maandag 28 november 2016

BASKETBALL NEDERLAND INTERNATIONAAL / 10 JAAR TERUGKIJKEN KNIPSELS / ASTRONAUTS AMSTERDAM: Trouw - 'Moedige keuze brengt Astronauts weinig heil'

Het lijkt helemaal nog niet zo lang geleden...maar het is dus alweer tien jaar geleden, dat ABC Amsterdam Astronauts in een sponsorloos intermezzo in een verder bij tijden 'rijk tijdperk' in de ULEB Cup speelde..:

Moedige keuze brengt Astronauts weinig heil

Originele artikel van Trouw.nl, door Fred Troost − 28/11/06, --- Hier ---

De billen samengeknepen, het angstzweet op de ruggengraat, zo moeten de spelers van Amsterdam Astronauts gisteren naar het Italiaanse Bologna zijn gereisd.

Het wordt voor de Amsterdammers de vierde wedstrijd in de Europese serie van zes, die ongetwijfeld geen vervolg zal krijgen. Drie maal reeds is Astronauts zwaar getuchtigd. Tegen Limassol (82-49) en Villeurbanne (92-70), maar het meest schrijnt de thuisnederlaag tegen Vidi Vici uit Bologna: 104-51, de grootste nederlaag ooit van de Astronauts in het Europese circuit.

Ze hebben er vóór het seizoen over nagedacht. Moesten ze wel meedoen aan de Europa Cup? Als bekerwinnaar was voor Astronauts een plaats gereserveerd in de Euro Cup, zeg maar Europa Cup 3. Maar deelname kost sowieso 25.000 euro (waarvan 20.000 na het toernooi teruggestort wordt), daarnaast zijn er de reiskosten en het is de vraag of de ploeg van deelname aan de Euro Cup beter wordt. Niet dus, zo lijkt.

Er zijn verzachtende verklaringen aan te voeren voor wat nu een echec lijkt te worden. Met het vertrek van hoofdsponsor Demon lieten de Amsterdammers een financiële veer. Dat Huijbens, Bennes en Spinks, jarenlang de vaste kern van de ploeg, hun spelerscarrière beëindigden, droeg bepaald niet bij aan de stabiliteit van het team. Met Spinks, die met knieproblemen moest afhaken en die nog een contract van een jaar had, werd overeengekomen dat hij hoofdcoach werd.

Daarmee waren een clubman behouden en financiële schade voorkomen, maar werd ook onervarenheid op de coachbank geplaatst. Er wordt vanuit de achterban al aan de poten van Spinks’ zetel gezaagd. Dat was voor het bestuur aanleiding op de website van de club in kapitalen en het vertrouwen in de Amerikaan, die nog altijd Nederlander wil worden, uit te spreken. Dat is zelden een vertrouwenwekkend voorteken.

Misschien wel de belangrijkste reden van de kansloze afgang van Astronauts is door de Europese organisatie gecreëerd. Ploegen die aan de Euro Cup meedoen, mogen maximaal twee Amerikanen tellen. Dat kwam enerzijds goed uit – Amerikanen zijn duur – , maar anderzijds beperkte het de mogelijkheden om ervaring en kracht in te kopen.

Of Amerikaanse inbreng, óf Europees optreden, voor die keuze zagen de clubbesturen zich gesteld. Over zo’n keuze denken Nederlandse clubs verschillend. Zo liet Donar de Europese competitie lopen. Dat de Nederlandse bond eist dat er drie (!) Nederlandse spelers in een eredivisieteam moeten zitten, betekent voor de Groningers dat daarnaast plaats is voor negen buitenlanders. Dat geeft op nationaal niveau meer kansen, al komt dat er tot op heden nog niet uit. Die drie Nederlanders komen in Groningen overigens nauwelijks aan spelen toe.

Wat dat betreft valt de keuze van het Amsterdamse bestuur slechts te prijzen. Met Nederlandse spelers het avontuur aangaan is immers in het belang van de ontwikkeling van het Nederlandse basketbal.

Vooralsnog heeft die keuze – hoe moedig ook – Astronauts weinig heil gebracht. In de vaderlandse competitie is het ook al kommer en kwel. Er werden slechts drie thuisduels gewonnen, en niet tegen de meest aansprekende ploegen. Dat is pijnlijk voor de club die in de afgelopen zeven jaar vijf maal landskampioen was, die sinds 1997 vijf maal de beker won, in 2002 in de Haarlemse Basketbalweek triomfeerde en het in 2001 tot de halve finale in de Europese Korac Cup bracht. Dat zijn mooie resultaten om op terug te zien, maar het is niet de verwachting dat de Italianen daar vanavond van onder de indruk zullen zijn.

vrijdag 25 november 2016

NBB ALV: Actie 'Meer Geld van de NBB voor het NMT' - 'Ledenwinst'

Ik zie het voeren van een actie zoals “de Actie 'Meer Geld van de NBB voor het NMT' “ op een ALV zoals de huidige van de NBB, Zaterdag 26-november-2016 in het Landstede Sport Centrum in Zwolle, als het opbouwen van een argumentatie voor een debat.

Maar wel een onvoorspelbaar debat, omdat deze keer pas de tweede keer is dat de NBB-Verenigingen in die ALV beslissen; zij alleen mogen stemmen. En dat is iets wat heel veel Verenigingen nog nooit, of slechts een keer eerder hebben gedaan. Bovendien is de afstand tussen het NBB-Bestuur, dat het beleid maakt en de stemmingen voorbereidt en organiseert, erg groot. Als je dan van buitenaf iets wilt wijzigen in het voorgestelde beleid, en het gaat bovendien om iets waar de meeste Verenigingen zelf relatief weinig mee te maken hebben, dan moet je wel met goede argumenten komen.

Dat heb ik, met achter mij de andere Initiatiefnemers en enkele meedenkende Verenigingsbestuurders, de afgelopen weken geprobeerd te doen; in een reeks verhalen duidelijk maken waarom het voor iedereen een goede zaak zou zijn, als de ALV zou besluiten om het staande beleid langzaam aan een beetje om te buigen naar een lijn waarin alle Topsport gelijk wordt behandeld. En dus niet -zoals het de laatste vier jaar was- dat uitgerekend het Vlaggenschip van het Nederlandse Basketball financieel vrijwel niets krijgt van de Bond waarvoor het speelt.

Ik heb ervoor gekozen een argument als laatste extra te belichten; en wel omdat het een argument is waar eigenlijk iedereen -of het nu om het NBB-Bestuur betreft, of de Verenigingen, of alle andere betrokkenen- het er eigenlijk alleen maar mee eens kan zijn.

Ledenwinst!

Diverse Verenigingen gaven ons aan dat investeren in het NMT voor hen rendabel is, zelfs als er (tijdelijk) een extra bijdrage per lid van de Vereniging tegenover staat. We kregen regelmatig reacties van Verenigingen die stelden: “Wij merken het dat de Orange Lions spelen, en dat de wedstrijden op TV worden uitgezonden; we krijgen er extra aanloop van nieuwe leden door!”

Ik vermoed dat die Ledenwinst bij vrijwel alle Verenigingen zichtbaar moet zijn.
Maar waarom dan al die moeite om andere argumenten in de discussie te brengen?
Als iedereen er direct voordeel bij heeft, dan zouden er toch geen andere argumenten nodig zijn?

Om dat uit te leggen stel ik eerst alle Verenigingsbesturen een gewetensvraag:
Welke Verenigingen enquêteren potentiële nieuwe leden, en stelt daarbij de vraag wat hen triggerde om eens bij een Basketball Vereniging te gaan kijken? En wie vraagt vertrekkende leden waarom ze eigenlijk weggaan?”

Mijn indruk is dat weinig Verenigingen dat stelselmatig doen.
En als dat het geval is, dan weten Verenigingen niet dat Oranje Basketball voor hen een stuk promotie verzorgt. Je kunt ook niet simpelweg naar de Ledenaantallen kijken, en dan concluderen dat er 'geen groei in zit', want die treedt pas op als je niet alleen (meer) leden binnenkrijgt, maar ze ook grotendeels vasthoudt.

Maar normaal gesproken zou het zo moeten zijn, dat met zelfs maar een paar nieuwe leden voor een paar bestaande trainingsgroepen en/of teams, er relatief forse extra contributie-inkomsten tegenover een relatief kleine extra contributieafdracht staan.
De NBB is trouwens het meest spekkoper bij deze investering.

Wat berekeningen:

Euro 1,- per lid extra, betekent voor de gemiddelde vereniging: Euro 100,-
Voor een grote vereniging van 300 leden: Euro 300,-
Dus voor de allergrootste vereniging 600 leden?
Voor een kleine vereniging gaat het dus om tientjes.

Bij een contributie van bijvoorbeeld Euro 300, en Euro xxx,- afdracht aan de NBB,
is het rendement dus:
xxx,- X y bij een extra lid door de promotie van het NMT: Euro x.xxx,-

Dus bovenop alle andere argumenten, is dit er een dat -strikt zakelijk bekeken- veel gewicht in de schaal zou moeten gooien.

En daarom hebben we het bewaard voor het laatst...denk er eens over na.

We hopen voldoende steun te krijgen op de ALV!


AART DEKKER (namens de hele groep Initiatiefnemers)
NBB ALV 2016: Het Definitieve Voorstel 'Meer Geld van de NBB voor het NMT!'

Voorstel

Amendement Agenda-punt 6b Begroting 2017: 'Meer Geld van de NBB voor het NMT'

Toelichting:
Wij willen onze moties getrapt te behandelen na een inleiding door de initiatiefnemers, en een eerste antwoord daarop van het NBB-Bestuur.

Als motie-1 van het voorstel wordt aangenomen hoeven de andere opties niet meer in stemming te worden gebracht.

Is dat niet het geval; dan willen wij de volgende motie in stemming gebracht zien worden, enzovoort, totdat er een motie is aangenomen, dan wel -volgtijdelijk- tot alle moties afgewezen zijn.

Deel-1 gaat over waar het extra bedrag dat naar NMT zou moeten vandaan moet komen.

Deel-2 behandelt wat het NMT er dan mee gaat doen.Voorstel Deel-1:


Ons voorstel is in cijfers:

-in 2017 van 25K naar Euro 75.000,-
-in 2018 van 75K naar minimaal Euro 125.000,- en maximaal 150.000,- (dit bedrag is wat ons betreft open voor discussie en amendering)
-in 2019 van het bedrag in 2018 naar de Euro 200.000,- die in 2012 al geprojecteerd werd.

2018 en 2019 vallen onder de Meerjarenbegroting (Agendapunt 5.), daar gaat het om een principe; hoeft nu niet in detail te worden besproken en besloten.

De Euro 50.000 extra voor het NMT voor 2017 valt onder Agendapunt 6. Begroting 2017.

Over drie jaar is de overeenkomst met het NMT afgelopen, op de inloopavond stelde het bestuur dan de exploitatie weer in eigen hand te gaan nemen. Dus dan moet de NBB e.e.a. financieren.
Daarom: binnen drie jaar moet de NBB toe naar het financieren van het Nationale Mannen Team met eigen NBB-geld. Wij stellen voor deze in stappen naar het niveau te brengen die eind 2012 al werd voorgespiegeld door het NBB-Bestuur (Euro 200.000,-).

Wij houden er rekening mee dat de NBB de ergste financiële malheur achter de rug heeft, maar dat we nog geen Bond zijn waar 'geld over' is om uit te geven.

Alleen daarom een voorstel in stappen, maar dit betekent wel dat het NMT nog twee jaar onderbedeeld blijft, en dat vinden wij eigenlijk niet correct.

Daar staat tegenover dat Stichting NMT erin geslaagd is eigen middelen te genereren, al liggen die nog lang niet op het niveau dat een ieder zich zou wensen.

Ons voorstel vormt dus een zeer redelijke middenweg.

Onze groep initiatiefnemers gaat er van uit dat Bestuur en Bureau -in de persoon van de directeur Frank Berteling- vele malen meer inzicht hebben in de ins-and-outs van de Begroting 2017 en de Meerjarenbegroting die voorliggen.

Waar een wil is, is een weg!

Wij gaan we er vanuit, dat als die wil er is, er in een begroting van Euro 4.565.372,-
een bedrag van 50.000 Euro bij elkaar geschraapt en geschaafd moet kunnen worden.
Het gaat om 1,1% van de Begroting 2017.

Op het totale Topsportbudget(Rolstoel en Valide) van 1.547.900,-
gaat het om 3,2% van die Topsportbegroting.


Voorstel Deel-2:


Ons voorstel heeft nadrukkelijk ten doel dat de extra investering van de NBB, haar Verenigingen en haar Leden, geen kwestie is van eenrichtingsverkeer; het Nationale Team Mannen is de trots van Basketballend Nederland en/of moet dat zo snel mogelijk worden.

Wij weten dat er Verenigingen zijn die Ledenwinst hebben geboekt door de positieve wijze waarop het NMT de laatste jaren heeft gepresteerd, en de media in beweging bracht.

Wij vragen nadrukkelijk van de Stichting NMT en de Orange Lions als team, om -met een deel van het extra budget- de wisselwerking tussen de Orange Lions (inclusief Staf en Stg. NMT) verder op gang te brengen. Wij denken daarbij aan meer wedstrijden/stages/toernooien in eigen land -met als gastheer steeds een of meer Verenigingen uit het (hele) land-, waarvoor voor elke Vereniging (in die regio) een contingent gratis kaarten, dan wel kaarten tegen minimale kosten beschikbaar moeten komen.

Verder kan gedacht worden aan Jeugd- en/of Coach-Clinics gekoppeld aan wedstrijden en andere ontmoetingsmomenten.
Gedachte erachter: de Verenigingen geven, de Orange Lions geven er iets voor terug.

Van Stichting NMT wordt gevraagd de eventuele extra geldstroom volgens deze gedachtelijn in te zetten, en tevens de organisatie op technisch vlak te versterken.

Wat er verder uitgewerkt moet worden, kan worden gedelegeerd aan een vertegenwoordiger van NMT (via Bert Kragtwijk), iemand van de NBB, desgewenst een of twee mensen van de initiatiefgroep en/of desgewenst een of meer vertegenwoordiger van de Verenigingen; te kiezen op de ALV?


Amendement-1 Agenda-punt 6b Begroting 2017: 'Meer Geld van de NBB voor het NMT'

De ALV geeft het NBB-Bestuur opdracht om de bijdrage van de NBB voor 2017 op Euro 75.000 te brengen, dat is dus Euro 50.000 extra naar NMT, en de rest van de begroting 2017 navenant aan te passen. Een en ander op een naar vrijheid door het Bestuur in te vullen wijze.
Dit mag wat ons betreft na een voorstel van het Bestuur, maar kan ook in een keer door een stemming worden afgekaart.

Wij verzoeken dit voorstel in stemming te brengen.


Amendement-2 Agenda-punt 6b Begroting 2017: 'Meer Geld van de NBB voor het NMT'

De ALV geeft het NBB-Bestuur opdracht om de bijdrage van de NBB voor 2017 op Euro 75.000 te brengen, dat is dus Euro 50.000 extra naar NMT, en dit bedrag te vinden in het Budget Topsport in de Begroting 2017. Een en ander op een naar vrijheid door het Bestuur in te vullen wijze. Dit mag wat ons betreft na een voorstel van het Bestuur, maar kan ook in een keer door een stemming worden afgekaart.

Wij verzoeken dit voorstel in stemming te brengen.

Amendement-3 Agenda-punt 6b Begroting 2017: 'Meer Geld van de NBB voor het NMT'

Deze zien wij als en plek waar creatieve oplossingen van Verenigingen, in de vorm van Amendementen, in zouden kunnen worden gepast.
De ALV geeft het NBB-Bestuur opdracht om de bijdrage van de NBB voor 2017 op Euro 75.000 te brengen, dat is dus Euro 50.000 extra naar NMT,
en dit bedrag te vinden in:

Amendement a.
Zie het bijgevoegde voorstel/amendement van de Vereniging BASE, zie bijlage <...>
De Post: <.......> hier kunnen staande de vergadering, ook door anderen, voorstellen voor worden gedaan.

Amendement b.
De groep van initiatiefnemers stelt voor de extra Euro 50.000,- te vinden door de posten Topsport Vrouwen en Rolstoel dusdanig te verminderen dat de gewenste Euro 50.000,- beschikbaar komt voor de Mannen. Dit zorgt er tevens voor dat de achterstelling van het Nationale Mannen Team op die andere twee Topsport-categorieën kleiner wordt, en zorgt dus voor een meer gelijke behandeling, iets waar toch eigenlijk iedereen voor zou moeten zijn.


Amendement c. , d. , etc.
Al naar gelang er Amendementen van Verenigingen komen.

Motie-1 Agenda-punt 6b Begroting 2017: 'Meer Geld van de NBB voor het NMT'

Een mix van bovenstaande maatregelen in combinatie met een eenmalige bijdrage per lid van de Verenigingen.

Voorstellen van zowel het Bestuur als Verenigingen kunnen deze mix vastleggen op specifieke bedragen.

Met nadruk: EENMALIG!

Op termijn van een en twee jaar heeft het Bestuur meer mogelijkheden om voor de jaren 2018 en 2019 aan het gewenste bedrag aan extra bijdrage voor NMT te komen.

Wij zijn uitgegaan van een maximale extra bijdrage van Euro 1,- per lid.
Bij 40.000 leden komen we dan op Euro 40.000,-
dit laat aan taakstelling van de NBB het beperkte bedrag van Euro 10.000 over.

Zouden voorstellen uit eerdere moties voor een deel in dit Amendement worden verwerkt,
dan daalt de bijdrage per lid navenant en/of verandert het resterende bedrag aan taakstelling voor het Bestuur.


Noot, het waren er niet veel, maar wij wijzen erop dat er verenigingen zijn die telefonisch aangaven een verhoging tot maximaal Euro 2,50 per lid aanvaardbaar te vinden.
Dat ging ons te ver.Motie-2 Agenda-punt 6b Begroting 2017: 'Meer Geld van de NBB voor het NMT'

Dit is iets minder een specifiek voorstel; het betreft een mix van bovenstaande maatregelen, in combinatie met een (extra) Crowdfunding.

Onze groep denkt daarbij vooral aan het oprichten van een Orange Lions Supporters-club, die leden gaat vergaren die ieder een kleine bijdrage voor dat lidmaatschap betalen.

Tegenover het lidmaatschap en de bijdrage dient een voordeel te staan dat de Supporters kunnen verzilveren.

We willen dit bedrag niet te optimistisch invullen, het is vooral symbolisch bedoeld, maar wel potentieel belangrijk voor de toekomst..

Wij hopen op een opbrengst van bijvoorbeeld tussen de Euro 1.000,- en 2.500,-.
de groep initiatiefnemers zou zichzelf als eerste leden van deze club willen aanmelden...
en wil meewerken aan verdere uitwerking en uitvoering aan dit concept als:
-dat gewenst wordt
-en NMT en NBB er ook aan mee willen werken
-en er een aantal mensen opstaan om dit met ons te gaan doen. Wie steekt de hand op?
ALV NBB 2016 / ORANJE BASKETBALL: Hoe de Actie 'Meer Geld van de NBB voor het NMT!' tot stand kwam & Waarom het Nodig is

Actie: 'Meer Geld van de NBB naar het NMT'
Laten wij meteen duidelijk zijn over de constellatie van deze actie: het idee om dit gaan doen komt van de Initiatiefnemers en van niemand anders. 

Er is dus geen Bestuurder van Stichting NMT, en geen Coach -of ander Staflid-, of Speler die ons ook maar met de geringste toespeling of vraag ertoe heeft gebracht deze Actie op poten te zetten.


Wel is het zo dat een deel van de Initiatiefnemers zelf ooit betrokken was als Coach en/of Staflid van het Nationale Mannen Team, dan wel een ander Nationaal Team; wij weten dus uit eigen ervaring hoe de gang van zaken is, hoe zwaar het is, wat er allemaal bij komt kijken en wanneer het afbreukrisico te groot dreigt te worden.

Het idee voor de Actie, kwam al ruim voor de Zomer van 2016 Campagne van de Orange Lions; in een gesprek tussen Duco Tjeerde (NBB-Opleider, Bondsspeld-houder en long-time mede-ALV-Afgevaardigde van het vroegere Rayon West, Assistentcoach van diverse Nationale Jeugd-teams), Aart Dekker (ook long-time mede-ALV-Afgevaardigde van 'West' en ooit twee periodes Staflid van Oranje Basketball), en Jaap van der Put (Ex-Eredivisiespeler, Coach van vele latere Vrouwen-Internationals en vele andere teams).

Dit drietal heeft er, bij gebrek aan verband tussen mensen/verenigingen om zichzelf voor te bereiden, er een gewoonte van gemaakt NBB ALV's ruim van te voren met elkaar voor te bespreken. Het wel-en-wee van de NBB, en de ontwikkelingen binnen de NBB worden tussentijds wel vaker in onderling contact besproken. Overigens zouden wij een wat grotere groep om dit soort zaken mee te kunnen bespreken zeer op prijs stellen...dus wie zich geroepen voelt/die behoefte ook heeft...laten ons weten dat u eventueel aan zou willen sluiten..! Wat later voegde ook Ben Ponsioen zich bij dit drietal (NBB-Opleider, Bondsspeld-houder, Coach van diverse Nationale Jeugd-teams en Ex-Assisent Bondscoach). Allen hebben dus een lange historie in het Nederlandse en Internationale Basketball, maar niemand van ons is in recente jaren bij een Nationaal Team betrokken geweest.

Naast deze vier mensen, heeft een grotere groep meegedacht, meegelezen en in wisselende samenstelling als klankbord gefungeerd.

Onze ervaring met de materie en ook wel terloopse contacten met individuele leden van Oranje Basketball, leidden er al voor aanvang van de Qualifier-wedstrijden toe dat wij ons gezamenlijk de volgende vragen stelden:

-hoe wordt het NMT in het op de komende NBB ALV ingepast in het nieuwe Meerjaren-beleidsplan?

-hoe worden eerder aan de ALV gedane toezeggingen of voorspiegelingen van het NBB-Bestuur waargemaakt?

-hoeveel langer blijft het nog goed gaan zoals het nu gaat rond de Orange Lions?
Daarmee bedoelen wij: hoe lang kan je redelijkerwijs verwachten dat Spelers, Staf en Organisatorisch verantwoordelijken het volhouden onder de huidige voorwaarden?
Wij zagen namelijk op diverse punten en momenten overbelastings- en zelfs roofbouw-verschijnselen.

-wat gebeurt er, als de huidige succesreeks een keer een dipje te verwerken krijgt?

Wij constateerden tijdens de campagne van de zomer van 2016 dat er inderdaad -zeker omdat 2016 voor het eerst een flinke teleurstelling verhapstukt moest worden- afbreukrisico aan het ontstaan was, en dat er een risico was dat de stappen vooruit van de fantastische reeks van 2013 t/m 2016 daarmee gevaar liepen niet gecontinueerd te kunnen worden.

We zagen ook, dat onder andere de volgende punten eigenlijk extra investeringen behoeven:

-de organisatorisch/technische staf behoeft (veel) meer professionele capaciteit

-er moet meer geïnvesteerd worden in het terugbrengen van de Top(Oranje Basketball) bij de basis (de Verenigingen); Talent wordt binnengehaald door een willekeurige Vereniging -het kan letterlijk iedere Vereniging zijn!-, zoekt en vindt een weg omhoog, en bereikt ooit de Top. Het zou goed zijn als er vanuit die Top aan 'Paying it Forward' en 'Giving Back' zou worden gedaan; dat motiveert de basis, geeft die waardering, zorgt voor meer binding, en sluit de cirkel. Het zorgt er ook voor dat 'Geven en Nemen' op alle niveaus beter in balans komen. Dit zou ingevuld kunnen worden door bijvoorbeeld meer oefenwedstrijden in eigen land te organiseren, en daaraan gekoppeld meer contactmomenten met en activiteiten door Oranje Basketball voor de Leden van de Verenigingen.

-een deel van de Staf en alle Spelers moeten op dit moment eigenlijk geld mee brengen om voor Oranje Basketball actief te zijn. Dat is meer dan je jaar-in-jaar-uit van professionals mag verwachten; iedere periode van voorbereiding en wedstrijden is een zware aanslag op alle betrokkenen, en kan zelfs negatieve consequenties hebben voor de betaalde banen van deze mensen; dat kan je tijdelijk -in een aanloopfase- vragen, maar niet permanent.

Omdat wij er niet zeker van waren of een initiatief zoals deze Actie door het NMT op prijs gesteld zouden worden, hebben wij halverwege de Qualifier-reeks aan NMT-Voorzitter Bert Kragtwijk gevraagd of dat het geval zou zijn. Dat moet je natuurlijk bij het ongevraagd hulp aanbieden aan iemand of een partij, wel even checken.
Het antwoord was dat zo'n initiatief op prijs gesteld zou worden.

Daarop hebben wij na afloop van de Qualifier-reeks de koppen bij elkaar gestoken, hebben we een route uitgestippeld, en zijn we begonnen met de organisatie van deze Actie.

Ruim nadat we begonnen, kwam bij ons de vraag op dat de verenigingen die op de ALV over ons voorstel moeten stemmen, natuurlijk wel zouden willen weten waaraan de eventueel extra van de NBB naar het NMT vloeiende geldstroom dan besteed zou moeten worden. We hadden daar zelf ideeën over, maar het NMT gaat daar uiteindelijk over. Met Deel-2 van ons Voorstel hebben we daarvoor een richting aan gegeven; en wij zijn ervan overtuigd dat in die geest invulling zal worden gegeven bij het investeren van de eventuele extra bijdrage uit NBB-geld.

Wij zullen als Initiatiefnemers ook zeker de vinger aan de pols houden dat e.e.a. ook meerwaarde voor de Verenigingen gaat betekenen.

Dus: onze Actie komt van onderop, los van Staf en Bestuur van Stg. NMT!

Een positieve beslissing op de ALV zal naast de financiële kant ervan, zeker ook als een groot blijk van waardering worden ervaren door alle betrokkenen van Stichting NMT, Staf en Spelers.AART DEKKER (mede namens de hele groep Initiatiefnemers)

CITAAT / TV INTERVIEW / 'Alt-right ': 'Alt-right ' -'HEIL Trump'- aangepakt door

CITAAT(NRC, 2016/11/24, Journalist Roland Martin zet alt-right Richard Spencer op z’n plek), originele artikel op NRC.nl --- Hier ---
“Ook al heb je door je huidskleur een voorsprong op kleurlingen, als jij betere kansen voor jezelf wil creëren dan zul je daar nu beter je best voor moeten doen. Mensen met kleur hebben nu eenmaal dezelfde kansen gekregen als jij en daar maken ze gebruik van ook. Als jij vindt dat jij beter bent dan hen en dat zij jouw plek inpikken, dan betekent het gewoon dat jij harder moet werken dan die gekleurde mensen. In tegenstelling tot vroeger, geldt je huidskleur niet langer als een garantie voor succes.”

Zwarte journalist zet alt-right Richard Spencer op z’n plek

Alt-right Richard Spencer kwam laatst in het nieuws met een video waarin zijn aanhangers “Heil Trump!” scandeerden. Tijdens een interview met een zwarte journalist bleek hij zich echter niet staande te houden.
Roland Martin (R) en Richard Spencer (L) in uitzending van NewsOne Now. Foto: Youtube. 
Wat gebeurt er als je een scherpe, Afro-Amerikaanse journalist en een wit-nationalistische spreker aan één tafel zet? Dinsdag was alt-right voorman Richard Spencer te gast bij televisiejournalist Roland Martin, in een aflevering van het Amerikaanse programma NewsOne Now (TV One). Zelfs na de uitzending wordt het dertig minuten durende interview nog door duizenden mensen bekeken en besproken.
Spencer kwam de afgelopen paar dagen in het nieuws door een video waarin zijn aanhangers “Heil Trump!” en “Heil Victory!” scandeerden, gevolgd door een Hitlergroet. Eerder schreef journalist Maartje Somers in NRC over deze controversiële beelden en de discussie die daarover ontstond. Richard Spencer ziet zichzelf als voorman van de zeer rechtse alt-right-beweging in Amerika.Twee tegenpolen gaan een kritisch gesprek aan met elkaar. Het meest voor de hand liggende zou zijn dat beiden in een ordinair moddergevecht belanden.

‘Ja maar, ik ben ook geen wetenschapper’

Maar al vrij gauw in het gesprek houdt Spencer zich amper staande. Eerst probeert hij de vragen zo veel mogelijk te omzeilen. Wanneer Martin onverstoord blijft doorvragen, probeert hij zo correct mogelijk in te gaan op de vragen. Als Martin hem betrapt op zijn tegenstrijdige antwoorden, dekt hij zich stamelend in met antwoorden als: “Ja maar, ik ben ook geen economisch denker” en “Ik ben geen wetenschapper”.
Martin vraagt Spencer naar zijn uitspraak over de ondervertegenwoordiging van witte werknemers op de arbeidsmarkt. “Ik weet niet exact de statistieken,” antwoordt Spencer. Wanneer Martin de cijfers erbij pakt, confronteert hij Spencer met een onderzoek waaruit blijkt dat minstens 80 procent van de banen op de Amerikaanse arbeidsmarkt wordt vervuld door witte werknemers. Niet alleen weet Spencer geen coherent verhaal meer te vertellen, hij wordt ook zichtbaar minder zeker zijn eigen verhaal. Spencer beseft zich dat hij het gesprek met Martin simpelweg niet gaat winnen.
Tekst gaat verder onder interview

Van fel debat naar strenge toespraak

Wellicht omdat Spencer gewend is te spreken voor gelijkgestemden die hem niet vragen naar bronnen of statistieken. Misschien omdat Martin duidelijk een stuk ouder is dan Spencer. Of komt het vooral doordat Martin als voormalig politiek commentator getraind is in het stellen van scherpe vragen? Hoe dan ook, Martin wordt zich er ook van bewust dat er geen sprake is van een gelijkwaardig gesprek. Vanaf dat moment maakt een scherp televisiedebat tussen twee volwassenen een onverwachtse draai naar een gesprek dat meer weg heeft van een vader die zijn zoon toespreekt. Streng, doch barmhartig geeft hij Spencer het volgende advies:
“Ook al heb je door je huidskleur een voorsprong op kleurlingen, als jij betere kansen voor jezelf wil creëren dan zul je daar nu beter je best voor moeten doen. Mensen met kleur hebben nu eenmaal dezelfde kansen gekregen als jij en daar maken ze gebruik van ook. Als jij vindt dat jij beter bent dan hen en dat zij jouw plek inpikken, dan betekent het gewoon dat jij harder moet werken dan die gekleurde mensen. In tegenstelling tot vroeger, geldt je huidskleur niet langer als een garantie voor succes.”
Lees ook:‘De machtsgreep van de alt-right’, geschreven door Guus Valk.

donderdag 24 november 2016

ACTIE NBB-ALV 2016 / EVEN TERUGKIJKEN: 'Meer Geld van de NBB naar het NMT!' - 2014-Orange Lions Kwalificeren Zich&2015 NMT Presenteert zich

Uit het AD, februari 2015:

Artikel en foto komen uit Algemeen Dagblad, originele artikel   ---  Hier  ---


© Pro ShotsOud-Oranje aan de macht in basketbal

Een bezorgde groep oud-internationals, onder leiding van Bert Kragtwijk en Rolf Franke, heeft de totale zeggenschap gekregen over het Nederlands basketbalteam. Dat was in 2012 op sterven na dood, maar plaatste zich afgelopen zomer voor het eerst sinds een kwarteeuw weer voor het EK. Een unicum, dat oud-NBA-toppers als Rik Smits en Francisco Elson over de streep heeft getrokken een ambassadeursrol voor Oranje te gaan vervullen.

Toon van Helfteren en Worthy de Jonh na de kwalificatie
Toon van Helfteren en Worthy de Jonh na de kwalificatie© Pro Shots
Het kon gewoon niet langer zo, vonden Bert Kragtwijk en Rolf Franke. De voormalige internationals en veel andere oudgedienden gruwden van het feit dat Nederland - in de jaren 80 nog een basketbalnatie die er in Europa toe deed - zo ver was weggezakt. Toen een stille dood van Oranje eind 2012 door een sponsorgift van betaalzender Sport 1 net kon worden verijdeld (de basketbalbond had de stekker al uit het team getrokken), ging het duo met enkele oud-collega's de barricaden op. En nu heeft het ensemble de macht gegrepen.

De stichting Nederlands Mannen Team Basketbal (NMT), die bestaat uit Kragtwijk (voorzitter), Franke (bestuurslid sportieve zaken), Virgil Ormskerk (penningmeester, ook oud-international), Hans van Rooden (lid), Harm van Woerkom (lid, eveneens ex-Oranje), Bert Panman (secretaris) en Jacob Bergsma (lid), heeft van de Nederlandse basketbalbond NBB schriftelijk het mandaat gekregen om vijf jaar lang de organisatie rond Oranje en de selectie onder 20 jaar te gaan beheren.

Doel van de stichting, zo blijkt uit de oprichtingsakte, is 'het bevorderen en verbeteren van de financiële, speltechnische en organisatorische mogelijkheden voor de Nederlandse mannenteams'. Dat is volgens de bestuursleden nodig om internationale activiteiten op een adequaat internationaal niveau redelijkerwijs mogelijk te maken. Daarvan moet ook weer een stimulerende werking op de basketbalsport in het algemeen uitgaan.

All Star Gala
Zondag worden de eerste plannen gepresenteerd tijdens het jaarlijkse All Star Gala in Den Bosch, waar Oranje een wedstrijd speelt tegen de beste spelers uit de vaderlandse competitie. NMT heeft bijna iedereen die er in Nederland op basketbalgebied toe doet of heeft gedaan, uitgenodigd voor het evenement.

Naar verwachting zullen zo'n honderd oud-internationals in de Maaspoort hun opwachting maken. Ook Nederlands beste speler ooit, Rik Smits, is voor een rol als ambassadeur gestrikt. Francisco Elson, de enige Nederlander die ooit kampioen werd in de Amerikaanse profcompetitie NBA, (ex-)topcoach Ton Boot en legende Kees Akerboom steunen de plannen eveneens.

Financiën
Voornaamste zorg van de stichting is het vinden van geldschieters, waardoor Oranje op weg naar de groepsfase van het EK in Zagreb, begin september, een fatsoenlijke en degelijke voorbereiding kan worden aangeboden. In de afgelopen jaren moest de nationale ploeg met minimale middelen zien te overleven. Een dagvergoeding was door geldgebrek onbespreekbaar, voor uitwedstrijden moesten uit kostenbesparing soms enorme omwegen worden afgelegd.

Ondanks het totale gebrek aan financiële middelen plaatste het team van bondscoach Toon van Helfteren zich eind augustus na een knappe winstpartij tegen Montenegro voor het eerst sinds een kwarteeuw weer voor een EK, waaraan 24 landen meedoen. De poulefase wordt gespeeld in Frankrijk, Letland, Kroatië en Duitsland, de eindronde in Frankrijk.

De laatste keer dat Nederland actief was op het toernooi met de beste Europese landen, was in 1989. Destijds ook in Zagreb, begin september opnieuw het strijdtoneel voor het nationale team. Oranje - toen met Rolf Franke - eindigde in een veld met toonaangevende basketbalnaties als Joegoslavië, Spanje, Rusland, Griekenland, Frankrijk, Bulgarije en Italië als achtste en laatste. Het was het toernooi waarbij kampioen Joegoslavië met sterren als Vlade Divac, Dino Radja, Toni Kukoc en Drazen Petrovic, later beroemd en rijk geworden in de NBA, de wereld verbaasde.

EVEN TERUG KIJKEN / NAAR: Juni 2013 - NBB ALV - Speech van Aart Dekker; naar aanleiding van 'De Vorige en de Aankomende NBB-ALV'

Het me vaker overkomen; dat ik iets schreef, en jaren later dacht "Toch eens even teruglezen..."

En dat ik dan -al lezende - denk: "Shit..! Dat is lang geleden, maar toen schreef ik het ook al..."

Omdat mijn bestand aan lezers sinds Juni 2013 flink is gegroeid, maar ook omdat het soms misschien wel lijkt alsof ik graag lang van stof ben, maar er eigenlijk een broertje aan dood heb om op Vergaderingen het woord te voeren, ik liever niet in herhalingen verval, en verwacht a.s. Zaterdag, 23 November 2016 toch wel weer enkele malen het woord zal moeten voeren...nu alvast, voor een ieder die ook wel even terug wil -kijken, -lezen en -denken; nog een keer mijn verhaal van toen...ter lering ende vermaeck...opdat wij zaterdag er sneller door kunnen...


Inleiding + Inhoud/Leeswijzer bij het navolgende

Het rommelt (weer!) binnen de NBB. Opnieuw zijn er financiële lijken uit de kast gerold, en weer is er een groot financieel gat, en is daardoor het Eigen Vermogen van de NBB tot ver onder nul gedaald. Nu komen stuk voor stuk, de Vergaderstukken voor de NBB-ALV beschikbaar. Maar al daarvoor, in Rayon West vanavond (vrijdag 14 juni), wordt er in de diverse Rayons vergaderd, deels ook ter voorbereiding op de NBB-ALV die 22 juni op de agenda staat. In de toekomst zal dit systeem anders worden, dan kiezen verenigingen meer direct hun eigen afgevaardigden, al is door alle financiële problemen nog niet duidelijk wanneer dat precies ingaat. Maar ook nu al loopt de vertegenwoordiging van de Verenigingen niet altijd even soepel. Het is ook lastig om 'in Vergadertaal' de urgentie van de geluiden in Rayon-ALV's (of andere Rayonbijeenkomsten) goed over te brengen aan Bestuur en Apparaat. De laatste voorbereidende vergadering van 'West' ging geheel de mist in, deels doordat geen enkele van de weinige aanwezige verenigingen vergaderstukken had (bekeken). Maar de kritiek richting 'de NBB' was er niet minder om...

Ik zie mezelf als vertegenwoordiger van de NBB-Verenigingen (uit West), en ik kreeg steeds sterker het gevoel dat er iets (anders) moest gebeuren. Daarom besloot ik tot een ongebruikelijke stap: ik schreef een speech 'uit het hart', een poging datgene wat leeft binnen de Verenigingen (van West, maar vast ook daarbuiten), over te brengen aan: in eerste instantie het NBB-Bestuur, maar in hun kielzog ook ieder ander die iets in te brengen heeft binnen NBB, Rayons en 'de Verenigingen'...

De tekst volgt hieronder in drie varianten:
1) Mijn eigen Samenvatting t.b.v. de Notulen van de ALV
2) De Samenvatting van die samenvatting die het NBB-Bestuur in de ALV-notulen heeft opgenomen.
3) De volledige tekst van mijn speech (ongeveer 5-6 minuten leestijd)

Tot slot mijn vraag aan 'de Verenigingen': heb ik het sentiment dat leeft t.o.v. 'de NBB' hiermee goed verwoord? Ik hoor het graag!

Tenslotte herhaal ik mijn mantra: “De 'NBB', dat zijn wij allemaal SAMEN!”

Met andere woorden: roepen dat 'Ze het daar (bij de NBB, in het Bestuur, etc, etc.) allemaal niet goed doen', is (te) gemakkelijk. Dan moet je ook aangeven hoe het dan wel moet, en daarvoor de handen uit de mouwen willen steken! Dus laat me weten wat u hiervan vindt, en laat uzelf horen op de Rayon-ALV's.


AART DEKKER
1) (Mijn) Samenvatting van de Hartekreet aan NBB-Bestuur,
Leden van de ALV, en via hen eigenlijk iedereen die iets in de melk te brokkelen heeft in het NLDse Basketball.

Aart Dekker trachtte aan zowel het Bestuur van de NBB, maar nadrukkelijk ook aan alle andere afgevaardigden en andere aanwezigen, zijn zorg over te brengen die hij heeft over de problemen die veel verenigingen van de NBB ervaren:
-financieel
-w.b.t. accommodaties,
-w.b.t. kader.
De titel waaronder hij een en ander bracht: 'Het gaat om de Hearts and Minds van de mensen in de NEB-Verenigingen!'

Het gemiddelde gevoelen bij velen in 'den lande' (bestuurders en andere vrijwilligers):

'Zij daar in Nieuwegein, doen niets (of bijna niets) voor ons,
maar wij zijn wel degenen die 'het' allemaal moeten betalen, STEEDS MEER BETALEN;
TEVEEL BETALEN!!
Hij benadrukt dat het niet om zijn eigen mening gaat, maar dat het geluiden zijn die hij (heel) vaak
hoort en/of leest.

Hij onderbouwde deze problemen aan de hand van zijn eigen Vereniging: BV Team Ten Dreamers The Hague die, na oprichting door enkele enthousiastelingen en op verzoek van de Gemeente Den Haag in 1993,
in 1997 al 200 actieve leden in de categorieën Jeugd en Jongeren had, plus nog eens een kleine 100 Schoolleden op het Johan de Witt College. Het was bovendien een volledig multiculturele club met leden uit 60 landen.

De club verzorgde erg veel randactiviteiten op gebieden als Straat-, Buurt en Schoolbasketball, vaak in opdracht van de Gemeente, en voorzag daarmee tot in hoge mate in de benodige Financiën en Zaalruimte.
Er werd een activerend Jeugdbeleid gevoerd, en d.m.v. het al snel binnenhalen van leden in de jongste leeftijdscategorieën werd getracht ouders te interesseren voor vrijwilligerswerk.
Al dit succes werd beloond met een flink aantal nominaties voor Sport-Stimulerings-Prijzen, waarvan er ook enkele werden gewonnen. De huidige Streetball Vereniging St4R ontsprong ook uit TTD.

Toch wrong het op diverse punten, wat er uiteindelijk, toen er een nieuwe wethouder kwam die het beleid van zijn voorganger liet vallen ('Hij had het niet zo op allochtonen, en veronderstelde dat hun ouders toch niets deden', en stopte liever ADO Den Haag vele miljoenen steun toe (minimaal 80M)), stopte TTD haar activiteiten na twee onverantwoord zware/moeilijke jaren.

Conclusies/Analyse uit 8 jaar TTD,
Vrijwilligers:
-er zijn te weinig 35+ leden binnen de meeste verenigingen, terwijl je het juist van die categorie moet hebben als het gaat om capabel kader.
-Basketball zoals wij dat doen via de NBB is een lastige sport om onder de knie te krijgen voor het kader, zeker als je er niet in bent opgegroeid en opgevoed; iets wat opgaat voor vrijwel het gehele allochtone deel van de leden.
-Dit leidt tot erg veel boetes, en boetes krijgen frustreert.
-Met te weinig kader teveel moeilijke dingen moeten doen frustreert ook.
Zaalruimte:
-er is te weinig van, en het is vaak te duur.
Bondscontributies:
-leggen ook een zware last op verenigingen.

De NBB in al haar geledingen moet, teneinde frustraties en andere negatieve emoties te voorkomen, en het faciliteren van Groei (Kwantitatief en Kwalitatief), die vooral bij de verenigingen gerealiseerd zal moeten worden:

meer aandacht en inzet voor de volgende aspecten:
a) COMMUNICATIE,
da's soms best lastig; het kost veel tijd, en het valt niet altijd mee buiten het eigen denkraam te kijken en denken, laat staan daarbuiten te HANDELEN...MAAR HET MOET!!

b) TRANSPARANTIE;
Er IS relatief best veel potentieel en talent; op iedere plaats moeten de beste, en meestbelovende mensen terecht komen, niet degene die we 'toevallig' kennen, of waar we het best mee op kunnen schieten. Dus: heldere criteria en procedures, en functies die in principe open staan voor iedereen.

c) HULP uit het veld AANVAARDEN;
Er zijn (veel meer mensen) in het veld die zouden willen/kunnen helpen!

Uiteindelijk gaat het erom wat we met z'n allen doen,

wat mij betreft moet dat SAMEN,
dus niet ieder voor zich,
niet tegen, of ondanks elkaar, maar MET elkaar.

De NLDse BB-wereld moet daardoor van een EILANDENRIJK, tot EEN GEHEEL worden gesmeed, waarin niemand meer redenen heeft zich onrecht en/of tekort gedaan, of genegeerd te voelen.


Aanleiding
voor deze boodschap uit het veld naar de NBB was een totaal mislukte Voorzittersbijeenkomst in West ter voorbereiding op de ALV van 23 Maart. Dit werd veroorzaakt door onduidelijkheid over de agenda vanwege van het ontbreken van stukken bij de clubs. Er kan niet van alle clubs worden verwacht dat zij vergaderdata en het al dan niet boven water halen van de stukken zelf in de gaten houden.

Voorgestelde concrete actie volgende ALV's:
-Alle verenigingen weer de Vergaderstukken op papier gaan sturen.


3) Complete tekst Speech ALV:

ALV

Voorzitter, via u wil ik het bestuur en de ALV als geheel een 'KREET' overbrengen, in de zin van
HARTEKREET, misschien zelfs een beetje NOODKREET.
Misschien niet zo gebruikelijk in een vergadering zoals deze,
maar volgens mij essentieel op dit moment.
En bovendien een aanloop naar wat mede-afgevaardigde Duco Tjeerde namens West straks komt toelichten.
Ik heb deze tekst digitaal beschikbaar,
zal ook zorgen dat er digitaal een samenvatting van bij de notuliste komt, dat scheelt schrijfwerk...

'Hearts and Minds',
ik houd niet zo van cliches,
maar iedereen begrijpt wel wat ermee bedoeld wordt,
en het dekt de lading van mijn betoog.
Om mijn boodschap van de juiste context te voorzien,
moet ik kort mijzelf introcuceren,
anders zouden er andere intenties in gehoord zouden kunnen worden dan de bedoeling is.
Ik krijg van andere basketball-mensen nogal eens te horen dat
ik 'een onverbeterlijke optimist ben,
als het gaat om de toekomst van het NLDse BB'.
Meestal volgen dat soort typeringen,
op door mij geschreven columns op een van de basketballsites, die ik sinds een jaar of 10 schrijf.

Niet iedereen zal mijn stukken kennen;
de belangrijkste rode draad in mijn stukken is dat wij afmoeten van het
'wij (van de verenigingen)
vs.
zij(van de bond)-denken';
ik zeg of schrijf dan ook regelmatig:
'de NBB, dat zijn wij ALLEMAAL!', WIJ SAMEN dus!
SAMEN moeten we het doen!
Maar in de dagelijkse realiteit merk je daar weinig van...

Dan nu de concrete aanleiding om hier, met licht klotsende oksels, te gaan staan met een ongebruikelijke boodschap.


Klotsende oksels, want:
-alhoewel ik al zeker 10 jaar afgevaardigde ben voor de verenigingen van West...
-ben ik GEEN Vergadertijger...
-voor mij zijn ALV's, zeg maar, een 'noodzakelijk kwaad',
-daarom offer ik, schat ik, tussen de 4-8 dagen p/j aan het voorbereiden en bijwonen van dit soort vergaderingen, wat in mijn conditie een flinke opgave is, en wat ook mij steeds zwaarder valt...

Op 12 maart hadden wij het Voorzitters-overleg van 'West'

Het werd een dieptepunt wbt opkomst:
waar wij normaal toch al snel 40 verenigingen zien, waren het er nu 6, hooguit 8!

Ook inhoudelijk beleefde IK het als een fiasco:
-wij konden de agenda van vandaag nauwelijks inhoudelijk bespreken,
-want geen van de aanwezige verenigingsmensen had de stukken,
-laat staan dat ze ze hadden gelezen


Het gaat er mij, nu en hier, niet om te 'Zwarte-Pieten',
maar mijn eerste suggestie is:

Ga a.u.b. ook alle verenigingen weer gewoon de stukken op papier sturen,
het kost een beetje,
maar tastbare stukken zijn,
zeker voor mensen die niet in het vergadercircuit zitten,
minder vluchtig, er kan minder fout gaan...


Dan nu naar het hart van mijn betoog!

Ik twijfel nog steeds niet aan
de tomeloze inzet en goede intenties,
van ONS(!) BESTUUR hier achter de tafel.

En net zo min aan die van de meeste mensen op de diverse buro's
Maar als je 'IN DEN LANDE' mensen spreekt,
en dan gaat het vaak om dragende mensen,
van niet de minste verenigingen, dan hoor je wel anders... Ik noem maar geen citaten
Het gemiddelde gevoelen (mijn SAMENVATTING!)
=
'Zij daar in Nieuwegein, doen niets (of bijna niets) voor ons,
maar wij zijn wel degenen die 'het' allemaal moeten betalen,
STEEDS MEER BETALEN; TEVEEL BETALEN!
Nogmaals, niet mijn mening, maar het zijn wel geluiden die ik vaak hoor of lees...

Het Punt: 'HET' zit velen binnen de NBB hoog!

Maar WAT is 'HET' dan dat mensen zo hoog zit?

Corrigeer me als ik het verkeerd zie,
maar volgens mij willen wij met z'n allen GROEI ?
We snakken naar groei,
-groei kan de rekeningen beter betaalbaar maken
-groei geeft weer wat positief aanzien

IK zit inmiddels al weer 38 jaar in het BB
-Heb bijna alles meegemaakt wat je als NLDse BB'r kan beleven,
-heb ook bijna alles gedaan, of van heel dichtbij gadegeslagen...en dat in vele landen...
Ik werd ooit afgevaardigde,
vanwege mijn initiatief een nieuwe vereniging op te starten,
-dat werd Team Ten Dreamers in de Oude Wijken van Den Haag,
-de club die ook de bron is waaruit de huidige bloeiende StreetballClub St4R ontsprong.

We startten TTD officieel in oktober 1993,
-in1997 hadden we 200 actieve leden bij de NBB, in 17 Teams,
-ze kwamen uit zo'n 60 landen,
-dus 80% allochtoon,
-en bijna iedereen viel in de categorieen Jeugd/Jongeren
-daarbij nog eens een kleine 100 schoolleden op het JdeWC
-we werkten ons rot om die leden,
-en de benodigde financieen en zaalruimte, via vele randactiviteiten, bij elkaar te schrapen;
-dat deden we op straat, in scholen en in buurthuizen, en waar/met wie ook maar mogelijk
-een van de vele hoogtepunten op dat gebied: -2x2500 deelnemers bij de NBA-3-on-3 op de Boulevard van Scheveningen,
waar wij de Vrijwilligers en een deel van de promotie voor deden.
-we hadden de 1e Sport-Combinatie-Functionaris van NLD,
al moest die term nog uitgevonden worden
-nu heten die mensen alweer anders,
Sport Buurt Coach geloof ik...
-we activeerden Jongeren, we leidden ze op en gaven ze begeleiding 'on the job';
-zo waren er meerdere coaches tussen 17-20,
die op het hoogste niveau U12, U14, U16 en U18 teams coachten...
DAT = GROEI!
En het is mijn overtuiging dat dat soort ontwikkelingen op veel meer plaatsen mogelijk zijn...

Veel succes dus; dat voelde goed,
we kregen zelfs diverse Sportprijzen (of nominaties daarvoor)!!

Maar, er waren ook keerzijden:
-we waren opgericht omdat de gemeente dat graag wilde
-een peiler onder onze financien, was een kust en keur aan projecten die we in opdracht van de gemeente deden
-de gemeente bleek onbetrouwbaar, daarover zo meer...
VRIJWILLIGERS
(35+)
-de dubbel-actieve jongeren gingen studeren, wilden 'hogerop',
waaierden uit naar het hele land,
naar het buitenland zelfs..!!
-ergens in 97/98 kwam ik in de krant een artikeltje tegen; 'De Vrijwilliger is 35+'
-ik droeg het knipseltje -als het al niet op papier was, dan toch tenminste in mijn achterhoofd-,
altijd bij me ...
-TTD heeft nauwelijks leden van 35+ gehad...

(Ouders)
-onze strategie om via de jongste jeugd ouders binnen te halen, en te betrekken werkte;
-in 1999-2000 hadden we een groep van zeker 20 ouders die zichzelf spontaan aanboden als vrijwilliger;
-moeders met hoofddoekjes,
-vaders die in keukens werkten, of in de kassen
-klinkt fantastisch, WAS ook mooi, maar....
-die ouders? Die waren, net als vrijwel alle leden, nieuw in het basketball,
-er waren er zelfs maar weinig die ooit een andere Nederlandse Sportvereniging van binnen hadden gezien...
-wij hadden te weinig 'handjes',
om al die nieuwe mensen op te leiden,
en te begeleiden voor alle kaderfuncties,
WANT
-Basketball is een verdomd moeilijke 'tak van sport' om onder de knie te krijgen! Vooral bestuurlijk en organisatorisch...
-we vroegen om hulp daarbij, bij de gemeente, bij de Sport Service ZH
-bij de gemeente zat inmiddels een nieuwe wethouder,
en die vond al die allochtonen maar niks;
-”allochtone ouders willen toch niets doen”, zei hij, “nou dan moeten clubs die kinderen maar weigeren als lid”, sprak hij op AT5...
-80M in ADO Den Haag pompen, DAT was trouwens ook VEEL interessanter!!
-De hulp, die wij wel degelijk kregen,
met name van Sport Service ZH, bleek
(het zijn HUN WOORDEN),
een druppel op een gloeiende plaat;
-Daarom adviseerden zij de gemeente o.a.
1-2 jaar lang,
1,5 fte Verenigings-ondersteuning...
Die er nooit kwam...


OK, TTD/Den Haag, het was een hele specifieke situatie,

-MAAR IK DENK dat,
historisch gezien,
maar een bitter klein % van de NBB-leden de 35+ heeft gehaald als actief lid...
...of zie ik dat verkeerd?
-En de meeste allochtone ouders hebben nog steeds weinig affiniteit met het Nederlandse Verenigings-systeem, en daar komen er alleen maar meer van...

Maar kijk eens deze zaal rond: hoeveel allochtone bestuurders en afgevaardigden tellen we?

Kees Zwemer, de ambtenaar waarmee ik 6, 7 jaar op bijna wekelijkse basis samenwerkte,
totdat hij naar de Sportraad ZH vertrok,
-gaf mij sindsdien regelmatig zijn de ANALYSE;
-”Zaalsportverenigingen, maar zeker basketball-verenigingen(!), zitten, wat kader betreft,
vol met 'DOENERS' “
-”Ze hebben maar weinig DENKERS, WEINIG GOEDE NETWERKERS, WEINIG MENSEN die goed (en ervaren) zijn in het opzetten van goed gestruktureerde organisaties”

Veel verenigingen hebben dus:
kwalitatieve tekorten op vrijwilligers-gebied,
EN/OF
kwantitatieve
VAAK ALLE TWEE...!

We kunnen dat ook zelf zien, iedere week weer; hoe komen wij anders aan de bijnaam:
NEDERLANDSE BOETE BOND?

EN: we weten allemaal hoe dat voelt, BOETES krijgen...

Vrijwilligers zijn dus een struktureel probleem voor de verenigingen van de NBB,
en dus voor de NBB!!


Het laatste aspect dat ik wil behandelen: ACCOMMODATIES
-Wij waren erg creatief in het voorzien in de behoefte aan accommodaties;
-we gingen allerlei samenwerkingen aan,
-we gingen naar ongebruikelijke locaties,
-we balden in te kleine zalen,
-etc.
-maar de gemeentelijke accomodaties werden in sommige gevallen, in slechts een jaar of 4-5,
- 2 tot 6x duurder!
-zouden de accommodatieproblemen sindsdien minder zijn geworden?
-zijn ze goedkoper geworden?
-...ik zeg maar niets meer
-een eigen kantine?
-De eerste jaren was er niets eens iets open als wij wedstrijden speelden!
Probeerden we dat zelf door de verkoop van blikjes achter een tafeltje te ondervangen;
werden we rot gescholden door de voorzitter van de korfbalclub die het vertikte zijn eigen kantine open te houden...

Unieke problemen voor ons?
Ik denk het niet...
natuurlijk zijn er verenigingen die 'het',
'die alles voor elkaar hebben',
maar voor welk percentage clubs gaat dat op?


Samenvattend:
-veel basketballverenigingen hebben het moeilijk;
-financieel
-wbt accommodaties
-wbt kader

Zolang als dat het geval blijft, blijft het basketball als geheel een zwakke sport

En juist Verenigingen zijn ONZE 'Core-Business”!

Je kunt als Rayon,
als afgevaardigde van de verenigingen,
zaken formeel aankaarten via formele inbreng,
via moties, via amendementen.
Duco Tjeerde zal dat zo doen op een aantal punten.
Verder kan je als afgevaardigde hier gloedvolle betogen houden voor, of tegen iets...

Maar uiteindelijk gaat het erom wat we met z'n allen doen,

wat mij betreft moet dat SAMEN,
dus niet ieder voor zich,
niet tegen, of ondanks elkaar,
maar MET elkaar.

Daarom is mijn dringende advies,
niet alleen jegens Bestuur, en Apparaat,
maar zeker ook aan alle andere afgevaardigden,
en via jullie ook aan de VERENIGINGEN en de verbanden die jullie vertegenwoordigen:

a) COMMUNICEER,
da's soms best lastig;
het kost veel tijd,
en het valt niet altijd mee buiten het eigen denkraam te kijken en denken,
laat staan daarbuiten te HANDELEN...
MAAR HET MOET!!

b) WORD TRANSPARANT;
-als er 1 beeld de NLDse BB-wereld goed weergeeft, dan is het EILANDENRIJK,
(of EILANDENARM zo u wilt);
een soort archipel in de Stille Zuidzee,
waarin velen zich KONING, KEIZER, ADMIRAAL wanen,
maar in werkelijkheid relatief onbetekenend is,
in de Globale Sport- en Basketballwereld.

-Er IS relatief best veel potentieel en talent;
op iedere plaats moeten de beste,
en meestbelovende mensen terecht komen,
niet degene die we 'toevallig' kennen, of waar we het best mee op kunnen schieten.

NU heeft het er te vaak,
op zijn minst de schijn van dat vriendjespolitiek een flinke rol speelt...
Ik zeg nogmaals: of dat nu WEL/NIET juist is,
is niet relevant, het gaat om de perceptie!

De detectering van talent (of dat nu op, langs, of buiten het veld is),
de rekrutering ervan,
het toewijzen van plekken en functies,
het moet open en eerlijk worden gedaan!

Dan kunnen mensen die zich tekort gedaan voelen, gewezen worden op de heldere criteria die werden gehanteerd,
en op de heldere procedure...
DAN hebben kritikasters en gefrustreerden minder ammunitie om mee om zich heen te schieten,
omschade aan te richten,
en het klimaat te verzieken!


Tenslotte nogmaals richting het bestuur:

-Er zijn echt mensen in het veld die jullie willen helpen, relatief veel zelfs!
-Pak die uitgestoken handen!
-Ik weet het:
het is niet eenvoudig,
jullie hebben het druk, jullie hebben het zwaar,
MAAR investeringen hier,
zullen zich uiteindelijk absoluut uitbetalen.

Het leven wordt een stuk gemakkelijker als mensen ergens in geloven, in iemand geloven, ….

Mensen meenemen kost tijd

maar als dat NIET gebeurt,
dan ontstaat er zoveel ONBEGRIP (of erger),
dat de tijd in veelvoud vervliegt in nutteloze, of zelfs destructieve discussies overal in den lande.

IK SLUIT AF:
Als u zou vinden,
dat ik teveel woorden nodig had om mijn boodschap te verwoorden,
dan spijt me dat; ik kan het niet veel korter...
EN:
het moest mij van het hart, bedankt voor het luisteren!

Dan nu het stokje naar Duco,
die het meestal juist met heel weinig woorden doet...

Basketball is een moeilijke sport,
de nldse sport zit anders in elkaar dan waar ook ter wereld
als je er niet in bent opgegroeid dan,
kost het veel moeite en tijd om alles onder de knie te krijgen
niet alles is zo logish als dat wij hardore bbrs nbb wel denken
anderzijds is ook het runnen van de nbb een stuk ingewikkelder dan velen bij de ver'n wel denken
denkers moeten dan gaan doen en
doeners denken
vergaderaars raken losgezongen van de echte noden en relevantie