vrijdag 28 september 2012

Waanzin ten top!

Uit NRC het onderstaande bericht. Een van de allerbeste programma's van de Publieke Omroep, inhoudelijk fantastisch, en met meer impact - ondanks de beperkte doelgroep - op de samenleving en door vriend en vijand (van de VPRO0 geprezen, dan 99% van de andere programma's, dreigt verbannen te worden naar de onmogelijke uurtjes laat op de avond. WAANZIN! Veel gekker moet het niet worden...

‘Tegenlicht’ bedreigd door kijkcijfernorm van 5 procent

Rotterdam.
NRC 26 september 2012Door onze mediaredactie | pagina 32 - 33
Het tv-programma Tegenlicht moet vóór eind oktober meer kijkers trekken. Anders wordt de VPRO-rubriek verbannen naar de late avond. Dat heeft de zendercoördinator van Nederland 2 bepaald.
Eindredacteur Frank Wiering is boos: „Dan kijkt er natuurlijk geen hond meer. Zeker niet met Pauw & Witteman op het andere net, met dezelfde doelgroep. Als dat gebeurt, stoppen we ermee.” Hij beschouwt de eis minimaal 5 procent van de kijkers te trekken als „een belediging.”
Tegenlicht maakt economisch en politiek getinte reportages met toekomstscenario’s gebaseerd op de actualiteit: „Wij noemen het zelf future affairs. De reportages worden vaak verkocht aan het buitenland en we krijgen geregeld internationale prijzen. De kijkers zijn de hoogopgeleiden en beslissingmakers: belangrijk publiek dus.”
Vorig seizoen had Tegenlicht volgens kijkcijferbureau SKO gemiddeld 252.000 kijkers en een gemiddeld marktaandeel van 3,6 procent. Het marktaandeel is het percentage van de mensen die op dat moment tv kijken. Het streefcijfer was toen 4 procent. Nu is het streefcijfer door de zendercoördinator – mogelijk onder druk van politieke kritiek op de publieke omroep – verhoogd naar 5 procent. In de eerste drie afleveringen van dit seizoen haalde Tegenlicht dat wel, vooral dankzij de uitzending over de bankencrisis, die een marktaandeel haalde van 6,7 procent, 475.000 kijkers.
Wiering vindt kijkcijfers op zich wel belangrijk: „Ik kijk altijd naar de website met kijkcijfers. Ze drukken deels het bestaansrecht uit van tv-programma’s. Maar ze moeten niet het enige criterium vormen. De publieke omroep roept steeds dat het om kwaliteit gaat, maar in werkelijkheid gaat het om dat ene procentje marktaandeel.”
Los van de ‘vage dreiging van verbanning’ was Wiering naar eigen zeggen al begonnen om Tegenlicht toegankelijker te maken. Wiering: „Je moet de kijker veel meer bij de hand nemen, dat is moderne televisie. Dus vertellen we steeds wat voorafging, en halverwege zit nog even een opsomming van waar het over gaat. Bij de uitzending ‘De schuld van de bank’ van vorige week – over de bankencrisis – scoorden we meteen beter. Terwijl de informatiedichtheid alleen maar hoger was.”
 
Media pagina 32 - 33Enhanced by Zemanta

Als de Nood het Hoogst is...(is redding (soms) nabij)...

We hebben in Europa, maar niet alleen hier(!), te maken met een flinke puinhoop; de ene financiële crisis na de andere, matig functionerende democratie en politiek, allerlei morele aspecten in de samenleving en economie die flink scheefgegroeid en in de versukkeling geraakt zijn, en dit zijn dan nog slechts enkele punten van crisis (het milieu, de ecologie, energie, zijn zo nog wat andere zaken die nodig groot onderhoud verlangen.

Maar juist 'Als de nood het hoogst is, is redding (soms) nabij'! Goede voorbeelden die de uitzondering zijn op de ogenschijnlijke 'Regel', zijn meestal best te vinden. Met andere woorden: als problemen echt doorgrond worden, en men echt met open vizier op zoek gaat naar oplossingen, zelfs als die niet direct in de eigen kraam te pas komen (of die nu religieus, politiek, moreel is, of welk ander dogma dan ook) dan is de problemen oplossen helemaal niet zo moeilijk.
[afbeelding]De nood is hoog in Spanje!
In het veelgeplaagde Spanje, in de problemen gekomen door de uit Amerika overgewaaide Bankencrisis en onverantwoord in- en uitleengedrag van particulieren, private partijen, binnen- en buitenlandse banken en regionale en locale politici, zijn van Links tot Rechts ook goede voorbeelden te vinden. Gedeelde elementen hierbij zijn vooral het gebruik van 'common sense', gewoon helder denken en je verstand en fatsoen gebruiken... Een tijd geleden schreef ik over en verwees ik naar een Communistisch Stadje in Spanje dat de gehele bevolking aan het werk wist te houden, iedereen onderdak en goed in zijn/haar vel. Vandaag verwijs ik naar een artikel uit NRC, waaruit blijkt dat ook een redelijk 'Rechts' ingesteld Stadje de financiën binnen no-time op orde kan krijgen...

In één dorpje in Spanje gaat het goed...

Torrelodones.
Door onze correspondent Merijn de Waal | NRC 24 september 2012 pagina 8 - 9
Het wordt het ‘Wonder van Torrelodones’ genoemd. Duizenden Spaanse gemeenten hebben grote problemen financieel overeind te blijven. Maar Torrelodones, een slaapstadje van 23.000 inwoners in de bergen ten noorden van Madrid, sloot vorig jaar af met een begrotingoverschot van 5 miljoen euro. En dat terwijl de gemeente niet geregeerd wordt door een van de traditionele politieke partijen, maar door een collectief van dorpsbewoners.
Het Wonder bleek deze zomer een onweerstaanbaar verhaal voor Spaanse media. In enquêtes noemen Spanjaarden ‘de politiek’ al ruim een jaar het op twee na grootste probleem waar hun land mee kampt – na de hoge werkloosheid en de economische crisis. In Torrelodones bleken amateurs deze drie zorgen in nog geen jaar op te lossen, meldde het ene na het andere tv-programma en dagblad jubelend na een bezoek aan het dorp. Burgerpartij Vecinos por Torrelodones wordt sindsdien plat gebeld door Spanjaarden die haar voorbeeld wilden volgen.
„Gewone politici bezuinigen door naar de grote uitgavenposten te kijken, zoals zorg en onderwijs”, legt wethouder Ángel Guirao uit op een terrasje voor het gemeentehuis van Torrelodones. „Door op zorg en onderwijs een paar procent te bezuinigen weten ze gemakkelijk een fors bedrag binnen te halen. Maar ze breken tegelijkertijd wel de verzorgingstaat af. Wij hebben juist álle uitgaven bekeken. En wat blijkt: op heel veel kleine zaken besparen levert ook een fiks bedrag op. We houden nu geld over om schoolgebouwen op te knappen.”
Guirao vergelijkt het nieuwe begrotingsbeleid met dat van een gewoon gezin. „Toen we in de zomer van 2011 aantraden hebben we de gemeentebegroting tegen het licht gehouden zoals veel burgers momenteel naar hun eigen huishoudboekje kijken. Een gezin bezuinigt ook niet door in één keer zijn huis op te geven. Het besluit geen rundvlees, maar kip te gaan eten. En niet meer elke dag, maar soms ook kikkererwten, net zo voedzaam en ook lekker.”
De nieuwe bestuurders bezuinigden bijna drie ton door de zes politiek benoemde adviseurs en topambtenaren van de burgemeester te ontslaan. Hun eigen salaris verlaagden ze met 10 tot 20 procent. Een deel van de wethouders hield zijn oude baan (universitair docent, psycholoog, communicatiedeskundige) aan en ontvangt daarom slechts een deeltijdloon. De semigepantserde dienstauto (à 2.000 euro per maand) van de vorige burgemeester en zijn politie-escorte werden wegbezuinigd. De gewoonte om op de gemeentecreditcard buiten de deur te ontbijten en lunchen werd verboden.
Het blijken symbolisch belangrijke maatregelen. Burgers op straat zijn bijna zonder uitzondering te spreken over de nieuwe bestuurders. „Ik moet zelf tegenwoordig harder werken voor minder geld, dan verwacht ik dat mijn politici dat ook doen”, zegt inwoner Juan de la Torre, een financieel consultant. De gepensioneerde Rosa Martínez zegt: „Onze politici zeggen dat we de broekriem moeten aanhalen, omdat we als land boven onze stand hebben geleefd. Dat mag zo zijn, maar dan eis ik van hen ook dat er geen cent meer verspild wordt.”
Op het Wonder valt wel wat af te dingen. Wie de laatste begrotingen er op naslaat, ziet dat het dorp altijd al financieel gezond was. De schuldenlast (12 miljoen, circa 45 procent van de jaarlijkse inkomsten) is voor Spaanse begrippen laag. En ook in 2010, het laatste jaar waarin het dorp nog in handen was van de centrum-rechtse Volkspartij (PP), had het een overschot, van een kwart miljoen. Het overschot vorig jaar was vooral te danken aan eenmalige meevallers op onroerend goed en het feit dat de centrale regering alle ambtenaren een salariskorting oplegde.
Torrelodones is ook geen doorsnee gemeente. Net als andere bergdorpen ten noorden van de hoofdstad was het van oudsher het weekeindverblijf van de Madrileense bourgeoisie. Tegenwoordig wonen er leden van de hogere middenklasse en de zakelijke en culturele elite. De vrijstaande huizen kosten er met gemak anderhalf miljoen. Het dorp kampt met typische luxeproblemen: zo raakte het gemeentezwembad in onbruik doordat veel nieuwbouwhuizen tegenwoordig een zwembad in de tuin hebben.
Dat dit atypische dorp nu toch als landelijk voorbeeld wordt omarmd, valt vooral te verklaren uit het groeiende anti-establishment in Spanje. Veel burgers vinden dat politici (en bankiers) deze crisis ongeschonden doorkomen, terwijl zijzelf de rekening betalen. Ook zijn ze moe van de polarisatie tussen de twee grote politieke partijen. En ze bekritiseren het kiesstelsel, dat vooral op nationaal niveau nieuwkomers en kleine partijen sterk benadeelt.
„De vorige burgemeester had het dorp tot privébezit gemaakt. We hebben de mensen daarmee beledigd”, zegt Javier Laorden, de lokale voorman van de PP in Torrelodones. Zijn partij, die nu op landelijk niveau regeert, werd in mei 2011 na twee decennia uit het gemeentehuis gestoten. De nieuwe machthebbers vindt Laorden „prudente bestuurders, ze letten op het geld en vertillen zich niet aan grote projecten. Maar bovenal weten ze hun beleid geniaal te communiceren. In Torrelodones wordt nu weer gezond bestuurd, zoals in veel meer gemeentes onder druk van de crisis gebeurt. Alleen in ons dorp is het wereldnieuws.”
Wethouder Ángel Guirao beaamt dat de ervaring van Torrelodones niet gemakkelijk te kopiëren is naar andere plaatsen, laat staan naar de landelijke politiek. De partij kwam voort uit een actiecomité dat zich verzette tegen een groot nieuwbouwproject in natuurgebied. In veel andere gemeenten bestond zulke oppositie tijdens de vastgoedhausse niet of bleek ze tevergeefs. Ongebreidelde nieuwbouw was jarenlang de motor van de Spaanse economie en werd gezien als vooruitgang. In het hoogopgeleide en rijke Torrelodones slaagde het verzet wel.
Guirao: „Wij hebben door onze acties jarenlang een vertrouwensband met de bevolking kunnen scheppen. Op landelijk niveau bereik je dat natuurlijk nooit.” Daarnaast hoeven de lokale politici geen mening te hebben over kwesties die de landelijke politiek wel verdelen. „Onze partij verenigt mensen van links tot rechts. We hebben dus geen abortusstandpunt. We hebben vele abortusstandpunten.”
Toch valt er volgens Guirao wel een les te trekken uit de opkomst van zijn partij. „Het falen van de bestuurlijke elite is voor veel burgers vaak een excuus zelf niet te veranderen. Klagen over die verdomde politici is immers comfortabeler. Ik hoop dat ons voorbeeld dit fatalisme doorbreekt.”

dinsdag 25 september 2012

Hoe gaat het met? Chris McGuthrie!

Via iBasketball.nl, van Ajax.tv, het volgende 'catch up' filmpje van Chris McGuthrie, een van de spelers waarmee het Amsterdamse Basketball terug kwam aan de Top.

Retirement Game van Mirsad Turkcan, een van de eerste Turkse Spelers in de NBA


donderdag 20 september 2012

Ruud Sparreboom's Laatste Karwei

Iedereen die ouder wordt kent het gevoel, het schijnt zelfs wetenschappelijk te zijn vastgesteld, met het ouder worden gaat de tijd – gevoelsmatig dan – , steeds sneller. Een van de verklaringen die ik daarvoor heb gelezen en die op mij redelijk plausibel overkomt is dat met het ouder worden er steeds meer bekende situaties voorbijkomen, en je (dus) steeds minder nieuwe ervaringen per eenheid tijd meemaakt. Die nieuwe ervaringen zouden gevoelsmatig langer duren dan reeds bekende ervaringen die zich in min of meer bekende sferen afspelen.

De gedachte 'Tsjonge-jonge, wat vliegt de tijd (weer voorbij)!', kwam dus ook weer bij mij op toen ik in mijn map 'Ideeën voor colums/Kladcolumns' bladerde, teneinde uit te vinden of er de laatste maanden nog losse eindjes af te maken waren. Ik moet zeggen, dat waren er deze keer nog meer dan het er normaal al zijn na een drukke zomer en een zomervakantie.
Een van die losse einden was het tweede deel van het tweeluik, dat ik na het overlijden van Ruud Sparreboom, onze geliefde voorzitter van Rayon West van de NBB, had gepland. (Voor Deel-1, Ruud Sparreboom, de Gigant van Rayon West; klik hier).

Deel-2 was bedoeld als een inhoudelijke uitleg van de laatste presentatie, over Talent-ontwikkeling in Rayon West (en 'Beyond'), die Ruud Sparreboom gaf aan een select gezelschap van 'Basketball-Junkies' uit het meest initiatiefrijke Rayon van de NBB. Overigens was de bijeenkomst bedoeld voor 'de verenigingen van Rayon West', maar er waren vooral insiders op komen dagen en een heel stuk minder vertegenwoordigers van verenigingen met 'Talentontwikkeling' in hun bestuurs- of commissie-portefeuille. Geen belemmering trouwens, voor het beleven van een geanimeerde sessie.

Soms doet een mens dingen die niet van te voren gepland zijn; die avond had ik in een opwelling mijn camera meegenomen, zonder daar echt bij na te denken, al had ik dat - volgens mij - , nog nooit eerder gedaan, terwijl ik toch inmiddels - jaja, ik word oud(!) - , vele, vele tientallen ALV's (NBB, Rayon West, Kern Den Haag, voorzitters-overleggen, idem voor wedstrijdsecretarissen, scheidsrechtersfunctionarissen, Boetecommissievergaderingen, en vele, vele andersoortige bijeenkomsten op landelijk, rayonaal, of plaatselijk niveau, heb meegemaakt.

Voor ik wilde vertrekken richting Nieuwengein, sms'te ik nog even met Ruud: “Ben je al op het bureau? Heb je tijd/energie om eventueel nog wat andere zaken te bespreken?” Het antwoord kwam per ommegaande sms: “Nee, heeft geen zin om eerder te komen.” Dus probeerde ik nog even een klein klusje te klaren in het uur dat ik overhad, dat viel iets tegen en (dus) werd het krap om 19:30h stipt aanwezig te zijn, ik kwam (dus) iets te laat. De aftrap was al gegeven en ik ging, omdat ik niemand wilde hinderen, op een lege stoel naast de deur zitten; 'tweede ring/rang' zeg maar. Daar weer door zat ik alleen, bleek ik een prachtig perspectief te hebben, en kon ik de onderstaande (misschien wel laatste actie-) foto van Ruud Sparreboom zoals talloze NBB-leden hem moeten (her-)kennen maken...

Toen realiseerde ik me ook dat we 2-3 jaar eerder, in vrijwel hetzelfde gezelschap, een soortgelijke bijeenkomst hadden gehad, waarin Sid Bruinsma van Ruud Sparreboom de gelegenheid kreeg zijn ideeën over Talentontwikkeling vanuit de jongste Jeugd (onhoog) uit de doeken te doen.
Ik herinnerde mij ook ineens dat ik daar toen een column over had geschreven, en dus dacht ik: “Misschien kan ik er wel een vervolg over schrijven!?”, er was immers inmiddels heel wat gebeurd op dat gebied! Soms denken wij weleens dat er zich nooit wat (ten) positieve ontwikkeld binnen het Nederlands Basketball, en is het goed eens even een helicopter-perspectief te kiezen, en dan blijkt er wel degelijk heel veel progressie te zijn gemaakt!
Ik ging dus notities maken, in mijn telefoon, al werd mij dat niet door iedereen in dank afgenomen... Aan die notities is het te danken dat ik nu dit verhaal kan maken.

