maandag 30 december 2019

GOED IDEE VK-COLUMNIST JADIB: 'Aretha Franklin met een Gospelkoor als Panacee voor Nederlandse Problemen / VAN LULLENAAR RUTTE T/M VERKEERSHUFTERIJ /

FRAGMENT(VK 13 december 2019, Ibtihal Jadib: 'Aretha Franklin met een gospelkoor, dat noem ik nou effectieve communicatie'):

"...Misschien zouden we het in Nederland eens op die manier moeten proberen, in plaats van dat eindeloze discussiëren. Naast een schrijver en dichter des vaderlands, benoemen we ook een gospelkoor des vaderlands. Dat koor gaat overal in den lande op zoek naar mensen die een duwtje in de goede richting kunnen gebruiken. Een voorbeeld: premier Rutte zit midden in een Kamerdebat en moet een belangrijke vraag beantwoorden. Als hij dan begint met: ‘Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen’ of: ‘Dat kan ik me niet herinneren’, zwiepen op dat moment de deuren van de Tweede Kamer open. Het koor des vaderlands schrijdt plechtig binnen, gaat met vijftig man vlak voor de neus staan van onze nationale geheugenstoornis en zingt: ‘You’re no good! You’re a liar, and a cheat. And I don’t know why-haaaayyyyy I let you do these things to me’. Dan valt het koor stil en schrijdt het weer even zo plechtig de zaal uit. Het koor zal vermoedelijk veel werk hebben aan politici maar er zijn ook genoeg mogelijkheden voor de gewone mens. Een verkeersruzie die op het punt staat uit de hand te lopen? Het koor des vaderlands dendert voorbij met Try a little tenderness. Loop je onzeker naar een sollicitatiegesprek? Het koor zingt je toe met Rock steady..."

Lees de hele Column Hier: Ibtihal Jadib: 'Aretha Franklin met een gospelkoor, dat noem ik nou effectieve communicatie'

zondag 29 december 2019

FRAGMENTEN / STAAT NEDERLANDSE ONDERWIJS / OUDERS&LEERKRACHTEN: 'Het jaar waarin de onderwijscrisis niet langer te negeren viel' / VK ANALYSE / NOODZAKELIJKE GROTE HERVORMING&HERWAARDERING/

Cartoon Maarten Wolterink(Joop.nl)

FRAGMENT(Volkskrant Commentaar 'Het jaar van onderwijs', 22 december 2019, ):

"...In de maatschappelijke waardering voor het onderwijs, en de mensen die er werkzaam zijn, is een wrange paradox zichtbaar: enerzijds zijn ouders minder dan vroeger bereid om zich naar een hun onwelgevallig oordeel van een leerkracht te voegen. Anderzijds worden scholen geacht taken van de ouders over te nemen – soms tot de verstrekking van een ontbijt aan toe..."

&

"...Het probleem van het onderwijs in Nederland is dat het zich in de loop van decennia heeft gevoegd naar wat de samenleving ervoor over heeft. In 1985 voerde toenmalig minister van Onderwijs Wim Deetman(CDA, AD) een forse verlaging van de aanvangssalarissen in in het Onderwijs. Op den duur heeft Nederland dus gewoon het onderwijs gekregen dat het verdient..."

Het Complete Interessante Artikel van de Volkskrant lees je   ---  Hier  ---

**
Typerende reactie (en een reactie daarop) bij de Cartoon op Joop.nl:

Laatste reacties (2)

hminkema
Hallo Frans, welke socialisten bedoel je?
– Minister Cals (CDA) die de Mammoetwet invoerde?
– Minister Veringa (CDA) die de universiteit ‘democratiseerde’?
– Minister Pais (VVD) die de universitaire opleidingen verkortte?
– Minister Deetman (CDA) die de mislukte Basisvorming invoerde en academici het onderwijs uit joeg?
– Minister Hermans (VVD) die het vmbo tot een baken van wantrouwen maakte?
– Minister Van der Hoeven (CDA) die examenprogramma’s uitdunde tot een A4’tje en het goddelijk creationisme in het onderwijs verplicht wilde stellen?
– Minister Van Bijsterveldt (CDA) die leerlingen ophokte en bezuinigde op onderwijs aan kinderen die extra zorg nodig hebben?

Toch knap van die ‘socialisten’ van jou, he, dat ze allemaal ‘nivelleringsmaatregelen’ wisten in te voeren en allemaal linkse lesontwerpen, terwijl al die rechtse onderwijsministers niks in de gaten hadden!

Overigens heb ik in 33 jaar tijd, als leraar in het vo, nog nooit een ‘links lesontwerp’ voorgeschoteld gekregen. Waarschijnlijk had ik al die tijd niks in de gaten.

donderdag 26 december 2019

GROENE COLUMNIST AUKJE VAN ROESSEL: 'Het waren allereerst de politici die de burgers wantrouwden'

Originele Cartoon (en meer):   ---  Hier  ---
https://www.groene.nl/artikel/het-waren-allereerst-de-politici-die-de-burgers-wantrouwdenHet waren allereerst de politici die de burgers wantrouwden

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën gebruikte zelf de vergelijking met het vroegere Oost-Europa. Als daar in de tijd van het IJzeren Gordijn een politieagent je staande hield, vonden ze altijd wel wat om je te beboeten. Deze destijds door ons gehekelde én vervloekte mentaliteit heerst nu bij Snels eigen Belastingdienst. Hier in Nederland, waar we zo graag met het vingertje wijzen naar anderen.

Honderden ouders die een aanvraag indienden voor de kinderopvangtoeslag zijn van die mentaliteit de dupe geworden. Ze waren bij voorbaat verdacht. En er was geen adequate rechtsbescherming. Bij hun verdediging maakten ze geen schijn van kans. Er werd doelbewust gezocht naar maar het kleinste foutje bij hun aanvraag.

Het gebeurde allemaal onder Snels eigen ogen, maar er was een commissie onder leiding van voormalig minister van Justitie Piet Hein Donner voor nodig om de ‘structureel vooringenomen houding’ bij de dienst Toeslagen voor de staatssecretaris helder in kaart te brengen. De casus die de commissie onderzocht, was die van een Eindhovens gastouderbureau dat werd verdacht van fraude met de kinderopvangtoeslag. In één moeite door werden toen alle ouders die van dat bureau gebruikmaakten met argwaan bejegend.

Het is ronduit schokkend om in het rapport van de commissie-Donner te lezen hoe de dienst Toeslagen te werk wil gaan wanneer het vermoeden rijst dat bij een gastouderbureau ‘alles fake is’. ‘Maar om het stopzetten te rechtvaardigen, moeten we een paar concrete gevallen hebben. Als dat is vastgesteld, gaan alle kranen dicht.’ Dat daar onschuldige ouders het slachtoffer van waren, werd weggewimpeld als nevenschade. Alsof het hier om een oorlog gaat waarin nu eenmaal doden en gewonden vallen.

De politiek heeft mee gesleuteld aan het DNA van de argwanende Belastingdienst
Dit alles schreeuwt niet alleen om de reeds toegezegde compensatie van de gederfde kinderopvangtoeslag plus een schadevergoeding voor de getroffen ouders, maar ook om een forse boetedoening door de daders bij de betreffende overheidsdienst. Was het echter maar zo eenvoudig. Dan waren het slechts een paar rotte appels die je weg kunt halen, waarna je verder kunt. De vooringenomen houding die iedereen tot verdachte maakt, zit bij deze dienst echter diep in de genen, overal, van hoog tot laag.

De politiek is daar mede verantwoordelijk voor. Niet pas achteraf, nu het zo fout blijkt te zijn gegaan. Nee, de politiek heeft mee gesleuteld aan het dna van de dienst Toeslagen, waardoor de houding ‘onschuldig tot het tegendeel is bewezen’ muteerde in ‘bij voorbaat verdacht’.

Met het volle verstand zijn politici in het verleden akkoord gegaan met een harde aanpak van toeslagenfraude. Het stond in 2012 in het regeerakkoord van Rutte II, van vvd en pvda. De commissie-Donner verwijst daarnaast ook naar het nog steeds actieve cda-Kamerlid Pieter Omtzigt en de huidige minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. Beiden zaten destijds in de oppositie, ook zij drongen aan op een harde aanpak. Want er zou massaal worden gefraudeerd en de aanpak van fraude zou falen.

Door die houding negeerden kabinet en Tweede Kamer met het volle verstand de waarschuwing van toenmalig vvd-staatssecretaris Frans Weekers. Die wees er in 2013 al op dat de balans tussen dienstverlening en fraudebestrijding in het voordeel van het laatste zou doorslaan. Het was aan dovemansoren gericht.

Fraude ondermijnt de solidariteit, zoals in het regeerakkoord van Rutte II stond, maar de blootgelegde, diepgewortelde vooringenomen houding ten aanzien van onschuldige burgers ondermijnt het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat. Hier past velen diepe schaamte.


woensdag 25 december 2019

DBLNIEUWS: 'Pro Basketball League en Dutch Basketball League starten onderzoek naar BeNeLeague' / BASKETBALL LEAGUE MANNEN NEDERLAND BELGIË /

Overgenomen van de DBL-site, 22 december 2019

Pro Basketball League en Dutch Basketball League starten onderzoek naar BeNeLeague
LEIDEN, 22 december 2019 - De Belgische Pro Basketball League en de Nederlandse Dutch Basketball League gaan een samenwerking aan met het Nederlandse bedrijf Hypercube Business Innovation voor een onderzoek naar de opstart van een BeNeLeague.


Hypercube is een bedrijf gespecialiseerd in het ontwerp van competitieformats en bijhorende economische en sportieve analyses en prognoses. Het heeft al meerdere projecten uitgevoerd in verschillende sporten over heel de wereld. Ook de Belgische sportwereld is het bedrijf niet vreemd. Zo kwam de omschakeling naar het play-off systeem in de Jupiler Pro League er op basis van een Hypercube studie.

Van januari tot maart gaat het bedrijf alle stakeholders (clubs, coaches, spelers, pers, rechtenhouders, fans, partners) binnen beide competities intensief betrekken bij de studie om rond eind maart een finaal resultaat voor te leggen.

Arthur Goethals, voorzitter van de Pro Basketball League: “Dit bedrijf heeft de knowhow om alle aspecten die komen kijken bij de opstart van een nieuwe competitie in kaart te brengen. Deze studie moet ons toelaten om naar het einde van het seizoen te beslissen of we vanaf het seizoen 2021-2022 van start kunnen gaan met een BeNeLeague. Deze beslissing is zo fundamenteel dat we niet over één nacht ijs mogen gaan en alle factoren goed tegen elkaar moeten afwegen.”

Ramses Braakman, voorzitter van de Dutch Basketball League: “Alle clubs in de Dutch Basketball League waren enthousiast over de presentatie en aanpak van Hypercube. We kijken met vertrouwen uit naar een proces waarin we zo breed mogelijk draagvlak verkrijgen bij alle stakeholders in Nederland en België. Wat de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek ook zal zijn, met de grondige en deskundige aanpak van Hypercube weten we dat het besluit een ijzersterk fundament zal hebben.”

Pieter Nieuwenhuis, CEO van Hypercube Business Innovation: “Hypercube beschouwt het als een in de tijdgeest passend onderzoek om de basketbalsport in de lage landen de meerwaarde te laten ervaren van een markt van 28,5 miljoen inwoners met een BNP van € 1.175 miljard (net iets meer dan Spanje). We gaan samen uitzoeken of die voordelen van die grotere markt het kunnen winnen van de nadelen.”

Complete originele bericht op de DBL-site   ---  Hier  ---

Complete originele bericht op de Pro Basketball League  ---  Hier  ---

 

 

maandag 23 december 2019

YUNG DWDD / HET BELANG VAN ONDERWIJZERS: 'EVA NA 16 JAAR WEER LANGS BIJ JUF MIA'


EVA NA 16 JAAR WEER LANGS BIJ JUF MIA

9 dec 2019
 
Gesprekken over een nieuwe CAO in het basisonderwijs zijn stukgelopen en worden voorlopig niet hervat. Terwijl docenten nieuwe stakingen niet uitsluiten, zocht Eva van YUNG DWDD haar favoriete basisschooljuf op.

Klik voor meer YUNG DWDD.

vrijdag 20 december 2019

SHARTIE AART DEKKER / NRC (RECHTSE) ANALYSE COLUMNIST MEEUS / POLITIEK NEDERLAND: 'Zwakke coalitie, zwakke oppositie: een ambiance van aftakeling in Den Haag'


SHARTIE AART DEKKER

Hoort U het ook eens van een Ander: Na Al die Jaren Flut-regeringen van Lullenaar Markje Rutte -die volgden op Vele Jaren Ellende van Balkenende- Loopt niet alleen het Land Vast, maar ook de politiek...

In onderstaande Column van NRC-columnist Tom-Jan Meeus  - een politieke redacteur waarvan niemand kan zeggen dat hij 'tot het Rechtse Kamp behoort', en in een krant die toch uitgesproken liberaal is -  betoogt hij dat 'de Coalitie Rutte-III Zwak is, en de Oppositie ook, en dat dat heeft geleid tot een "Ambiance van Aftakeling in Den Haag" '. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft.

Nu hoor ik niet bij degenen die dan snel gaan roepen 'dat dat allemaal aan de media ligt', en dat is ook zeker niet het geval. Toch denk ik dat wat kleine kanttekeningen bij zijn constatering 'dat de oppositie zwak is' wel eens gemaakt mogen worden, en dat het hem zou sieren als hij wat dat betreft ook eens naar de eigen rol zou kijken bij het zo zwak worden van die oppositie; zoals bekend ben ik een SP'er. En ik ben de laatste om te zeggen dat mijn partij het allemaal briljant heeft gedaan de laatste jaren. Maar laten we eens kijken waaruit 'de Oppositie' in Nederland al geruime tijd bestaat: na zo'n 20 jaar Midden-kabinetten waarbij altijd de VVD een erg grote rol speelde, vaak samen met het CDA (en anders met een PvdA die ook niet bepaald Linkse Thema's prioriteit gaf), bestaat er geen eenduidige oppositie meer; we hebben al die tijd een of meerdere 'Rechtse Roeptoeterpartijen' die wel brullen van de zijlijnen de sfeer verzieken  - en daar ruim aandacht voor krijgen van de media; óók van Meeus en zijn NRC! -  zonder inhoudelijk veel toe te voegen, dan zijn er nog wat niet-Linkse splinters, en er is een flink verdeelde Linkse Oppositie. Daarin leek de SP van Emile Roemer af te stevenen op (eindelijk) 'de Grootste te worden', maar daar maakten de media  - van Rechts (waaronder Meeus) tot Links (o.a. DWDD van de PvdA-gezinde VARA) met een paar dodelijke vegen snel een einde aan, terwijl als we nu kijken op welke punten dat toen gebeurde...dan zou enig schaamrood op de kaken van 'de daders' passend zijn...

Ondertussen bleef de SP doen wat zij altijd al deed: goed analyseren, goede plannen en programma's maken en vooral heel hard werken voor de mensen die door de rest van de politiek grotendeels aan hun lot werden overgelaten... Veel van die plannen sijpelden langzaam door in de programma's van andere partijen; ook een rol van een Goede Oppositiepartij, ook al krijg je er meestal weinig eer voor. En dat harde werk om misstanden aan te kaarten  - zoals dus recent de Belastingdienstschandalen, maar zeker niet die alleen! -  dat wordt heel af en toe weleens kortstondig belicht in de media, maar veel te weinig...ook door Tom-Jan Meeus...

Het zou hem sieren als hij voor die rol wat meer, nadrukkelijker en krachtiger lof zou toezwaaien aan de SP (en andere partijen die vergelijkbare rollen spelen vanuit vergelijkbare posities, zoals de PvdD), want ook dat is Oppositie!

Blijft het feit dat onze Democratie er zeker niet best voor staat, juist nu deze harder nodig is is dan in een lange tijd. En dat ligt natuurlijk vooral aan de Nederlandse Kiezers, die misschien wel wat te gemakkelijk, de te gemakkelijke beeldvorming van de media slikken voor zoete koek; want uiteindelijk moet de verandering toch van die Kiezers komen...

(AD)


https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/30/zwakke-coalitie-zwakke-oppositie-een-ambiance-van-aftakeling-in-den-haag-a3982212#/handelsblad/2019/11/30/#112

Zwakke coalitie, zwakke oppositie: een ambiance van aftakeling in Den Haag


Deze week: VVD-blues, een ‘begraven’ debat, een gemiste reuzekans voor de oppositie.

Ofwel: als de coalitie verder verzwakt maar de oppositie te zwak is om dit bloot te leggen.


Oppositie voeren is een vak. Geen kabinet kan zonder. Geen land kan zonder. Zoals Herman Tjeenk Willink ooit zei: je hebt tegenspraak nodig om tot samenspraak te komen.

Maar deze week zag je het weer: de coalitie takelt af, maar de parlementaire tegenspraak schiet tekort.

Het gevolg: Rutte III dat woensdag moeiteloos overeind bleef over een lastig thema als de burgerdoden in het Iraakse Hawija - en daar zélf een katterig gevoel aan overhield. 

Dus gebeurde het dat ik daags na dit debat, het tweede na de onthulling van NRC en NOS, vanuit een van de coalitiepartijen werd gewezen op een passage in de laatste Kamerbrief van minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) over de zaak. 

Daar stond: „(-) al het mogelijke [is] gedaan om informatie vast te stellen”. Maar wat was in het debat gepasseerd?

Toen de minister laat op de avond vragen kreeg over de bevestiging van zeventig burgerdoden, die het Pentagon eerder schriftelijk aan NRC en NOS deed, zwaaide zij, staande het debat, met nieuwe informatie. Een e-mail waarin de Amerikanen meldden dat het precieze aantal doden onbekend was gebleven en dat de auteur van het eerdere bericht aan NRC en NOS „is afgeweken van de officiële conclusies”. 

De minister zei: „Ik heb hier de mail die dat bevestigt. Ik kan die via de bode laten ronddelen.”
En tot verbijstering van sommige coalitiepartners zag niemand in de Kamer de levensgrote kans die de bewindsvrouw de oppositie hier bood. 

Want hoe kon het dat een minister, die de Kamer drie weken geleden slordig en incompleet informeerde (nota bene over een precisie-bombardement), en eerder in de week schreef dat ze alles had gedaan om de Kamer dit keer wel volledig te informeren, nu wéér met aanvullende informatie kwam?

Dit had aanleiding moeten zijn, hoorde je donderdag ook van oppositie-Kamerleden, om ogenblikkelijke schorsing van het debat te eisen en te zeggen: wacht eens even, nu vertrouw ik het echt niet meer – we hádden volgens u toch alle informatie?

Ook in de coalitie waren ze verbijsterd dat niet één oppositielid de bal op de stip zag liggen. „Sukkels.”

Al in de aanloop van het debat merkte je dat de scherpte bij de oppositie ontbrak. 

