vrijdag 25 november 2016

NBB ALV: Actie 'Meer Geld van de NBB voor het NMT' - 'Ledenwinst'

Ik zie het voeren van een actie zoals “de Actie 'Meer Geld van de NBB voor het NMT' “ op een ALV zoals de huidige van de NBB, Zaterdag 26-november-2016 in het Landstede Sport Centrum in Zwolle, als het opbouwen van een argumentatie voor een debat.

Maar wel een onvoorspelbaar debat, omdat deze keer pas de tweede keer is dat de NBB-Verenigingen in die ALV beslissen; zij alleen mogen stemmen. En dat is iets wat heel veel Verenigingen nog nooit, of slechts een keer eerder hebben gedaan. Bovendien is de afstand tussen het NBB-Bestuur, dat het beleid maakt en de stemmingen voorbereidt en organiseert, erg groot. Als je dan van buitenaf iets wilt wijzigen in het voorgestelde beleid, en het gaat bovendien om iets waar de meeste Verenigingen zelf relatief weinig mee te maken hebben, dan moet je wel met goede argumenten komen.

Dat heb ik, met achter mij de andere Initiatiefnemers en enkele meedenkende Verenigingsbestuurders, de afgelopen weken geprobeerd te doen; in een reeks verhalen duidelijk maken waarom het voor iedereen een goede zaak zou zijn, als de ALV zou besluiten om het staande beleid langzaam aan een beetje om te buigen naar een lijn waarin alle Topsport gelijk wordt behandeld. En dus niet -zoals het de laatste vier jaar was- dat uitgerekend het Vlaggenschip van het Nederlandse Basketball financieel vrijwel niets krijgt van de Bond waarvoor het speelt.

Ik heb ervoor gekozen een argument als laatste extra te belichten; en wel omdat het een argument is waar eigenlijk iedereen -of het nu om het NBB-Bestuur betreft, of de Verenigingen, of alle andere betrokkenen- het er eigenlijk alleen maar mee eens kan zijn.

Ledenwinst!

Diverse Verenigingen gaven ons aan dat investeren in het NMT voor hen rendabel is, zelfs als er (tijdelijk) een extra bijdrage per lid van de Vereniging tegenover staat. We kregen regelmatig reacties van Verenigingen die stelden: “Wij merken het dat de Orange Lions spelen, en dat de wedstrijden op TV worden uitgezonden; we krijgen er extra aanloop van nieuwe leden door!”

Ik vermoed dat die Ledenwinst bij vrijwel alle Verenigingen zichtbaar moet zijn.
Maar waarom dan al die moeite om andere argumenten in de discussie te brengen?
Als iedereen er direct voordeel bij heeft, dan zouden er toch geen andere argumenten nodig zijn?

Om dat uit te leggen stel ik eerst alle Verenigingsbesturen een gewetensvraag:
Welke Verenigingen enquêteren potentiële nieuwe leden, en stelt daarbij de vraag wat hen triggerde om eens bij een Basketball Vereniging te gaan kijken? En wie vraagt vertrekkende leden waarom ze eigenlijk weggaan?”

Mijn indruk is dat weinig Verenigingen dat stelselmatig doen.
En als dat het geval is, dan weten Verenigingen niet dat Oranje Basketball voor hen een stuk promotie verzorgt. Je kunt ook niet simpelweg naar de Ledenaantallen kijken, en dan concluderen dat er 'geen groei in zit', want die treedt pas op als je niet alleen (meer) leden binnenkrijgt, maar ze ook grotendeels vasthoudt.

Maar normaal gesproken zou het zo moeten zijn, dat met zelfs maar een paar nieuwe leden voor een paar bestaande trainingsgroepen en/of teams, er relatief forse extra contributie-inkomsten tegenover een relatief kleine extra contributieafdracht staan.
De NBB is trouwens het meest spekkoper bij deze investering.

Wat berekeningen:

Euro 1,- per lid extra, betekent voor de gemiddelde vereniging: Euro 100,-
Voor een grote vereniging van 300 leden: Euro 300,-
Dus voor de allergrootste vereniging 600 leden?
Voor een kleine vereniging gaat het dus om tientjes.

Bij een contributie van bijvoorbeeld Euro 300, en Euro xxx,- afdracht aan de NBB,
is het rendement dus:
xxx,- X y bij een extra lid door de promotie van het NMT: Euro x.xxx,-

Dus bovenop alle andere argumenten, is dit er een dat -strikt zakelijk bekeken- veel gewicht in de schaal zou moeten gooien.

En daarom hebben we het bewaard voor het laatst...denk er eens over na.

We hopen voldoende steun te krijgen op de ALV!


AART DEKKER (namens de hele groep Initiatiefnemers)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten