vrijdag 8 oktober 2010

Rariteitenkabinet in wording...

Het Kabinet Flutte - (Ver-)Hagenprediker (in wording)...

Na harde en daadkrachtige taal in de campagne voor Tweede Kamer Verkiezingen van 9 juni 2010, blijkt er in het regeer- en gedoog-akkoord weinig over van de stoere taal. Nou ja, er blijft SLECHTS stoere taal over: 18 Miljard bezuinigen die op termijn hooguit een kleine 10 Miljard haalbare bezuinigingen kunnen blijken te zijn, veel holle vreemdelingen retoriek die straks allemaal onhaalbaar zal blijken vanwege internationale verdragen en mensenrechten (maar die het goed doet voor de aanhang van de deelnemende partijen), en hervormingen die...hervormingen?!? Geen hervorming van de woon-markten (huur en hypotheek-aftrek), nauwelijks meer verkorting van de AOW-duur, geen modernisering van de arbeidsmarkt, ... eigenlijk gewoon: niks, nada, niente hervormingen. De ambtenaren, die worden wel hard aangepakt, tenminste vooralsnog verbaal, en daar zal het (zoals altijd bij dit soort plannen) wel bij blijven. Maar leuk is anders natuurlijk, voor al die onderwijzers, leraren, politiemensen, en andere ambtenaren!

Het moet dus blijkbaar van de mensen komen die straks de regering gaan vormen. Een regering onder leiding van de Houdini-tandem Flutte/Verhagenprediker. Want Houdini's zijn het! Nog maar een jaar geleden lag de VVD op apegapen; twee grote talenten (Wilders (het Wildebeest) en Verdonk (niets kunnen en toch 30 zetels in de peilingen)) hadden de partij gedwongen moeten verlaten, 'leider' Rutte had een links imago en geen gezag en in de peilingen stond de partij steevast op rond de 14 zetels. Maar Rutte hervormde en restylede zichzelf, en met hulp van Opstelten, de partij. De partij werd een nog rechtsere club, en Rutte werd Flutte, met (een) zeer rechts (imago) en veel mooi weer spelen, zonder gedegen programma, maar met veel flair. Zijn kans: de 'nitwit' Verdonk (TON/TROTS kies een naam naar voorkeur) oprollen, het uitgeholde CDA aanvallen door het te negeren en de PvdA als symbool doelwit te kiezen. Zogezegd zo gedaan. De campagne was kort en hol, en zowaar het werkte! Mede dankzij de PvdA trouwens, waar de 'Bos-list' bestond uit het ondemocratisch 'aanstellen' van opvolger Job Cohen. Het 'Yes Co-hen - Effect' was kortstondig, maar de fundamentele strategische fout - niet gaan voor een links blok - bleef bestaan. Daardoor kon Rutte op de valreep de PvdA voorbij steken als kleinste 'grootste ooit', en de rest is geschiedenis waar het de VVD betreft. Nou ja, een dingetje nog: natuurlijk is Rutte geen schim meer van zichzelf, hij is niet erg rechts, zo is er van zijn oekaze nog maar kort geleden (de VVD moest 'Groen-Rechts' worden) in het geheel NIETS meer te zien. Er zijn zo nog vele voorbeelden te noemen. Dus Rutte is dan wel de eerste VVD-premier sinds een eeuw, hij is zichzelf niet meer; slechts een loze huls is er nog over. Dat is natuurlijk gewoon flut; vandaar 'Mark Flutte'!

Joep schetste Rutte in moeilijke, maar meer pricipiële tijden (2007)


De tweede Houdini is natuurlijk aartsleugenaar (nee; gelukkig geen familie!) Verhagen. Voor de tweede keer in slechts een klein aantal regeerperioden heeft het CDA kans gezien zichzelf volkomen ongeloofwaardig, intern totaal versplinterd, en niet ter zaken doend klein te maken. Het resultaat was er op 9 juni dan ook naar: nog 21 zetels voor deze eens machtige partij! Verhagen putte zich al voor de verkiezingen uit in allerlei beweringen en boodschappen: zo was Wilders totaal buiten alle orde en een zeer slechte zaak voor het Nederlandse imago in het buitenland (er zou 'dus' niet door het CDA mee samengewerkt (kunnen) worden), en (o.a.) "Nee. bij vertrek van Balkenende na een (eventueel) verkiezingsfiasco was hij GEEN KANDIDAAT-PARTIJLEIDER!!" Na de verkiezingen kwam daar (toen hij inmidels toch fractievoorzitter was) bij dat "het CDA nederigheid en terughoudendheid paste". Nu wisten goede beschouwers en luisteraars van deze politieke rat en gladde aal wel wat zijn woorden waard waren (niets!), maar er zullen vast CDA-stemmers zijn geweest die hem (voor de verkiezingen) geloofden, misschien zo'n dikke 30%!? Verhagen toonde zich een profeet van kwade zaken, een prediker voor eigen parochie, kortom: een echte 'Verhagenprediker'.

-Wilders mag buiten de regering blijven roepen wat hij wil; mooi want als hij dan straks veroordeeld is hoeft de regering tenminste niet te vallen!

-Hans 'Blote Billen' Hillen; een ultra-rechtse CDA'er

-Henk 'Mein Kampf' Kamp; een zeer bekwaam bestuurder en politicus, maar zelfs voor een VVD'er keihard rechts

-Uri Rosenthal; vanwege bewezen diensten en zijn goede relatie met Flutte

-Ivo Opstelten, zet het land op stelten ondanks zijn vriendelijk uitstraling en bas-stem; natuurlijk ook vanwege zijn 'orde op zaken' stellende rol binnen een uit elkaar vallende VVD (van slechts een jaar geleden), moet dus minimaal capabel zijn! De 'Maker' van dit kabinet, maar ja Wijfels zette het vorige in elkaar...

-

donderdag 7 oktober 2010

Criminele Overheid

Als een overheid zich (structureel) niet aan de wet houdt is dat, m.i, crimineel. Dus het onderstaande bericht uit Trouw, maar soortgelijke berichten zijn op vele plaatsen te vinden, indiceert de Nederlandse Overheid, en meer nog onze Regering (en dat is dan nog Balkenende-zoveel, en nog niet eens 'Bruin-1'!), in toenemende mate crimineel acteert... Er is ook goed nieuws: 'onze eigen kinderen' behandelen we inmiddels wat beter...nou ja, behalve het 5-jarige dochtertje van schilder Klashorst dan, want voor zover ik weet zit dat kind nog wel in de bak...

Meer minderjarige vreemdelingen in cel
Trouw, 18 september 2010, Van onze verslaggeefster

den haag – Het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen dat in de cel belandt, is vorig jaar verdubbeld. In 2008 verdwenen er 160 in de gevangenis, tegenover 300 in 2009. Er kwamen vorig jaar ook meer jonge alleenstaande vreemdelingen naar Nederland: 1300, ongeveer tweemaal zoveel als een jaar eerder.
Dat blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten 2010 van Unicef en Defence for Children, dat gisteren op de ’Kleine Prinsjesdag’ in Den Haag werd gepresenteerd aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Het opsluiten van alleenstaande minderjarige vreemdelingen is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag, waar Nederland aan is gebonden. De Raad van Europa heeft eerder geoordeeld dat dat niet kan. Minister Hirsch Ballin van justitie heeft al aangekondigd dat hij een oplossing zoekt.
Er zijn volgens de kinderrechtenorganisaties meer manieren waarop de rechten van minderjarige vreemdelingen worden geschonden. Zo wees de Nederlandse regering vaker verzoeken tot gezinshereniging af. In 2008 werd een verzoek van ouders en kinderen om samen te wonen 2830 keer afgewezen. Dat is veertig procent vaker dan het jaar daarvoor.
Verder neemt het aantal minderjarige vreemdelingen toe dat niet weet of ze hier mogen blijven, ook als ze hier al ruim vijf jaar zijn. Hun aantal steeg in een jaar tijd van 450 naar 700.
Tweede Kamerleden van D66, de PvdA en SP waren bezorgd over de positie van minderjarige vreemdelingen. PVV-Tweede Kamerlid Willie Dille zei: „Als kinderen in Nederland jaren op school hebben gezeten en ze horen dat ze weg moeten, is dat niet menselijk. Je moet voorkomen dat kinderen in zo’n situatie terechtkomen.” Minderjarige vreemdelingen moeten daarom wat haar betreft binnen een jaar weten of ze in Nederland mogen blijven.
Unicef en Defence for Children vinden dat het op andere gebieden een stuk beter gaat met kinderrechten. Zo zijn de wachtlijsten in de jeugdzorg afgenomen.

dinsdag 5 oktober 2010

De nieuwe Goebbels...

zaterdag 2 oktober 2010

Miljardenrethoriek

smijten met miljarden alsof het niets is en alsof het het enige is dat telt
uiteindelijk blijken de zgn keiharde saneringsbedragen boterzacht
met minstens zoveel recht mag je stellen dat bijv juist de SP Nederland tenminste echt zou gaan saneren...Nederland laat zich abklinken KOEN HAEGENS

EEN MAN LOOPT EEN STEEG IN. Na honderd meter houdt hij stil. Hij voelt 'groeiende aarzelingen' en een 'toenemend intuïtief ongemak'. Bij nader inzien zit dat groepje breedgeschouderde mannen met honkbalknuppels bij de ingang van de steeg hem niet helemaal lekker. En misschien was het sowieso beter geweest rond middernacht het verkeersbord voor een doodlopende route niet te negeren.
Deze brave burger is abgeklinkt. Of abgeklonken. En wij, die het van een afstandje aanschouwen? Wij hebben met hem te doen, maar lachen tegelijkertijd schamper om zoveel naïviteit. De weg van een minderheidskabinet met Geert Wilders inslaan, en dan na weken onderhandelen pas bedenken dat zo'n politicus 'het kabinet voortdurend op zijn motieven zal uitdagen en tegengestelde doelstellingen gaat propageren'. Hoe blind kun je zijn?
Het antwoord luidt: nog veel blinder. Terecht wees socioloog Willem Schinkel onlangs in NRC Handelsblad op de werkelijke rol die Wilders speelt in deze formatie. Terwijl de aanstaande coalitiepartijen aan een historisch bezuinigingspakket van niet minder dan achttien miljard euro timmeren, wordt de burger in beslag genomen door voor- en nabeschouwingen van een praatje over de islam dat de pvv-leider houdt in New York. Wilders fungeert als bliksemafleider.
Die rol speelt hij met verve. De aanwijzingen stapelen zich op dat zo'n enorme bezuinigingsoperatie een slecht idee is, en niet alleen uit sociaal oogpunt. Maar er wordt niets mee gedaan. Vorige week uitte de oeso, toch allerminst een linkse club, twijfels of het wel zo verstandig is om nu fors te snijden. Het Europese herstel is kwetsbaar. Wie desondanks gelooft dat megabezuinigingen prima samen kunnen gaan met economische groei doet er goed aan een kijkje te nemen in Ierland of Griekenland. Zij hebben hun economie kapotbezuinigd. Het terugdringen van de schuldenberg is daardoor moeilijker dan ooit.
Het is niet alleen gevaarlijk om achttien miljard euro te bezuinigen, het is ook overbodig. Al in haar fameuze rapport over hoeveel Nederland moet snoeien, gaf het cpb toe dat met een halve procent meer of minder groei het plaatje er heel anders uitziet. En zo geschiedde. Sinds enkele maanden rolt het ene na het andere conjunctuurcijfer binnen waaruit blijkt dat de Nederlandse economie sneller groeit dan verwacht. Op de coalitieonderhandelingen lijkt zulke informatie geen enkel effect te hebben. Hetzelfde geldt voor de in Science gepubliceerde studie waarin betoogd wordt dat door een rekenfout de kosten van de vergrijzing in westerse landen steevast te hoog worden aangeslagen.
Alle kritische signalen richting Den Haag zijn aan dovemansoren gericht. Het motto van een nieuwe, rechtse regering lijkt al vast te liggen. Niet 'werk, werk, werk' zoals vroeger, maar 'achttien miljard, achttien miljard, achttien miljard'. En niemand die er wat van zegt. Liever kijken we naar de grote 'wie doet het met Wilders'-show, om straks als het te laat is te ontdekken dat we in een nog veel gevaarlijker steegje zijn gelopen. Nederland laat zich abklinken - en anders dan Ab hebben wij het ook na weken formeren niet door.


Artikel in Groene Amsterdammer van 16-09-2010

Het CDA 'gedoogt' (als het in de eigen kraam te pas komt)

Nog even in de herinnering terug halen: Balkenende (en het CDA) kwamen uit een kansloze positie, als een fenix uit haar as, terug door een 'gedoogakkoord', een geheim niet aanvalsverdrag met Pim Fortuyn. Deze werd vermoord en het CDA was terug in de macht.

Nu sluit men een gedoogakkoord met Geerd Wilders. Dat houdt in dat Wilders de VVD-CDA regering zal gedogen. Maar de CDA-top (Donner, het lijkt erop dat hij nog steeds de hoogste baas is(!), voorop)presenteert het als een situatie waarin zij de touwtjes in handen hebben, ze Wilders op alle verkeerde punten zal blijven bevechten, eigenlijk alsof het CDA Wilders slechts gedoogt...