Voor de Kamer was het uitgangspunt voortreffelijk. De minister van Defensie had in het vorige debat haar verzwakte positie beschermd door premier Rutte in de zaak te betrekken: het was „aannemelijk”, zei ze, dat zijn ministerie juni 2015 over de mogelijke burgerdoden was geïnformeerd. 

Het gaf weken ongemak. Argwaan over oude machtsinstincten in het CDA. Opwinding omdat de voornaamste kwetsbaarheid van de premier – zijn geheugen – weer in de aandacht stond. 

Het werd versterkt toen het kabinet maandagavond meldde dat oud-minister Hennis (Defensie, VVD) Rutte „vermoedelijk” over mogelijke burgerdoden had ingelicht.

Maar politiek draait ook om procedures, dus die moet je doorhebben. En opmerkelijk genoeg protesteerde geen Kamerlid toen het Hawija-debat werd ingepland voor woensdagavond 19.00 uur.
Een bureaucratische keuze met politieke gevolgen. 

Elke Haagse routinier weet: wie de media-aandacht voor debatten wil onderdrukken, moet zorgen dat ze na 17.00 uur beginnen. 

De best bekeken avondjournaals – RTL (half 8) en NOS (8 uur) – hebben dan meestal geen hard nieuws: er zijn zelden al conclusies te trekken. En gevoelige avonddebatten duren algauw tot voorbij middernacht, zodat ook ochtendkranten geen eindresultaat kunnen brengen. 

Intussen is dan de volgende nieuwscyclus begonnen, waarin een debat van de avond tevoren oud nieuws is. 

Debattijdstippen worden bepaald door ambtenaren van de Kamer in overleg met de staf van een minister. Zeker bij Rutte zijn lastige debatten geregeld ’s avonds. 

Twee van de gevoeligste debatten over de dividendbelasting begonnen vorig jaar laat in de middag of daarna. Ook het debat over het Klimaatakkoord, afgelopen zomer, begon pas in de vooravond.
„Dat noemen we: even een onderwerp begraven”, zei een kabinetsadviseur deze week.

En zo werkte het ook woensdag: Den Haag was enorm bezig met het debat die avond – maar de mediaconsument moest hard werken om er iets van mee te krijgen.

Rutte zelf had ruim tevoren aangegeven dat hij in het debat de drie w’s zou doen – ‘wie wist wat wanneer’. Het betekende dat hij het leeuwendeel van Bijlevelds verdediging op zich nam. 

De oppositie smaalde over zijn vergeetachtigheid (hij wist het wel, hij verzwijgt het, dit is geen toeval meer, etc.), maar al na een half uurtje wist je: bewijs dat hij het wel wist hebben ze niet. 

In de beeldvorming was het zeker schadelijk voor Rutte. VVD’ers maken er graag harde grappen over – maar het lachen begint ze te vergaan. 

Het 130 kilometer-besluit, dalende peilingen, taaie coalitiepartners, een rechtervleugel(tje) met Rita-heimwee, en deze week, daags voor het debat, het wachtgeld van Dijkhoff. Erg veel klappen kort achter elkaar.

Wel viel op dat PvdA-leider Asscher, een van de beste debaters, afzijdig bleef. Er werd al weken rond verteld dat hij zelf destijds wist van de mogelijke burgerdoden, maar daarvoor ontbreekt bewijs. Verder vertelde de PvdA-leider intern dat hij als vice-premier nooit heeft gemerkt dat Rutte ongemakkelijke feiten voor zich hield. Hij zei: ik geloof Ruttes ontkenning. 

In het debat kwam de premier materieel ook niet in gevaar. De Kamer besteedde kostbare uren aan „aannemelijkheden” over zijn rol die hij soepel pareerde.

Dus toen Bijleveld het woord kreeg – haar positie was lastiger – was het laat en letten veel mensen amper nog op. En zo kwam het dat niet één Kamerlid reageerde toen de minister van Defensie de oppositie een gouden kans cadeau deed.

Intussen was, hoorde je achteraf, de sfeer in de coalitie weer bedorven geraakt. Voordewind (CU) benadrukte dat Hennis de Kamer ‘bewust’ onjuist informeerde – Rutte hield het tegen, de VVD ergerde zich. 

Nog pikanter was dat Belhaj (D66) toch nader onderzoek van Defensie naar het aantal burgerdoden afdwong, nu het kabinet claimde dat dit cijfer nog steeds onbekend is. Het leidde tot bozige commentaartjes uit de VVD-bankjes.

Dit laatste was illustratief voor de hele coalitie. Want net als bij die motie-Belhaj is de verhouding in de coalitie op gevoelige thema’s te vaak drie-één. De VVD wil iets niet, de andere drie zeggen: we doen het toch. 

In dit geval wilde de VVD vermijden dat nader onderzoek later tot nieuwe debatten met de premier leidt. Maar met steun van het CU, CDA én minister Bijleveld komt het er toch.

Het raakt aan een ongemak dat nu ook binnen de VVD hardop wordt benoemd: die partij heeft zich uitgeleverd aan deze coalitie, ze kan amper nog terug, en wordt in steeds ongemakkelijkere posities gedwongen. 

Maar aan de online zender Café Weltschmerz vertelde opiniepeiler Maurice de Hond laatst dat het voor de VVD lastig wordt bij nieuwe Kamerverkiezingen nog boven de 25 zetels te komen. Op rechts heeft hij met Wilders en Baudet twee opponenten. Het CDA komt met een nieuwe lijsttrekker. En na tien jaar lukt het een premier nog zelden nieuwe kiezers aan te boren.

Het past bij de ambiance van aftakeling die deze week in Den Haag hing. Al is het aftakeling zonder tegenspraak: een verzwakte coalitie en een oppositie die zelf te zwak is om dit bloot te leggen.


woensdag 18 december 2019

NRC CARTOON FOKKE & SUKKE: Helpen de Gedecimeerde Minderheid / BOEREN /

Van NRC.nl op 17 december 2019, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---
en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---

STRIP KNIPSEL UIT DE OUDE DOOS(2015) / WONEN / VLUCHTELINGEN: De VVD Verandert Nooit en door de VVD Verandert er Nooit Iets... / TROUW ANTON DINGEMANS /

Anton Dingemans ui Trouw van 13 oktober 2015, meer Anton Dingemans an Trouw    ---  Hier  ---

CABARET SETH MEYERS: Trump en het Cijfer 'Dres'...'Senate Republicans Say They Won’t Hold a Fair Impeachment Trial'


Senate Republicans Say They Won’t Hold a Fair Impeachment Trial: A Closer Look

16 dec. 2019


zaterdag 7 december 2019

VK CARTOON COLLIGNON / ANALYSE: Putin Vs. het Westen - 2 Down(USA, UK), One 2Go(EU)... - Verrotting

Volkskrant Cartoon 'Collignon' van 5 december 2019, meer van Collignon voor VK.nl   ---  Hier ---

vrijdag 6 december 2019

STRONGER THAN GRETHA: EVERYBODY DANCE IT FOR THE PLANET IN THE STREETS: Explained: Choreograpy of Cirque de Soleil - Save The Planet


Cirque du Soleil: A Baroque Odyssey | FULL DOCUMENTARY (Kijk i.i.g. vanaf 29m30)

764 abonnees

A unique and inspiring look into the heart of the Cirque du Soleil universe. This 10-year anniversary retrospective made in 1994 highlights the essence of Cirque du Soleil - the amazing energy and spirit that gave birth to the phenomenon and the breathtaking artistry that has captivated and delighted audiences around the world.

SHARTIE AART DEKKER / NIEUWE GEUZEN VAN NEDERLAND NODIG: KLM blijkt een Goed Voorbeeld te hebben gegeven! - Verzet tegen 'Mark de Lullenaar' / MENSENRECHTEN / FATSOEN / SOCIAAL BESTUUR /

Afb. overgenomen van 'logicfreezone' - 'De VVD is een kutpartij: Voorbeeldje Mark Harbers'

SHARTIE AART DEKKER

Wat Nederland Nodig Heeft: Nieuwe Geuzen! (En nee; dat zijn niet Wilders, Baudet, Kusters en Markje 'Flutte' Rutte 'de Lullenaar'..!

'Daden van Verzet'; Nederland blonk en blinkt er niet in uit wat ons zogenaamd dappere landje blijkt vaak  - nader en/of op de keper beschouwd -  helemaal niet zo dapper (te zijn geweest) als het gaat om het staan voor principes en Recht(-en); de Koopman regeerde altijd al (vroeger zelfs als Piraat) en de Dominee Preekte van de Kansel, maar kneep vaak een oogje dicht als het om de 'dukaten en florijnen' ging, en nu sterft zelf die dominee uit...

Maar de laatste tijd worden  - wat mij betreft 10-20 jaar later dan ik had verwacht -  de contouren duidelijk van wat weleens een Grote Coalitie van Ongehoorzamen zou kunnen worden; de Boeren, de Politie, de Onderwijzers, Leraren & Docenten, de Zorgenden, de Bezorgden voor Milieu, Natuur en Planeet, de Mensen die wel Staan voor Mensenrechten (hier en elders), En Vele, vele Anderen(E.V.A.)...

Nu moeten de Sociaal Denkende Politci nog leren Samen te Werken en een Meerderheid zien te krijgen (en voor langere tijd zien te behouden), en dan kunnen ze niet alleen gaan beginnen de schade aangericht door de al veel te lang en veel te ver uitgeslagen Neo-liberale slinger te repareren, dan kunnen ze wellicht/hopelijk ook de Ambtelijke Stallen bij Overheidsinstanties als de Belastingdienst, het Ministerie van Justitie en (on-)Veiligheid (inclusief het CIJB en het Openbaar Ministerie), het Ministerie van Rechtsbescherming (een gotspe natuurlijk met mijn naamgenoot Sandertje Dekker op de bok!), E.V.A...uit te mesten...

O, o, o...wat een Mooie Wereld zou er dan kunnen gaan ontstaan...

Het 'Tuig van de Richels' / de Valse Profeten zoals Wilders(PVV; nog zo'n gotspe!), Baudet(FvD; ha, haha, Hahaha!), Kusters, maar ook 'Markje het mp'tje zelf' (dat hij en zijn bewusteloze, visieloze en demente beleid  - zoals ik op deze Blog al vanaf het begin bepleit -  desastreus uitpakken begint nu wel in volle omvang duidelijk te worden dacht ik zo; de economie mag dan optisch gezien nog floreren, de Samenleving komt op alle fronten krakend tot stilstand of begint zelfs in te storten (of niet soms!?!), en ik denk dat we

Mark 'de Pathologische Leugenaar', 'de man Zonder Geheugen en Visie', de zelf wellicht als het om pecunia gaat smetteloze, maar desondanks 'de Grote Voorganger van de Partij der Graaiers, Zakkenvullers, Fraudeurs en  - vooral de te Hard Rijdende Nederlanders' 

voortaan maar

'Mark de Lullenaar' 

moeten gaan noemen...

En het is hoog tijd dat alle Weldenkende Nederlanders met het hart op de Goede Plaats zich als

Nieuwe Geuzen 

gaan gedragen... Dat nu uitgerekende de KLM  - een van de belangrijkste benificiënten van de Vroem-vroempartij toch -  zich als Nieuwe Geus te blijkt hebben opgesteld, dat is een mooie verrassing; dat er vele mogen volgen!!! (Lees onder de Cartoon het Volkskrantartikel over de KLM en Lili&Howick).

(AD)

Cartoon van   --- Hier  ---
**

Uit de Volkskant: Nieuws asielprocedure

KLM weigerde mee te werken aan uitzetting Lili en Howick

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft vorig jaar geweigerd de Armeense asielkinderen Lili en Howick te vervoeren. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid.


De terugkeer van de kinderen zou plaatsvinden op 8 september 2018. De avond voor het geplande vertrek ontving de Afdeling Boekingen van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) een bericht van de luchtvaartmaatschappij. Zij zouden ‘de tickets voor de kinderen annuleren en niet meewerken aan het vertrek’, valt te lezen in het rapport Het vertrek van de Armeense kinderen.

De keuze om al dan niet mee te werken bij een uitzetting is inderdaad in principe aan piloten, stelt Emile Affolter van Amnesty International. ‘Je ziet bijvoorbeeld ook bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa dat sommige piloten niet meewerken aan vluchten. Soms is er wel sprake van een vervoersplicht, maar dat lijkt in het geval van Lili en Howick niet zo te zijn.’

Reputatiemanagement

KLM geeft aan niet in te willen gaan op individuele gevallen. Wel meldt de luchtvaartmaatschappij aan De Telegraaf, die het nieuws naar buiten bracht, ‘dat we voor elke uitzetting onze eigen risicoanalyse doen en daar worden meerdere veiligheidsaspecten in gewogen’. Die analyse heeft geleid tot het besluit.

Affolter denkt dat KLM vooral gedreven werd door angst voor negatieve publiciteit. Activisten veroorzaken soms commotie door passagiers op te roepen om te protesteren tijdens een vlucht waarop een uitzetting plaatsvindt. Zo spoorde de groep We Are Here begin dit jaar passagiers aan om letterlijk op te staan tegen de uitzetting van de uit Soedan afkomstige Ezzedine Mehimmid.

Amnesty roept zelf niet op tot dergelijke ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’, vertelt Affolter, maar deelt wel de zorgen over uitzettingen en welke soms kwalijke rol luchtvaartmaatschappijen daarin spelen. 

donderdag 5 december 2019

MUST-SEE TV OVER MODERN FASCISME / IDFA DOCU / 2DOC: Ons Moederland (VPRO, 73 minuten)

Constant Kusters van de Nederlandse Volksunie in de documentaire Ons Moederland.
(Beeld:  2Doc)

FRAGMENT(NRC-Interview Shamira Raphaëla - 'Dit is fascisme in your face'):

"Wat hoopt u met de film te bereiken?

„Ik hoop dat jouw ome Nico voor de tv zit en denkt: ‘Godverdomme, die man zegt hetzelfde wat ik denk, maar ik wil niet zijn zoals hij’. Wat we moeilijk vinden aan Constant is dat hij weinig empathie lijkt te hebben voor zijn medemens. Maar die empathie heeft Rutte ook niet, als je hem hoort over Zwarte Piet en de Gouden Eeuw.”

„In de film zegt Kusters: ‘Wat de PVV roept, zeggen wij al jaren, ik ben niet geradicaliseerd, de rest is mijn kant op gekomen.’ Natuurlijk is hij niet het grote brein achter de opkomst van rechts Nederland. Waar het om gaat is dat hij zich zo comfortabel voelt in Nederland, dat hij denkt dat anderen zijn ideeën overnemen. Dat is schokkend. Als ik kan laten zien dat de woorden die uit zijn mond komen, bijna dezelfde zijn als die uit onze mainstream politici, dan maak ik een punt.”

Waarom denkt u dat de film weerstand oproept?

„Nederlanders vinden het fijn om te denken dat we smetteloos zijn. Daarom hebben ze moeite met deze film. Als we op het IDFA een film hebben over een Nepalese theeboer met huwelijksproblemen, dan zit de zaal vol. Nadat ik eerlijk en open al mijn eigen Antilliaanse shit en Clarice’s Afrikaanse shit heb laten zien, heb ik nu alle recht om de camera eens de andere kant op te draaien. Bij de vorige films zat iedereen met witte wijntjes in de zaal te klappen (imiteert bekakte dame): ‘O, geweldig zeg! Het is me wat, die mensen slachten elkaar áf. Gelukkig zijn wij zo niet.’ Ik hoop dat ze van deze film wakker liggen.” "

**

Het hele NRC-Interview:

Dit is fascisme in your faceInterview


Dit is fascisme in your face


Shamira Raphaëla Ze maakte naam met films over foute vaders. In Ons Moederland portretteert ze neonazi Constant Kusters. „Ik hoop dat je ome Nico voor de tv zit en denkt: godverdomme, die man zegt hetzelfde wat ik denk, maar ik wil niet zijn zoals hij.”
Toen Shamira Raphaëla voor het eerst belde naar de extreem-rechtse politicus Constant Kusters, om te vragen of ze een documentaire over hem kon maken, leek het de half-Antilliaanse regisseur verstandig om niet meteen te zeggen wie ze was. „Ik zei natuurlijk niet: ‘Hallo met Shamira Angèle Rika Raphaëla’. Ik heb het half ingeslikt: ‘Hallo, met Sharon…’ Sharon klinkt best als Shamira, toch? Toen heb ik twee uur met hem aan de lijn gezeten.”

Shamira Raphaëla (1982) won onlangs een Gouden Kalf voor haar documentaire De waarheid over mijn vader (Daddy and the Warlord). Daarin wil NRC-columnist Clarice Gargard in Liberia onderzoeken wat haar vader voor oorlogsmisdadiger Charles Taylor heeft betekend. Maar de uiteindelijke film ging er vooral over dat Gargard dat niet wilde weten. Raphaëla’s eerste grote documentaire, Deal With It (2014) ging over haar eigen vader; een drugsdealende draaideurcrimineel.
..................
..........
...

Het Complete Originele NRC-Interview lees je op NRC.nl   ---  Hier  ---


woensdag 4 december 2019

BEDANKT! - Voor alle Toffe & Lieve Verjnaardagswense - AART DEKKER

(Cartoon van:   ---  Hier  ---)

vrijdag 29 november 2019

OPLEIDEN VAN COACHES NBB / Q&A: Hey Ben Ponsioen, Hey Aart - Dutch Basketball Coaches Association / AART DEKKER / STATUS-QUO / ALV /

Twee van de oprichters van de DBCA: Aernout Dorpmans(R) en Ben Ponsioen 2e van L(tussen Jelle Witvoet(L) en Juliet Fransen(NBB) bij de uitreiking van hun Bondsspeld in 2016
Morgen – zaterdag 30 november 2019 – is er weer een Algemene Leden Vergadering(ALV) van de NBB; een belangrijke omdat er veranderingen op til zijn. Tijd om uitgebreid in te gaan op veel zaken ontbreekt me, maar enkele aspecten wil ik toch graag belichten. Ik vroeg me af: 'Als je de Bond zou willen beperken tot het absolute minimum, welke vormen dan de echte Core-business van de NBB?'

Voor het zich Voorspoedig Ontwikkelen van het Nederlandse Basketball bestaan er een aantal gebieden die absoluut Essentieel zijn. In mijn ogen zijn dat:
-kwalitatief goede – op de juiste tijden ruim beschikbare – Accommodaties, tegen betaalbare tarieven – liefst nog in Eigen Beheer en/of met een Clubhonk –,
-met als goede tweede het Kwantitatief & Kwalitatief Opleiden van 1) Coaches, 2) Verenigingsorganisatorisch Kader en 3) Scheidsrechters,
-en als derde het organiseren van Competities die passend zijn voor een zo groot mogelijk deel van de in Basketball geïnteresseerde mensen.

Al jaren lang klinken er zorgwekkende geluiden over hoe ons ooit redelijk functionerende Opleidingssysteem van Coaches aan het afkalven is. Aangezien coaches aan de basis staan van het ontwikkelen van spelers en teams, en dus verenigingen en vertegenwoordigende teams op ieder niveau, is volgens mij de beschikbaarheid van ruim voldoende kwalitatief goede coaches een van de voornaamste voorwaarden voor de ontwikkeling van het Nederlandse Basketball.

Daarom wil ik in het inmiddels van mij bekende 'Hey...-format' middels een Q&A met Ben Ponsioen van de Dutch Basketball Coaches Association focussen op het aspect Coaches Opleiden en verder Ontwikkelen.


Hey_Ben: kan je jezelf in een paar zinnen introduceren bij de lezers die jou wellicht nog niet kennen? Ik verwacht niet dat dat er heel veel zijn, maar al is het er maar een...

Hey_Aart: Ben 'Pensioenada' Ponsioen; ik ben 40 jaar docent LO, meer dan 40 jaar trainer/coach, 35 jaar bondsopleider (ik schat dat ik +/- 250 coaches heb opgeleid – waar zijn ze allemaal gebleven? – en heb als Personal-coach op allerlei niveaus bijgedragen aan de ontwikkeling van spelers (bijvoorbeeld Dan Gadzuric die een mooie NBA-carrière had, en Willem Brandwijk die nu bij Feyenoord Basketball speelt en Orange Lions A-International is).


Hey_Ben: je maakt deel uit van de groep initiatiefnemers die de Dutch Basketball Coaches Association(DBCA) heeft opgericht. Kan je kort aangeven wie de andere initiatiefnemers zijn en nu leiding geven aan die club? Waar jullie je zoal mee bezig houden, met wie jullie samenwerken, en hoe deze nog relatief jonge club zich ontwikkelt?

Hey_Aart: In een ver verleden was er de Coaches Community van Jan Netten. Wij proberen weer nieuw elan in de Coaches Community te brengen. Onze groep bestaat uit : Aernout Dorpmans, Peter Strikwerda , Ben Ponsioen, Arjan de Bruin en Paul van de Heuvel. De DBCA organiseert Clinics rond DBL-wedstrijden, tijdens kampen (bijvoorbeeld recent een Clinic met Marco van de Berg en Erik Braal) en Clinics voor spelers en coaches met experts van naam en faam (bijvoorbeeld recent met Ganon Baker). Verder werken wij samen met de Belgische coaches organisatie waarmee we het digitale blad 'Rebound' uitbrengen.

Hey_Ben: jullie zijn al vele jaren succesvol betrokkenen bij het Opleiden van Coaches; een hoeken waar vanuit de laatste tijd zorgelijke geluiden klinken. Zouden jullie eens in kort bestek voor het Verenigingskader in het algemeen – en de verenigings-afgevaardigden op de aankomende NBB-ALV in het bijzonder – kunnen schetsen wat er speelt?
Hey_Aart: Als WIJ (als NBB) willen groeien en internationaal aan de weg willen timmeren, dan moet de opleiding van KADER de hoogste prioriteit hebben. Dat is op dit moment niet het geval. De NBB organiseert zelf nauwelijks opleidingen; het wordt de laatste tijd vooral aan de verenigingen overgelaten om die te organiseren. Er is dus geen regie; maar er is wel een stringent licentie beleid. Een teken aan de wand is dat bij de Nationale Teams aan de mannenkant inmiddels vrijwel allemaal buitenlandse coaches werkzaam zijn! In het beleidstuk 'Talentenhuis' vond ik geen woord over opleiden van coaches!

Hey_Ben: toen ik een kleine 40 jaar geleden begon met het coachen van jeugd, en niet veel later mijn eerste cursus volgde, was jij een van de voornaamste docenten. Hoe was de situatie op opleidingsgebied toen? En welke stadia zijn we sindsdien doorgegaan, en hoe hebben die ontwikkelingen geleid tot de bovenstaand beschreven huidige situatie?
Hey_Aart: 'In the Old Days' had je de volgende opleidingen (veelal gegeven door vakleerkrachten LO):

-Mini trainer
-JTB (jeugdtrainer)
-Trainer-A
-Trainer-B
-Trainer-C

Dat is een aantal jaar geleden veranderd in:

-BT1
-BT2
-BT3
-BT4
-BT5

Een echte opleiding BT1 is er eigenlijk gewoon niet, BT2 en BT3 worden georganiseerd door de verenigingen die zelf het initiatief nemen, en eens in de twee tot drie jaar organiseert de NBB een BT4 (waarbij 60% van degenen die aan die cursus beginnen uiteindelijk niet aan de afsluitende Proeve Van Bekwaamheid (zeg maar het 'examen') toekomt. BT5 opleidingen worden sportbreed gegeven op de AlO in Amsterdam en Groningen. Dat is een zeer dure opleiding. Een van de laatste coaches die deze BT5 heeft afgerond, is Hein Gert Triemsta; een talentvolle coach, die nu in Luxemburg coacht!

Verder zijn de opleidingen gestructureerd als een (moderne) schoolopleiding, met een leercoach,een praktijkbegeleider en een port-folio; vooral dat laatste blijkt een bottleneck voor veel cursisten te zijn waar er veel op stranden. Dit moet en kan veranderen, want de NBB kan z'n eigen opleidingen structureren, als we maar aan de audits van NOC/NSF voldoen.

Hey_Ben: een ding dat velen – zeker mensen die zich al langdurig inzetten voor het algemeen belang – een doorn in het oog is, is dat de NBB maar niet wil groeien. Toen ik 45 jaar geleden op mijn 15e lid werd waren dat er ongeveer 42.000. We zijn misschien ooit op een top van 45.000 gekomen, maar eigenlijk zijn hebben we die kaap sindsdien nooit meer gehaald. Hoe is dat toch mogelijk? En welke rol speelt het aantal beschikbare coaches van voldoende kwaliteit en niveau daarbij?
Hey_Aart: Naar mijn mening is de grootste (maar zeker niet de enige) oorzaak: het gebrek aan KADER. Hoeveel clubs zijn niet in elkaar gestort door gebrek aan kader? In 'West' bijvoorbeeld TTD, Argus, Jumpers (allemaal in Den Haag), Leiderdorp, BV Alphen, maar de lijst is gemakkelijk veel langer te maken; allemaal clubs van (meer dan) 200, 300 leden en nu verdwenen of geslonken tot minder dan de helft! Coaches kunnen soms clubs jarenlang in de lucht houden met minimale steun van organisatorisch kader, maar uiteindelijk loopt dat een keer stuk.

