maandag 3 juli 2017

NIEUWS DBL: 'DBL VERTROUWEN HERSTELD, TASKFORCE NIEUW BESTUUR'

Twee weken geleden was de vraag: is het een storm in een glas water? Of blijkt straks dat er een echte, langdurige crisis is in het bestuur van de FEB -de Federatie Eredivisie Basketball?

Het blijkt toch 'die storm in dat glas water te zijn geweest; wie weet misschien heeft het wel louterend gewerkt, en gaat de FEB/DBL er uiteindelijk alleen maar beter van functioneren!






PERSBERICHT DBL Leiden, 2 juli 2017

DBL VERTROUWEN HERSTELD, TASKFORCE NIEUW BESTUUR.

Zaterdag 1 juli heeft in Nieuwegein een bijzondere ledenvergadering van de Dutch Basketball League (DBL) plaatsgevonden naar aanleiding van het aftreden van het bestuur op 15 juni jl. De vergadering werd voorgezeten door het demissionaire bestuur. De ontstane situatie is uitvoerig besproken in een constructief overleg. Het onderlinge vertrouwen is hersteld en de lucht is geklaard. 

Er is een taskforce aangesteld om een nieuwe bestuurssamenstelling te realiseren waarin tevens de posities van de eerder volgens plan afgetreden Marcel Verburg (Voorzitter) en Bert Kragtwijk (Technische Zaken) ingevuld worden, mogelijk met aanvulling van leden uit het demissionaire bestuur. 

De taskforce bestaat uit het demissionaire bestuur (Henk Alkema, Martien Jonker en Ramses Braakman) en vier clubvoorzitters (Donar, Apollo Amsterdam, Forward Lease Rotterdam en New Heroes Den Bosch). Er is afgesproken dat de taskforce uiterlijk eind augustus 2017 een hernieuwd bestuur kan aankondigen. Het demissionaire bestuur blijft tot die tijd zorgdragen voor de dagelijkse gang van zaken en voorbereidingen voor het komende seizoen.

Het nieuw aan te treden bestuur krijgt de opdracht om uitvoering te geven aan het door het thans demissionaire bestuur voorbereide reorganisatieplan, dat aangenomen is in de ledenvergadering van 14 juni jl. Dit plan voorziet in een nieuwe structuur voor een efficiëntere samenwerking waarin beleid en uitvoering meer gescheiden worden. Met een Raad van Toezicht die zorgt voor monitoring. 

Ook zal het nieuwe bestuur zich richten op verdere uitvoering en realisering van de vorig jaar door het thans demissionaire bestuur ingevoerde plannen voor groei en verbetering van de Dutch Basketball League. Daarin zijn taskforces met een specifieke opdracht aan de slag gegaan. Met actieplannen voor o.a. werving nieuwe toetreders, een betere organisatie en financieel beheer bij clubs, een nieuwe mediastrategie, gezamenlijke services en meer spanning in de competitie. 

Deze aanpak heeft al de eerste vruchten afgeworpen. Zo is Den Helder Suns 1 juli jl. definitief toegetreden tot de DBL en bestaat de competitie komend seizoen uit 9 ploegen. De komende 2 jaren moet de competitie uitgroeien naar minimaal 12 ploegen. Een grotere, gezonde competitie biedt ook meer mogelijkheden voor Nederlandse spelers en talenten. Verder zijn er aantrekkelijke instapregelingen gerealiseerd voor nieuwe toetreders, is er sprake van een strakker financieel beheer, is de relatie met de NBB sterk verbeterd en wordt de livestreaming bij alle clubs geprofessionaliseerd. Ook heeft de DBL de bekerfinale dit jaar zowel sportief als financieel aantrekkelijk weten te maken.

De leden en het demissionaire bestuur realiseren zich dat er nog veel werk aan de winkel is om de plannen en ambities gezamenlijk te kunnen realiseren, maar zijn allen positief gestemd over een gezonde toekomst van de DBL.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten