woensdag 10 januari 2018

NOC*NSF / ENQUETE VOOR VERENIGINGEN: 'Sportkadermonitor 2018' / AANRADER / KOM IN ACTIE; LAAT WETEN WAT ER BIJ JOUW VERENIGING SPEELT OP KADERGEBIED!

Sportkadermonitor

Voldoende en gekwalificeerd arbitrerend, bestuurlijk en sporttechnisch kader is onmisbaar om de sportparticipatie in Nederland op peil te houden en te vergroten. Wat motiveert kaderleden, wat is hun opleidingsachtergrond en hebben ze behoefte aan ondersteuning om hun taken uit te voeren?

Om hier meer zicht op te krijgen heeft NOC*NSF gezamenlijk met de sportbonden een panel opgebouwd van samen meer dan 3000 personen. Het betreft arbiters, juryleden, officials, bestuurders (voorzitter/secretaris), trainer-coaches, instructeurs en begeleiders.

Al deze mensen verrichten werkzaamheden bij een sportclub, als vrijwilligers of als betaalde kracht.

Enkele uitkomsten sinds 2013:
 • sportkaderleden zijn overwegend man, hoger opgeleid en hebben veel ervaring in hun sport;
 • 15% van sporttechnische kaderleden ontvangt salaris (arbiters en bestuurders bijna nooit);
 • beschikbaarheid van vrijwilligers is het grootste knelpunt (met name voor bestuurders), daarnaast gebrek aan tijd en slechte organisatie;
 • het sportkader wil wel heel graag actief blijven in de vereniging met evenveel uren (of zelfs meer) in de week;
 • het sportkader vindt zichzelf erg bekwaam voor hetgeen ze doen ondanks men niet altijd relevante opleidingsachtergrond heeft;
 • het sportkader heeft een heel positief gevoel van veiligheid en sociale veiligheid (ruim een 8), wat de afgelopen jaren weinig is veranderd. Lager opgeleiden voelen zich over het algemeen iets minder veilig. Ontwikkelingen naar 2015:
 • veel inzichten komen overeen met eerdere meting, ontwikkeling zichtbaar in het volgen van scholingen en de type scholingen die worden gekozen;
 • verschillen inzichtelijk gemaakt tussen kaderleden op basis van kenmerken als ervaring, vooropleiding en type vereniging waar ze actief zijn;
 • nieuwe inzichten over hoe kader tegen maatschappelijke betrokkenheid, ondernemendheid en ‘open club’ aan kijkt;
 • kaderleden zien het belang in van een meer open karakter van hun club en zien met name kansen richting betrekken van niet-sporters en ouderen in hun club.
 • Zie volledige rapportages: Ook mee doen aan dit onderzoek?
  Jouw kennis en mening zijn erg welkom en van toegevoegde waarde. Je kunt je op ieder moment aanmelden voor het onderzoek via dit inschrijfformulier, wat direct geldt als het eerste deel van het onderzoek.
  Eens per twee jaar wordt je uitgenodigd aan het onderzoek deel te nemen. In de tussentijd kun je nog het verzoek krijgen een korte vragenlijst in te vullen (max 5 minuten invultijd).

  Hartelijk dank alvast voor je bereidheid en deelname aan dit onderzoek. We houden je daarbij zo goed mogelijk op de hoogte van de resultaten en winst van het onderzoek!

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten