donderdag 20 juli 2017

NIEUWS / TALENTONTWIKKELING / BASKETBALL ACADEMY: 'Basketball Academy Twente stopt met centrale talententrainingen'

Persbericht

Nijverdal, 20 Juli 2017
 


De Basketball Academy Twente (BAT) moet na 5 jaar stoppen met het centrale talentenprogramma. De reden om met de BAT te stoppen is te wijten aan het beleid van de NBB om het aantal academies met ingaan van seizoen 2017/ 2018 van 10 terug te brengen naar 5 academies met een officiële status. De NBB meent met deze beleidsaanpassing tot centralisatie het basketballniveau op termijn op gelijke hoogte te krijgen met het internationale niveau. 


De BAT zal volgens de NBB geen officiële status krijgen. De doorslag om te stoppen is het gegeven dat de benodigde LooT talentenstatussen voor de 12-15 jarige gemotiveerde twentse talenten om het succesvolle en volwaardige talentenprogramma te continueren niet meer door de NBB aan de BAT op een gestructureerde manier zal worden verstrekt. Daarnaast is in het proces naar accreditatie door de NBB geen transparant proces gevolgt en onvoldoende informatie verstrekt rondom het gehele accreditatieproces waardoor het onvoldoende duidelijk is waarom sommige academies wel in de toekomst worden ondersteund en andere academies niet.


In Mei heeft het bestuur van de BAT de ouders van de ongeveer 25 talenten op de hoogte gebracht van het besluit en een toelichting gegeven aan de hand van de beperkte beweegredenen van de NBB. De BAT is direct gestart met het doornemen van alternatieve mogelijkheden om al die gemotiveerde talenten de mogelijkheid te geven om extra trainingen te volgen zodat het Twentse basketball op een structurele manier wordt verbeterd. Nadere informatie volgt binnenkort hierover.
 

Geschiedenis BAT

De BAT is in Juli 2012 van start gegaan. Samen met de Topsport Talent School Het Noordik uit Almelo, Het sportbedrijf Almelo en de NBB heeft de Stichting Basketball Academy Twente een convenant voor drie jaar gesloten.


In het convenant is opgenomen dat de NBB een beleid gaat voeren om Basketball op een duurzaam mondiaal niveau te brengen voor mannen en vrouwen waarbij de vorming en inrichting van meerdere kwalitatief hoogwaardige Regionale Trainings Centra (RTC’s) in de vorm van Basketball Academies met mannelijke en vrouwelijke jeugdige deelnemers hieraan bijdraagt. Verder is o.a. in het convenant opgenomen dat de BAT voornamelijk is gericht op het creëren van de juiste omgeving voor talentherkenning en ontwikkeling en het talent en zijn of haar ontwikkeling centraal zet.


De BAT dient samen te werken met maar onafhankelijk van basketballverenigingen in Almelo en de omliggende regio en als doel heeft om uit te groeien tot een regionaal kenniscentrum basketball. Naast talentontwikkeling heeft de BAT kaderverbetering en verenigingsondersteuning als speerpunt om het twentse basketball weer op nationaal niveau te krijgen.


De BAT heeft in al deze jaren haar taken vervuld. Dit is mede ingegeven dat diverse mannelijke en vrouwelijke talenten via de BAT zijn doorgedrongen tot de nationale jeugdselecties.


Indien meer informatie gewenst is kunt u zich richten tot de voorzitter van de Basketball Academy Twente; René Ebeltjes (voorzitter@basketballacademy-twente.nl) 


Site BAT:   ---  Hier  ---

Geen opmerkingen:

Een reactie posten