vrijdag 29 november 2019

OPLEIDEN VAN COACHES NBB / Q&A: Hey Ben Ponsioen, Hey Aart - Dutch Basketball Coaches Association / AART DEKKER / STATUS-QUO / ALV /

Twee van de oprichters van de DBCA: Aernout Dorpmans(R) en Ben Ponsioen 2e van L(tussen Jelle Witvoet(L) en Juliet Fransen(NBB) bij de uitreiking van hun Bondsspeld in 2016
Morgen – zaterdag 30 november 2019 – is er weer een Algemene Leden Vergadering(ALV) van de NBB; een belangrijke omdat er veranderingen op til zijn. Tijd om uitgebreid in te gaan op veel zaken ontbreekt me, maar enkele aspecten wil ik toch graag belichten. Ik vroeg me af: 'Als je de Bond zou willen beperken tot het absolute minimum, welke vormen dan de echte Core-business van de NBB?'

Voor het zich Voorspoedig Ontwikkelen van het Nederlandse Basketball bestaan er een aantal gebieden die absoluut Essentieel zijn. In mijn ogen zijn dat:
-kwalitatief goede – op de juiste tijden ruim beschikbare – Accommodaties, tegen betaalbare tarieven – liefst nog in Eigen Beheer en/of met een Clubhonk –,
-met als goede tweede het Kwantitatief & Kwalitatief Opleiden van 1) Coaches, 2) Verenigingsorganisatorisch Kader en 3) Scheidsrechters,
-en als derde het organiseren van Competities die passend zijn voor een zo groot mogelijk deel van de in Basketball geïnteresseerde mensen.

Al jaren lang klinken er zorgwekkende geluiden over hoe ons ooit redelijk functionerende Opleidingssysteem van Coaches aan het afkalven is. Aangezien coaches aan de basis staan van het ontwikkelen van spelers en teams, en dus verenigingen en vertegenwoordigende teams op ieder niveau, is volgens mij de beschikbaarheid van ruim voldoende kwalitatief goede coaches een van de voornaamste voorwaarden voor de ontwikkeling van het Nederlandse Basketball.

Daarom wil ik in het inmiddels van mij bekende 'Hey...-format' middels een Q&A met Ben Ponsioen van de Dutch Basketball Coaches Association focussen op het aspect Coaches Opleiden en verder Ontwikkelen.


Hey_Ben: kan je jezelf in een paar zinnen introduceren bij de lezers die jou wellicht nog niet kennen? Ik verwacht niet dat dat er heel veel zijn, maar al is het er maar een...

Hey_Aart: Ben 'Pensioenada' Ponsioen; ik ben 40 jaar docent LO, meer dan 40 jaar trainer/coach, 35 jaar bondsopleider (ik schat dat ik +/- 250 coaches heb opgeleid – waar zijn ze allemaal gebleven? – en heb als Personal-coach op allerlei niveaus bijgedragen aan de ontwikkeling van spelers (bijvoorbeeld Dan Gadzuric die een mooie NBA-carrière had, en Willem Brandwijk die nu bij Feyenoord Basketball speelt en Orange Lions A-International is).


Hey_Ben: je maakt deel uit van de groep initiatiefnemers die de Dutch Basketball Coaches Association(DBCA) heeft opgericht. Kan je kort aangeven wie de andere initiatiefnemers zijn en nu leiding geven aan die club? Waar jullie je zoal mee bezig houden, met wie jullie samenwerken, en hoe deze nog relatief jonge club zich ontwikkelt?

Hey_Aart: In een ver verleden was er de Coaches Community van Jan Netten. Wij proberen weer nieuw elan in de Coaches Community te brengen. Onze groep bestaat uit : Aernout Dorpmans, Peter Strikwerda , Ben Ponsioen, Arjan de Bruin en Paul van de Heuvel. De DBCA organiseert Clinics rond DBL-wedstrijden, tijdens kampen (bijvoorbeeld recent een Clinic met Marco van de Berg en Erik Braal) en Clinics voor spelers en coaches met experts van naam en faam (bijvoorbeeld recent met Ganon Baker). Verder werken wij samen met de Belgische coaches organisatie waarmee we het digitale blad 'Rebound' uitbrengen.

Hey_Ben: jullie zijn al vele jaren succesvol betrokkenen bij het Opleiden van Coaches; een hoeken waar vanuit de laatste tijd zorgelijke geluiden klinken. Zouden jullie eens in kort bestek voor het Verenigingskader in het algemeen – en de verenigings-afgevaardigden op de aankomende NBB-ALV in het bijzonder – kunnen schetsen wat er speelt?
Hey_Aart: Als WIJ (als NBB) willen groeien en internationaal aan de weg willen timmeren, dan moet de opleiding van KADER de hoogste prioriteit hebben. Dat is op dit moment niet het geval. De NBB organiseert zelf nauwelijks opleidingen; het wordt de laatste tijd vooral aan de verenigingen overgelaten om die te organiseren. Er is dus geen regie; maar er is wel een stringent licentie beleid. Een teken aan de wand is dat bij de Nationale Teams aan de mannenkant inmiddels vrijwel allemaal buitenlandse coaches werkzaam zijn! In het beleidstuk 'Talentenhuis' vond ik geen woord over opleiden van coaches!

Hey_Ben: toen ik een kleine 40 jaar geleden begon met het coachen van jeugd, en niet veel later mijn eerste cursus volgde, was jij een van de voornaamste docenten. Hoe was de situatie op opleidingsgebied toen? En welke stadia zijn we sindsdien doorgegaan, en hoe hebben die ontwikkelingen geleid tot de bovenstaand beschreven huidige situatie?
Hey_Aart: 'In the Old Days' had je de volgende opleidingen (veelal gegeven door vakleerkrachten LO):

-Mini trainer
-JTB (jeugdtrainer)
-Trainer-A
-Trainer-B
-Trainer-C

Dat is een aantal jaar geleden veranderd in:

-BT1
-BT2
-BT3
-BT4
-BT5

Een echte opleiding BT1 is er eigenlijk gewoon niet, BT2 en BT3 worden georganiseerd door de verenigingen die zelf het initiatief nemen, en eens in de twee tot drie jaar organiseert de NBB een BT4 (waarbij 60% van degenen die aan die cursus beginnen uiteindelijk niet aan de afsluitende Proeve Van Bekwaamheid (zeg maar het 'examen') toekomt. BT5 opleidingen worden sportbreed gegeven op de AlO in Amsterdam en Groningen. Dat is een zeer dure opleiding. Een van de laatste coaches die deze BT5 heeft afgerond, is Hein Gert Triemsta; een talentvolle coach, die nu in Luxemburg coacht!

Verder zijn de opleidingen gestructureerd als een (moderne) schoolopleiding, met een leercoach,een praktijkbegeleider en een port-folio; vooral dat laatste blijkt een bottleneck voor veel cursisten te zijn waar er veel op stranden. Dit moet en kan veranderen, want de NBB kan z'n eigen opleidingen structureren, als we maar aan de audits van NOC/NSF voldoen.

Hey_Ben: een ding dat velen – zeker mensen die zich al langdurig inzetten voor het algemeen belang – een doorn in het oog is, is dat de NBB maar niet wil groeien. Toen ik 45 jaar geleden op mijn 15e lid werd waren dat er ongeveer 42.000. We zijn misschien ooit op een top van 45.000 gekomen, maar eigenlijk zijn hebben we die kaap sindsdien nooit meer gehaald. Hoe is dat toch mogelijk? En welke rol speelt het aantal beschikbare coaches van voldoende kwaliteit en niveau daarbij?
Hey_Aart: Naar mijn mening is de grootste (maar zeker niet de enige) oorzaak: het gebrek aan KADER. Hoeveel clubs zijn niet in elkaar gestort door gebrek aan kader? In 'West' bijvoorbeeld TTD, Argus, Jumpers (allemaal in Den Haag), Leiderdorp, BV Alphen, maar de lijst is gemakkelijk veel langer te maken; allemaal clubs van (meer dan) 200, 300 leden en nu verdwenen of geslonken tot minder dan de helft! Coaches kunnen soms clubs jarenlang in de lucht houden met minimale steun van organisatorisch kader, maar uiteindelijk loopt dat een keer stuk.

Hey_Ben: Jullie hebben wellicht een aardig zicht op het verloop onder de gekwalificeerde coaches. Kunnen jullie daar iets meer over zeggen? Wat is het onmiddellijke tekort in jullie visie op dit moment, zowel kwantitatief als kwalitatief? En zien jullie een connectie tussen het – in een bepaalde regio – opleiden en dus vergroten van de vijver aan beschikbare opgeleide en goed begeleide coaches? En zo ja: kunnen jullie een indicatieve vuistregel maken over wat er gebeurt als er in een bepaalde regio/bij een bepaalde club een aantal vers opgeleide coaches bijkomen?
Hey_Aart: Kijk naar clubs, die aan de weg timmeren of timmerden, bijvoorbeeld Lokomotief; de basis wordt gevormd door kwalitatief goede trainer/coaches. En uiteindelijk vormen de verenigingen – op alle niveaus – de basis van een een florerende NBB.

Hey_Ben: zijn er voldoende Coaches om Coaches (verder) op te leiden? Zo nee: wat is het tekort daar.
Hey_Aart: Er wordt heel weinig gedaan aan het opleiden van de opleiders; daarvoor ontbreekt al jaren een plan. Dus vergrijst het team van docenten dat coaches moet opleiden.

Hey_Ben: tenslotte dit, het is wrang het er over te moeten hebben, maar ik voel aan alle kanten dat het speelt. Jullie zijn duidelijk van de 'Oude Garde' (net als ik inmiddels ook). Komt het voor dat jullie/onze generaties worden weggezet als 'Oude Knarren', die sommigen wellicht liever kwijt dan rijk zijn? En natuurlijk is er voor iedereen een tijd van komen en een van gaan. Maar denken jullie dat het Nederlandse Basketball het 'wel zonder onze generaties af kan'? Wat zouden de gevolgen zijn als mensen van deze leeftijd (laten we zeggen vanaf 55-60, en misschien wel ouder), ineens allemaal zouden stoppen met het opleiden en coachen van jongere coaches? En dan laat ik nog maar even liggen dat een deel van die groep ook nog zelf de rol van primaire coach vervult en deze op zou kunnen geven?
Hey_Aart: Je bent zo oud als je je voelt ! Ik werd op 58-jarige leeftijd al afgeschreven als bondscoach...en nu moet ik de huidige coaches op de hoogte brengen van het moderne motorisch leren... Over het algemeen wordt er vaak ontzettend traditioneel training gegeven...

Meer over de DBCA:

De Site van de DBCA:   ---  Hier  ---

woensdag 27 november 2019

TOERNOOI JEUGD: ALKMAAR INTERNATIONAL op 22, 23 24 Mei 2020 / OPROEP DEELNEMERS /

Uitnodiging

Meedoen aan ALKMAAR INTERNATIONAL verlengt het seizoen en komt de ontwikkeling van de spe(e)l(st)ers ten goede door competitie tegen nationale en internationale teams. 

Het “Alkmaar International Youth Basketball Tournament

biedt een podium voor jeugd eredivisie, rayon hoofdklasse teams en overige teams om zich te meten met de (internationale) concurrentie.

Het Alkmaar International Youth Basketball Tournament biedt basketball op hoog en gemiddeld niveau. Naast de wedstrijden is er een feest (Geen alcohol.) in de Oosterven van 21.00 -24.00 uur.

Meer info:  'alkmaarbasketballtournament.nl'

FOKKE & SUKKE / SINT & PIET(-EN DEBAT): FoSu Vinden Sinterklaas een Wegkijker - Pieten-Neutraliteit / 'AFZIEN 2016' / CARTOONS /

Van NRC.nl op 9 november 2019, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---
en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---
**

Zwarte Piet/ Roetveegpiet: boek Fokke & Sukke krijgt twee omslagen

Het nieuwe boek van Fokke & Sukke wordt ‘Pietneutraal’. De jaarlijkse bloemlezing Het afzien van 2016 verschijnt donderdag met twee verschillende omslagen: één met Zwarte Piet, en één met de Roetveegpiet.
Cartoonist Bastiaan Geleijnse licht toe:
“We willen niemand voor het hoofd stoten, dus we laten de keuze aan de lezers. Als je een Pietmensch bent, kies je voor de traditionele Piet; zo niet, dan kies je de Roetveegpiet.”
Volgens zijn collega Jean-Marc van Tol bevinden we ons in een ‘transitiefase’, wat het uiterlijk van Zwarte Piet betreft, en is nog niet te zeggen wat zijn uiterlijk zal worden:
“Het is altijd moeilijk om terug te blikken terwijl je midden in een revolutie zit; vandaar de twee covers.”
Co-auteur John Reid beraadt zich nog op de kwestie en doet later uitspraak.
Zwarte Piet, de knecht van Sinterklaas, ligt sinds 2011 onder vuur omdat hij een racistische karikatuur zou zijn. Volgens het ministerie van Sociale Zaken is 79 procent van de bevolking tegen verandering, en is 21 procent voor.
Lees ook over de verdeeldheid in het land: Kies nu je eigen piet maar

GRAPPIG! / NRC LEZERS-'IKJE': Over Groeien als je Oud(-er) Bent...Of...

Veel meer Grappige, Ontroerende, Diepgaande Ikje's op NRC.nl   ---  Hier  ---

maandag 25 november 2019

CAGLE.COM CARTOON KLOJO BOJO & FRIEND: Vraagje aan Wie dit Ziet

Via Cartoons van de Groene Amsterdammer, van Cagle.com, Dale Cummings (Canada)
"Does it Get Any Better Than This?"

Reageren?
Graag!


(AD)


***
Cartoon van 'HenryPayne.com', originele post   ---  Hier  ---
Dutch/Nederlands: Het Hersenloze Gebrul/Getweet ook zo zat?

Behoefte aan even stoom afblazen,
of om te kunnen lachen om alle idioterie,
of op reacties van gelijkgestemden?

Sluit je aan bij 'Counting Down Trump': dat kan, 'gratis en voor niets' --- Hier ---

**
English/Engels: Also Fed-up from the Brainless Brawling/Tweeting?


Feel the Need to Release some Steam,
to Laugh over all the Madness,
or to Debate with/React to the Likes (like You)?

Join (don't Leave/Delete!!)  'Counting Down Trump': It's for Free! And You Join  --- Here ---

donderdag 21 november 2019

WHAT THE FUCK HAPPENED 2THESE GREAT DUTCHWINDMILLS(2018/19)? Hidde Roessink Went aan het Leven & Basketball in de NCAA / OKState / USA


ORANJE BASKETBALL JEUGD / NCAA REKRUTING NIEUWS: Dutch guard Randell Wiel to join UMaine men’s basketball program


Dutch guard to join UMaine men’s basketball program


Randell Wiel, a 6-foot-3 guard from the Netherlands, signed his National Letter of Intent to join the Maine men’s basketball program beginning next year.

Wiel, a native of Haarlem just outside of Amsterdam, plays for The Orange Lions Basketball Academy in the nation’s capital. He is in the middle of a gap year after finishing high school at Calandlyceum, also in Amsterdam.

“We are very excited to sign Randell,” UMaine coach Richard Barron said. “Randell brings a very competitive nature and high-level athleticism to our program. He brings some versatility to the offensive end of the floor and also has the potential to bring an impact to the offensive end.”

A national champion at age 16 with the Harlem Lakers club team, Wiel also participated in the 3×3 European qualifiers with the Dutch 3×3 national team, which narrowly missed qualification.

His uncle Randy Wiel played basketball at the University of North Carolina for coach Dean Smith before going on to coach the sport at both the collegiate and professional levels.

“I’m very excited to be joining the Maine family. Ever since I went to visit I could tell these guys and the staff are very close to each other, and I would love to be a part of it. I’m very grateful to be granted this opportunity,” Wiel said.

SHARTIE AART DEKKER / DBL-CLUBS IN FIBA EUROPECUP GROEPSFASE-1: Landstede Hammers & ZZ Leiden; Game, Set en Match, Donar op Matchpoint... / INTERNATIONAAL CLUB BASKETBALL ORANJE BASKETBALL /

SHARTIE AART DEKKER

Landstede Hammers & ZZ Leiden; Game, Set en Match, Donar op Matchpoint in Fiba Europe Cup...


...en de drie Nederlandse deelnemers goed op weg voor een 3:3 in Groepsfase-1, en dus drie clubs in Groepsfase-2...

...Dat is een beter resultaat dan heel lang is gescoord!

(AD)

Meer:

Inter Bratislava 78 - 88 Leiden

Kapfenberg Bulls 67 - 100 Zwolle

Groningen 62 - 79 Pinar Karsiyaka 

 

 

woensdag 20 november 2019

TOP COLUMN JADIB / VK-OPINIE : 'Eenheidsworst' - Over rare redachten over raar Zijn... / RELIGIE / (NIET) TOLERANTIE /

De Complete Originele Column vind je   ---  Hier  ---

 Column Abtihtal Jadib: '

Als we érgens niet bang voor hoeven te zijn is het wel dat we versmelten tot een eenheidsworst'

 

FRAGMENT:

"............

..... Ik was onder de indruk van meneer Segers want die man beheerst de kunst van het spreken. Maar wat hij zei sloeg natuurlijk nergens op. Als we érgens niet bang voor hoeven te zijn in Nederland is het wel dat we met z’n allen versmelten tot een eenheidsworst. We leven in tijden van polarisatie, segregatie en bubbels. Demografen roepen al jaren dat de verschillen in opvattingen eerder groter worden dan kleiner, we staan misschien wel verder van elkaar af dan ooit.

Het pleidooi van Segers om raar te mogen zijn, raakt bovendien de kern van het bezwaar tegen (streng) religieuze scholen. Als er íéts is waar religieuze instituties bedreven in zijn, is het wel de indoctrinatie van mensen tot uniformiteit. Alles staat in het teken van hoe je als ‘goed’ mens behoort te leven, en dat krijg je er voortdurend in geramd. Ik ben zelf overtuigd moslim maar ik pieker er niet over om mijn kinderen aan streng religieus onderwijs bloot te stellen. Waarom zou je kinderen wijsmaken dat God overstuur raakt van homo’s en intelligente vrouwen?

Dat er ouders zijn die wel religieuze scholen wensen, is uiteraard prima. We leven in een vrij land. Artikel 23 stelt echter wel ‘eisen van deugdelijkheid’ aan het onderwijs. Ik denk niet dat die eisen worden vervuld als kinderen wordt voorgehouden dat er maar één juiste manier van leven is. Onderwijs dient juist de ontwikkeling van het zelfstandig denkvermogen te stimuleren. Dat is een kwaliteitseis die je kunt stellen zonder dat je een inhoudelijk oordeel hoeft te geven over de desbetreffende geloofsleer. Het enige dat je hoeft te toetsen is of die leer wordt gepresenteerd als zijnde superieur, en dat er dus iets ‘mis’ is met mensen die anders zijn................
..."


FOTO AART DEKKER: Eerste Winterse Zonsopkomst op 'het Gors' - Winter 2019-20

20191120_Eerste_Winterse_Zonsopkomst op het Gors (2019-20,Aart Dekker)

DUBBEL COLUMN AART DEKKER&LEON KERSTEN: De tussenstand in de basketbal Eredivisie, de FIBA Europe Cup en de NBB / BASKETBALL MANNEN / DBL NBB FIBA EUROPE /

De tussenstand in de basketbal Eredivisie, de FIBA Europe Cup en de NBB middels vragen van mij & antwoorden van Leon KerstenDe Eredivisie heeft er zo goed als een kwart van de competitie opzitten. 

Tijd om Leon Kersten weer eens vragen voor te leggen.

Hey Leon: voor mij – en dat heeft deels met mijn eigen omstandigheden te maken, voelt het alsof het nog maar net is begonnen. Toch zijn er natuurlijk best interessante ontwikkelingen: Landstede Hammers duidelijk het verst en bovenaan mag geen verrassing (meer) zijn. Het Kampioenschap van 2019 was duidelijk geen incident; de andere Top-clubs moeten maar in hun spoor zien te blijven en hopen op meer groei en dan misschien een kans in de Play-offs.
Hey Leon: deel jij die beschouwing? En hoe zie jij het groeipotentieel van de Zwolse Hammers zelf?
Hey Aart: Geen speld tussen te krijgen. Ik heb het al vaker aangegeven, Herman van den Belt en zeker ook Adriaan van Bergen, zijn al jaren aan het bouwen en snappen dat het belangrijk is om de kern van je selectie bij elkaar te houden. Dahlman en Dorsey-Walker zijn goud waard. Mo Kherrazi is een buitenkansje. De teams van Van den Belt spelen altijd goed en taai basketbal. Hun ondergrens lijkt hoog te liggen, ik zie ze ook wel ver komen in Europa. Evenwel het kampioenschap wordt pas gewonnen in mei. Waar het uiteindelijk eindigt in jaren, weet ik niet. Het hangt vooral van geld af. Kunnen de Zwolse basketballers financiële stappen zetten onder de noemer van Landstede? Dat is hun vangnet, maar dat kam ook hun plafond betekenen.

Hey Leon: ZZ Leiden de ploeg die ik het vaakst in actie zag, en waar wij afgelopen woensdag een behoorlijk goede wedstrijd zagen. Benfica dat over twee wedstrijden over Donar heen denderde, legde het af tegen Leiden. Opvallend: ineens maakt Marijn Ververs een stap.
Zorg en Zekerheid dus duidelijk beter dan Donar en een goede nummer twee? Gaan die het Landstede nog moeilijk maken? Wat betreft Ververs: is dat uit nood geboren? Of zou hij in Persons een ideale PG voor zich hebben waar hij zich meer aan op kan trekken dan aan de flitsend kleine Watson vorig seizoen? Of heeft coach Franke besloten dat hij toe is aan meer minuten? Toch blijft Leiden akelig smal, vind je ook niet? Dreigt niet – wellicht andersoortige, maar toch – weer een instorting van ZZ als de andere, veel diepere vier, vijf teams straks doorgegroeid zijn?
Hey Aart: Ik vind het heel mooi dat Marijn Ververs serieuze minuten krijgt. Het is voor mij moeilijk oordelen waarom nu. Ik zie niet alle trainingen. Wat ik wel zie is dat hij balvaster is geworden, dat gevoegd bij zijn stabiele driepunter en zijn verdedigende arbeid, maakt dat Ververs voor de coach steeds meer een zekerheidje wordt. In het grote plaatje is het voor Leiden hard nodig om in de play-offs voldoende fitte spelers te hebben anders dreigt een scenario als vorig jaar en het jaar daarvoor. De vele minuten voor cruciale spelers gedurende het seizoen eisen dan hun tol. Overigens weet ik niet wie de nummer twee wordt. Voor mij is dat open.

Hey Leon: Donar. De naam is genoemd. De nieuwe en jonge ploeg zal ongetwijfeld groeien, maar ik vind het er vooralsnog niet sterk uitzien. Wat is er in hemelsnaam veranderd ten opzichte van de zo dominante Streak aan het begin van het Tijdperk Braal/van Veen? Wat gaat er mis in de rekrutering? Aan de middelen en het publiek kan het niet liggen; daar zijn ze immers nog steeds de koploper?
Waar zit hem de kneep? Ik ben heel benieuwd wat jij er allemaal van vindt!
Hey Aart: Het is, denk ik, heel verleidelijk om het hoge niveau van het seizoen 2017-2018 als standaard te zien. In die selectie viel qua leeftijd en qua spelers en vooral hun karakters alles goed. Natuurlijk moet dat niveau het streven zijn, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoewel Donar met 1,9 miljoen een forse begroting heeft, vissen ze nog steeds in een vijver met spelers die niet de beste zijn en dan duid ik vooral op de Amerikanen en met Hammink hebben ze ook maar één international in huis. Daarom ben ik zo’n voorstander van een grote Nederlandse kern aangevuld met een paar sterke Amerikanen. Het voorkomt een boel onzekerheden. 

Hey Leon: Dan Feyenoord Rotterdam Basketbal. We voorspelden al een verbetering onder Toon van Helfteren, daar hoopten alle echte basketballiefhebbers ook op denk ik, ik in ieder geval wel. Nu schuiven ze natuurlijk automatisch al een plekje op doordat er geen Regionale Concurrent meer is in Dutch Windmills, dat is een. Maar dan nog: de progressie groter dan menigeen verwachtte.
Houden ze dit vol? En mochten ze zich in de Top-4 nestelen; wie is dan straks – met alweer een ander Play-off-format – ‘the Odd One Out’?
Hey Aart: Om te beginnen. Feyenoord heeft maar drie Amerikanen. Ingegeven door de financiële situatie, maar tegelijk zorgt het ook voor de vaste kern waar ik zo voor pleit. Kok, Stolk, Bruining, Brandwijk blijken net als Van der List en ook De Pree allemaal goede Eredivisiespelers. Toon van Helfteren heeft gewoon de gave om het maximale uit spelers te halen. Daar mogen andere Eredivisiecoaches jaloers op zijn. De ploeg zal nog beter gaan functioneren, maar diep zijn ze niet. De vraag is hoe de groep op serieuze blessures gaat reageren? Blijven die uit, dan lonkt misschien wel een Play-off-Finale. Al hangt dat wel af van de prestaties en groei van Donar en ook Den Bosch.

Hey Leon: Heroes Den Bosch sloeg ik bewust even over. Ten eerste: geen Europa Cup in Den Bosch…mis je het? En hoe zit dat bij de Bossche aanhang? Laat ik een ding stellen: de ploeg is zeker nog dieper geworden, Jaumin is een Topcoach – maar Skelin was ook niet de eerste de beste – , Thomas van der Mars is een grote aanwinst, en mocht Henk Norel echt terug komen op het veld, dan zijn de Bosschenaren voor mij de favoriet – alhoewel nu net uitgerekend Landstede best wel een flink aantal Big Bodies tegen hem (en vd Mars) aan kan gooien, en dat matcht nu net weer niet zo lekker… Maar het probleem van vorig seizoen – te weinig echte playmaking/ te weinig echte PG-capaciteit – is dat eigenlijk nu wel adequaat opgelost?
Hey Aart: Henk Norel gaat spelen. Binnenkort keert hij terug in de groep (na het afscheid van Voorn nog maar 11 man) en in januari zal hij, zonder tegenslag, ook gaan spelen. Ik denk dat de methode Skelin simpelweg niet past bij de huidige Nederlandse generatie. Geen klik. Jaumin is meer een people-manager en valt beter in de groep, lijkt het. Evenwel zal hij wel moeten presteren.

Ik blijf erbij dat de Bossche formatie te weinig creativiteit herbergt. Chambers is de enige playmaker. Daarin schuilt ook de komst van Boy van Vliet. Op het moment dat hij en Clarence van de bank komen, is de Nederlander de playmaker en Clarence niet. De Zweed is uiterst spectaculair, maar blijkt geen vervanger van Chambers. Schijnbaar zag Jaumin hier geen rol voor Voorn en wel voor Van Vliet. Van de Amerikanen sla ik trouwens -nog- niet steil achterover, zeker niet van Bonifant en Caruso, maar het seizoen is nog lang en Jaumin zal weten wat hij in huis heeft gehaald.

Tegen Feyenoord bleek eens te meer hoe de Bossche aanval stagneert als de tegenstander het tempo laag houdt en goed verdedigt. Heroes heeft veel schutters, maar die zijn redelijk goed te verdedigen zolang de timing en snelheid in de Bossche aanval niet twee niveau’s omhooggaan. De komst van Norel gaat schelen, want als teams hem moeten gaan double-teamen komt er meer ruimte voor de schutters. 


             Hey Leon: De rest van de clubs bewaren we tot een volgende keer; want de kloof tussen top en de rest is er zeker niet minder op geworden. 


FIBA EUROPE CUP
Hey Leon: Wat mij betreft gaat dat op twee derde van de eerste groepsfase volgens verwachting: ook al zijn de Hammers debutant, ze zijn gewoon het meest ‘klaar’ tegenover het tweetal Donar en Leiden. Waarbij Leiden toch wel weer een goede kans heeft door te komen, en de kansen van Donar mager lijken. Wat denk jij? Wie gaan erdoor? En waar ligt dan vervolgens de lat? En hoe groot is de deceptie in Groningen als de ploeg onverhoopt na het voor de vierde keer mislopen van de Groepsfase Champions League, ook niet langer meer tenminste Tweede Groepsfase Europe Cup kan worden geleverd? En dat nu net het Groningse publiek het internationale basketball echt heeft omarmd? Jouw beschouwing graag!
Hey Aart: Zoals gezegd Landstede is een goed team. Zo’n ploeg blijft ook overeind in Europa, op dit niveau dan. Plus de loting zat ook niet echt tegen. Landstede gaat door, zeker weten. 

Donar hoeft maar twee keer met één puntje verschil te winnen en dan zijn zij ook door, ondanks de dikke nederlagen in twee uitwedstrijden. Nou zijn de Turken van Pinar Karsiyaka geen NBA-team en vorig jaar won Donar ook van ze. De verhoudingen nu zijn wel anders. De Turkse ploeg is de gedoodverfde Europe Cup-winnaar. Donar op haart beurt is een heel ander team, dat vorige week wel knap won in Brussel. Toch vrees ik met grote vreze dat het tegen de Turken niet gaat lukken en dan is de wedstrijd tegen Charleroi waarschijnlijk niet meer van belang. Uitschakeling doet zonder meer pijn in Groningen, maar het is zoals het is. Uiteindelijk telt alleen het kampioenschap, dat mislopen zorgt pas echt voor onrust.

Toevoeging dinsdagavond. Omdat Brussel won bij Charleroi hoeft Donar volgende week alleen nog maar te winnen thuis van Charleroi om tweede te worden in de groep.

Leiden. De opdracht is simpel. Winnen bij Bratislava en je bent door. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan, ondanks de thuiswinst met 13 verschil. Toch speelt Zorg en Zekerheid best goed in Europa. Ik was bij de wedstrijd tegen Benfica en dat zag er erg volwassen uit. Bij een nederlaag met minder dan 13 punten moet ZZ volgende week zelf winnen van de Hongaren en belangrijker in dat geval is dat Benfica in Bratislava moet winnen. Ik zet mijn geld hier op Leiden.

Luister anders ook eens naar deel 3 van de podcast over de DBL die in het teken staat van Europees basketbal.


HOME GROWN: NEDERLANDERS VS BUITENLANDERS
Meerdere mensen hebben hun verbijstering/afkeuring al getoond over het feit dat een vele jaren lopende ontwikkeling naar meer Nederlanders en minder Buitenlanders nu weer het raam uit gegooid is. Zonder Windmills is er ook een club minder, dat scheelt nog eens zeven(7!) Nederlanders. Met als logisch gevolg: minder plaatsen voor vooral jonge en juist de oudere Nederlanders. We hadden het er al even over: je had toen zo – met een capabele coach aan het roer – een DBL-middenmoter kunnen vormen bestaande uit louter Nederlanders, met hulp van Matthijs Groot kom ik op de volgdende lijst aan aan het begin van het seizoen nog beschikbare spelers: Arvin Slagter, Nick Oudendag, Maarten Bouwknecht, Pim de Vries, Sean Cunningham, Bas Veenstra, Rens van Ravensteijn, Thies Teeuwkens, Robert Krabbendam, Sam van Dijk, Freek Vos, Skip Samsom, Aron Royé, Dimeo vd Horst, Matthew van Tongeren, Lenno Wittenveen, Max van Schaik, Daan Rosenmuller, Jules Schild, Frerik Adriaans, Nick Hammink en Hidde Roessink.
Tel daarbij op dat in het vorige seizoen uit de DBL verdwenen: Stefan Mladenovic, Valentin Lietmeijer, Rens Butter, Jan Driessen (nog een jaar eerder) en Okke Hoonhout. Misschien valt er nog wel iemand toe te voegen aan deze opsomming, maar de tendens is duidelijk. Daar staat dan tegenover dat Shane Hammink, Leon Williams, Thomas vd Mars en misschien Henk Norel instroomden. Zo’n kleine dertig spelers verdwenen, vier Internationals die ook plaatsen innamen.
Hey Leon: Aan jou de eer om hier op papier het best mogelijke team met coach uit te formeren. En als je daar mee klaar bent: hoe hoog zou dat team in 2020 kunnen eindigen? Bij deze nodig ik ook onze lezers uit diezelfde vragen in te vullen..!
Hey Aart: Er staan een paar spelers in deze lijst die zo meekunnen in de Eredivisie. Vooral Arvin Slagter. Doodzonde dat hij niet speelt. Voor alle andere spelers geldt dat zij best een club zouden kunnen hebben, maar er is vaak ook wat aan de hand: te oud, te blessuregevoelig, een maatschappelijke keuze bijvoorbeeld voor studie of simpelweg niet goed genoeg. Een team gevormd uit dit gezelschap wordt laatste in de Eredivisie. Het is de realiteit dat je zonder Amerikanen vrijwel geen kans hebt.


STRIJD OM DE MACHT IN DE NBB
Tenslotte misschien wel het heetste hangijzer van dit seizoen. Wij zijn het zelden oneens, maar ik had mijn bedenkingen bij het organisatorisch onder de noemer van de NBB terugbrengen van al het basketbal. Dat is nu grotendeels een feit, en nu ontbrandt dus voor het eerst in decennia een strijd tussen meerdere kandidaten voor het voorzitterschap, tevens dus om het te voeren beleid. Ik vind dat bloedlink, zonder daarmee te zeggen dat er geen veranderingen noodzakelijk zijn. Maar ‘Alle eieren in een mandje is in mijn ogen risicovol als je in zo’n instabiele situatie zit als die van het Nederlandse basketbal in breedste zin. Als er dan iemand miskleunt…
Ik schreef al een Column om de discussie over dit onderwerp: ‘In de Ban van de Ring – de Strijd om de Macht in het Nederlandse basketbal (de NBB)’. Je hebt hem gelezen. Ik zie dit als mijn aanzet tot een hoogstnoodzakelijk debat, en verwacht er voor de NBB ALV van 30 november a.s. nog wel op terug te komen.
Hey Leon: Wat denk jij? Wat gaat er gebeuren? Wat zijn de kansen, de risico’s en de eigenschappen en kwaliteiten waaraan en (eventueel) nieuwe voorzitter voldoen? Wat betekent dat voor de rest van het NBB-Bestuur?
Kan je zomaar staande een ALV de hele boel omgooien?
En zo ja: Wat dan en Hoe?
Denk je dat je namens de NOS hier aandacht aan mag gaan besteden?
Hey Aart: Ik blijf erbij dat een centraal geleide organisatie voor het basketbal in Nederland het beste is. Met de nadrukkelijke aantekening dat de juiste capabele mensen op de juiste plekken moeten zitten en dan open en transparant de zaak moeten leiden. 

Het belangrijkste is dat de voorzitter aanzien heeft en in staat is om de juiste mensen aan te stellen en niet bang is om harde maatregelen te nemen. 

De kans is nul dat de NOS hier aandacht aan besteed, überhaupt de media, of er zou iets revolutionairs moeten gebeuren. Misschien maak ik zelf een podcast met de nieuwe voorzitter.

AART DEKKER & LEON KERSTEN

dinsdag 19 november 2019

NRC CARTOON FOKKE & SUKKE: Fokke & Sukke Zijn Zojuist Getaserd (en dat heeft zo zijn Voordelen) /

Van NRC.nl op18 november 2019, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---
en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---

maandag 18 november 2019

COLUMN AART DEKKER: In de Ban van de Ring – Strijd om de Macht in het Nederlandse Basketball (de NBB)

Wij 'Echte Basketball Liefhebbers – zijn 'In de Ban van de Ring' – houden ons bezig met het mooiste spelletje in de wereld. Bovendien een Wereldsport. Dat heeft voordelen, maar zeker ook nadelen, zeker als zo'n aantrekkelijke sport armoedig is; vele persoonlijk ambitieuze lieden zien daar kansen zichzelf te manifesteren. Dat zou een goede zaak zijn als deze persoonlijke ambities in goede banen zou worden geleid, maar het leidt tot veel strijd als dat niet gebeurt; dan ontstaat er onenigheid en strijd tussen mensen en verbanden. Een resultaat daarvan is dat vele jaren geldt

'Met Voorzitters van de NBB loopt het doorgaans niet goed af'
 
– in hun functie van Bondsvoorzitter dan; het is nu ook weer niet zo dat de laatste NBB-voorzitters (allemaal) aan lager wal zijn geraakt...

Maar wel is het zo dat ik als doorgewinterde NBB-ALV-deelnemer me zo 1-2-3 niet iemand kan heugen in de laatste 15-20 jaar die op een min of meer 'normale' manier met een gemeend applaus en een flinke Plus op het CV' afscheid nam na korte of langere tijd in die veeleisende vrijwilligersfunctie het basketball te hebben gediend.

NBB-ALV; nieuwe ronde, nieuwe kansen
Eind november is het weer zover dat de Nederlandse Basketball Bond congresseert, en sinds de 'eenwording van de NBB een feit is' kent onze Bond dan haar enige jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, waarbij geldt dat iedere Vereniging stemrecht heeft.

Het Proces van Eenwording; we zouden Democratischer worden!

'Eenwording' stond voor het opheffen van de vijf Rayons, die tot dat moment zelf ook weer (regionale) Bonden waren, en het leeuwendeel van de stemmen op de ALV hadden. Ieder Rayon leverde 5 M/V door haar clubs gekozen vertegenwoordigers per ALV. Er waren toen ook nog twee NBB-ALV's per jaar, en aangezien deze werden voorafgegaan door ALV's van ieder Rayon, werd er heel wat afvergaderd; gecommuniceerd, vergaderd, gedebatteerd, (soms) ruziegemaakt, gelobbied en gestemd.

Min of meer in opdracht van de overheid en haar almachtige sportvertegenwoordiger NOC*NSF werd die structuur afgeschaft omdat dat volgens de code van 'Goed Sportbestuur' transparanter en democratischer zou zijn. Ik had daar toen al mijn twijfels bij, en de uitkomst is nog desastreuzer dan ik toen al vreesde. Ook werd er – volgens de aanname van bestuurlijk Nederland dat een en ander 'Efficiencter' zou uitpakken en dus 'Beter'; dikke vette Bullshit natuurlijk! Ook al wil ik niet beweren dat niet wellicht enkele processen nu efficienter verlopen... Maar volgens mij moeten organisaties geen Efficiency nastreven maar Effectiviteit, en dat is heel wat anders.

Onze huidige NBB-voorzitter – Francica Ravenstein, een bedreven politica – zal daar waarschijnlijk anders over denken; zij heeft de vergadertijd in de NBB – 10 avonden Rayon-ALV's plus 2 dagen (soms lang, soms iets korter) NBB-ALV (en Bijzondere ALV's) – weten terug te snoeien naar een(1) jaarlijkse ALV van pak hem beet twee, drie uur. De voorbereidingstijd die in de aanloop naar de NBB-ALV's werd gestoken door verenigingskader en afgevaardigden is navenant gekrompen, en dat mag efficient heten; het maakt de afstand tussen 'de vloer' en het bestuurbeleid groter en het gevoel dat die basis echt inbreng heeft gehad en het beleid als 'eigen'zal zien kleiner. Aangezien de te bespreken zaken alleen maar groter in aantal en vaak ook omvang zijn geworden, hebben de ALV's tegenwoordig ook een hoog 'Afhamergehalte', en omdat de ALV's in de Rayons niet meer bestaan, en de communicatie van de NBB 'beroerd als altijd' is gebleven en verenigingsbestuurders in de NBB vaak Doeners zijn met veel te weinig armslag om ook nog veel tijd te steken in het zich inlezen en inwerken in ambtelijke vergaderstukken, is de opkomst geslonken. Bovendien is het aantal aanwezige verenigingsbestuurders met echt diepgaand inzicht in de Ins-and-outs van wat er allemaal speelt uiterst miniem geworden.
Zeker niet democratischer dus, en dat onder leiding van een D66-politica...

Jammer, want die hele exercitie van 'Eenwording' heeft vele jaren, tomeloos veel energie, geld, frustratie, en bloed zweet en tranen gekost.

Terugkijken op het Tijdperk Francisca Ravenstein (en haar Bestuur)

Ben ik dan alleen maar negatief over Francisca Ravenstein als voorzitter, en met het werk van de door haar geleide Bondsbestuurders?

Nee! Want – genuanceerd als ik ben – weet ik echt wel zo'n beetje wat er allemaal bij komt kijken om een Bond als de NBB te leiden; dat kost heel erg veel tijd en energie, met vaak stank voor dank als beloning. En...voor degenen die dat wellicht niet weten: het betreft dus een vrijwilligersfunctie...

Mankerende Communicatie

Wat mij in de nadagen van een inmiddels Ruud Sparrenboom-loos – Goh, wat mis ik hem nog steeds! – en 'dus' helaas imploderend Rayon West in een voorbereidend overleg bracht tot de suggestie dat het wellicht een beter model zou zijn om:

de functie van Voorzitter van de NBB en die van Algemeen Directeur samen te smelten,

tot een goed Betaalde Functie, en deze functionaris dan te kiezen na een stemming op basis van een verkiezingsprogramma van elke kandidaat. Waarbij zo iemand dan een beperkte termijn van bijvoorbeeld een of twee jaar zou zitten, waarna evaluatie zou moeten volgen, en deze persoon natuurlijk bij gebleken succes enkele malen een nieuwe termijn zou kunnen binnenhalen.
Een aardig idee, vond ik zelf, maar nooit serieus besproken...want...'nee; niet de Nederlandse manier van sport besturen (NOC*NSF en de Nederlandse politiek hè...)'. Ik denk nog steeds dat het een goede zou zijn; een professional, direct gekozen met een bepaald programma, en dus een sterk mandaat.

Respect, maar...

Goed, in het bovenstaande klinkt al door: respect voor de inzet en de wel degelijk behaalde successen en succesjes, maar of de NBB en het Nederlandse Basketball in 'het tijdperk Francisca Ravenstein' nu een doorslaand succesnummer mag worden genoemd? De vraag stellen is hem beantwoorden; misschien kom ik daar binnenkort nog wel eens op terug.

De Staat van het Nederlandse Basketball per 2020

Het Nederlandse Basketball is en blijft vooralsnog een kleine en relatief onbeduidende sport in het oog van 'het algemene sportpubliek', en belangrijker door de Nationale Media als zodanig gezien en behandeld, en helaas zien ook veel Nederlandse Basketballers en Kaderleden onze sport zo. Ook al at past dat niet bij de status die het Basketball heeft als Wereldwijd een van de Grote Twee (of Drie) Teamsporten en als echte Mediasport met groot Commercieel succes. De andere zijn dan Voetbal & als eventuele nr. Drie Volleyball, het is maar hoe je het bekijkt...

Externe Factoren

Maar dat ligt natuurlijk niet enkel en alleen aan voorzitter Ravenstein; ook niemand van haar voorgangers heeft dat in recente decennia klaargespeeld. Het ligt ook aan hoe de Nederlandse Sport nu eenmaal in elkaar zit – met Voetbal als Koning, Keizer en Admiraal onaantastbaar op de troon – aan NOC*NSF en de bijna dictatoriale wijze waarop de Topsportsectie van die clubs beslissingen neemt, aan de Overheden en de keuzes die die maken, en – ik noemde ze al – de vele Nederlandse Media, die allemaal kiezen voor bewezen kijkcijfers en interesses van het publiek.

De Basketball-wereld is zelf als geheel verantwoordelijk!

De mensen die samen de gang van zaken en de sfeer binnen de Nederlandse Basketball Community bepalen zijn eerst en vooral verantwoordelijk voor het maar niet doorstoten van het Nederlandse Basketball als Mediasport en (commercieel) krachtige en grote sport.
Want...'Community'... Een van de zwaarts wegende problemen is juist dat er weinig Gemeenschapszin bestaat in de Nederlandse Basketballwereld; die bestaat uit vele eilandjes van personen en clubjes kliekjes personen die elkaar het licht in de ogen vaak niet gunnen, waarbij het woord Samenwerking te vaak een bijna vies woord is en de meest kwaadaardige personen – hoe onbeduidend vaak ook – een ander liever laten/zien struikelen soms nog met leedvermaak ook...

Zo'n wereldje straalt dus geen optimaal positief imago uit, kent met de regelmaat van de klok rellen en schandalen, genereert teveel negatieve publiciteit en te weinig krachtige positieve.

Wat voorzitter Ravenstein aan te rekenen valt is dat zij juist in dat aspect – op zijn best – geen positieve trendbreuk heeft weten te bewerkstelligen. En eerlijk gezegd heb ik haar ook veel te weinig kunnen betrappen op het daaraan werken, sterker nog; ze heeft haar steentje wel bijgedragen aan het blijven bestaan van dat grote gebrek aan Saamhorigheid en Enthousiasmering van het overgrote deel van het Vrijwillige (en zeer beperkt professionele) Kader bij vooral de Verenigingen en aanverwante clubs en clubjes.

Een (nieuwe) Voorzitter; een nieuwe ronde, nieuwe kansen

Francisca Ravenstein wilde zelf graag herkozen worden en haar klus netjes afronden en deze op termijn overdragen aan een opvolger. Joop Brakenhoff stelde zich namens het NMT verkiesbaar als tegenkandidaat. Naar verluidt stond hij een heel ander beleid voor dan de laatste jaren is gevoerd onder leiding van Ravenstein. Waar het al sinds mensenheugenis zo is dat er maar een(1) kandidaat is voor bestuurfuncties van de NBB, en zeker voor die van Voorzitter, leek het nu op een echte verkiezing, met kandidaten die verschillend beleid voorstaan, uit te lopen. Inmiddels is er een overgangstermijn uit onderhandeld: Ravenstein blijft voorzitter tot een Extra Bijzondere ALV op 21 maart 2020, Brakenhoff laat zich in de tussenliggende periode inwerken, en neemt in maart het stokje over. Een in mijn ogen toch ietwat rare situatie, omdat het voorgestelde beleid nog niet is aangepast op de andere visie die leidde tot de kandidatuur van Brakenhoff, die dan in de rest van 2020 dus beleid moet gaan voortzetten dat niet strookt met de aanvankelijke visie... En de ALV moet dus beleid gaan goedkeuren waarvan al duidelijk is dat het op niet al te lange termijn blijkbaar anders zal gaan worden. En door het voorstel hem nu al te kiezen als aankomend voorzitter, staat zijn voorzitterschap in maart dan al vast, met alle consequenties van dien, die waarschijnlijk door veel leden van de ALV nauwelijks te overzien zijn. Bovendien lijkt er een flink aantal andere zittende bestuursleden te gaan vertrekken. Omdat de praktijk is dat de meeste – zo niet alle kandidaat-bestuursleden – worden voorgedragen door het NBB-bestuur zelf is er dus een flinke kans dat meer NMT-mensen toe zullen gaan treden tot het NBB-bestuur.

Kandidaat-voorzitter Joop Brakenhoff

Ik ken deze kandidaat persoonlijk niet – terwijl ik toch redelijk ingevoerd ben in het Nederlandse Basketball – maar dat hoeft op zichzelf geen negatieve factor te zijn.
Maar ik ben wel gepast wantrouwig. Waarom? Om de redenen die ik hierboven al min of meer beschreef: het loopt dus zelden goed af met NBB-voorzitters, geen van de voorzitters in de afgelopen 25 jaar (of meer) is er in geslaagd de Slapende Reus die het Nederlandse Basketball toch nog steeds is wakker te schudden in positieve zin – niemand heeft de NBB 'Groter, Sterker, Beter en Completer' weten te maken en niemand heeft – en dat is cruciaal! – alles en iedereen in het Nederlandse Basketball Echt weten te te Verenigen, tot een Eendrachtig Samenwerkend Geheel weten te smeden en 'de Nederlandse Basketballers', de Slapende Reuzen met de Neuzen vol Trots en Enthousiasme Dezelfde Kant op weten te krijgen.

En als er zich dan iemand meldt die denkt dat hij 'het beter kan' dan al die voorgangers, dan moet die dus met een voor mij wel heel overtuigend verhaal komen waarin niet alleen fraaie beloften worden gedaan
, maar ook een heldere analyse komt van hoe we in deze positie terecht zijn gekomen, wat eraan gedaan moet worden om wel die Sterke Eendrachtige Enthousiaste Eenheid te komen, en waarom hij de aangewezen persoon is om dat te bewerkstelligen, en ook wel hoe hij denkt dat als Vrijwilliger denkt te kunnen doen. En hij dus niet de volgende betweter is die denkt dat hij de verlosser is 'die wel even' het Nederlandse Basketball zijn gerechtvaardigde plaats als Wereldsport binnen de Nederlandse Sport zal bezorgen... En dus ook wat deze kandidaat drijft om in zo'n blijkbaar lastige situatie te stappen, met alle persoonlijke risico's van dien. Daar komt nu bij dat het – naast zijn visie – ook erg interessant is om te weten welke andere nieuwe kandidaten we tegemoet kunnen gaan zien in maart; nu al, want dan hebben de leden van de ALV ruim de tijd de nieuwe situatie te overdenken. Aan de andere kant vind ik dat iedere kandidaat een positief kritische benadering en krediet verdient.

Ik zou het dan ook niet raar vinden om het verkiezen van Joop Brakenhoff ook uit te stellen tot 21 maart 2020. Dan ontstaat er immers een veel vollediger beeld over wat er allemaal te gebeuren staat, en het laat de mogelijkheid open voor een nieuwe tegenkandidaat. Nu heeft het toch een beetje de geur van handjeklap.

Ik ben benieuwd, ik ben HEEL Benieuwd!


AART DEKKER

P.S. Bij deze nodig ik Francisca Ravenstein en Joop Brakenhoff nadrukkelijk uit om op mijn verhaal hierboven te reageren; hoe meer infomatie voor de leden van de ALV vooraf, hoe beter het is.

De Cartoon heb ik overgenomen van   --- Hier  ---

SAMENVATTING COLUMN DE GRUYTER: 'De druk op het derde Europa' - Er is Geen Alternatief voor de EU / NRC OPINIE /

SAMENVATTING IN FRAGMENTEN(NRC, 12 oktober 2019: Column 'In Europa' van Caroline de Gruyter, 'De druk op het derde Europa'):

"‘Ik heb in drie Europa’s gewoond. Drie totaal verschillende Europa’s.” Zo begon Aleida Assmann, auteur van het boek Der europäische Traum: Vier Lehren aus der Geschichte, laatst een lezing in Brussel.

Haar verhaal zal voor velen herkenbaar zijn. In een week waarin de Amerikaanse, Turkse en Russische presidenten willens en wetens een horde IS-strijders plus familie op Europa loslaten, en daar nog om lachen ook, wordt het zelfs heel duidelijk welke kant het met Europa op moet."

&

"Het eerste Europa...Europa was een gedeeld continent, het „Europa van de polarisering”: ons westelijke stuk zat onder de Amerikaanse stolp, diep ingebed in het westerse kamp."

&

"Het tweede Europa, dat duurde tot in 2015. Dit was het „Europa van het pluralisme” – minder benauwd, meer divers, interessanter. De externe vijand, de Sovjet-Unie, was weg. Door de uitbreiding met nieuwe landen viel er weer veel te ontdekken. En de geschiedenis keerde terug."

&

"Het derde Europa....En nu keren onze bondgenoten zich tegen ons. De Amerikanen speelden een belangrijke rol bij de Europese eenwording. Ze waren bang dat heel Europa anders communistisch werd. Nu laten ze ons als een baksteen vallen. Al sinds 1989 focust Washington meer op Zuid-Azië, op China. Toch weigerden wij jaren om op eigen benen te staan. Europese defensie en buitenlandpolitiek? Europa als geopolitieke macht? Nergens voor nodig, zeiden de politici. Nu blijkt: het is wél nodig. We worden omringd door rancuneuze buren en groeperingen die ons willen destabiliseren. Alleen als markt en als ‘waardengemeenschap’ overleven we dit niet.


Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

zaterdag 16 november 2019

SHARTIE AART DEKKER: 'Kans op een Betere Wereld!' - / AANRADER / NRC HUMOR: Ik wil grappig(er) worden, daar is een cursus voor_Comedy Wie aan stand-upcomedy wil doen kan op les gaan. „Grappen schrijven kan je trainen.”

NRC Illustratie Lotte Dijkstra

SHARTIE AART DEKKER

De Wereld Zou er Stukken op Vooruit Gaan, vermits mensen Meer Gevoel voor Humor zouden hebben

Als meer mensen de kunst van de Echte Humor en Gepast Gebruik daarvan onder de knie zouden hebben, in plaats van vele situaties waarin meer humorloze karakters de overhand hebben...

Zou de wereld er stukken mooier kunnen worden en veel ellende voorkomen kunnen worden., zou een cursus als die obderstaand in een NRC-verhaal wordt beschreven wellicht verplichte kost voor iedereen (bijvoorbeeld op school en met trainingen op latere leeftijd) moeten zijn...lijkt me de investeringen meer dan waard!

En aangezien een mens altijd wat kan leren, en zich altijd kan blijven verbeteren

(AD)

Ik wil grappig(er) worden, daar is een cursus voor_Comedy Wie aan stand-upcomedy wil doen kan op les gaan. „Grappen schrijven kan je trainen.”


Het is april 2018 en ik sta op een podium. Een groep van tien onbekenden bekijkt me van top tot teen. „Je bent denk ik vegetariër”, „Jij eet van die vieze maar gezonde ontbijtjes met bessen enzo”, „Je houdt van cultuur”, „Je hebt een vriend maar je bent niet getrouwd”, „Je bent een renchick”, „Je woont in Hilversum ofzo.”

Ik ben totaal verbaasd, de eerste indruk die zij van mij hebben klopt bijna helemaal. ’s Ochtends maak ik inderdaad met amandelmelk en boekweitvlokken een ontbijt dat zo stevig is dat je er ook een muurtje mee zou kunnen metselen. Ik heb fanatiek aan atletiek gedaan. Dieren eet ik niet meer sinds mijn vijftiende. Trouwen ga ik niet, al woon ik al jaren samen. Ik schrijf voor de cultuurredactie van NRC. Enige fout: ik woon niet in Hilversum, wel in Heemstede. Net zo wit, net zo rijk, net zoveel mensen lid van de hockeyclub.


Het is de eerste oefening van de comedycursus van Roel C. Verburg, gitaarkomiek en stand-upcomedian bij het Amsterdamse Comedy Cafe, waar ik aan meedoe. Ik wil grappig worden, maar ja, hoe doe je dat? De cursus zit al jarenlang elk kwartaal helemaal vol. De deelnemers, onder wie verplegers, engineers en socialemediaconsultants, willen niet allemaal net als ik op het podium staan, maar wel graag leren hoe ze grappig kunnen worden. Ook veel nieuwe bekende namen in de comedyscene begonnen bij Verburg, zoals Kasper van der Laan, winnaar van de publieksprijs van het Leids Cabaret Festival 2018, en Tex de Wit, schrijver bij Zondag met Lubach. Verburg: „Ik pretendeer niet dat je meteen comedian wordt met uitverkochte zalen”, zegt Verburg, „ik kan mensen niet grappig maken, alleen wel grappiger.”

De eerste oefening over de eerste indruk is belangrijk, legt hij uit. „Als iemand die heel dik is zegt ‘ik moet op dieet’, dan kunnen mensen lachen uit herkenning. Als iemand heel dun is en dat zegt , weet je dat de grap ironisch is bedoeld. Maar ik had een comedy-collega die niet heel dik was en die zei dat hij op dieet moest. Je hoorde het publiek denken: is dat zo? Huh? En dan werkt je grap dus niet.”
Toch wordt het belang van die eerste oefening veel comedians pas na veel optredens duidelijk. Mij ook. Wel meteen toepasbaar is de definitie van een grap: een doorgaans logisch maar onverwacht vervolg. Of de tip dat het belangrijkste woord in een grap altijd aan het einde van de zin moet.

Mindmappen en associëren

Verburg raadt aan om te gaan mindmappen, associaties zijn enorm belangrijk voor grappen. „Vooral voor een onderwerp dat je boeit of dat jou typeert.” Ik denk na over mijn hobby’s en weet meteen welk woord ik op mijn kladblok moet schrijven: klimaatverandering. Ik maak lijntjes met Shell, olie, CO2, smeltende ijskappen, ijsberen, gas, Groningers, Freek de Jonge. Hilarische onderwerpen voor comedy natuurlijk. 

Even daarvoor heeft Verburg een aantal woorden opgeschreven: zelfspot, vergelijking, tegenstelling, projectie, typetje, herkenning, afzeiken, de waarheid, vergroting, 1-2-3’tje, understatement: grapvormen waar je je associaties in kunt gieten. Verburg: „Als ik nu een grap wil maken, pak ik deze lijst er natuurlijk niet meer bij. Heel af en toe denk ik nog: deze grap werkt niet, moet ik de vorm veranderen? Laatst had ik een 1-2-3’tje bedacht. Ik had: sommige mensen geven fooi in een café, anderen in een restaurant en ik geef fooi in een bank. Dat werkte niet. De vergelijking die ik daarna maakte werkte ook niet. En toen dacht ik, ik moet gewoon zeggen wat het is: ik geef graag fooi aan mensen die nooit fooi krijgen, ik geef bijvoorbeeld fooi in een bank. Dat werkte wel, de gedachte zelf is al een onlogisch vervolg.”

Ik vermoed dat het dorp met meer koeien dan inwoners mij bij mijn eerste zin al kwijt was


Jasper van der Veen - Over agressie

Jasper van der Veen won dit jaar het Leids Cabaret Festival. Hij volgde niet de hele cursus bij Verburg maar wel een paar lessen: „Die brachten techniek in het warrige verhaal dat ik als beginnend comedian aan het vertellen was.” Ook Gerthein Boersma, redacteur bij Dit Was Het Nieuws en oud-schrijver bij Zondag met Lubach, kreeg les van Verburg: „Het was superfijn, maar daarna begon het echte werk.” Een van de uitdagingen voor comedians is puzzelen met de kloof, het verschil tussen de opbouw van een grap en de inkopper. Boersma: „Die kloof moet niet te klein zijn, anders is de clou niet onverwacht. Maar ook niet te groot, want dan moet het publiek zelf te grote stappen maken. En soms is het ook leuk als niet iedereen je grap begrijpt. Ik had ooit deze: ‘Roel van Velzen heeft gezegd dat het leven net is als een rollercoaster. Maar hoe weet hij dat nou?’ Vaak lachte maar de helft. Als ik in een gulle bui was legde ik uiteindelijk uit dat Van Velzen niet in achtbanen mag. Dan lachte de andere helft.”

De weken na de theorieles gaan we met z’n allen spuien, verfijnen, schrappen en voor elkaar optreden . Ik schrijf dingen op die ik opvallend vind: Groningers die koken op gas, of dat ik om milieuredenen liever niet in een vliegtuig zit en daarom mijn schoonouders uit Portugal maar hiernaartoe laat komen. Na tien weken mag ik tien minuten optreden. Het publiek lacht hard. Op dat moment weet ik één ding zeker: ik ben echt absurd grappig. 

Ik mag vaker spelen. Bijvoorbeeld begin december 2018 in een dorpscafé in Wijdenes, een dorpje vlakbij Hoorn met 1.300 inwoners. Ik begin weer voortvarend met mijn klimaatgrappen. Aan de bar zit een man met klompen aan. Hij draait zich na de eerste opmerking hoofdschuddend om. De zaal is voor de rest doodstil. Ik denk alleen maar: wat doe ik hier? Hoezo dacht ik dat ik grappig zou kunnen zijn? Waarom zit ik niet in mijn onesie thuis op de bank de herhaling van Heel Holland Bakt te kijken?

Grappig zijn is meer dan grappen schieten

Ik leerde die avond in december op een vrij pijnlijke manier: grappig zijn is meer dan grappen schieten. „Grappen schrijven is een bepaalde manier van denken en dat kan je goed trainen”, vertelt de Nederlandse hoogleraar cultuursociologie Giselinde Kuipers die sinds kort werkt aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze deed jarenlang onderzoek naar humor. „Maar grappig zijn is eigenlijk een recept waarbij je verschillende ingrediënten moet doseren. Heel belangrijk is dat een comedian de zaal goed aanvoelt. Maak verbinding en reageer op de signalen van het publiek. Je zegt eigenlijk: ik ga met jou mijn wereldbeeld delen en ik hoop dat je meegaat. Maar je moet continu checken of ze wel mee zijn.” Een grap heeft ook altijd iets grensoverschrijdends. „Het is wel zoeken naar een balans. Als je meteen losgaat, kan het publiek denken: wat is dit voor hufter? En over sommige groepen mag je hardere grappen maken dan over andere.” Waarom? Door ingrediënt nummer drie: „Humor haalt dingen omlaag. Als je grappen maakt over mensen die een zwakkere positie hebben in de maatschappij kan het publiek denken: dit vind ik niet meer grappig. Maar mensen vinden het juist wel grappig als je machthebbers uitdaagt.” Kuipers: „Ten slotte moet je iets met je uiterlijk of met je stem doen waardoor mensen begrijpen dat je niet serieus bent. Maar dat verschilt ook per opleidingsniveau van het publiek.”

Ik denk terug aan mijn avond in Wijdenes en er vallen kwartjes. Ik vermoed dat het dorp met meer koeien dan inwoners mij bij mijn eerste zin al kwijt was: „Hallo ik ben Anouk, ik ben een idealist en ik eet geen vlees.” Ik ben na die realisatie in de war, betekent dit dat ik mijn materiaal dan moet aanpassen aan het publiek? 

NRC Illustratie Lotte Dijkstra

„Nee”, zegt Van der Veen. „Comedy wordt juist interessanter als je je eigen verhaal vertelt. Ik heb een beetje idealeschoonzoonuitstraling en mijn optredens gingen daarom nooit fout, mensen moesten altijd wel lachen. Maar bij mij ging nooit het dak eraf. Ik heb nu geleerd om nog persoonlijker te worden en daarmee ook grensoverschrijdender. Dat betekent dat mensen mij soms echt niet trekken. En ja, ik moet daarom harder werken om hen voor me te winnen. Maar als dat nu lukt, lachen ze zoveel harder.” Hij schrijft zijn materiaal ook anders. „Vroeger ging ik in een café zitten, keek ik om me heen, zag een lamp hangen en dacht ik: wat zou het publiek daar grappig aan vinden? Nu denk ik: wat wil ik zeggen?”


Je eigen verhaal mengen met het beeld dat andere mensen van je krijgen, is dat wat een goede comedian doet? Ik denk na over mijn eigen persoonlijkheid. Ik ben een veel te fanatieke, dunne veganist die vrij streng is voor zichzelf en voor de mensen om zich heen. Dat moralisme vinden sommige mensen in het publiek natuurlijk superfrustrerend. Ik besluit de frustratie die ik opwek te gebruiken in mijn optreden. Het publiek lacht direct om mijn nieuwe introductie. Even denk ik weer dat ik het heb begrepen.

Maar dat kan ik wel vergeten, lacht Van der Veen. „Uiteindelijk heb ik ook weer veel losgelaten van wat mensen adviseerden: iedereen is namelijk op zijn eigen manier grappig. Als comedian moet je om beter te worden de hele tijd dingen uitproberen waar het publiek niet altijd meteen goed op reageert. En als je een aantal goede avonden hebt gehad en denkt dat je eindelijk begrijpt hoe comedy werkt, gaat het de volgende keer weer helemaal mis.”

**
1996, 's-Hertogenbosch NL
Illustrator

Opleidingen:
-Koningstheateracademie (Bachelor of Cabaret)
-Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Bachelor of Design Illustration)

Stage:
NRC Media (Illustratie)

Lotte heeft gewerkt voor opdrachtgevers zoals o.a:
Vogelbescherming Nederland, NRC Next, NRC Handelsblad, HKU University Of The Arts Utrecht, De Helling Groenlinks, Humanities Honours, Drawing the Times, Dutch Design Week Eindhoven, Wereldwinkel, Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Humanitas.
  •