vrijdag 25 november 2016

ALV NBB 2016 / ORANJE BASKETBALL: Hoe de Actie 'Meer Geld van de NBB voor het NMT!' tot stand kwam & Waarom het Nodig is

Actie: 'Meer Geld van de NBB naar het NMT'
Laten wij meteen duidelijk zijn over de constellatie van deze actie: het idee om dit gaan doen komt van de Initiatiefnemers en van niemand anders. 

Er is dus geen Bestuurder van Stichting NMT, en geen Coach -of ander Staflid-, of Speler die ons ook maar met de geringste toespeling of vraag ertoe heeft gebracht deze Actie op poten te zetten.


Wel is het zo dat een deel van de Initiatiefnemers zelf ooit betrokken was als Coach en/of Staflid van het Nationale Mannen Team, dan wel een ander Nationaal Team; wij weten dus uit eigen ervaring hoe de gang van zaken is, hoe zwaar het is, wat er allemaal bij komt kijken en wanneer het afbreukrisico te groot dreigt te worden.

Het idee voor de Actie, kwam al ruim voor de Zomer van 2016 Campagne van de Orange Lions; in een gesprek tussen Duco Tjeerde (NBB-Opleider, Bondsspeld-houder en long-time mede-ALV-Afgevaardigde van het vroegere Rayon West, Assistentcoach van diverse Nationale Jeugd-teams), Aart Dekker (ook long-time mede-ALV-Afgevaardigde van 'West' en ooit twee periodes Staflid van Oranje Basketball), en Jaap van der Put (Ex-Eredivisiespeler, Coach van vele latere Vrouwen-Internationals en vele andere teams).

Dit drietal heeft er, bij gebrek aan verband tussen mensen/verenigingen om zichzelf voor te bereiden, er een gewoonte van gemaakt NBB ALV's ruim van te voren met elkaar voor te bespreken. Het wel-en-wee van de NBB, en de ontwikkelingen binnen de NBB worden tussentijds wel vaker in onderling contact besproken. Overigens zouden wij een wat grotere groep om dit soort zaken mee te kunnen bespreken zeer op prijs stellen...dus wie zich geroepen voelt/die behoefte ook heeft...laten ons weten dat u eventueel aan zou willen sluiten..! Wat later voegde ook Ben Ponsioen zich bij dit drietal (NBB-Opleider, Bondsspeld-houder, Coach van diverse Nationale Jeugd-teams en Ex-Assisent Bondscoach). Allen hebben dus een lange historie in het Nederlandse en Internationale Basketball, maar niemand van ons is in recente jaren bij een Nationaal Team betrokken geweest.

Naast deze vier mensen, heeft een grotere groep meegedacht, meegelezen en in wisselende samenstelling als klankbord gefungeerd.

Onze ervaring met de materie en ook wel terloopse contacten met individuele leden van Oranje Basketball, leidden er al voor aanvang van de Qualifier-wedstrijden toe dat wij ons gezamenlijk de volgende vragen stelden:

-hoe wordt het NMT in het op de komende NBB ALV ingepast in het nieuwe Meerjaren-beleidsplan?

-hoe worden eerder aan de ALV gedane toezeggingen of voorspiegelingen van het NBB-Bestuur waargemaakt?

-hoeveel langer blijft het nog goed gaan zoals het nu gaat rond de Orange Lions?
Daarmee bedoelen wij: hoe lang kan je redelijkerwijs verwachten dat Spelers, Staf en Organisatorisch verantwoordelijken het volhouden onder de huidige voorwaarden?
Wij zagen namelijk op diverse punten en momenten overbelastings- en zelfs roofbouw-verschijnselen.

-wat gebeurt er, als de huidige succesreeks een keer een dipje te verwerken krijgt?

Wij constateerden tijdens de campagne van de zomer van 2016 dat er inderdaad -zeker omdat 2016 voor het eerst een flinke teleurstelling verhapstukt moest worden- afbreukrisico aan het ontstaan was, en dat er een risico was dat de stappen vooruit van de fantastische reeks van 2013 t/m 2016 daarmee gevaar liepen niet gecontinueerd te kunnen worden.

We zagen ook, dat onder andere de volgende punten eigenlijk extra investeringen behoeven:

-de organisatorisch/technische staf behoeft (veel) meer professionele capaciteit

-er moet meer geïnvesteerd worden in het terugbrengen van de Top(Oranje Basketball) bij de basis (de Verenigingen); Talent wordt binnengehaald door een willekeurige Vereniging -het kan letterlijk iedere Vereniging zijn!-, zoekt en vindt een weg omhoog, en bereikt ooit de Top. Het zou goed zijn als er vanuit die Top aan 'Paying it Forward' en 'Giving Back' zou worden gedaan; dat motiveert de basis, geeft die waardering, zorgt voor meer binding, en sluit de cirkel. Het zorgt er ook voor dat 'Geven en Nemen' op alle niveaus beter in balans komen. Dit zou ingevuld kunnen worden door bijvoorbeeld meer oefenwedstrijden in eigen land te organiseren, en daaraan gekoppeld meer contactmomenten met en activiteiten door Oranje Basketball voor de Leden van de Verenigingen.

-een deel van de Staf en alle Spelers moeten op dit moment eigenlijk geld mee brengen om voor Oranje Basketball actief te zijn. Dat is meer dan je jaar-in-jaar-uit van professionals mag verwachten; iedere periode van voorbereiding en wedstrijden is een zware aanslag op alle betrokkenen, en kan zelfs negatieve consequenties hebben voor de betaalde banen van deze mensen; dat kan je tijdelijk -in een aanloopfase- vragen, maar niet permanent.

Omdat wij er niet zeker van waren of een initiatief zoals deze Actie door het NMT op prijs gesteld zouden worden, hebben wij halverwege de Qualifier-reeks aan NMT-Voorzitter Bert Kragtwijk gevraagd of dat het geval zou zijn. Dat moet je natuurlijk bij het ongevraagd hulp aanbieden aan iemand of een partij, wel even checken.
Het antwoord was dat zo'n initiatief op prijs gesteld zou worden.

Daarop hebben wij na afloop van de Qualifier-reeks de koppen bij elkaar gestoken, hebben we een route uitgestippeld, en zijn we begonnen met de organisatie van deze Actie.

Ruim nadat we begonnen, kwam bij ons de vraag op dat de verenigingen die op de ALV over ons voorstel moeten stemmen, natuurlijk wel zouden willen weten waaraan de eventueel extra van de NBB naar het NMT vloeiende geldstroom dan besteed zou moeten worden. We hadden daar zelf ideeën over, maar het NMT gaat daar uiteindelijk over. Met Deel-2 van ons Voorstel hebben we daarvoor een richting aan gegeven; en wij zijn ervan overtuigd dat in die geest invulling zal worden gegeven bij het investeren van de eventuele extra bijdrage uit NBB-geld.

Wij zullen als Initiatiefnemers ook zeker de vinger aan de pols houden dat e.e.a. ook meerwaarde voor de Verenigingen gaat betekenen.

Dus: onze Actie komt van onderop, los van Staf en Bestuur van Stg. NMT!

Een positieve beslissing op de ALV zal naast de financiële kant ervan, zeker ook als een groot blijk van waardering worden ervaren door alle betrokkenen van Stichting NMT, Staf en Spelers.AART DEKKER (mede namens de hele groep Initiatiefnemers)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten