zaterdag 30 mei 2009

Jan Peter Balkenende is de schuld van alles!

Het Verantwoordings-debat tussen de Tweede Kamer en het Kabinet (over 2008) is weer achter de rug. In dit debat wordt de rapportage van de regering over het gevoerde beleid, en het succes ervan, door de 2e Kamer besproken. Volgens Balkenende IV liggen meer dan 80% van de doelstellingen 'op koers'.

Maar gezien het volgende citaat (uit de Volkskrant) moeten we onze Eerste Minister toch maar niet te gemakkelijk geloven:
"Te lachwekkend voor woorden!
De oppositie maakte de verantwoordingspoging belachelijk: ‘Doelstelling drie’, hoonde D66-leider Pechtold, ‘het dichterbij brengen van een oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten? Groen! Dus op koers... Te lachwekkend voor woorden!.’ "

Balkenende claimt met 'Groen op Wit' 80% succes voor 'het dichterbij brengen van de Vrede in het Midden Oosten', 'Rood op Wit' = de 20% niet volgens plan verlopende beleidspunten). Dit toont zowel het gebrek aan realiteitszin, als de tomeloze drang tot zelf-profilering van 'JP de MP'...
Als hij zich zo opstelt, zou je met hetzelfde recht kunnen stellen dat JP'tje er dus de SCHULD van is dat de Vrede in het Midden Oosten NIET dichterbij is gekomen!

Ik heb de 2822 pagina's (verantwoording), die Trots Op Nederland de afgelopen week niet gelezen kreeg, natuurlijk ook niet bestudeerd, maar ik denk dat het veilig is te stellen dat daarin vast en zeker niets stond over de verantwoording van de kabinetten JPB I t/m IV draagt voor de penibele situatie waarin het NL-Basketball zich vandaag de dag bevindt. Toch stel ik dat JP'tje zelfs daarvoor voor een flink deel daarvan 'SCHULDIG IS'.

Dit lijkt wellicht wat vergezocht, maar dat is het volgens mij niet...mijn argumentatie:

Zoals bekend bevindt de NBB zich al geruime tijd in staat van (be-)stuurloosheid. De gevolgen daarvan manifesteren zich met de dag meer, zoals o.a. in de gang van zaken rond de 'affaire Greene' overduidelijk blijkt. Iets minder zichtbaar zijn de reeks van 'bijna faillissementen' die de Basketballbond al meerdere jaren teistert, en de patstelling op het gebied van het herstructureren van de bondsorganisatie waarin de bond verzeild is geraakt door de grote verschillen van inzicht tussen (o.a.) de diverse rayons.

Allereerst zijn wij, 'Basketballend Nederland', daarvoor natuurlijk verantwoordelijk, laat daarover geen misverstand bestaan. Dus vanwaar dan mijn stelling dat (ook) Balkenende daaraan schuld heeft? Dat zal ik uitleggen op beide gebieden.

Eerst de financiële situatie. Kort na het aantreden van Balkenende I saneerde de toenmalige bewindspersoon voor sport, Hogervorst, de financiering van de sportbonden rigoureus. Dit hield voor de landelijke basketballbond in dat een groot deel van de begroting van de NBB in de loop van enkele jaren in de oude vorm zou wegvallen. Deels waren de te korten bedragen terug te halen via allerlei projecten die de NBB in de geest van het kabinetsbeleid uit zou kunnen voeren. In de praktijk betekende dit voor ons basketballers dat de landelijke organisatie jarenlang vooral bezig was met reorganiseren, het schrijven en evalueren van ander beleid, en met het feit dat de financiële situatie o.a. door dit alles chronisch in ongerede raakte. Voor zover ik weet is de NBB zeker niet de enige (zaal-) sport die o.a. door deze ingrepen van de politiek in de problemen is gekomen, dit geeft een indicatie dat er naast het eigen gebrekkige functioneren zeker ook een forse impact ten negatieve is geweest die onder Balkenende's verantwoordelijkheid viel. Balkenende is dus medeschuldig!

