende middelen kreeg omdat ook GOED te doen. Ik noem alleen maar de majeure verandering die 'Passend Onderwijs' werd genoemd, maar in werkelijkheid natuurlijk vaak betekende dat een school, een Onderwijs Gevende, er kinderen die veel extra aandacht nodig hadden bijkreeg, maar niet -of veel te weinig- handen, voeten en breinen, om die extra aandacht ook echt te kunnen geven.
Wat me direct brengt bij de derde factor die extra Schade op heeft gelopen; het Onderwijzend Personeel! De reden voor de staking dinsdagochtend is dat die juffen en meesters zich Onderbemensd, Overbelast, Ondergewaardeerd, en Onderbetaald voelen. 'O,O,O en O'[dus!

En wie gaat er al geruime tijd over deze essentiële tak van ons onderwijs?

Sander Dekker...

Wie?

SANDER DEKKER!

Ik hoor de grapjassen al reageren; "Hey Aart DEKKER, zeker familie van je?!?"

Nee, dat niet.

Maar iets wat weinig mensen weten is dat ikzelf eigenlijk ook Sander Dekker heet...

Dat zit zo: in de 'Dekker-familie waaruit ik ontsproten ben', was het een goede gewoonte om de oudste zonen van elke volgende generatie om en om Sander of Aart te dopen. Mijn vader, niet de oudste van twee broers, wiens (dus) oudste broer dus Aart heette wilde mijn aan de ene kant die traditie doortrekken, maar wist ook -zijn broer Aart was echt flink ouder dan hij- dat die geen kinderen had, en bij het moment dat ik geboren werd ook waarschijnlijk niet meer zou krijgen. Dat zou betekenen dat mijn opa's naam niet zou doorleven, en de traditie in onze tak van de familie zou eindigen. Hij verzon dus een list: mijn ouders gaven mij beide namen 'Aart' als roepnaam, en dan moest er dus ook nog 'Sander' in... Velen van u weten natuurlijk dat Sander de afkorting is van 'Alexander', en om toch aan te geven dat de traditie toch niet 100% doorgezet kon worden werd mijn tweede naam dus Alexander. Ik ben nu 57 jaar oud, velen zal nog vers in het geheugen zitten dat onze koning Willem Alexander onlangs zijn vijftigste verjaardag vierde. Ik was bij zijn geboorte dus 7... Ik weet nog dat mijn moeder de tuin inliep, waar ik haar toevallig haar kant op kwam. Ze zei "er is een Kroonprins geboren,en die wordt dus ooit Koning(!) en hij heet Willem Alexander. Waarop ik natuurlijk reageerde met: dus ze hebben hem naar mij genoemd! Juist ja, ....

Mijn vader was een diep nadenkende man, maar of hij dat ook voorzag verteld de overlevering niet...

Goed, maar Nederland zit dus al een behoorlijk aantal jaren opgescheept met een Staatssecretaris van Onderwijs, voorheen ook nog eens Wethouder van de stad waar ik woon -Den Haag; hoe hij dat werd is ook een verhaal dat het vertellen waard is., maar dan wel een andere keer- die vooral een typische VVD'er is. Hoe ik dat zie?

Nou zo: vooral een praatjesmaker, maar zeker geen intellectuele zwaargewicht, een beetje een lichtgewicht zelfs -een windbuiltje-, geen man die echt staat voor zijn zaak -in dit geval dus het uitgemergelde en overbelaste systeem van Basis Onderwijs en de mensen die er leren, lesgeven en opvoeden-, ook iemand die niet in zijn eerste leugentje is gestikt -weet u de hilarische Gitaar-scene nog van het ooit-rockband-lid Sandertje Dekker?-, ach ik kan nog wel even doorgaan met gebreken en fouten van de jongeman op te sommen, maar dan wordt dit verhaal echt 'dan wogt dit stukkie toch veil te lang joh..tâhring!' Ik hou er dus mee op...


!!!!!  Gitaarscene  !!!!

Maar ik vroeg her en der nog wel even aan 'mensen in het veld' hoe zij aankijken tegen hun baas 'Sander Dekker'.

De volgend termen kwamen herhaaldelijk terug, en pasten in het beeld dat ik van het ven'tje heb:

-een typische politicus
-ver van de werkvloer, weet niet hoe het echt is
-probeert plannen uit de oude doos nieuw leven in te blazen, ...
-...is blijkbaar niet is staat zelf goede plannen te maken, en ...
-...doet dat nog slecht ook
-dweilt met de kraan open; komt met slappe en goedkope oplossingen, maar pakt de oorzaken niet aan
-is niet verbindend, en al helemaal niet inspirerend
-schaadt het imago van het onderwijs als plaats om te werken, en al helemaal om iets van carriere in te maken
-daardoor kiezen steeds minder jonge mensen voor het vak, en is er nu al een personeelstekort, dat op korte termijn desastreuze proporties zal krijgen; en 'wat dan?'
-goedkoop is duurkoop
-geeft geld om 'Passend Onderwijs' echt handen en voeten te geven

Ook hier is de lijst met gemak nog veel langer te maken, maar ik beperk me; anders hebben al die stakende meesters en juffen aan dat uurtje 'staking' niet genoeg om dit stukje allemaal te lezen.

'Ein ding is wel dùidelijk:

Fucking Sandâh bezoedelt dus mèn reputasie!'

Weg met die man en deze VVD-regering dus!

Vandaag werd ook bekend dat Gerrit Zalm de volgende 'Informateur' in de allang slepende formatie wordt.

Wat typeerde deze VVD-coryfee ook alweer?

-Een uiterst zuinige Minister van Financiën,
-die vooral uitblonk in het weglachen van problemen...

Dat belooft (niet) veel goeds!

'Actie, Actie!, ACTIE!!'

Deze zaak suddert nog wel even door...


AART DEKKER


1 opmerking:

  1. OVER DE STAKING...
    Les gegeven in combigroepen van 30 kinderen, dus 6 niveaus bedienen in je eentje (goed, gemiddeld, zwak in de ene groep, goed, gemiddeld, zwak in de andere groep). Plus ADHDers, PDDnossers, rolstoeler, dyslectici, dyscalculie, hoogbegaafden, HELLUPPP!!! Geen pauzes, want pleinwacht, tussen de middag nakijken en spullen voor de middag verzamelen. Na schooltijd verder met nakijken (in een combigroep heb je daar geen tijd voor!), administreren per groep en per kind, handelingsplannen opstellen, personeelsvergaderingen, buitenschoolse aktiviteiten voorbereiden, commissievergaderingen in de avonduren, als ICTer computerproblemen verhelpen, als NMEer vergaderingen bijwonen en natuurproject opbouwen, schoolreizen organiseren, vieringen (kerst, pasen) organiseren, sportdag organiseren, Koningsdag organiseren, Sinterklaasdag organiseren, na schooltijd hospitante begeleiden, in de weekenden rapporten invullen, na schooltijd en in avonduren rapportbesprekingen met ouders, jaarlijks groot project voorbereiden, elk weekend lesvoorbereiding voor komende week, elke woensdagmiddag vol administratie, grote delen van vakanties gaan op aan schoolwerk, Persoonlijk ontwikkelingsplan: jaarlijks bijscholing volgen etc etc... (ik schreef maar uit het hoofd de meest belangrijke dingen op)... Oh ja ik moet ook weer de lessen voorbereiding, ik zou het bijna vergeten...


    BeantwoordenVerwijderen