vrijdag 30 april 2021

MIJN ALL-TIME FAVORIETEN: Van Kooten & De Bie - 'Zoek jezelf' / MUZIEK /

 

Van Kooten & De Bie : Zoek jezelf

3 nov. 2011
 
Van Kooten & De Bie : Zoek jezelf

VK-INTERVIEW: SP-Kamerlid Renske Leijten: ‘Pyromaan Rutte gaat echt de brand niet blussen’ & Podcast De Dag: 'Hoe Omtzigt en Leijten zich vastbeten in de toeslagenaffaire' / TOESLAGEN AFFAIRE /

Foto overgenomen van 'Joop': 'Renske-leijten-in-de-bres-voor-omtzigt-en-andere-doelwitten-fluistercampagnes

Luister ook naar de  Radio-1 Podcast De Dag: 

'Hoe Omtzigt en Leijten zich vastbeten in de toeslagenaffaire' (17min)

 *

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/sp-kamerlid-renske-leijten-pyromaan-rutte-gaat-echt-de-brand-niet-blussen~bbc0cf29/

Interview Renske Leijten

SP-Kamerlid Renske Leijten: ‘Pyromaan Rutte gaat echt de brand niet blussen’

Het Binnenhof is een onveilige omgeving, zegt SP-Kamerlid Renske Leijten. ‘Iedereen met wie je iets opbouwt, staat klaar om met je af te rekenen.’ Beeld Rebecca Fertinel  

Het Binnenhof is een onveilige omgeving, zegt SP-Kamerlid Renske Leijten. ‘Iedereen met wie je iets opbouwt, staat klaar om met je af te rekenen. (Beeld: VK.nlRebecca Fertinel)

Onder de Rutte-doctrine verzaakt het kabinet zijn plicht om de Kamer te informeren. Hoe lukt het SP’er Renske Leijten, kopstuk in de toeslagenaffaire, dan toch om effectief oppositie te voeren?

Yvonne Hofs en Ariejan Korteweg  Volkskrant, 24 april 2021

Het is de dag na de publicatie van de geruchtmakende reconstructie van RTL Nieuws, waaruit blijkt dat in de ministerraad werd besloten de Kamer niet volledig te informeren over de toeslagenaffaire. Minister Wopke Hoekstra liet in die vergadering weten dat het hem niet was gelukt zijn kritische partijgenoot Pieter Omtzigt te ‘sensibiliseren’. Terwijl bij veel Haagse politici de stoom uit de oren komt, is SP-Kamerlid Renske Leijten opvallend rustig. Veel van wat gemeld wordt, wist ze al, zegt ze. Al kende ze de details niet. Als lid van de parlementaire ondervragingscommissie kreeg ze geanonimiseerde samenvattingen van de ministerraad onder ogen, die ze later heeft vernietigd. Alleen de voorzitter – Chris van Dam (CDA) – en ondervoorzitter – Attje Kuiken (PvdA) – zagen de complete notulen. Leijten herinnert zich dat Mark Rutte later zei dat er geen politieke redenen waren om informatie achter te houden. ‘Ik dacht: dat zal ik onthouden. Dat komt nog wel eens terug, vriend.’

Dat moment is aangebroken. ‘We zien nu dat het nog veel dieper zit’, zegt Leijten. ‘Niet alleen op het ministerie van Financiën, maar ook in het kabinet is er blijkbaar een gebrekkige moraliteit en te weinig besef van constitutionele verhoudingen tussen kabinet en Kamer. Dat is ook wat Rutte in onze verhoren zei: dat wat tussen ambtenaren en bewindspersonen rondgaat, niet naar buiten moet komen voordat het tot een besluit heeft geleid. Terwijl het de grondwettelijke positie van de Kamer is daar wel kennis van te kunnen nemen. Daarom is het zo belangrijk dat die notulen openbaar worden. Dan zal blijken wat de volgende stap moet zijn.’

Een week eerder. We zijn op Leijtens werkkamer aan het Binnenhof, een plek die van haar strijdlust getuigt. Vijftien jaar Kamerlidmaatschap en toch geen knap bureau, deftige stoelen, designlampen of schilderijen naar de SP-fractie gesleept. In plaats daarvan foto’s van de mensen voor wie ze het doet: ambulancepersoneel, havenarbeiders, protesterende scholieren. Op de prullenbak staat dat die bedoeld is voor afgekeurde kabinetsplannen. Ze wijst op het prikbord twee trofeeën aan die ze belangrijk vindt: ‘Kijk, hier hangen de allereerste SP-wetten die zijn aangenomen en die zijn van mij’, zegt ze. ‘Dat lukte omdat wij een beweging organiseerden van thuiszorgmedewerkers.’

Renske Leijten (42) is een militant Kamerlid. Haar engagement ontstond na de aanslagen op het WTC in New York, ze werd voorzitter van de SP-jongerenvereniging Rood en brak in 2006 – ze was 27 – haar doctoraalscriptie af om Tweede Kamerlid te worden. Ze maakte naam als woordvoerder gezondheidszorg door minister Edith Schippers het vuur aan de schenen te leggen over de marktwerking in de zorg.

Door de toeslagenaffaire raakte haar vasthoudendheid tot ver buiten het Binnenhof bekend. Samen met CDA’er Pieter Omtzigt wil ze de onderste steen boven hebben: hoe kan het dat tienduizenden ouders door de Belastingdienst zo onrechtvaardig zijn behandeld?

Voor het grote publiek groeide ze, samen met Omtzigt, uit tot belichaming van een parlement dat wél doet waarvoor het in het leven is geroepen. Een parlement dat de regering controleert en zich niet laat afschepen. Het leverde haar in maart 144 duizend voorkeurstemmen op. In een recente peiling van I&O Research eindigde ze, na Pieter Omtzigt, als meest gewaardeerde politicus.Het paradoxale is dat de SP niet profiteerde van de waardering die Leijten ten deel valt: haar partij verloor vijf zetels. En linkse samenwerking lijkt verder weg dan ooit, zodat haar opnieuw een rol in de oppositie wacht. Wat moet er veranderen aan de verhouding tussen Kamer en kabinet om zo’n oppositieleven zinvol te maken? En hoe kijkt ze zelf naar de toekomst van haar partij?

null Beeld Rebecca Fertinel (Beeld: VK.nlRebecca Fertinel)

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire is voorgesteld dat Kamerleden rechtstreeks vragen kunnen stellen aan ambtenaren. Iets wat in 1998 door premier Kok – in de ‘oekaze Kok’ – expliciet is verboden om de ministeriële verantwoordelijkheid te versterken. Wat verandert er als dat wel mag?

‘Dat is een rare regel. Als ik een politiebureau binnenloop en vraag of ik een nachtdienst mag meedraaien, dan overleggen ze en is dat geen probleem. Terwijl dat ook ambtenaren zijn. Maar als ik de Belastingdienst bel, gaat de deur dicht. Ik kreeg eens een klacht van een belastingkantoor in Almere. Die ambtenaren zeiden: mevrouw Leijten, u doet net alsof we een stelletje nazi’s zijn. We willen u graag laten zien dat we integer ons werk doen. Ik zeg: prima, organiseer het maar. Vervolgens krijgen ze geen toestemming van hun directeur.

‘Die regel afschaffen is een begin. Wat vervolgens speelt: antwoorden op Kamervragen gaan eerst langs de woordvoerders van het ministerie. Die zijn alleen bezig met beeldvorming: wat betekent dit antwoord voor de bewindspersoon? Laten we om te beginnen op de ministeries de inhoud weer vooropstellen.’

Ministeries hebben een enorme informatievoorsprong op de Tweede Kamer. Rob Jetten heeft als D66-fractievoorzitter voorgesteld de ondersteuning voor Kamerleden uit te breiden. Wat denkt u daarvan?

‘Als je de Kamer inhoudelijk wilt versterken, kun je beter het Bureau Wetgeving en de onderzoeksdienst van de Tweede Kamer uitbreiden. Die organisatie werkt voor álle Kamerleden.’

U stelt dat het voor Kamerleden steeds moeilijker wordt om informatie los te krijgen bij ministeries. Waar merkt u dat aan?

‘Aan de beantwoording van Kamervragen. Toen ik zorgwoordvoerder was ten tijde van minister Edith Schippers, dacht ik vaak: deze vragen zijn beantwoord door iemand die weet hoe het zit. Bij de toeslagenaffaire zeggen inhoudelijke ambtenaren juist tegen ons: de antwoorden liggen nog bij woordvoering. Woordvoering zit erbovenop, want het ministerie van Financiën loopt op eieren.’

Is dat een les van de toeslagenaffaire: dat de tegenmacht van de Kamer is gekrompen en wordt gemanipuleerd?

‘Ik denk niet dat dat mijn afdronk van dit schandaal is. Of nou, deels ook wel. In de toeslagenaffaire zagen we ten eerste de ontsporing van het beleid. Heel erg, maar dat kan gebeuren. Daarna zagen we pogingen die ontsporing toe te dekken en in de doofpot te stoppen. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. De checks-and-balances moeten op orde zijn.’

Toedekken en doofpot, dan heb je het toch ook over de tegenmacht van de Kamer?

‘In het toeslagendossier heeft de ministerraad besloten welke stukken de Tweede Kamer kreeg. Daar zouden integere politici moeten zitten die zeggen: ho, wacht even, dat kan niet. Deze stukken zou de Tweede Kamer wel moeten krijgen.

‘Wat de Rutte-doctrine is gaan heten – zoveel mogelijk geheim houden voor de Tweede Kamer – is iets van deze generatie ministers en politici. Sigrid Kaag heeft het steeds over nieuw leiderschap. Maar ik denk: jij zat in datzelfde kabinet waar het blijkbaar normaal was over individuele Kamerleden als Pieter Omtzigt te spreken. Datzelfde geldt voor Hoekstra.’

(Beeld: VK.nlRebecca Fertinel)null Beeld Rebecca Fertinel

Wat heb je als Kamerlid nodig om meer tegenmacht uit te oefenen?

‘Zweden onderhoudt een parlementair register met alle relevante documenten. Die kun je dan binnen een paar dagen ontvangen. Hier duurt het eindeloos, en dan zijn er ook nog delen in de tekst weggelakt. Daar moeten we vanaf. Overheidsdocumenten zijn van ons allemaal, ze dienen het algemeen belang. Ik heb zo vaak meegemaakt dat ik om een notitie vroeg en die niet kreeg, omdat het een memo was. Dat ik vroeg om een verslag en dat dit zogenaamd niet bestond, want het was een uitwerking.’

Naar aanleiding van het toeslagenschandaal beloofde het kabinet minder weg te lakken en ook persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren openbaar te maken. Uiteindelijk bleef er weinig over van die voornemens.

‘Dat vind ik echt schandalig. Alleen staatsgeheimen zouden niet openbaar worden. Maar al snel zei het kabinet: de nieuwe transparantie geldt niet voor overheidsdocumenten die journalisten opvragen. De VVD peilde in december dat de toeslagenaffaire Rutte niet werd aangerekend. Dus dacht de VVD: we trekken de coronakaart van het crisismanagement, dan gaat Rutte glorieus winnen. Wat dat betekent voor het vertrouwen in de politiek, in instituties, zal ze aan hun reet roesten.

‘De pyromaan die de brand veroorzaakte, gaat hem echt niet blussen.’

U bedoelt Mark Rutte?

‘Ja, en Hoekstra. En van Kaag moet ik nog maar zien of ze dat nieuwe leiderschap kan waarmaken. Den Haag is wel klaar met Rutte. Dat weten we allemaal.’

Uit de verkiezingsuitslag blijkt dat die hele kwestie van behoorlijk bestuur mensen niet echt interesseert.

‘Dat ben ik niet met jullie eens. Ik denk dat mensen het wel degelijk erg vinden dat Rutte liegt en bedriegt, maar dat ze crisismanagement nu belangrijker vinden.

‘De toeslagenaffaire laat zien hoever de individualisering in de maatschappij is voortgeschreden. Dat is het gevolg van het neoliberalisme. Margaret Thatcher zei: there’s no such thing as society. Iedereen voelt dat die uitspraak niet klopt, maar mensen worden individueel aangesproken. Alsof we de klimaatverandering alleen kunnen voorkomen als jij een warmtepomp neemt. Nee, dan moeten we eisen dat Tata Steel en Schiphol fatsoenlijk belasting betalen. Het besef van de macht van het collectief is verdwenen.

‘Wij als SP hebben ook gefaald in die strijd. We kregen waardering voor het boven water krijgen van het toeslagenschandaal, maar hebben mensen er niet van kunnen overtuigen dat we problemen ook kunnen oplossen.’

Voor de verkiezingen dachten jullie nog: de samenleving beweegt onze kant op. Waardoor heeft de SP dan toch verloren?

‘De mensen met de laagste inkomens blijven thuis. Dat zijn onze kiezers en zij hebben het minste vertrouwen in de politiek. Er is een overheid nodig met oog voor de menselijke maat, die met de SRV-wagen de wijken ingaat. Dat we tijdens de campagne niet langs de deuren konden, heeft zeker meegespeeld.’

Toch ironisch dat jullie kiezers thuisblijven omdat ze geen vertrouwen in de politiek hebben, terwijl u hamert op integer bestuur en de kiezers van de volgens u niet-integere Mark Rutte juist wel komen opdagen.

‘Dat is het lelijke van deze campagne. Waar ik me zorgen over maak: de democratie zoals wij die hebben georganiseerd, geeft veel mensen niks. Den Haag maakt ingewikkeld beleid, dat ervan uitgaat dat mensen hoogopgeleid zijn en zichzelf kunnen redden. Die tendens moet worden doorbroken.’

null Beeld Rebecca Fertinel 

(Beeld: VK.nlRebecca Fertinel)

U bent nu een van de langstzittende Kamerleden. Hoe houdt u het vol?

‘Ik hield het helemaal niet vol, ik wilde weg. Dat was twee jaar geleden. Ik dacht: ik ben nu 40, tijd voor iets anders. Ik vind het een onveilige omgeving. En dan niet zozeer de fractie, maar gewoon hier, het Binnenhof.

‘Iedereen met wie je iets opbouwt – iemand van een andere partij, een journalist – staat klaar om met je af te rekenen. Dat maakt de Tweede Kamer geen leuke werkplek. Als ik op straat met een actie meega, weet ik waarom ik SP’er ben. Of het parlement het geijkte instrument is om je doel te bereiken, dat zag ik even niet meer. Wéér zo’n regeerakkoord en dan als oppositie wéér trekken en sleuren.

‘Ik vind dat je als Kamerlid in principe voor vier jaar je energie aan de kiezer geeft. Maar als je tijdens die vier jaar uitgeblust raakt, kom je je belofte aan de kiezer ook niet na. Ik heb het rustiger aan gedaan, maar vond het niet opportuun tussentijds te vertrekken. We hadden ook net het meldpunt Kinderopvangtoeslag geopend.’

Wat bedoelt u met het Binnenhof als onveilige omgeving?

‘Dat je soms wordt weggehoond door journalisten. Toen ik zorgwoordvoerder was, hield de SP enquêtes onder huisartsen, over marktwerking en decentralisatie. Als ik daarmee naar de media ging, werd er geschamperd: een SP-enquête, lekker belangrijk. Ik vind echt dat journalisten, maar ook politici van sommige andere partijen, zó ontzettend hooghartig zijn tegenover de mensen die op die ambulance zitten, in die haven werken. Daardoor is het moeilijk dingen op de politieke agenda te krijgen en te houden. We kunnen wel heel boos demonstreren, maar als we niets bereiken, hebben we eigenlijk cynisme georganiseerd.

‘Ik vond de regeerperiode van Rutte II heel moeilijk. Vierenhalf jaar lang verzet tegen gigabezuinigingen. De problemen in de jeugdzorg, een gevolg van de decentralisatie, zijn toen ontstaan. Álles heb ik toen voorspeld en álles werd geframed als: mevrouw Leijten staat langs de zijlijn te roepen, mevrouw Leijten is weer emotioneel.’

Heeft de toeslagenaffaire u uit dat dal geholpen?

‘Die maakte dat ik zei: ik zing de tijd tot aan de volgende verkiezingen nog wel uit. Toen de kandidatencommissie begin vorig jaar vroeg of ik op de kandidatenlijst wilde, heb ik gezegd: eigenlijk niet. Vervolgens kwam de compensatieregeling voor de toeslagenouders in de Tweede Kamer: een heel kleine groep gedupeerden zou schadevergoeding krijgen, tienduizenden anderen niet. Vanaf dat moment dacht ik: het is nog niet klaar. Als ik het gevoel had gehad dat iemand het had kunnen overnemen die met net zoveel kracht voor de ouders kon vechten, had ik het stokje overgegeven.

‘Dit dossier wordt nu erg met mij en Pieter Omtzigt geassocieerd. Veel mensen zeggen: er zijn maar twee Kamerleden die hun werk doen. Dat is niet waar. Ik zie genoeg Kamerleden uit de coalitie die samen met de oppositie toch dingen aan de kaak stellen. Zoals Salima Belhaj van D66 over het Hawija-bombardement, CDA’er Martijn van Helvert over de kabinetssteun voor Syrische rebellen, Sjoerd Sjoerdsma van D66 over de Oeigoeren. Maar die beeldvorming rond ons brengt verantwoordelijkheid met zich mee, zo voelde ik dat.’

Pieter Omtzigt wilde lijsttrekker worden bij het CDA. U bent nu al drie keer achtereen nummer 2. Heeft u ook die ambitie?

‘Ik voel gewoon niet de behoefte de baas te zijn. Ik houd er juist van om in dossiers te duiken. In 2014 beschreef ik hoe de SP de zorg wil organiseren. Dat is in een voorstel voor een Nationaal Zorgfonds uitgemond. Dat plan heb ik vanuit de werkvloer ontwikkeld. Dát vind ik leuk.’

Dat Omtzigt en u zo effectief zijn, komt ook door jullie ervaring. De doorloop in de Kamer is groot. Moet daar iets aan gebeuren?

‘Ik weet niet wat je eraan kunt doen. Je kunt mensen niet verplichten voor acht of twaalf jaar Kamerlid te worden. Als je tijdens je zittingsperiode vertrekt voor een andere baan, gebruik je het Kamerlidmaatschap voor eigen gewin. Dat moet je als partij niet toestaan. In je tweede termijn word je effectiever. Dan kennen ze je naam, dan weet je de weg in de procedures.’

In uw kritiek op de informatievoorziening vanuit de regering trekt u op met Pieter Omtzigt, een CDA’er. SP en CDA zijn partijen met andere maatschappijvisies; solidariteit en barmhartigheid zijn verschillende drijfveren. Het CDA is een machtspartij die wil besturen.

‘Dat is absoluut waar en zo gedragen veel CDA’ers zich ook. Maar als het gaat over oplossingen voor de samenleving, voel ik me meer thuis bij het CDA dan bij de PvdA. Het CDA gaat net als wij uit van de kracht van het maatschappelijk middenveld, terwijl de PvdA bijna alles aan de overheid wil overlaten. Wij SP’ers vinden dat de overheid de omstandigheden moet creëren waarin mensen zelf een oplossing kunnen zoeken. Dan vertrouwen wij dat het goed komt.

‘De intergenerationele solidariteit, een samenleving met alle generaties, heb ik de afgelopen jaren node gemist bij de PvdA. Terwijl ik die juist wel zie bij het CDA. Paars heeft dat individualisme aangewakkerd. Solidariteit is niet alleen dat je voor een oudere opstaat in de tram, het is ook het besef dat een ander een zwaarder beroep heeft en daarom op zijn 65ste met pensioen moet kunnen. Dat heb ik gemist bij de PvdA, en bij GroenLinks.’

Hoe ver ging de samenwerking met Omtzigt in de toeslagenaffaire?

‘Pieter is goed in de politieke procedures: wat vraag je en wanneer? Daar heb ik veel van geleerd. We zitten allebei wat langer in de Kamer en we hadden respect voor elkaar. Op een gegeven moment zag ik dat de Kamervragen van Pieter over de kinderopvangtoeslag slecht werden beantwoord. Ik zei: daar is echt iets aan de hand, zal ik ook vragen stellen? Hij: nee, mijn onderwerp! Zo gaat het in de Kamer ook vaak.

‘Inmiddels had ik wel contact met Eva González Pérez, de advocaat van gedupeerde ouders. Ik zei: laat jouw mensen ons mailen wat ze hebben meegemaakt. We hebben het SP-meldpunt geopend, dat héél veel nieuwe informatie opleverde. Maar Pieter vond mijn meldpunt niks, want alle informatie was toch al boven tafel. Daar had hij deels gelijk in. Maar dankzij het meldpunt kwam ik erachter dat er ook toeslaggerechtigden via risicomodellen en het label ‘opzet/grove schuld’ waren benadeeld. Dus ik zeg tegen Pieter: ga die mailtjes eens lezen, joh. Het weekend erna ging hij erover twitteren, fragmenten delen.

‘Ik hoorde over mensen van wie de auto in beslag werd genomen om toeslagschulden te betalen, over huizen die werden leeggehaald. Pieter en ik hebben in een Kamerdebat de stopzetting van die terugvorderingen geëist. Daarmee was het pact gesloten en kreeg Pieter ook veel contact met de ouders. Dan gaan er allemaal luikjes open.’

Heeft u contact met Omtzigt nu hij ziek thuis zit?

‘Zeker. Daar ga ik niet te veel over zeggen. Met Pieter is het meer geworden dan goed collegiaal contact.’

Jullie zijn bevriend geraakt?

‘Ja. Ik vind het een briljante man. Ik moet vaak om hem lachen. Als hij doordraaft, zeg ik weleens: ho, ho, ho. Het klikt gewoon goed.’

Gaan jullie samen de leiding nemen bij het veranderen van de bestuurscultuur?

‘Pieter is op een missie. Natuurlijk moet hij nu uitrusten. Maar hij heeft zijn boek Een nieuw sociaal contract toch niet voor niets geschreven? Als hij nu up and running was, hadden we vast plannen gemaakt.’

Zag u aankomen dat hij een burn-out zou krijgen?

‘We hebben vaak tegen elkaar gezegd: let een beetje op jezelf. Maar wanneer dat omslaat in echt overspannen zijn, is moeilijk in te schatten. Ik weet niet wat hij nog meer heeft meegemaakt, bijvoorbeeld in de strijd om het leiderschap bij het CDA.’

Heeft u zelf tegen een burn-out aangezeten toen u die dip had? Of kunt u het werk goed loslaten?

‘Een weekendje legoën met mijn jongens, dat helpt. Ik werk weleens op zaterdagavond, als het móét. Maar ik kan de politiek relativeren. Daar hebben mijn twee zwangerschappen bij geholpen. Als je een kind krijgt, schiet je in een andere wereld. Dan zat ik thuis op de bank mijn zoon borstvoeding te geven en tv te kijken en zag ik op Twitter dat mijn fractiegenoot Jasper van Dijk zei: nu is er een heel belangrijk debat! Wat nou, belangrijk debat, dacht ik dan: heel de wereld kijkt naar Ajax-Barça!’

Dat vermogen te relativeren werd deze week flink op de proef gesteld. Op de dag dat RTL Nieuws meldt dat in de ministerraad werd afgesproken doelbewust informatie over de Belastingdienst achter te houden en werd geklaagd over kritische Kamerleden, komt ook staatssecretaris Alexandra van Huffelen opnieuw met slecht nieuws. Honderden ouders die slachtoffer waren in de toeslagenaffaire, hebben vorig weekeinde ten onrechte te horen gekregen niet in aanmerking te komen voor de compensatie van 30.000 euro.

‘Mijn telefoon stond roodgloeiend dit weekeinde’, vertelt Leijten. ‘Allemaal wanhopige mensen die dachten een nieuwe start te maken, eindelijk schoenen voor hun zoontje te kunnen kopen. Hier kan ik dus wel moedeloos van worden. Hoe kan een uitvoeringsinstantie als de Belastingdienst zich zo vaak aan dezelfde steen stoten?’

Haar wanhoop betreft de slechte data-analyse van de Belastingdienst, maar nog meer het gebrek aan fatsoen waarmee een dergelijke algemene brief is gestuurd. ‘Ik wil helemaal niet twijfelen aan de intenties van de staatssecretaris. Maar het apparaat daarachter heeft daar lak aan en heeft bovendien, zo blijkt maar weer, geen enkel lerend vermogen.’

Lees meer op VK.nl:

Meer over

 

 

 

 

woensdag 28 april 2021

De slechtste klantenservice allertijden - xs4all

Zojuist retourneerde ik een stukje marketingcommunicatie van xs4all; u weet wel zo van: -'Hoe maak ik een website?' -'Zijn YouTube filmpjes altijd veilig?', en -'Wat kan ik met Google Wave?' en, voor alles: -'Hoe denk jij over het hedendaagse feminisme?', die dus ook! Ik schreef in het dichtgevouwen kaartje (aan de directeur Marketing en Sales van xs4all): -jullie leveren de slechtste klantenservice die ik ooit van een bedrijf ervaren heb...en: -ik ben niet langer gediend van dit soort (valse) marketing-communicatie...en: -wens er verder van verschoond te blijven...en: -...u hoort nog verder van mij via de media! -vriendelijke groeten, Aart Dekker Waarom ben ik zo misnoegd over xs4all? Dat was toch altijd 'de kwaliteitsprovider van Nederland, samen met Demon!?' Ja dat WAS zo! Maar dat is al lang niet meer het geval. Demon bestaat al in het geheel niet meer, want moest in opdracht van moedermaatschappij KPN fuseren met de grotere broer (of misschien wel zus) xs4all. Ik was sinds 1998, redelijk tevreden, klant van Demon. Maar dat veranderde snel na 'de fusie'. Wat bleek namelijk? De technici van beide 'topbedrijven' waren gezamenlijk niet in staat om de emailsystemen van de twee succesvol te integreren tot één. Verder had men ook al zeer veel moeite de marketing en prijsstelling op één lijn te brengen. Dus duurde het niet alleen ruim een jaar voordat ons prijs/prestatiepeil op het zelfde (redelijke) niveau te brengen (en betaalden wij dus ruim een jaar een veel te hoge prijs voor bedenkelijke prestaties... Daarnaast kreeg ik ook problemen met mijn email: het duurde iedere keer na het opstarten 2 minuten (en diverse foutboodschappen) voordat mijn email begon te downloaden. Maar dat was slechts het begin... Niet veel later werd er in het geheel niet meer gedownload... Dus werkte ik geruime tijd (zo'n 6 maanden) via webmail, en spaarde zo zo'n 1000 emails op op webmail. Diverse keren probeerde ik via de helpdesk het probleem op te lossen, maar men kon mij niet afdoende helpen... Op 4 december 2008 om 23:55h zag ik voor het laatst mijn email in via xs4all-webmail. Om 00:05h (bij wijze van vroeg Sinterklaas-cadeau...) waren mijn 1000 emails ineens niet meer te benaderen...ze waren...gewoon weg...!! Natuurlijk hing ik de volgende ochtend direct aan de telefoon bij de helpdesk, bij die fantastische helpdesk... Ik kreeg een soort stagiair aan de lijn, misschien was het 'die puisterige sukkel van het hedendaagse feminisme' uit het TV-spotje dat nu 'on' is, waarschijnlijk op zijn eerste stagedag als VMBO-er!? Na mijn uitleg, en 5 minuten navraag (bij zijn 1 week meer ervaren 'mentor'?), kwam hij terug met een voor mij (maar vooral eerst natuurlijk voor XS4ALL!!) ontluisterende boodschap: hij had 'goed nieuws, en slecht nieuws voor me', het goede nieuws was ik al snel vergeten, het slechtste speelt mij nog tot op vandaag parten: mijn email was verdwenen! Dat wil zeggen: xs4all had mijn 1000 emails gewoon weggegooid na een keten van klunzige, blunderende acties van haar technici; waarschijnlijk waren dat de voorgangers van de koekenbakkers die ik op dat moment aan de lijn had, en daar weer achter. Voor mij was de conclusie simpel: "dan halen jullie mijn bestand toch even terug uit een back-up van gisteren!?". Fluitje van een cent voor een hoogwaardige provider (zoals xs4all immers was, of eigenlijk: pretendeerde (en pretendeert) te zijn immers!? Helaas: fout gedacht! Tot op de dag van vandaag weigert XS4ALL, de club van koekenbakkers en charlatans mij tegemoet te komen... Ja, ik mocht zelf, op Unix-niveau, gaan proberen mijn bestand terug te halen uit 'snapshots'; DAT IS NATUURLIJK TOPSERVICE! Je maakt als 'kwaliteitsprovider' en 'bedrijf dat service hoog in het vaandel heeft' zelf een blunder bij een technische handeling, en dan zeg je tegen de gedupeerde klant: "haal zelf maar terug (op Unix-niveau!!)uit de 'Snapshots' (back-ups)!", da's natuurlijk de ultieme dienstbaarheid naar de door jou gedupeerde klant!! Ik probeerde het op allerlei manieren: xs4all op zijn/haar verantwoordelijkheid te wijzen; het was tevergeefs... Ik schakelde mijn rechtsbijstand-verzekeraar DAS in: degene die me daar hielp probeerde ook alles wat ze kon bedenken: er werden vele brieven geschreven, telefoontjes gepleegd, echt alles! Chapeau daarvoor; dat is dienstbaarheid aan de klant! Maar het was tevergeefs: de meeste brieven werden waarschijnlijk niet eens gelezen, want er kwam nooit antwoord op! Als er een reactie kwam duurde dat vele weken/maanden. En men bleef weigeren het probleem op te lossen! Mijn contactpersoon bij de Rechtsbijstandverzekeraar zei: "ach meneer Dekker AL MIJN COLLEGA'S HEBBEN xs4all-DOSSIERS...". Met andere woorden: 'Kwaliteitsprovider xs4all is een baggerbedrijf wat betreft service!' Men levert gewoon GEEN SERVICE! Uiteindelijk besloten wij niet al te lang geleden dan maar naar de betreffende geschillencommissie te gaan. Providers zijn bij wet verplicht zich bij die geschillencommissie aan te sluiten, uitspraken van die commissie zijn bindend! Wat blijkt: XS4ALL, de Kwaliteitsprovider, is/was GEEN LID van de Geschillencommissie!!! Dat is een bewuste keuze: bij klachten krijgt men een boete, maar (af en toe) de boete betalen is blijkbaar goedkoper dan gewoon fatsoenlijke service leveren als XS4ALL ZELF FOUTEN MAAKT! Ontluisterend! Zoals gezegd: xs4all hoort nog van mij, via de media...dit is het eerste stukje... xs4all is nog niet van mij af!

SHARTIE AART DEKKER / NIEUWS / FIBA LOTING PRE-QUALIFIERS EUROPA / WK 2023: 'Toch wel Lekker...'

 

SHARTIE AART DEKKER

Toch wel Lekker...

FIBA heeft geloot voor de World Basketball Cup 2023 European Pre-Qualifiers

Toch wel Lekker...dat deze loting deze keer voor de Nederlandse Mannen Orange Lions niet van belang was, omdat Nederland zich heeft geplaatst voor de volgende EuroBasket (die nu voor 2022 op de planning staat; alles is door COVID19 (vooralsnog) een jaartje opgeschoven).

Als we dan zien dat landen als Montenegro, Letland, Noord Macedonië, Zweden, Oostenrijk, Portugal en Denemarken (e.a.) zich nu onder deze lastige omstandigheden al weer druk moeten gaan maken om mee te blijven draaien op het platform van de Internationale Nationale Mannen Teams, dan maakt dat eens te meer duidelijk dat onze Orange Lions de afgelopen anderhalf jaar een mooi wapenfeit hebben bevochten!

(AD)


POLITIEKE CULTUUR BINNENHOF / GROENE AMSTERDAMMER COLUMNIST VAN ROESSEL: 'Sensibiliseren' - Over het Wantrouwen in Politiek Den Haag / VERTROUWEN-WANTROUWEN /

 

LES POLITIEKE GESCHIEDENIS / GEO-POLITIEKE ONRUST EN INSTABILITEIT / COLUMNIST DE GRUYTER: 'De [Europese} wereld heeft ‘Ruhe’ nodig / NRC-OPINIE/


Cartoon 'Historical big players of Europe need each other; Europe also needs the U.S.' overgenomen van gisreportonline.com Het bijbehorende artikel lees je   ---  Hier  ---

*


NRC-Opinie

De wereld heeft ‘Ruhe’ nodig

In juni 1813, tijdens een van de laatste, beslissende fases van de Napoleontische oorlogen, reisden de Habsburgse keizer Franz en Clemens von Metternich, zijn minister van Buitenlandse Zaken, met koks, secretarissen en butlers naar een Boheems kasteel. In een paleis in Dresden, niet ver weg, hield Napoleon kwartier. De Russische tsaar bivakkeerde met de Pruisische koning in naburig Silezië (Tsjechisch-Pools grensgebied). Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Lord Castlereagh, was vlakbij.

Russen, Habsburgers, Pruisen en Britten zagen Napoleon als een parvenu die de bestaande, conservatieve orde in Europa bedreigde. Maar omdat ze er nooit in slaagden om één lijn te trekken tegen Napoleon (het kostte weken om elkaar met koetsen te bereiken) en elkaar diep wantrouwden, slaagde de Fransman erin om grote delen van Europa te veroveren.

Dit waren vreselijke oorlogen. Metternich beschreef in brieven en dagboeken hoe alles was platgebrand. Straten lagen vol lijken. Hij zag nog één kans om die hel te stoppen: als de leiders vlakbij het slagveld gingen zitten en zelf de gezamenlijke strategie ter hand namen. Met zijn diplomatieke staf en 42 paarden shuttelde hij tussen paleizen en kastelen, en zorgde er bemiddelend, sussend en pushend voor dat ze samen Napoleon terugdrongen.

Dit intense, directe overleg tussen de leiders van rivaliserende grootmachten, inclusief de Fransen – mooi beschreven in Wolfram Siemann’s grote Metternich-biografie – ging door nadat Napoleon was verslagen. Dit systeem, het ‘Europese Concert’, veranderde het continent ingrijpend. Het bracht „Ruhe”, zei Metternich altijd. Mondiale grootmachten anno 2021 moeten hier dringend een voorbeeld aan nemen, schrijven Richard Haass en Charles Kupchan van de Council on Foreign Relations in Foreign Affairs.

Het ‘Europese Concert’ bracht relatieve rust en welvaart op het continent

De wereld is zeer instabiel. Twee eeuwen westerse dominantie lopen ten einde – eerst de Pax Brittannica, toen de Pax Americana. De huidige wereld is multipolair, zoals Europa in Metternichs tijd. Supermachten wantrouwen elkaar en proberen elkaar steeds een hak te zetten. Dit verlamt internationale organisaties als de VN. Helaas leidt moordende rivaliteit over macht en ideologie in een multipolaire context „geregeld tot grote oorlogen”, stellen de twee auteurs nuchter vast. Om dit te voorkomen, bepleiten zij een ‘Mondiaal Concert’ van grootmachten, om stabiliteit en ‘Ruhe’ te waarborgen.

Zoals Metternich de leiders van de vijf Europese grootmachten bij elkaar zette, willen Haass en Kupchan een informeel forum voor de zes leiders van ’s werelds grootste machtsblokken: de VS, China, de EU, India, Japan en Rusland. Die zes zouden, precies zoals hun verre voorgangers op het Weense Congres van 1814-1815 deden met Europa, de territoriale status quo moeten bewaken en een niet-aanvalsverdrag sluiten. Iedereen zou, net als toen, een soort invloedssfeer krijgen waarbinnen anderen niets te zoeken hebben – tenzij de wereldorde bedreigd wordt.

Dit systeem moet voorkomen dat grootmachten zich met elk klein akkefietje bemoeien en uitslaande branden veroorzaken. Ook moeten de zes in het Concert consensus zoeken over thema’s die iedereen aangaan, zoals cyberbeleid en klimaatverandering. Omdat de VN geen afspiegeling is van mondiale machtsverhoudingen en de Veiligheidsraad door veto’s is verlamd, is er nu geen forum voor direct, vertrouwelijk overleg.

Wat wél redelijk werkt, signaleren Haass en Kupchan, is de formule die is gebruikt voor Iran en Oekraïne: een aantal machten (democratieën én autocratieën) dat samenwerkt om een gevaarlijke situatie te de-escaleren. Als er weer een kanaal voor directe, strategische dialoog is, hopen zij, „komen er minder verrassingszetten en, idealiter, minder unilaterale acties”.

Het ‘Europese Concert’ bracht relatieve rust en welvaart op het continent, decennialang. Het ging weleens mis (de Krimoorlog), maar niet vaak. Lord Castlereagh noemde Metternich daarom „de eerste minister van de wereld”. Toch benieuwd wie daar anno 2021 voor in aanmerking komt.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

MEER: 


In Europa

NRC.nl   In Europa

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa

vr · 16 april 2021

Europa is weer het lachertje

Als Europa aan tafel wil zitten met de groten, om Europese belangen te verdedigen, fine – maar gedraag je dan professioneel en zorg dat je niet constant het lachertje bent.

 

vr · 2 april 2021

Een Duitser snapt de EU het best

Ook in Duitsland is het de vraag of lagere overheden bereid zijn macht af te staan aan hogere in naam van het landsbelang, schrijft Caroline de Gruyter. „De discussie gaat meteen over competenties.”

 
 

vr · 19 maart 2021

Hoe Europa (niet) werkt

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz liet deze week weer eens mooi zien hoe Europa werkt. Of hoe het niet werkt, aldus Caroline de Gruyter.

 

 

 

 

AANRADER / BASKETBALL VRIJWILLIGERSWERK BETER INBEDDEN EN ONDERSTEUNEN / VRIJWILLIGERSBELEID / DONAR GRONINGEN: Ype van de Wal Zette bij Donar Vrijwilligersbeleid in de Steigers, en wil graag zoveel mogelijk basketball-organisaties ervan mee laten profiteren


Het is al-weer een jaar of vier, vijf geleden dat Rayon West-voorzitter Ruud Sparrenboom van het NBB-Bestuur het verzoek kreeg om een stuk op ver het te voeren Vrijwilligersbeleid te schrijven.

Op zijn beurt voeg hij mij om in de nog te vormen werkgroep mee te gaan draaien. Dat zegde ik met graagte toe, omdat ik als bestuurder van onze Basketball Vereniging Team Ten Dreamers The Hague van het belang daarvan eens te meer doordrongen was, en binnen het bestek van die club en de Stichting Promotie Haags Basketball zowel in het Reguliere Basketball, als bij een aantal Alternatieve Vormen van Basketball en ook bij het (mede) Organiseren van vele grote en kleinere Evenementen zowel met grote aantallen vrijwilligers te maken had gekregen, maar ook flink geëxperimenteerd had om uit te vinden hoe je flinke aantal mensen als vrijwilliger kon werven, begeleiden en/of opleiden, en zoveel mogelijk binden aan onze organisaties.

Helaas werd Ruud niet al te lang daarna ziek, en overleed hij veel te vroeg een jaar daarna; van het ontwikkelen van Vrijwilligers beleid voor zowel de NBB in al haar geledingen, als het daarmee Verenigingen ondersteunen ook daar zulk beleid (zo nodig) op poten te zetten, kwam dus niets terecht.

Ik weet dat de NBB inmiddels op diverse vlakken onderdelen van het vormen van Vrijwilligersbeleid voor Verenigingen ontwikkeld heeft en deze uitvent, maar het is mij niet bekend hoever dat precies gaat, en ook niet hoever de Bond zelf is met het ontwikkelen van het Vrijwilligersbeleid, en niet in hoeverre dat structureel binnen de NBB zelf wordt geïmplementeerd.

In ieder geval mag het duidelijk zijn dat ik erg geïnteresseerd ben in de materie...


Het draait waar het gaat om een betere toekomst voor het Nederlandse Basketball volgens mij om een aantal hoofdpunten:

1. Goede Mensen; (veel) Vrijwilligers, Semi-Professionals en Professionals, die in de juiste mix goed samenwerken
2. Faciliteiten/Accommodaties; Betaalbaar, Beschikbaar, op de Juiste Plaatsen en zoveel mogelijk met Verdienmogelijkheden voor de Verenigingen
3. Eigen Beleid, Organisatie en Imago; af van de Eilandjes(-mentaliteit) en van het 'Wij/Zij-denken', Slagvaardig Georganiseerd, Positiviteit in plaats van Defaitisme en Frustratie,
Basketball moet Fun zijn!
4. Het goed in de markt zetten van onze sport, en daar - steeds meer - middelen mee genereren, zodat we een positieve spiraal kunnen ingaan; meer geld leidt tot meer investeringen in Mensen, Faciliteiten/Accommodaties, Beleid, Organisatie en Imago, dat leidt weer tot een beter Product en Imago, wat weer leidt tot meer middelen, etc, etc.

Maar alles begint en eindigt dus met 'Goede Mensen die Samenwerken!'

En daarom wil ik dit stukje gebruiken om een ontwikkeling op het gebied van het ontwikkelen en versterken van Vrijwilligersbeleid, en het implementeren daarvan onder de aandacht te brengen.

Ype Martijn vd Wal zette bij Donar het Vrijwilligersbeleid voor de afdeling Entertainment op poten volgend de normen van 'het Vrijwilligerscertificaat.


Vanuit het Groningse werd ik benaderd door Ype van der Wal, werkzaam in de 'Sector Onderwijs' (bij 'Duo'. Hij heeft in het recente verleden bij Donar Groningen gewerkt aan het in de steigers zetten van Vrijwilligersbeleid en een Uitvoeringsorganisatie voor het organiseren van het vrijwilligerswerk van met name het onderdeel 'Entertainment' bij de kersverse Kampioen van de DBL.

Zoals de meeste mensen die weleens de moeite hebben genomen om in MartiniPlaza een wedstrijd te gaan kijken weten, mag zeker die tak van de Groninger club een groot succes worden genoemd, en is die een essentieel onderdeel van het genereren van revenuen voor Donar.
Recettes zijn bij Donar sinds jaar en dag een substantieel deel van het budget; het Entertainment is er dus - waarschijnlijk meer dan bij welke Nederlandse club ook ooit - een deel van een belangrijke 'Moneymaker' van wat nu - schat ik in - de club met het grootste budget van Nederland is, en dat zonder 'Naamsponsor'!

Een lichtend voorbeeld dus voor alle andere clubs - en zeker niet alleen Topclubs; alle verenigingen kunnen er hun voordeel mee doen - en daarom de moeite van het bekijken waard, lijkt me zo...

Hieronder een korte introductie van Ype van der Wal van het Vrijwilligerscertificaat, want daar gaat het om:

Wat is het vrijwilligerscertificaat?
Het is een officieel document opgesteld via een format van 'Europass Nederland', waar op staat welke vaardigheden je voor je club hebt ingezet en welke werkzaamheden je hebt verricht.

Wat heb je eraan?
De vrijwilliger krijgt een aan vaste normen voldoend document als bewijs van het verrichte werk en opgedane ervaring, en kan dit gebruiken bij bijvoorbeeld sollicitaties.
De organisatie/vereniging die dit systeem invoert krijgt een sterkere organisatie van hogere kwaliteit doordat de organisatie, de functies en taken goed op papier staan en daardoor iedereen beter weet wat ervan hem/haar verwacht wordt en hoe alles georganiseerd is. Verder is het verstrekken van het vrijwilligerscertificaat tevens een blijk van waardering van de organisatie naar de vrijwilliger voor het verrichtte werk.

Waarom bij Donar?
De medewerkers van Europass Nederland zijn mijn collega’s. Ik ken daarom veel voordelen van het in gebruik nemen van dat certificaat. Donar stond er meteen achter toen ik ze hierover vertelde. Ik heb jarenlang met veel plezier bij Donar gewerkt en ken veel vrijwilligers. Dat gaf wel een extra drive om het certificaat als eerste bij Donar neer te zetten.

En zijn er meer clubs?
Donar heeft bij een bondsbijeenkomst al meer verteld over het certificaat. Dat is een goede stap. Zelf heb ik de contacten gelegd met Landstede en SPM Shoeters. Die zullen het certificaat ook invoeren.
Er is inmiddels contact met de NBB en de JohanCruijff Foundation. Ik hoop dat zij het certificaat ook in hun beleid kunnen opnemen. Er lopen daar ook zoveel vrijwilligers rond die je zoiets gunt.

Hoe vind je het entertainment tegenwoordig bij het basketball?
Ik ben al twee jaar geen coördinator meer, maar zie nog wel dat ze het format nog steeds volgen. Daar ben ik wel trots op. Ik heb begrepen dat ze bij Donar komend seizoen meer het publiek wil betrekken bij de Entertainment- acts. Dat is goed, want dat heb ik afgelopen twee jaar wel gemist.


Via issuu.com is een artikel te lezen van Ype van der Laan over het door hem - voor o.a. Donar - ontwikkelde systeem waarmee vrijwilligerswerk ingebed kan worden, je vindt het   --- Hier ---

Doe er uw voordeel mee!

AART DEKKERdinsdag 27 april 2021

DEJÁ VUE POLITIEKE CULTUUR OP RECHTS ANNO 2021:Koot en Bie - 'Interectuelen' - NL De Tegenpartij / Uitgangspunten Alle Vrije Jongens / CABARET / TEGEN DE INTELLECTUELEN /

 

 

Interrectuelen

13 jul. 2018

Interrectuelen · Kees Van Kooten · Wim De Bie Gouden Doden ℗ 1981 

Universal Music B.V. Released on: 1981-01-01 

Producer: Tonny Eyk 

Programmer: Janfred Arendsen 

Author: Kees Van Kooten 

Author: Wim De Bie

 

 

 

 

TGV KONINGSDAG 2021/ POLENAISE: Koot en Bie - 'NL De Tegenpartij / Het Lijflied Van Alle Vrije Jongens' / LIEDJES / MUZIEK / FEEST /

 

 

 

Provided to YouTube by Universal Music Group De Populaire Partijpotpourri · 

Kees Van Kooten · Wim De Bie Gouden Doden ℗ 1981 

Universal Music B.V. Released on: 1981-01-01 

Producer: Tonny Eyk Studio Personnel, 

Recording Engineer: Janfred Arendsen 

Author: Kees Van Kooten 

Composer: Tonny Eyk 

Author: Wim De Bie

 


vrijdag 23 april 2021

VOLKSKRANT PODCAST FORMATIE-KOORTS: Wanneer ziet Rutte dat hij het probleem is geworden? / HARDLEERS / MONOMAAN / MARKJE 'Flutte' RUTTE / VVD /

Koorts

Wanneer ziet Rutte 

dat hij het probleem is 

geworden?

Zou Tjeenk Willink al in paniek zijn? De gelekte notulen uit de ministerraad over de toeslagenaffaire brengen het formatieproces opnieuw in gevaar. Bovendien is dit het zoveelste bewijs van het beschadigde vertrouwen tussen Tweede Kamer en demissionair kabinet. Waar gaat het deze keer precies over? Werden er Kamerleden gesensibiliseerd? En hoe werkt dat precies: sensibiliseren? We bellen oud-CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier, ervaringsdeskundige.

 

 Luister ook op

Speel de podcast Wanneer ziet Rutte dat hij het probleem is geworden? af op Spotify Speel de podcast Wanneer ziet Rutte dat hij het probleem is geworden? af op Apple Podcasts Speel de podcast Wanneer ziet Rutte dat hij het probleem is geworden? af op Stitcher

Meer afleveringen

Wanneer ziet Rutte dat hij het probleem is geworden?

Zou Tjeenk Willink al in paniek zijn? De gelekte notulen uit de ministerraad over de toeslagenaffaire brengen het formatieproces opnieuw in gevaar. Bovendien is dit het zoveelste bewijs van het beschadigde vertrouwen tussen Tweede Kamer en demissionair kabinet. Waar gaat het deze keer precies over? Werden er Kamerleden gesensibiliseerd? En hoe werkt dat precies: sensibiliseren? We bellen oud-CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier, ervaringsdeskundige.

Toch niet alleen maar nette mensen bij D66

De formatiedeur van Tjeenk Willink zit potdicht, toch gebeurde er deze week genoeg in Den Haag. D66 zat in de maag met kersvers kamerlid Sidney Smeets. Hoe gaat dat eigenlijk, het rekruteren van Kamerleden? Weten ze wat hen te wachten staat? Ook komt Hugo de Jonge ter sprake, de zwalkende minister moest weer een pittig coronadebat voeren. Uit Volkskrant-onderzoek van Peter Kanne blijkt dat de achterban van veel partijen met Rutte verder wil. Hoe gaat Tjeenk Willink hiermee om? Hoe gaat hij een bestuurscultuur veranderen met dezelfde leider?

Leugentjes om bestwil zijn opeens brisant

De wederopstanding van Rutte na het Paasweekend was wonderbaarlijk. Hoe komt hij toch altijd overal mee weg? Kamervoorzitter Khadija Arib werd deze week weggestemd, is dat weer een voorbeeld van de Haagse achterkamertjespolitiek? Raoul du Pré legt uit hoe de ergernis rond Arib zich heeft opgebouwd. En bij het CDA is een patstelling ontstaan: niemand weet wat Pieter Omtzigt wil en de partij kan niet bewegen zonder zijn toestemming.

Wie wil er nog met Rutte gezien worden?

Het podcastpanel en de rest van Nederland zagen donderdag de ontmanteling van het systeem Rutte. De demissionair premier was vermoeid, aangeslagen en afwezig. Maar hoewel de Tweede Kamer helemaal klaar met hem was, werd de trekker niet overgehaald. Is er een kabinet zonder Rutte mogelijk? En durft iemand binnen de VVD hem te vertellen dat hij beter kan opstappen? Sigrid Kaag was pislink, is het geloofwaardig als ze opnieuw naast Rutte gaat zitten? Dit en meer in de nieuwe aflevering van Koorts.

Een knotsgekke dag in Den Haag

In deze aflevering van Koorts uiteraard aandacht voor de blunder van Kajsa Ollongren. Het podcastpanel is unaniem: Rutte kan dit niet meer laconiek wegwuiven. Welke functie bekleedt hij in dit proces eigenlijk? Zonder de Koning zou het formatieproces transparanter worden, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Een formateur met meer afstand zou een oplossing kunnen zijn. En waarom was Pieter Omtzigt eigenlijk een agendapunt? Wie wil er van hem af?

Is het dan nu tijd om aan een linkse fusie te denken?

Alle regeringspartijen zijn overeind gebleven en alle oppositiepartijen zijn afgestraft. Is dat het corona-effect? Forum voor Democratie lijkt in ieder geval van het virus te profiteren. Wat kunnen we verwachten van die partij? En op links is het een slagveld. Is het dan nu tijd om aan een fusie tussen de PvdA en GroenLinks te gaan denken?

Moeten we dit jaar strategisch stemmen?

De verkiezingen zijn begonnen, Sheila Sitalsing, Pieter Klok, Raoul du Pré en Gijs Groenteman bespreken de peilingen. Sigrid Kaag breekt met het adagium 'regeren is halveren' en gaat misschien het CDA voorbij. Hoe heeft ze dat gedaan? En hoe komt het dat de VVD de coronabonus is kwijtgeraakt? Wat ook opvalt: Pieter Omtzigt lijkt in zijn eentje eigen campagne te voeren, Hoekstra gaf al toe niet precies te weten waar hij uithangt. En we bespreken de vraag of strategisch stemmen verstandig is.

Wat wil Volt nu eigenlijk?

De televisiedebatten domineerden de verkiezingsweek: we zagen een woedende Wilders na een vraag over Dion Graus. Baudet had een soort inzinking voor hij de studio van Jinek verliet en Kaag en Ploumen hadden een interessant gesprek voor de kiezer op links. Sheila Sitalsing, Raoul du Pré, Pieter Klok en Gijs Groenteman bespreken wat voor soort debat het beste werkt. En nieuwkomer Volt komt aan bod. Is deze jonge partij een soort radicale D66? Na lezing van het verkiezingsprogramma rijst de vraag: wat willen ze eigenlijk?

Nog steeds geen Wopke-effect

Maandag kwam de traditionele campagnekrant van de Telegraaf uit. Hoe brengen de partijen het er vanaf? En is het überhaupt een goed idee, een lijsttrekker tot hoofdredacteur maken? Ook de doorrekeningen van de partijprogramma's komen ter sprake: wat klopt er van de ruk naar links van de VVD? En langzaam kruipt het coronavirus de campagne in. D66 is voor meer vrijheid, maar kunnen ze het waarmaken in de Tweede Kamer? En Hoekstra valt tegen in de campagne, is er sprake van een self fulfilling prophecy of is hij toch te onervaren?

Is het lijsttrekkersdebat dood?

Werkt een lijsttrekkersdebat nog wel als men het vooral met elkaar eens is? Het format van het Radio 1-debat was in ieder geval beter dan de zouteloze stellingen van RTL, vinden Sheila Sitalsing, Pieter Klok, Raoul du Pré en Gijs Groenteman. Met als uitzondering de confrontatie met de ‘gewone’ Nederlander. Wilders tierde als vanouds, al is hij inmiddels een beetje een meubelstuk geworden. Klaver kwam niet goed uit de verf, is hij zijn shine van vier jaar geleden kwijt? En Rutte, kwam hij er een beetje uit zonder duidelijke tegenstander? We bespreken het in Koorts de podcast.


RAAK! / COMMENTAAR OVERBODIG / NEDERLAND KRIJGT DE POLITICI DIE HET VERDIENT: 'Wij zijn een land van brave hendriken' / COLUMNIST ROSANNE HERTZBERGER / NRC-OPINIE / DEMOCRATIE /

 


Cartoon van 'Hajo' voor NRC.nl, meer Hajo voor NRC   ---  Hier  ---

Nog meer Hajo   ---  Hier  --- &  voor Live-cartooning  ---  Hier  ---

*

Wij zijn een land van brave hendriken

Rosanne Hertzberger 

NRC.nl 3 april 2021

Toen er in de Tweede Kamer deze week complete transparantie in het verkenningsproces werd geëist, dacht ik meteen terug aan de zorgen uit de afgelopen jaren over het disfunctioneren van de Tweede Kamer. Opeenvolgende Kamercommissies concludeerden dat de Tweede Kamer telkens te schichtig op ‘ophef’ reageert en vervolgens met onwerkbare eisen komt.

Nogal typisch om de geheimhouding rondom verkennende gesprekken en onderhandelingen op te heffen. Juist die zijn gebaat bij beslotenheid, omdat mensen zich kwetsbaar moeten kunnen opstellen.

Toch stopt ook de luxe van beslotenheid ergens. Namelijk wanneer er dingen worden besproken die echt niet door de beugel konden.

Voor beslotenheid is er een soort minimaal vertrouwen nodig dat er geen antidemocratische of andere ongrondwettelijke zaken worden besproken.

Stel dat er gesprekken worden gevoerd met de PVV over hoe je het leven van de islamitische minderheid zuur gaat maken – dat blijft niet binnenskamers. Verkenningen over hoe je vervelende democratisch gekozen elementen uit de Kamer wegmanipuleert vallen ook in die categorie. Dat is ongrondwettelijk. Dan stopt het.

Misschien is het goed om nog even te benadrukken waarom gesprekken achter de rug van Pieter Omtzigt precies zo’n probleem zijn. Geen verkeerd geïnterpreteerde pluim. Geen incident, maar onderdeel van een patroon. Het ‘probleem Omtzigt’ werd bijvoorbeeld eerder uitgebreid in de ministerraad behandeld in de zomer van 2019. De schrikbarende omvang van de Toeslagenaffaire was toen net duidelijk geworden, ook voor Rutte. Er was wekelijks overleg van een crisisteam over al die onschuldige brave burgers die tot fraudeur waren bestempeld en wier gezinnen compleet waren geruïneerd. Allemaal mede aan het licht gebracht door lastige vragen van Omtzigt. Maar niet alleen de crisis werd besproken. Ook de vragenstellers zelf stonden hoog op de agenda van de ministerraad. Hoe kon hij gemanaged worden? Getemd? Gedresseerd? Het stoppen van de invorderingen en uithuisplaatsingen van onschuldige mensen stond lager op de prioriteitenlijst, want dat lukte pas in november 2019, wederom door aandringen van Omtzigt.

Shoot the messenger, was deel van de aanpak van het kabinet. Maak de klokkenluiders kapot (missie geslaagd).

Na de val van het kabinet gingen dezelfde hoofdrolspelers ongestoord verder waar ze gebleven waren. Ook te midden van een pandemie, te midden van een afbrokkelende rechtsstaat, was wederom een kernvraag: wat doen we met Omtzigt?

Weet u, wij zijn een land van goedzakken. Een land van brave hendriken die netjes elke ochtend aan hun bureau aanschuiven om vlijtig hun werk te doen. De grote meerderheid van dit land doet zijn best, komt op tijd, zet zich in, ook als de baas niet kijkt. Als we zeggen: kom niet op straat na negen uur, gehoorzamen we. Als we zeggen: vaccineer je met een gloednieuw middel, antwoorden we: linker- of rechterarm? Als we zeggen: ga stemmen, komt bijna 80 procent van dit land opdraven. Akela, wij doen ons best, wij dob dob dob.

Het betekent wel dat de meeste Nederlanders hetzelfde eisen van het landsbestuur in Den Haag. We verwachten een soort zelfreinigend vermogen van de macht, althans, ik verwacht dat, en ik heb reden om aan te nemen dat velen met mij dat soort minimum standaarden erop na houden.

Het houdt in dat als er onder jouw leiding dingen echt heel erg fout gaan je de eer aan jezelf houdt. Als je het vertrouwen in de rechtsstaat ernstig aantast, dan trek je zelf je conclusies. Ongeacht wat de kiezer daarvan vindt. Zo liet Lodewijk Asscher bijvoorbeeld het niet aan de kiezer over, hij vond zijn eigen conclusies belangrijker. Wiebes achtte de kabinetsval niet voldoende en weigerde nog langer zijn post demissionair te bekleden.

Rutte dacht nooit aan opstappen – toen niet, en nu niet. Ook nu wederom is gebleken hoe hij zijn belangrijkste Angstgegner uit de Kamer probeerde te krijgen. De kiezer moest erover besluiten, en nu zwaait hij met zijn democratisch mandaat van bijna 2 miljoen stemmen.

Maar weet u, het gaat niet alleen om de kiezer. Kijk rond in de wereld en zie welke schurken allemaal een democratisch mandaat hebben. Het gaat ook om integriteit, om een basaal vertrouwen, dat ook als er niemand kijkt er geen misselijke trucjes worden uitgehaald.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

*

Meer Columns van Rosanne Hertzberger op NRC.nl:

Opinie

Deze verkiezingen voelen als een keerpunt

Rosanne Hertzberger

In aanloop naar de verkiezingen van 2012 beklaagde ik mij over alle politici die riepen dat ze ergens heen wilden met dit land. Je gaat helemaal nergens heen met dit land, schreef ik. Je mag op de winkel passen, je bent straks de boswachter van het Zwarte Woud. Je mag hooguit wat onderhoud plegen, hier wat snoeien, daar wat planten, en voor de rest moet je vooral met je tengels van dit land afblijven.

De overtuiging dat een overheid klein diende te zijn, zat diep in mijn vezels. Elke euro die wordt uitgegeven moet iemand eerst ergens verdienen. Links was voor hogere belastingen: meer uitgeven en minder verdienen. Rechts voor lagere belasting: minder uitgeven en meer verdienen. Mijn stem was economisch rechts. De belangrijkste taak van politici was om Nederland vooral niet te veel voor de voeten te lopen, vond ik.

Vind ik dat nog steeds? Ik geef hier openlijk toe dat ik van mening ben veranderd. We hebben de uitwassen van een disfunctionele overheid het afgelopen jaar te duidelijk gezien. Crises in de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, de volksgezondheid. Er leven te veel kinderen in armoede en er zijn te veel mensen te rijk geworden. Er zijn te veel kinderen die niet behoorlijk kunnen lezen, schrijven en rekenen. Te weinig mensen willen verpleegkundige, docent of agent worden. Te veel mensen kunnen zich het toegangskaartje tot de rechtsstaat niet veroorloven. Er zijn te weinig huizen gebouwd en er is te veel flexibiliteit op de arbeidsmarkt. En tot overmaat van ramp......................

..............

...

Lees de complete originele Column op NRC.nl   ---  Hier  ---

 *

Alle Columns van Rosanne Hertzberger op NRC.nl   ---  Hier ---


HET WEER IS WEER PRACHTIG OP...DE CANARISCHE EILANDEN: Von Karman Wervels / WEER FENOMEEN /

 

donderdag 22 april 2021

SHARTIE AART DEKKER: 'Pluche-klauwer' / #OVT/ 'Historicus' Markje 'Flutte' Rutte is (bijna) Geschiedenis...Hij wil het alleen Zelf Niet Zien... N.A.V. NPO VPRO RADIO1/

**

SHARTIE AART DEKKER

De 'Historicus' Markje 'Flutte' Rutte is (bijna) Geschiedenis...

Hij wil het alleen Zelf (nog) Niet Zien...

Enige intelligentie kan de heren Markje 'Flutte' Rutte  - en zijn Sidekick/Pispaal bij de COVID19-Persconferenties; Hugo de Jonge -  toch niet ontzegd worden.

Maar ik zeg altijd 'Intelligentie is niet hetzelfde als Verstand', en voor bijna alle politici geldt dat ze op een gegeven moment het zicht op de realiteit en op het eigen gedrag en drijfveren na een lange tijd 'aan de Top' beginnen te verliezen. We hebben het gezien bij Balkenende; het record van Langst Zittende Premier verbeteren en zo hoog mogelijk vastleggen zodat hij voor lange tijd bovenaan dat lijstje zou blijven staan werd belangrijker dan al het ander. Was de afgang voor Balkende al ontluisterend, het heeft er alle schijn van dat Ruttehet wat dat betreft nog bonter gaat maken...

Ik snap dus niet dat hij het zelf niet ziet, dat iets als rond 'je top' vertrekken en dat met opgeheven hoofd kunnen doen voor hem klaarblijkelijk geen optie is, dat ook blijkbaar niemand in eigen kring in staat is - of het aandurft -  om tegen hem te zeggen: 'Beste Mark...het is tijd om te gaan'.

Gegeven de situatie acht ik het nog niet eens onmogelijk dat hij er op een of andere manier in zal weten te slagen nog een vierde kabinet met zijn naam uit te slepen. Maar dat zou dan een twijfelachtige zaak worden; dat kabinet gaat dan op zeker de vier jaar niet vol maken, er valt vandaag de dag zowat iedere week wel een Flutte-lijk uit de kast. Alleen al de Parlementaire Enquètes waarover al reeds is besloten is dat ze eraan komen zullen voor deze man betekenen dat hij meer daarmee bezig zal zijn dan met zijn normale werk  - alhoewel, bij deze man lijkt het wel dat hij deze soort tumult misschien wel leuker vindt dan gewoon gedegen zijn echte werk doen - maar er zullen er nog wel een paar door het parlement te onderzoeken kwesties bijkomen ook is mijn inschatting. Met iedere keer weer schade voor zijn imago en het vertrouwen in hem; bijkans een kansloze exercitie dus

Mark Rutte is geen Plucheplakker; hij is een Plucheklauwer!

Triest... Maar laten we hopen dat het verstand vroeger of later alsnog doorbreekt...

Hieronder het NPO Radio-1 item van de Tweet bovenaan.

(AD)

**

'Rutte kan zich zijn eigen einde als premier niet voorstellen'

dinsdag 6 april 2021 | VPRO | #OVT

Het einde van Mark Rutte als premier lijkt in zicht en hij zal er hoogstwaarschijnlijk niet meer in slagen om het vertrouwen te winnen. Dat voorspelt politieke historicus Henk te Velde in OVT. ''In het debat over de mislukte formatie zag je een professional die je überhaupt niet meer gelooft, los van wat hij eigenlijk zei.''

Meteen luisteren: 'Zonnekoning Rutte' blijft op de troon, maar voor hoe lang?

00:00
% buffered 00:00
Verstreken tijd 00:00
12:32

Koningsdrama Rutte

Tijdens het debat over de mislukte formatie leek het een heus koningsdrama te worden. Maar uiteindelijk liet de Kamer Mark Rutte in leven. Toch denkt Henk te Velde dat er weinig kans van slagen is voor nieuw kabinet met Rutte als premier. ''Ik twijfel er sterk aan of er nieuw kabinet Rutte komt.''

Mark Rutte heeft eerder zware tijden doorgemaakt als premier en dat gaat hem een keer opbreken, ziet Te Velde. ''Afgelopen week zagen wij zijn zwakke kant, dat hij met handigheidjes probeert weg te komen. Dat is een keer te veel gebeurd nu.'' Geheugendeskundigen vinden het onwaarschijnlijk dat Rutte zich de notitie over Pieter Omtzigt niet meer kon herinneren, benadrukt Te Velde. ''De kans dat Rutte nu in de buurt van de waarheid is gekomen, is wel erg klein.'' 

'Bekende politieke trucjes'

De ideale politicus verenigt politiek als beroep en de roeping voor het vertegenwoordigen van idealen in zich. Die roeping lijkt Rutte helemaal verloren. Daarom zal hij er hoogstwaarschijnlijk niet meer in slagen om het vertrouwen te winnen, voorspelt Te Velde. ''Politiek is een vak maar tegelijkertijd moet je er ook voor een ideaal zitten. Maar als je alleen de bestuurder bent, dan ben je een lege huls. In het debat over de mislukte formatie zag je een professional die je überhaupt niet meer gelooft, los van wat hij eigenlijk zei. Het is een professional die zegt wat hij moet zeggen. Rutte zit er al heel lang en kent de Kamer al zijn trucjes wel. Op een gegeven moment gaat dat niet meer goed.''  

Kantelmoment?

Is het tijd voor een kantelmoment in de politiek? Er komt een nieuwe generatie politici die politiek bedrijven als roeping, ziet de politieke historicus ''Een keer in de twintig jaar heb je zo'n omslag. Eerder hadden we de Pim Fortuyn-revolte. Daar zit een vernieuwingsbeweging achter.''

Rutte is zeker niet de eerste die zijn troon koste wat het kost wil behouden, legt Te Velde uit. ''Twee parallellen die aan mij opdringen zijn oud-premiers Ruud Lubbers (minister-president tussen 1982 - 1994) en Hendrikus Colijn (minister-president tussen 1933 - 1939). Zowel Lubbers als Colijn konden niet loslaten. Dat waren mensen die bovenop de politiek zaten, ze beheersten alles. Op het moment dat hun tijd voorbij was, zagen ze dat niet. Toen bleven ze in dezelfde modus doorgaan. Dat zie je nu ook bij Rutte, die zegt er weer fris tegenaan te gaan.''

***

 

 


woensdag 21 april 2021

BASKETBALL BIJ DE BUREN BELGIË / VROUWEN: Belgian Cats Kick-off voor de 2021 Zomer - EuroBasket Women & Tokio Olympics

 


Belgian Cats: 24 players in pre-selection to prepare a busy summer

Belgian Cats: 24 players in pre-selection to prepare a busy summer who will start in Kortrijk.

The Belgian Cats are in front of a busy summer. First, the European Championship, which will take place from 17 to 27 June in Strasbourg and Valencia. Then the Olympic Games, which will take place in Tokyo from July 23 to August 8. Philip Mestdagh released a pre-selection of 24 names on Tuesday. The Cats will train for 3 weeks in Kortrijk’s Lange Munte. First training will be held on Friday 7 May.

The Cats will play 5 games in Kortrijk to prepare the tournaments. The first three games will eb played in Kortrijk, then the Cats will leave for a week in Cordoba, Spain. The team will finally spend another week in Kortrijk, before leaving for the European Championship in France. In that week, the Cats will play a double exhibition game against Greece is scheduled

Preselection Belgian Cats: Julie Allemand (Montpellier / Fra), Harriet Bende (Keltern / Ger), Marjorie Carpréaux (Braine), Nastja Claessens (Waregem), Antonia Delaere (San Sebastian / Spa), Lore Devos (Colorado / VSt), Serena-Lynn Geldof ( Cadi La Seu / Spa), Ine Joris (Boom), Emmeline Leblon (Liège), Kyara Linskens, Maxuella Lisowa (Braine), Becky Massey (SKW), Billie Massey (SKW), Emma Meesseman (Ekaterinburg / Rus), Hanne Mestdagh (Namur), Kim Mestdagh (Schio / Ita), Heleen Nauwelaers (Clarinos / Spa), Jana Raman (Estudiantes / Spa), Elise Ramette (Braine), Laure Resimont (SKW), Sam Van Buggenhout (Boom), Julie Vanloo ( Zaragoza / Spa), Marie Vervaet (SKW), Ann Wauters.

28/05 Belgium-Serbia (Kortrijk) 29/05 Belgium-Puerto Rico (Kortrijk) 30/05 Belgium-Nigeria (Kortrijk) 04/06 Belgium-Nigeria (Cordoba / Spa) 05/06 Belgium-Spain (Cordoba / Spa) 10/06 Belgium-Greece (Kortrijk) 12/06 Belgium-Greece (Kortrijk)

*

Overgenomen van ''thisisbasketball.world'  hey Originele Artikel vind je   ---  Hier  ---


dinsdag 20 april 2021

GRATIS ADVIES VOOR TJEENK-WILLINK & DE NEDERLANDSE POLITIEK / FORMATIE 2021: 'Een effectief en simpel klimaatidee' / NRC-OPINIE TIGGELAAR /

 

Cartoon overgenomen van Artist/Source: Tom Toles at Go Comics  h/t: Greg Mankiw, A Cartoon for the Pigou Club  - Een Amerikaans artikel over hetelfe thema als de Column hieronder: 'dmarron.com/2018/12/12/designing-carbon-dividends/'


Een effectief en simpel klimaatidee

De verkiezingen zijn geweest. De coronabestrijding loopt. Tijd om weer aan de slag te gaan met de grootste uitdaging van onze generatie: het klimaatprobleem. Neem even een minuutje de tijd om je in het volgende te verdiepen (zeker als je een pas verkozen parlementariër bent). De afgelopen maanden ben ik enthousiast geworden over een eenvoudig en effectief idee: carbon fee and dividend. Ook wel: CO2-beprijzing en klimaatinkomen.

Eerst dit. Economen, klimaatdeskundigen, de OESO en zelfs de Amerikaanse centrale bank zijn het erover eens. De prijs die we nu betalen voor onze CO2-uitstoot via heffingen is veel te laag. Om te zorgen dat burgers en bedrijven werkelijk de switch maken van fossiel naar duurzaam, moet de CO2-beprijzing snel en fors omhoog. Afhankelijk van de huidige heffing is, volgens de OESO, in de meeste landen een verdubbeling tot een vertienvoudiging nodig.

In de meeste landen, vindt de OESO, moet de CO2-heffing twee- tot tienmaal hoger worden

Maar... hoe krijg je ooit draagvlak voor zo’n prijsstijging? En hoe voorkom je dat onze economie tot stilstand komt, terwijl de uitstoot in buurlanden gewoon doorgaat? Daarvoor zijn twee extra maatregelen nodig: dividend en grensheffing.

Eerst over het dividend, of klimaatinkomen. Dat idee is even mooi als simpel: alle geïnde CO2-heffingen in een land gaan terug naar de inwoners. In de meest eenvoudige vorm krijgen burgers maandelijks of jaarlijks allemaal hetzelfde bedrag uitgekeerd. Bijkomend voordeel is dat de inkomensongelijkheid zo op een natuurlijke manier wordt verkleind. De burger met de grootste CO2-footprint – doorgaans de meest verdienende groep – betaalt namelijk, via zijn consumptie van producten en diensten, veel aan heffingen en krijgt minder terug. De minder vervuilende burger betaalt weinig en krijgt meer terug.

Dan de grensheffing. Voor alle import geldt: buitenlandse bedrijven die thuis nog niet betaald hebben voor hun CO2-emissie, doen dat alsnog bij onze grens. De EU werkt aan voorstellen voor zo’n border tax. Essentieel: wie streng wil zijn aan de grens, moet ook streng zijn voor de eigen industrie. Daar ligt momenteel in Brussel nog een probleem. In de afgelopen jaren zijn er allerlei uitstootuitzonderingen voor de Europese industrie bij elkaar gelobbyd. Dat leidt tot gedoe met onder meer China en de VS en hier zal dus een streep door moeten.

Carbon fee and dividend wordt door een grote groep wetenschappers ondersteund. Een van hen is Henry Jacoby, emeritus hoogleraar aan het MIT. Hij bepleit – recent bijvoorbeeld nog in The Guardian – de CO2-taks zoveel mogelijk bij de bron te heffen: bij de winning, productie en import van fossiele brandstoffen. De hogere prijs van de grondstof werkt vervolgens door in de hele economie, van de prijs van plastic verpakkingen tot die van een vliegticket. Zo zorg je voor effectieve prikkels in de miljoenen kleine en grote beslissingen die consumenten en bedrijven dagelijks nemen.

Natuurlijk moet er nog veel meer gebeuren. Het afgelopen jaar is het coronabeleid sterk gestuurd door een team van deskundigen: het Outbreak Management Team. Het nieuwe kabinet zou nu ook een CMT moeten instellen: een Climate Management Team. Met wekelijkse meetings en maandelijkse persconferenties. Klimaat is namelijk niet ‘een’ onderwerp, maar hét onderwerp voor de komende decennia.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.

 Originele Column van Ben Tiggelaar op NRC.nl,  vind je   --- Hier  ---

---  Meer  --- van Ben Tiggelaar op NRC.nl   ---  Hier  ---. 

Zijn eigen   --- Website --- vind je  ---  Hier  ---