Voor ik inhoudelijk van wal steek, moet ik nog even vertellen dat Ruud en ik een aantal zaken gemeen hadden: zo vond hij, en vind ik nog steeds, dat het goed is om af en toe is te dromen. Dromen zijn geen bedrog, ze maken het mogelijk nieuwe mogelijkheden te zien, en geven soms ook de energie om onmogelijk geachte zaken op te pakken en waar te maken. Voor mij persoonlijk was dat bijvoorbeeld het opzetten een nieuwe Basketballvereniging in de 'Oude Wijken van Den Haag', BV Team Ten Dreamers The Hague. Iedereen zei dat het onmogelijk was; “Het zou toch nooit lukken!”. Enkele personen met mij, dachten dat het wel kon; vier jaar later stond er een club met 200 leden, 17 teams in competitie, werd er in de Haagse Regio voor het eerst sinds lange tijd (in Bolwerkverband) Eredivisie gespeeld, en gebeurde er heel veel op het gebied van Streetball, Scholenbasketball, en nog heel veel meer. Projectleden bestonden er toen nog niet binnen de NBB, was dat wel het geval geweest dan hadden NBB en Rayon West niet alleen 200 (vrijwel allemaal) nieuwe leden gehad, maar ook nog eens zo'n kleine 100 Projectleden.Ruud vond dat alles een fantastische ontwikkeling.

We deelden ook een hele specifieke Lange Termijn Droom: zowel Ruud als ik durfden er af en toe hardop over te dromen dat Nederland ooit op de Olympische Spelen mee zou doen (2028 in Nederland?) en dat er dan spelers in die teams zouden spelen waar wij, toen het nog kinderen waren, mee bezig waren geweest... Zou op zo'n moment op de tribune zitten/staan, en dat meemaken geen fantastisch gevoel geven? Wij putten motivatie uit die 'Droom'.
Volgens sommigen ben je dan niet goed bij je hoofd, ik ben het daar natuurlijk niet mee eens...volgens mij moet je zo denken/dromen, want anders gebeurt er nooit meer iets..!

Ruud vertaalde die 'Droom' naar vele nieuwe initiatieven; bijna iedereen kent inmiddels wel het 'Peanutbasketball', iets waar Ruud zelf over zei “Ik heb het zelf niet bedacht hoor, 'hij hiernaast mij' (Peter Strikwerda), had er over gelezen op internet, het idee kwam van Peter!”. Maar Ruud was wel degene die zijn ziel en zaligheid erin gooide, en die erin slaagde het concept Landelijk ingevoerd te krijgen.

Er zijn meer voorbeelden, maar laat ik nu de stap maken naar 'Olympic Stars', de naam die werd gegeven aan het project om al met 10-12 jarigen te starten met extra- en selectietrainingen, de uitwerking van het idee waar Sid Bruinsma een jaar of vier geleden voor aanklopte bij Ruud Sparreboom, en via hem dus bij Rayon West.

Ruud zei, volgens mij tijdens die laatste presentatie, maar het kan ook iets eerder bij een ALV zijn geweest: “Zo doen wij dat, hier in Rayon West; als we een goed idee hebben dan praten we er wel (even) over, maar we gaan VOORAL snel beginnen. Blijken er dan, werkendeweg, fouten in zitten, dan halen we die er gaande weg wel uit! (Maar we blijven niet eindeloos praten zonder wat te doen!)”

En zo begon hij dus weer eens aan een nieuw traject, deze ondernemende voorzitter, die we nu binnen de NBB, en Rayon West zo node missen.

Natuurlijk, er moest nog heel veel worden uitgewerkt; maar we gingen wel 'gewoon' Beginnen!

