zaterdag 20 juli 2024

ORANGE LIONS JEUGD: KABOEM(2)? Mannen Orange Lions MU20 op het Fiba EK in de B-Divisie ook op herhaling: weer tegen Oekraïne 19h30 in een broeierig heet Pitesti / INTERNATIONAAL FIBA BASKETBALL /

 

De Mannen U20 Orange Lions tippen hun Halve Finale af om 19h30 (zaterdag 20 juli 2024) Foto: Fiba
 

KABOEM(2)? Mannen Orange Lions MU20 op het Fiba EK in de B-Divisie ook op herhaling: weer tegen Oekraïne 19h30 in een broeierig heet Pitesti


Een week geleden sloegen de Vrouwen U20 Orange Lions een geweldige slag: de jeugdploeg van Vrouwen Wereldtopper België werd na een eerdere nederlaag in de groepsfase in de Finale dik verslagen, nadat in de Halve Finale de nog ongeslagen Tsjechen al waren verslagen.


De Vrouwen U20 Orange Lions dus in 2025 weer op het hoogste niveau; ik hoop dat het mogelijk zal blijken de voorbereiding op een dusdanig niveau te doen – dat betekent dus veel trainen en sterke buitenlandse oefenpartners, het liefst één of meer sterk bezetten Internationale Toernooien vooraf – dat de positie op A-Divisie-niveau kan worden vastgehouden.


Straks is het de beurt aan de Mannen U20: ook zij staan in de Halve Finale, ook zij moeten een land zien te verslaan waartegen de afgelopen jaren nogal eens verloren werd. Ook zij moeten eigenlijk gewoon naar het A-Divisie-niveau, en zouden dan volgend jaar middels een A-Divisie-waardige voorbereiding – en dat is geen A-B-C-tje omdat veel van de betreffende spelers in het buitenland spelen, en de voorbereidingstijd relatief kort is omdat de U20-toernooien nu eenmaal aan het begin van de zomer georganiseerd worden – dat niveau vast moeten zien te houden!


Ik vind – op basis van de wedstrijden die ik heb gezien – deze MU20 veelbelovend, maar Oekraïne is ook nu weer een team met ontzettend veel lengte en kracht, waartegen de gepokte en gemazelde Nederlandse coachingstaf onder leiding van Peter van Noord ongetwijfeld een tactische trucendoos voor zal hebben ontwikkeld. In de groepsfase werd er in ieder geval lustig met zone-verdedigingen gescoord...


Nederland staat alvast flink hoger op de World-Ranking: 46e om 68e voor UKR.


Aan de andere kant weten Oekraïners inmiddels wat vechten voor je hachie betekent...helaas...dus zullen ook de jonge Nederlanders alles uit de kast moeten halen voor winst.


De wedstrijd is via Youtube live te bekijken, dat kann via --- Hier ---


AART DEKKER

 

woensdag 17 juli 2024

COLUMN AART DEKKER / VREDESONDERHANDELINGEN UKR-RUS J/N? Als ik Oekraïner zou zijn, zou ik het wel weten (denk ik)... - Stalin organiseerde de hongersnood in Oekraïne en wist het lange tijd verborgen te houden / HISTORIE - ACHTERGROND PUTIN'S WARS /

*

SHARTIE AART DEKKER VREDESONDERHANDELINGEN UKR-RUS J/N? 

Als ik Oekraïner zou zijn, zou ik het wel weten (denk ik)... 

N.A.V: Stalin organiseerde de hongersnood in Oekraïne en wist het lange tijd verborgen te houden 

HISTORIE (VOLKSKRANT ACHTERGRONDVERHAAL)

'Het debat' over hoe de oorlog in Oekraïne wordt steeds heftiger, en - zoals in alle hete hangijzers -  steeds meer gepolariseerd. Er wordt nauwelijks meer echt gedebatteerd en gediscussieerd, iedereen zit allang in zijn eigen loopgraaf  - volgens mij precies wat Putin met deze oorlog wilde bereiken - en gepraat wordt er niet meer...

Laat ik voorop stellen dat ik een vredelievende persoon ben, en walg van elke oorlog...

Maar soms heb je geen keus, en moet er gevochten worden...en uiteindelijk zijn het de mensen die de oorlog uitvechten, die bepalen wat er moet/gaat gebeuren. Andere landen kunnen helpen vrede te bereiken, als de betrokken partijen zelf vinden dat de tijd rijp is voor het einde van hun oorlog.

Natuurlijk hebben de criticasters van de oorlog die nu woedt in Oekraïne  - en steeds meer toch ook in Rusland -  gelijk als ze zeggen dat als het Westen Oekraïne niet op allerlei manieren, maar vooral met wapens en geld, zou steunen de oorlog snel beslist zou zijn in Russisch voordeel... Tenminste, de grootschalige oorlog zoals we die nu zien...want ik ben ervan overtuigd dat het ook dan oorlog blijft, zij het op een andere manier...

In de vele uren die ik met Maarten van Gent  - het Orakel van Porkuni - over die kwestie heb gediscussieerd - vertelde ik hem over een gedachtenexperiment  dat ik vorig jaar toen de sfeer er tijdelijk een was van 'Oekraïne zet een groot tegenoffensief in, en gaat (al dan niet even) winnen' aan hem voorlegde.

Stel Oekraïne 'wint' - slaagt erin de Russen tot buiten de oorspronkelijke grenzen terug te dringen, is de oorlog dan afgelopen? 

Volgens mij niet, als Putin (of eventuele opvolger) er nog steeds zit en niet heel anders gaat denken; dan kan Rusland zijn wonden likken, hergroeperen, aan sterken, en...gewoon opnieuw beginnen. En ik denk dat in dit hypothetische geval dat ook zou gebeuren, omdat Putin deze oorlog  namelijk voert omdat hij hem nodig heeft vanwege interne Russische politieke motieven; om zijn eigen volk onder de knoet te houden...

Dan de Oekraïners. Het is natuurlijk onmogelijk om je in de Oekraïners in te leven; zolang je niet zelf aan het front vecht, of in gebieden die regelmatig door de Russen bestookt worden, zolang je zelf geen Oekraïner bent, weet je niet hoe het is, en hoe je zelf zou reageren en denken in deze situatie.

Ik ken wel mensen die al ruim voor de invasie in de loopgraven lagen en vochten  - misschien nog steeds wel - in het Oosten. En daar had ik sporadisch contact mee, maar het bleek bijna onmogelijk daar via Appjes over te communiceren. Nogmaals, als je niet zelf...

Maar ik ben er  - al 'advocaat voor de duivel' spelend in een ander een gedachtenexperiment -  in  al van ruim voor de grote invasie van overtuigd dat de gemiddelde Oekraïner niet meer terug hun hok in zal gaan, in de zin van: terug onder de vleugels van het grote Rusland, geleid door een dictator. Daarvoor is de geschiedenis van Oekraïne in relatie tot Rusland te heftig beladen voor, Oekraïne is te vaak speelbal van de geschiedenis geweest, en het Oekraïense volk heeft al veel te vaak miljoenen Oekraïners op afschuwelijke wijze vermoord zien worden  - niet alleen, maar wel veel te vaak -  door de Russische Beer.

Ook een derde gedachtenexperiment deed ik al voor de invasie: stel dat Putin er wel in slaagt heel Oekraïne in te nemen, en de Oekraïense regering uit te moorden, dan wel verjagen. Heeft Putin dan gewonnen? Ik denk het niet, en dan niet alleen niet in de zin van alle schade en verlies van (kwaliteit van) levens...ik denk namelijk dat er dan een dun bevolkt Oekraïne over zal blijven  - heel veel meer nog dan nu al het geval is -  Oekraïners zullen dan vluchten, maar (een flink deel van) de achterblijvers zullen dan ondergronds gaan en Rusland zal nog heel lang, misschien wel altijd, meer mankracht en middelen dan ze daadwerkelijk ter beschikking hebben in moeten zetten om de guerrilla-oorlog die er dan ontstaat het hoofd te bieden...

Maar goed, lees hieronder het verhaal van de Volkskrant over één van de vele historische redenen voor het gevecht dat de Oekraïners bereid zijn te vechten.

Maar nogmaals, je weet pas echt wat je zou doen, als je het echt beleefd. Dus ik denk nu dat ik in hun situatie mezelf zou verzetten om mijn onafhankelijkheid te behouden, maar of ik echt zo moedig zou zijn...ik weet het niet...

AART DEKKER 

*


 

 

Stalin organiseerde de hongersnood in Oekraïne en wist het lange tijd verborgen te houden

In 1932 en 1933 stierven miljoenen Oekraïners van de honger. Volgens historicus Anne Applebaum was de rol van de Sovjet-Unie daarbij veel actiever dan vaak gedacht.

Bert Lanting 9 maart 2018  Originele artikel op vk.nl   --- Hier ---

Anne Applebaum.Beeld Merlijn Doomernik/HH

'Een tuin in volle bloei' noemde de linkse Franse politicus Édouard Herriot Oekraïne, nadat hij in 1933 een bezoek aan het gebied had gebracht. De Sovjetrepubliek werd op dat moment geteisterd door een vreselijke hongersnood. Legers uitgemergelde mensen zwierven rond, wanhopig op zoek naar voedsel. Langs de wegen lagen her en der lijken - de mensen waren te zwak om ze te begraven - maar Herriot kreeg alleen weldoorvoede partijleden te zien. In de partijkrant Pravda werd Herriot aangehaald als bewijs dat alle berichten over een hongersnood 'leugens van de bourgeoispers' waren.

De hongersnood die in 1932 en 1933 aan naar schatting 3,9 miljoen mensen in Oekraïne het leven kostte, vormt het onderwerp van het nieuwste boek van de Amerikaanse historicus Anne Applebaum: Rode Hongersnood - Stalins oorlog tegen Oekraïne. Eerder schreef ze al een veelgeprezen geschiedenis van de Goelag, het systeem van strafkampen in de Sovjet-Unie waar miljoenen mensen om het leven kwamen onder het bewind van Jozef Stalin. Maar anders dan de gruwelen van de Goelag zijn de verschrikkingen van de door het Sovjetbewind veroorzaakte hongersnood in Oekraïne veel minder bekend in het Westen.

'De Sovjetautoriteiten hebben er alles aan gedaan om de omvang van de Holodomor, zoals de Oekraïners het noemen, te verbergen en daarmee hadden ze lange tijd succes', zegt Applebaum tijdens een bezoek aan Nederland. 'Al een paar jaar na de hongersnood gaf Stalin opdracht de resultaten van de volkstelling geheim te houden, omdat daaruit bleek dat er miljoenen Oekraïners moesten zijn omgekomen. In Oekraïne durfde men er niet over te praten, uit vrees naar het kamp te worden gestuurd. Toen Chroesjtsjov in 1956 zijn geheime rede hield waarin hij de misdaden van Stalin onthulde, zei hij geen woord over de Holodomor, hoewel hij er heel goed van op de hoogte was.'

Dertig jaar geleden concludeerde de Britse historicus Robert Conquest in zijn boek The Harvest of Sorrow al dat de hongersnood grotendeels te wijten was aan de gedwongen collectivisatie van de landbouw onder Stalin. De boeren moesten hun boerderijen opgeven en zich aansluiten bij collectieve boerderijen, met chaos op het platteland als gevolg. Maar op grond van dagboeken, interne partijdocumenten en ander materiaal dat na de ineenstorting van de Sovjet-Unie is vrijgekomen, trekt Applebaum een hardere conclusie. Volgens haar ging het om een opzettelijke hongersnood, een politieke campagne om het Oekraïense nationalisme de nek om te draaien.

Applebaum: 'Lange tijd werd de hongersnood verklaard als het gevolg van de rampzalig verlopen collectivisatie. Dat speelde ongetwijfeld een belangrijke rol, maar het was ook een gerichte campagne om af te rekenen met het Oekraïense nationalisme. Ook in andere delen van de Sovjet-Unie veroorzaakte de gedwongen collectivisatie voedseltekorten, maar tegen Oekraïne werden speciale maatregelen genomen die de situatie veel erger maakten. Stalin zag de Oekraïense boeren als dragers van het Oekraïense nationalisme.'

Non-fictie
Anne Applebaum
Rode hongersnood - Stalins oorlog tegen Oekraïne
Uit het Engels vertaald door Bep Fontijn en Willem van Paassen.
Ambo Anthos;
412 pagina's; euro 29,99.

Ook in andere delen van de Sovjet-Unie veroorzaakte de gedwongen collectivisatie voedseltekorten, maar tegen Oekraïne werden speciale maatregelen genomen die de situatie veel erger maakten

Anne Applebaum

Om de collectivisatie te propageren onder de boerenbevolking zwermden overal activisten - de 'vijfentwintigduizenders' werden ze genoemd - uit over het platteland. De collectivisatie werd gepresenteerd als iets vrijwilligs, maar al snel ging de campagne met enorm veel geweld gepaard. De Sovjetautoriteiten merkten dat de collectivisatie op groot verzet stuitte. Boeren slachtten massaal hun vee, om te voorkomen dat het in handen kwam van de kolchozen. Soms braken er complete opstanden uit in dorpen.

Dat was voor de autoriteiten aanleiding om hard op te treden, vooral tegen de koelakken, de rijke boeren. In de praktijk viel iedereen die tegen de collectivisatie was daaronder. Wie het stempel koelak kreeg, raakte alles kwijt en belandde vaak in een strafkamp van de Goelag. De bittere ironie was dat sommigen daardoor aan de hongerdood ontsnapten.

Applebaum: 'Vooral in Oekraïne was het verzet groot. Tien jaar eerder hadden veel Oekraïners nog tegen het Rode Leger gevochten. Veel mensen hadden nog wapens in huis. In sommige dorpen werden activisten die door Moskou waren gestuurd om de collectivisatie te propageren gelyncht. Dat wekte bij Stalin de vrees dat er sprake was van een nieuwe Oekraïense opstand, ook al ging het meestal om spontane uitbarstingen, niet om georganiseerd gewapend verzet.'

Veel boeren beschouwden de collectivisatie als een terugkeer naar de lijfeigenschap die in 1861 was afgeschaft. Toen waren zij het eigendom van grootgrondbezitters, nu werden zij horig aan de staat. 'Dat was het in zekere zin ook', zegt Applebaum. 'De boeren verloren hun grond, hun vee, alles. Ze kregen hun salaris in voedsel uitgekeerd, zodat ze niet weg konden uit de kolchozen. De hele operatie werd dan ook een fiasco. Niemand voelde zich verantwoordelijk of gemotiveerd, met als gevolg dat de graanoogst instortte. Maar de Sovjetautoriteiten beschouwden dat als bewuste sabotage en zagen het als aanleiding om nog strengere maatregelen af te kondigen.'

In maart 1930 leek het er even op dat Stalin de kritiek op de campagne ter harte nam. In een artikel onder de kop 'Duizelig van het succes' zong het partijblad Pravda de lof van de enorme successen van de collectivisatie, maar erkende tegelijkertijd dat sommige activisten te hard van stapel waren gelopen. Het effect was anders dan de partijleiding had verwacht: er brak een massale boerenopstand uit. Boeren overvielen graansilo's en opslagplaatsen, ze haalden hun vee weg uit de kolchozen, staken staatsboerderijen in brand en rekenden af met de rode activisten. Voor de partij was dat het signaal een terreurcampagne te lanceren om de opstand neer te slaan. 'Anders verliezen we Oekraïne', waarschuwde Stalin in een brief aan Lazar Kaganovitsj, de leider van de collectivisatiecampagne.

Anne Applebaum

Oost-Europa is het terrein waar Anne Applebaum (1964) zich het meest thuis voelt. Als journalist versloeg ze in 1989 de ineenstorting van het ene na het andere communistische bewind in Oost-Europa. Voor haar geschiedenis van de Goelag kreeg ze in 2004 de Pulitzer-prijs. Ze is getrouwd met Radislaw Sikorski, oud-minister van Buitenlandse Zaken van Polen. Als columnist van The Washington Post houdt ze er pittige meningen op na, vooral als het om het volgens haar door en door corrupte bewind van president Poetin gaat. Applebaum is ervan overtuigd dat Poetin Donald Trump tijdens de verkiezingen heeft gesteund als onderdeel van een campagne om verdeeldheid te zaaien in het Westen.

Anne ApplebaumBeeld Marco Hillen/HH

Er zijn geen documenten die bewijzen dat Stalin bevel heeft gegeven tot het organiseren van een hongersnood in Oekraïne, erkent Applebaum. Maar er zijn volgens haar wel veel aanwijzingen. De partijtop negeerde waarschuwingen van Oekraïense partijfunctionarissen dat er hongersnood dreigde uit te breken. Stalin weigerde de graanexport stop te zetten en kondigde in de herfst van 1932 ondanks alle waarschuwingen toch een reeks nog strengere maatregelen af. 'Dat duidt erop dat het opzet was. Dorpen die de opgelegde graanquota niet hadden gehaald, werden op de zwarte lijst geplaatst. Als straf mochten zij geen petroleum, zout en lucifers meer kopen. Ook als je dan nog wat voedsel had, kon je het niet meer koken.'

Soms werden hele districten met wegblokkades afgesloten om te voorkomen dat dergelijke producten binnengesmokkeld zouden worden. Al het voedsel werd in beslag genomen. Collectieve boerderijen die slecht presteerden, werden gedwongen leningen vervroegd af te betalen. De boeren moesten ook het zaaigoed inleveren dat ze nodig hadden om volgend jaar te kunnen oogsten. Om te voorkomen dat ze stiekem wat graan zouden achterhouden, doorzochten speciale brigades hun boerderijen. Wie betrapt werd, wachtte de Goelag, sommigen werden ter plaatse geëxecuteerd.

Vaak liep het uit op regelrechte plunderingen. Hongerende boerengezinnen moesten toezien hoe activisten de laatste restjes eten in beslag namen, zelfs uit pannen die op het vuur stonden. Het werd haast verdacht als je nog in leven was. 'Hoe is het mogelijk dat er in dit gezin nog niemand is overleden?', wilde een brigade in de provincie Tsjerkasy van de vader weten.

Mensen werden gemarteld om hen te dwingen te zeggen waar ze etenswaren verborgen hielden. Als er niets te halen viel, persten de rode activisten hun geld af. Een vrouw herinnert zich hoe ze haar moeders vingers tussen de deur hielden en die vervolgens dichtgooiden. Toen ze flauwviel, gooiden ze water over haar heen en begonnen ze haar opnieuw te martelen.

Applebaum: 'Sommige activisten hadden zelf honger, maar er zaten ook mensen tussen die echt een diepe ideologische haat koesterden tegen de boeren. Zij moesten worden geëlimineerd omdat ze de vooruitgang in de weg stonden. Ook de latere Sovjetdissident Lev Kopelev, die destijds zelf meedeed aan de doorzoekingen, was ervan overtuigd dat de boeren het arbeidersparadijs in de weg stonden.'

Steden werden overspoeld door hongerende mensen die het platteland ontvluchtten. Om te voorkomen dat zij ook in andere delen van de Sovjet-Unie het droombeeld van de Sovjetcommunisten zouden ontsieren, werd heel Oekraïne afgegrendeld van de rest van het land.

De Brit Gareth Jones was de enige westerse journalist die getuige was van de hongersnood, toen hij in het voorjaar van 1933 een reis door Oekraïne maakte. Overal kwam hij hongerende mensen tegen die hem vertelden over de graanvorderingen en de repressie. Terug in het Westen deed hij verslag van zijn ervaringen.

Sommige activisten hadden zelf honger, maar er zaten ook mensen tussen die echt een diepe ideologische haat koesterden tegen de boeren

Anne Applebaum

Onder druk van het Kremlin en misschien ook wel uit professionele jaloezie schreef de beroemde New York Times-correspondent Walter Duranty een stuk waarin hij Jones belachelijk maakte en van overdrijving beschuldigde. 'RUSSEN LIJDEN HONGER MAAR VERHONGEREN NIET', luidde de kop. Daarmee was de discussie voorbij: Duranty was veel beroemder dan Jones.

Ook een Italiaanse diplomaat berichtte over de hongersnood, maar zijn verslagen maakten volgens Applebaum weinig indruk in het Westen. 'Het was de tijd dat Hitler in opkomst was. Er speelde ook mee dat sommige politici dachten dat ze Stalin misschien nog eens nodig zouden hebben.' Uiteindelijk wiste de Tweede Wereldoorlog, met zijn vernietigingskampen en tientallen miljoenen slachtoffers, de herinnering aan de Holodomor uit.

Nog steeds is de Rode Hongersnood een taboe-onderwerp in Rusland. 'Er wordt nooit over gesproken in de Russische media of op school. Veel Russen beschouwen het als een verzinsel', zegt Applebaum. Maar onder de Oekraïners, die tijdens het Sovjetbewind altijd over die tragische periode hadden moeten zwijgen, was de Holodomor brandstof voor de onafhankelijkheidsbeweging die eind jaren tachtig opkwam. Zo resulteerde de terreurcampagne waarmee Stalin wilde voorkomen dat de Sovjet-Unie Oekraïne zou verliezen, uiteindelijk in het omgekeerde. 'Het Kremlin heeft altijd het gevoel gehad dat een onafhankelijk Oekraïne een bedreiging voor de Sovjet-Unie zou vormen. Dat klopte, want toen Oekraïne zich in 1991 weigerde aan te sluiten bij een nieuw unieverdrag, betekende dat het einde van de Sovjet-Unie.'

Die angst voor een democratisch, succesvol Oekraïne was volgens Applebaum ook het motief voor de beslissing van president Poetin de Krim te annexeren en de pro-Russische separatisten te steunen die in het voorjaar van 2014 een opstand begonnen tegen Kiev. 'Poetin heeft een corrupt regime gevestigd in Rusland. Hij was doodsbenauwd dat de opstand tegen (de pro-Russische) president Janoekovitsj zou overslaan naar Rusland en zijn regime aan het wankelen zou brengen.'

Er wordt nooit over gesproken in de Russische media of op school. Veel Russen beschouwen het als een verzinsel

Anne Applebaum

 


 

 

CARTOON FOSU NRC: Fokke & Sukke hebben een #foodblog en maken ............ / #Hongarije Zigeunersaus #stigma /

Van NRC.nl op  17 juli 2024, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---

en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---


CARTOON FOSU / KABINET SCHOOF-/WILDERS-/BRUIN-I: Fokke & Sukke doen mee! .... Tsja... Hoelang zou het #wilders kabinet eigenlijk effectief gaan regeren? Of valt het al voor het #hoofdlijnenakkoord is uitgewerkt?

 

Van NRC.nl op  26 juni 2024, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---

    en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---

zondag 14 juli 2024

NRC-OPINIE CARTOON FOSU / UITSPRAAK RECHTZAAK ALI B.: Fokke & Sukke vonden vooral het moment dat de drie rechters .... spannend

 

Van NRC.nl op  12 juli 2024, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---

en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---

COLUMN AART DEKKER / ORANGE LIONS JEUGD / FIBA EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN: Kaboem! De WU20 trappen de Jeugd Basketball-zomer af met een daverend succes! / WU20 MU20 BELGIË NEDERLAND PORTUGAL IJSLAND TSJECHIË /

Uit de as herrezen: de meiden, ouders, andere fans van de Orange Lions WU20 vieren promotie naar de A-Divisie en een herkansing tegen België om 19h00 vanavond tegen België om Goud!

Min of meer betrokkenen weten het natuurlijk, maar ik vermoed ook heel veel mensen (nog) niet; afgelopen weekend is het seizoen van de Europese Fiba Jeugd Kampioenschappen van start gegaan. Met – als je het mij vraagt iets te vroeg – de Vrouwen WU20-A & -B Toernooien als eerste, de Mannen MU20 startte dit weekend.


Waarom ik 'als je het mij vraagt iets te vroeg' schreef? Omdat ik – zeker kleinere landen zoals Nederland – graag wat langere tijd zou gunnen voor een degelijke voorbereiding in de vorm van oefenwedstrijden en toernooien. Maar goed, dit is het systeem / de kalender, dus je hebt het er maar mee te doen.


'Onze Orange Lions WU20' moesten vorig seizoen in actie komen om überhaupt mee te mogen doen; om begrotingstechnische redenen was hun deelname niet opgenomen in de eerste planning, en pas nadat zijzelf / hun ouders in actie kwamen met fundraisers werd besloten ze alsnog in te schrijven. Vervolgens deden de meiden het best goed, maar kwamen – in mijn ogen onnodig – in de halve finale nipt tekort tegen de oudste jeugdploeg van België – bij de vrouwen senioren toch een wereldtopper! – en misten zo net de finale. Uiteindelijk promoveerde ook België niet naar de A-Divisie omdat er bij uitzondering maar één team promoveerde, meestal zijn dat er twee.


Donderdag troffen België en Nederland – beiden nog ongeslagen – elkaar in Sofia weer voor een uiterst belangrijke wedstrijd; de winnaar zou de enige andere ongeslagen ploeg – Tsjechië – ontlopen èn direct promoveren, want deze keer gaan er weer twee landen omhoog. Nederland speelde energieker dan de Belgen en stond het grootste deel van de wedstrijd een paar punten voor, maar omdat er teveel simpele schoten werden gemist was het tot ruim in het vierde kwart spannend, vervolgens gooiden de Belgen er een schepje bovenop, kon Nederland die extra druk niet goed verstouwen en drukten de Belgian Cats – ook middels een paar driepunters door; 62-70. De Belgen dolblij – zij kregen IJsland als tegenstander in de halve finale – de Orange Lions – moeten we die niet 'Lionesses' of ook 'Cats' gaan noemen? – natuurlijk teleurgesteld...


Maar goed, Tsjechië was dan wel ongeslagen, Oranje kon daar natuurlijk 'gewoon' een eind aan maken en in die wedstrijd alsnog promotie bewerkstelligen, en een herkansing om België alsnog in de finale aan de zegekar binden... Aangenomen natuurlijk dat België IJsland zou verslaan, wat gebeurde: 87-51.


Makkelijk ging het niet – bij de rust bedroeg de achterstand 14 punten – maar met een 6-25 derde kwart draaiden de Oranje meiden de wedstrijd volkomen om, en maakten het af met 71-85! Dat betekent dus A-Divisie in 2025, en om 19h00 vanavond de kans om B-Kampioen te worden. Niet voor het eerst dat een – zowat – 'afgeschreven' Nationaal Team uit de as herrijst met een ongedachte prestatie – eerder deden dat natuurlijk de Mannen Orange Lions, nu zo'n 10 jaar geleden – en hartstikke belangrijk voor het vrouwenbasketball in Nederland dat zowel kwantitatief, als kwalitatief flinke groei behoeft. Schreef ik al eens dat ook de vrouwen-competitie op het hoogste niveau flink geprofessionaliseerd zou moeten worden? Ja, dat deed ik, maar wie weet in de toekomst weer eens wat uitgebreider...


Dus de eerste medaille van 2024 is binnen, en hopelijk weten onze Orange Lions Meiden daar een gouden van te maken; volgens mij moet dat kunnen op basis van wat ik donderdag zag...


Die wedstrijd werd trouwens door ruim 2000 mensen via de live-stream bekeken, cijfers die een paar jaar geleden echt niet werden gehaald op dit niveau. Het is natuurlijk dat dat grotendeels Belgen waren, maar daar moet dan vandaag maar verandering in komen! Dus: hoort, zegt het voort!! De wedstrijd is te --- Hier --- te volgen.

En dan nog even de Mannen MU20. Die speelden tegelijk met de WU20 hun eerste wedstrijd in hun B-Kampioenschap. Tegen Portugal – 'Niet sterk toch?' hoorde ik al... – Portugal is inderdaad geen land dat de AQ-Divisie frequenteert, maar als veteraan MU20-B-Divisie-watcher – ik woonde het toernooi vanaf het begin in 2004 tot en met 2009, en ook daarna van 2011-2017 altijd bij – in 2010 speelde Nederland in de A-Divisie, en ook daar was ik bij – kon ik zeggen dat die wedstrijd geen makkie zou worden. Nederland is historisch niet sterk in de eerste wedstrijd, en verspeelde niet zelden in die wedstrijd al de kans op een ereplaats, en Portugal speelt altijd met veel passie en met goede spelers die pas later wat afzwakken...


Het werd inderdaad een spannende pot, die Nederland vroegtijdig had kunnen beslissen, maar dat niet deed, maar wel – in de slotfase veel zone spelend – met 64-62 aan het langste eind trok. Een goed begin dus, en als het team die opsteker vertaalt naar continue groei tijdens het toernooi, is volgens mijn een rol tot in de eindfase om de topplaatsen mogelijk...


De Orange Lions MU20 spelen vanavond 19h30 in Pitesti, Roemenië hun tweede wedstrijd tegen Groot-Brittannië. Die wedstrijd is --- Hier --- te volgen.


Goed, de kop is eraf; laten we hopen op nog veel successen!


Meer over de Orange Lions teams is natuurlijk te lezen op de NBB-site Basketball.nl --- Hier ---

 

O ja, en allemaal nog ff stemmen voor MVP! Dat kan   ---  Hier  ---


AART DEKKER 

 donderdag 11 juli 2024

DAILY SHOW: Jon Stewart & The News Team Deliver a Divine Message to Biden | The Daily Show / USA ELECTIONS 2024 4PRESIDENT / CABARET / TRIESTE REALITEIT /

Jon Stewart & The News Team Deliver a Divine Message to Biden | The Daily Show


 

woensdag 10 juli 2024

DAILY SHOW JON STEWART CHARTS Trump vs. Biden: t / USA ELECTIONS 2024 4PRESIDENT / CABARET / TRIESTE REALITEIT /

 

Jon Stewart Examines Biden’s Future Amidst Calls For Him to Drop Out | The Daily Show

dinsdag 9 juli 2024