Ten tweede het dopingbeleid. We hebben allemaal de laatste weken kunnen zien tot welke mate het (vernieuwde) dopingbeleid impact heeft gekregen op de gang van zaken in het basketball. Nogmaals, ik schreef het al eerder, Greene is in de fout gegaan (net als o.a. Beasly en Griffin al eerder dit seizoen) en dat is niet goed te praten. Maar het voert veel te ver alleen deze Amerikaan verantwoordelijk te verklaren. Ook het totaal aan basketballbestuur en uitvoering in deze zaak heeft het nodige bijgedragen aan het uit de hand lopen van deze affaire. Maar dan zijn we er nog steeds niet. De doping-reglementen zijn ons 'van buiten' (NOC*NSF, Doping-Authoriteiten en politiek/overheid) opgedrongen, zo niet opgelegd! En onder dit doping-regime zijn dus ook genotmiddelen als cannabis gevoegd. Mijns inziens ten onrechte; je moet zaken die geen doping (want niet prestatie-bevorderend) zijn, niet onder het dopingbeleid vatten. Anti-drugsbeleid? Ik ben daar geheel voor! Maar dan wel proportioneel, effectief en realistisch! En al deze zaken blijken volkomen zoek te zijn in bovenstaande zaak. Het is een grote puinhoop geworden!

Wij zuchten met z'n allen onder een zeer moralistisch bewind, een regering die allerlei zaken vanuit een kleinburgerlijke moraal 'aan wenst te pakken'. De moraal van Balkenende dus, deze wordt ons opgelegd, dan wel hebben wij basketballers ons hieraan 'vrijwillig' onderworpen. Maar 'wij' blijken zo'n zaak, zeker in play-off-tijd en in een tijd van basketball-bestuurlijke beproeving, helemaal niet aan. Na de financiële ontreddering, zijn we nu ook stuurloos geworden op het gebied van het omgaan met moeilijke aspecten zoals het 'schoonhouden' van onze sport. De geest van Balkenende speelt ons dus danig parten. Balkenende treft hier dus ook wel degelijk blaam, net zoals op veel andere terreinen!

Vandaar mijn stelling “Jan Peter Balkenende is de schuld van alles!”, ik stel dit vast in de wetenschap dat wij uit die richting echt niet ons heil mogen verwachten; succes voor het Basketball zullen we zelf tot stand moeten brengen, het liefst op een enigszins eendrachtige wijze (en juist aan eendracht blijken we nu weer gigantisch in te leveren!).
Maar het blijft ook jammer dat we zo weinig steun, maar wel zoveel last, ondervinden van onze politiek/overheid...

vrijdag 29 mei 2009

Alles (wat goed gaat) is de verdienste van BALKENENDE, dus is ook alles (wat fout gaat) DE SCHULD VAN BALKENENDE!

Woensdag gehaktdag:
Citaat uit de Volkskrant: "Te lachwekkend voor woorden! De oppositie maakte de verantwoordingspoging belachelijk. ‘Doelstelling drie’, hoonde D66-leider Pechtold, ‘het dichterbij brengen van een oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten. Groen. Dus op koers? Te lachwekkend voor woorden.’ "

Balkenende claimt 'Groen op Wit' succes voor 'het dichterbij brengen van de Vrede in het Midden Oosten'. Dit toont zowel het gebrek aan realiteitszin, als de tomeloze drang tot zelf-profilering van 'JP de MP'...
Als hij zich zo opstelt, zou je met hetzelfde recht kunnen stellen dat JP'tje er dus de SCHULD van is dat de Vrede in het Midden Oosten NIET dichterbij is gekomen!

Ik heb de 2822 pagina's die Trots Op Nederland de afgelopen week niet gelezen kreeg natuurlijk ook niet bestudeerd, maar ik denk dat het veilig is te stellen dat daarin vast en zeker niets stond over de verantwoording van de kabinetten JPB I t/m IV draagt voor de penibele situatie waarin het NL Basketball zich vandaag de dag bevindt. Toch stel ik dat JP'tje zelfs daarvoor voor een flink deel daaraan 'SCHULDIG IS'. Meer daarover binnenkort...

woensdag 13 mei 2009

Miniatuurtje Politiek

Minister KLINK komt mannen met HAMERS tegen - de rechter verklaart zijn rookbesluit voor de kleine horeca onwettig, artsen weigeren opname van hun eigen gegevens in een elektronisch patiënten dossier - de KOEKENBAKKER...

maandag 11 mei 2009

Ongeëvenaarde klasse

Dit stukje schreef ik als in te zenden stuk naar dagblad Trouw, al had ik er niet veel fiducie in dat het de pagina's in druk zou halen. Ik had het eventueel nog elders aan kunnen bieden, maar dat heb ik nog niet gedaan. Wellicht post ik het nog wel ergens op een forum...wie weet...

En daar gaat de volgende voetbaltrainer het bos in! Deze keer is het de beurt van Marco van Basten; hij houdt de eer aan zichzelf en vertrekt. De derde trainer van de 'grote drie' die dit seizoen het loodje legt.

Als we ruim een jaar terug gaan in de tijd dan zagen indertijd we precies dezelfde situatie bij de huidige kampioen AZ; Louis van Gaal, bezig aan een rampzalig seizoen met zijn club, daar waar een kampioenschap verwacht werd, 'nam ontslag' bij de Alkmaarders. De reactie bij die club? Als één man gingen publiek, directie èn spelers achter de trainer staan, en van Gaal liet zich (met wat moeite) 'overhalen' om te blijven. Het gevolg? Ondanks dat het tot een stukje in 2008/2009 duurde, herpakte het 'verenigde AZ' zich en onder leiding van, de versterkt uit de malaise gekomen, van Gaal eindigde het volgende seizoen in een glorieuze weg, met aan het einde het kampioenschap!

Bij Ajax werd de afgelopen jaren de ene na de andere trainer gelyncht door het publiek en/of 'deskundigen' (in de media), dan wel door het bestuur geofferd als het weer eens even moeilijk was. Van Basten is de volgende in die lange rij, en alle 'deskundigen', velen na veel ondermijnende beschouwingen, of zelfs verder gaande acties, staan in de rij om te verklaren waarom het ook deze keer weer fout ging, nu 'door' van Basten.

Ik ben geen voetbalkenner, maar hier is mijn verklaring van oorzaak en gevolg.

Ajax raakt al vele jaren op rij moeizaam (en vaak na geruime tijd) op topniveau gearriveerde, veelal nog steeds jonge, spelers kwijt aan buitenlandse topclubs die, door andere omstandigheden, de beschikking hebben over veel meer geld. De Amsterdammers trachten deze voortgaande aderlatingen te compenseren door minder ver ontwikkelde, ook veelal nog jonge, spelers aan te kopen. De netto opbrengst van deze verkoop en inkoop transacties is in het algemeen zeer beperkt; Ajax levert dus in op het veld, en ziet daar op de bankrekening weinig voor terug. Op het veld des te meer; namelijk gaten, spelers die 'het' nog niet helemaal en zeker niet consistent aankunnen, en gebrekkig leiderschap, omdat ook die kwaliteit nu eenmaal veel tijd vergt alvorens deze zich ontwikkelt en openbaart. Dit seizoen ging het probleem zelfs nog veel verder: niet alleen raakte Ajax vlak voor de competitiestart (na de voorbereiding dus!) de leider in de verdediging (Heitinga) kwijt, in de winterstop volgde de toen al enige tijd geblesseerde leider in de aanval (Huntelaar). Daarnaast waren de beoogde vervangers van al eerder vertrokken spelers, o.a. Suljemani, Aissatti en diverse anderen, vrijwel het gehele seizoen geblesseerd. De deskundigen' reppen over gigantische bedragen die van Basten mocht investeren in spelers, en schreeuwen van de daken: “zonder resultaat”; met andere woorden “zie je wel: hij trekt ook al de verkeerde spelers aan; hij faalt!”. Maar dure spelers die geblesseerd op de tribune zitten zijn niet in staat hun bijdrage te leveren. De gaten die door rijke buitenlandse clubs in de formatie van Ajax geschoten waren, al voor dit seizoen en ook vlak voor en tijdens dit seizoen, werden dus lange tijd niet gevuld door “die (te!?) dure aankopen”. Van Basten moest het dus doen met minder kwaliteit dan er al eerder was - en die toen al niet voldoende bleek De andere factor die hij nodig had, TIJD, werd hem niet gegund door de zogenaamde 'fans' van Ajax, en ook niet door de zogenaamde 'deskundigen', die veelal slechts oog hadden en hebben voor het eigenbelang; het opdissen van smakelijke verhalen en het aanwakkeren van onrust; ook in de media moet de schoorsteen tenslotte door blijven roken...