En zo ontstonden er dus twee trajecten voor Talentontwikkeling binnen Rayon West:
  1. de Rayon West versie van het aloude 'Plan Heger' (Regio- en Rayonselecties voor U14, en U15)
  2. Een veel breder opgezet traject dat startte met een grote groep U8-10, en U11-U12 spelers in allerlei regio's binnen Rayon West, dat doorliep in U13, U14 selecties met allerlei herkansingen etc, etc.
  3. Het doel: veel meer jonge talenten meer kansen geven zich te ontwikkelen tot goede basketballers dan eerder het geval was en, GEEN (of in ieder geval minder) getalenteerde spelers meer verliezen!

Van een afstandje hield ik mezelf op de hoogte over wat er 'in Olympic Stars-verband' allemaal gebeurde, door af en toe met Ruud te bellen/praten, door eens een enkele keer op een training te gaan kijken (of in te springen als er een trainer te kort was), maar hoe groot het project al was geworden realiseerde ik me pas toen Sid mij het door John Breedveld geproduceerde Programmaboekje gaf voor het Eindtoernooi 2012 in Almere. Ruud Sparrenboom was inmiddels overleden, hij kon dus niet meer genieten vanaf de zijkant, zoals hij dat altijd deed bij dit soort gelegenheden. Ik wel, en met mij (denk ik gezien te hebben) ook de vele ouders en andere belangstellenden op de tribunes, de coaches en, natuurlijk het allerbelangrijkste(!): de vele speelsters en spelers op de vier velden van de Breedtehal van het Topsport Centrum op Almere Poort.

Hieronder een link naar de presentatie zoals Ruud die gaf op Vrijdag 16 Maart 2012. Deze spreekt voor zich, tenminste dat denk ik.

Inmiddels staat de NBB weer eens te daveren op zijn, niet al te stevige, Fundamenten; eind september krijgen we de (uitgestelde) Voorjaars-ALV van de NBB, waarin niet alleen de Opheffing van de Rayons aan de orde zijn, maar ook (o.a.) het WK WU17, de relatie met de FEB, Diverse Verkiezingen, en de Jaarrekening 2011 en de Prognose voor die van 2012 (en de oplossingen voor de grote tekorten in die twee jaren). En volgens de Presentatie van Ruud Sparrenboom ook:


Dus:
Meerjaren opleidingsplan NBB is leidend
Sporttechnisch kader wordt aangestuurd door de
NBB
Timing
Per juni 2012 in de ALV NBB heren Meerjaren
opleidingsplan”

Ik heb er nog niet veel over teruggevonden! Bij mij rijst dus de vraag:
Hoe nu verder met deze erfenis van Ruud Sparrenboom?”

Ooit stond de Topsport binnen de NBB onder leiding van de visionaire Tsjecho-Slowaak Vladimir Heger.
Niet alleen bracht hij het Nationale Heren Team verder dan ooit tevoren - 4e op het EK, ongeslagen Winnaar van de Challenge Round in Antwerpen, deelnemer aan het WK in Spanje – hij was ook de naamgever van het systeem van Talentdetectie, -selectie, en -ontwikkeling volgens welke we in het Nederlandse Basketball sindsdien onze Nationale Jeugdselecties samenstellen, 'Het Plan Heger'.

Dat er op dat gebied veel, en veel meer moet gebeuren, willen we ooit (ook) weer bij de Heren aan de weg gaan timmeren zoals dat toen wel gebeurde! Zou het niet mooi zijn als dat in heel Nederland gaat gebeuren volgens de filosofie die Ruud Sparrenboom en Sid Bruinsma samen uitwerkten en Olympic Stars noemden? Aan die naam kleven volgens mij wat probleempjes...dus zou het geen goed idee zijn om dat systeem dan 'Het Plan Ruud Sparrenboom' te gaan noemen? En zullen we dan de filosofie die Ruud (verder) internaliseerde van Sid Bruinsma; die van 'Positief Coachen' (er zijn meer mensen mee bezig, maar binnen het Nederlandse Basketball NOG LANG NIET IEDEREEN!) eens met zijn allen gaan omarmen?

Daar droom ik weleens van: een groeiende (in niveau, in omvang en in importantie) NBB waarin mensen harmonisch samenwerken op een grondslag van positiviteit..!!!

Link of Download: de Laatste Presentatie van Ruud Sparrenboom in Rayon West (volgt later, stuur me ff een email als je hem toegestuurd wilt hebben).


AART DEKKER