Hey_Ben: Jullie hebben wellicht een aardig zicht op het verloop onder de gekwalificeerde coaches. Kunnen jullie daar iets meer over zeggen? Wat is het onmiddellijke tekort in jullie visie op dit moment, zowel kwantitatief als kwalitatief? En zien jullie een connectie tussen het – in een bepaalde regio – opleiden en dus vergroten van de vijver aan beschikbare opgeleide en goed begeleide coaches? En zo ja: kunnen jullie een indicatieve vuistregel maken over wat er gebeurt als er in een bepaalde regio/bij een bepaalde club een aantal vers opgeleide coaches bijkomen?
Hey_Aart: Kijk naar clubs, die aan de weg timmeren of timmerden, bijvoorbeeld Lokomotief; de basis wordt gevormd door kwalitatief goede trainer/coaches. En uiteindelijk vormen de verenigingen – op alle niveaus – de basis van een een florerende NBB.

Hey_Ben: zijn er voldoende Coaches om Coaches (verder) op te leiden? Zo nee: wat is het tekort daar.
Hey_Aart: Er wordt heel weinig gedaan aan het opleiden van de opleiders; daarvoor ontbreekt al jaren een plan. Dus vergrijst het team van docenten dat coaches moet opleiden.

Hey_Ben: tenslotte dit, het is wrang het er over te moeten hebben, maar ik voel aan alle kanten dat het speelt. Jullie zijn duidelijk van de 'Oude Garde' (net als ik inmiddels ook). Komt het voor dat jullie/onze generaties worden weggezet als 'Oude Knarren', die sommigen wellicht liever kwijt dan rijk zijn? En natuurlijk is er voor iedereen een tijd van komen en een van gaan. Maar denken jullie dat het Nederlandse Basketball het 'wel zonder onze generaties af kan'? Wat zouden de gevolgen zijn als mensen van deze leeftijd (laten we zeggen vanaf 55-60, en misschien wel ouder), ineens allemaal zouden stoppen met het opleiden en coachen van jongere coaches? En dan laat ik nog maar even liggen dat een deel van die groep ook nog zelf de rol van primaire coach vervult en deze op zou kunnen geven?
Hey_Aart: Je bent zo oud als je je voelt ! Ik werd op 58-jarige leeftijd al afgeschreven als bondscoach...en nu moet ik de huidige coaches op de hoogte brengen van het moderne motorisch leren... Over het algemeen wordt er vaak ontzettend traditioneel training gegeven...

Meer over de DBCA:

De Site van de DBCA:   ---  Hier  ---

woensdag 27 november 2019

TOERNOOI JEUGD: ALKMAAR INTERNATIONAL op 22, 23 24 Mei 2020 / OPROEP DEELNEMERS /

Uitnodiging

Meedoen aan ALKMAAR INTERNATIONAL verlengt het seizoen en komt de ontwikkeling van de spe(e)l(st)ers ten goede door competitie tegen nationale en internationale teams. 

Het “Alkmaar International Youth Basketball Tournament

biedt een podium voor jeugd eredivisie, rayon hoofdklasse teams en overige teams om zich te meten met de (internationale) concurrentie.

Het Alkmaar International Youth Basketball Tournament biedt basketball op hoog en gemiddeld niveau. Naast de wedstrijden is er een feest (Geen alcohol.) in de Oosterven van 21.00 -24.00 uur.

Meer info:  'alkmaarbasketballtournament.nl'

FOKKE & SUKKE / SINT & PIET(-EN DEBAT): FoSu Vinden Sinterklaas een Wegkijker - Pieten-Neutraliteit / 'AFZIEN 2016' / CARTOONS /

Van NRC.nl op 9 november 2019, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---
en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---
**

Zwarte Piet/ Roetveegpiet: boek Fokke & Sukke krijgt twee omslagen

Het nieuwe boek van Fokke & Sukke wordt ‘Pietneutraal’. De jaarlijkse bloemlezing Het afzien van 2016 verschijnt donderdag met twee verschillende omslagen: één met Zwarte Piet, en één met de Roetveegpiet.
Cartoonist Bastiaan Geleijnse licht toe:
“We willen niemand voor het hoofd stoten, dus we laten de keuze aan de lezers. Als je een Pietmensch bent, kies je voor de traditionele Piet; zo niet, dan kies je de Roetveegpiet.”
Volgens zijn collega Jean-Marc van Tol bevinden we ons in een ‘transitiefase’, wat het uiterlijk van Zwarte Piet betreft, en is nog niet te zeggen wat zijn uiterlijk zal worden:
“Het is altijd moeilijk om terug te blikken terwijl je midden in een revolutie zit; vandaar de twee covers.”
Co-auteur John Reid beraadt zich nog op de kwestie en doet later uitspraak.
Zwarte Piet, de knecht van Sinterklaas, ligt sinds 2011 onder vuur omdat hij een racistische karikatuur zou zijn. Volgens het ministerie van Sociale Zaken is 79 procent van de bevolking tegen verandering, en is 21 procent voor.
Lees ook over de verdeeldheid in het land: Kies nu je eigen piet maar

GRAPPIG! / NRC LEZERS-'IKJE': Over Groeien als je Oud(-er) Bent...Of...

Veel meer Grappige, Ontroerende, Diepgaande Ikje's op NRC.nl   ---  Hier  ---

maandag 25 november 2019

CAGLE.COM CARTOON KLOJO BOJO & FRIEND: Vraagje aan Wie dit Ziet

Via Cartoons van de Groene Amsterdammer, van Cagle.com, Dale Cummings (Canada)
"Does it Get Any Better Than This?"

Reageren?
Graag!


(AD)


***
Cartoon van 'HenryPayne.com', originele post   ---  Hier  ---
Dutch/Nederlands: Het Hersenloze Gebrul/Getweet ook zo zat?

Behoefte aan even stoom afblazen,
of om te kunnen lachen om alle idioterie,
of op reacties van gelijkgestemden?

Sluit je aan bij 'Counting Down Trump': dat kan, 'gratis en voor niets' --- Hier ---

**
English/Engels: Also Fed-up from the Brainless Brawling/Tweeting?


Feel the Need to Release some Steam,
to Laugh over all the Madness,
or to Debate with/React to the Likes (like You)?

Join (don't Leave/Delete!!)  'Counting Down Trump': It's for Free! And You Join  --- Here ---