Ik vind het jammer dat er weer een trainer sneuvelt bij Ajax. Of zouden supporters, bestuur en spelers dit keer (net als vorig jaar bij AZ gebeurde) een halt toeroepen aan het voortijdig vertrek van weer een trainer? Mocht dat de volgende stap zijn in deze reeks van gebeurtenissen dan voorspel ik een kampioenschap van Ajax in 2009/2010! Maar ik ben bang dat het zo niet zal gaan...

Nu nog even de zaak wat breder trekken; immers, ook bij PSV (de kampioen van de laatste seizoenen), en bij Feyenoord (de derde van de groep 'grote voetbalclubs in Nederland') liep het 'dus' fout af met de trainer (en dus ook met de club!) dit seizoen. Al veel eerder dan bij Ajax zelfs! Wat is dan toch het probleem in dit voetbal- (of moet ik zeggen sport-) land? Mijns inziens komt dit door de steeds sterkere 'hypecultuur', en de blijkbaar steeds verder toenemende gedachte dat 'wij' recht hebben op succes. In dit geval zijn de verschillende groepen 'wij': de Eindhovenaren van PSV, de 'mensen van 010' en die 'van 020'. En allemaal claimen ze succes als een geboorterecht en slachten ze een 'zwart offerschaap' als het (weer) niet lukt, of zelfs al reeds als niet lijkt te gaan lukken. Let wel: één punt meer voor Ajax dit seizoen, en Ajax wordt 'gewoon' tweede en de situatie is al direct een stuk rooskleuriger! Daarnaast lijkt het besef, dat waar er drie, of vier (of meer) clubs strijden om een kampioenschap er per definitie altijd meer verliezers dan winnaars zullen zijn, niet (al te snel) door te dringen tot de 'hete hoofden'; dus lyncht men gewoon weer de volgende trainer! 'We' hebben immers minimaal recht op het kampioenschap!? Denkt men nu echt dat op deze wijze het (eventuele) probleem straks opgelost zal blijken te zijn?

In de sport is er meestal één winnaar en zijn er vele verliezers; dus als je eraan meedoet, moet je kunnen verliezen en winnen. Het eerste is veel moeilijker, maar gaat veelal vooraf aan het tweede, al is na verlies de winst, die er eventueel op zou kunnen volgen, verre van zeker. Wel hebben meeste grote winnaars eerst leren verliezen voordat ze (eindelijk!) gingen winnen...

Rest nog te zeggen dat de wijze van vertrekken van van Basten, het op zich nemen van vrijwel de gehele verantwoordelijkheid voor de teleurstellende prestaties, van een grootse geest en persoonlijkheid getuigt! Van Basten toonde weer eens zijn ongeëvenaarde klasse, deze keer als mens! Van Basten was een groot winnaar, en nu toont hij zich weer een groot verliezer en niet voor het eerst...