zaterdag 30 juli 2022

RUBRIEK 'MAARTEN ZEGT / ZEI': Maarten zegt(3): 'De economie van Duitsland gaat volgend jaar compleet instorten!' / PUTIN'S ENERGIE-OORLOG / EU RUSLAND VS. EUROPA /

MAARTEN ZEGT / ZEI'(3):

al een week of twee geleden: "De economie van Duitsland gaat volgend jaar (2023) compleet instorten!".

Nu vond ik dat een niet te verifiëren stelling, dus mijn veel herhaalde vraag de laatste twee, drie weken luidde: 'Kan je dat nader specificeren? Betekent dat: 10% economische krimp? Of 2%? Of..?

Maar helaas: die toetsbare cijfers kwamen tot op heden niet... Toch hamerde het Orakel van Porkuni er iedere keer op dat 'ik zijn voorspelling direct on-line diende te zetten..!' Hij vermoedde (definitie-)trucs van mijn kant, vermoed ik... 

Dus bij deze!

 

Aart Dekker heeft het voorrecht regelmatig zijn oude Frisol/R coach Maarten H. van Gent – a.k.a. Het Orakel van Porkuni, Estonia – te spreken en vergast te worden met diens inzichten. Dat ontaardde nogal eens in een weddenschap. En dat leidde weer tot het inzicht dat je maar beter niet kunt wedden met van Gent, tenzij die weddenschap in zwart op wit geschreven staat. Aangezien de ouwe rot daar niet aan begint wordt er tegenwoordig weinig meer gewed... Maar uitspraken als “100% zeker … wint!” komen nog met regelmaat uit de mond van de oude wijsgeer. Af en toe deel ik die hier... 

De stand wat betreft Uitgekomen, Gelogenstrafte, dan wel nog Niet te Beoordelen Voorspellingen tot nu (per   -  -  ) toe is:

Uitgekomen:                1

Gelogenstraft:             1

Niet te Beoordelen:     1

(AD)

 

SHARTIE AART DEKKER / INSPIRENDE KLIMAATINNOVATIE HIMALAYA: Ice Stupa Project: Making glaciers for drinking water / TOEVALLIG OVER GESTRUIKELD KUDO 2017 /

 

Tackling a water crisis in one of the driest, coldest places on Earth

24 sep. 2021 The University of Aberdeen is working with partners to enhance an innovation that is providing vital water in some of the most arid places on the planet.

 

 Ice Stupa Project: Making glaciers for drinking water

*

SHARTIE AART DEKKER - INSPIRENDE KLIMAATINNOVATIE HIMALAYA

Ice Stupa Project: Making glaciers for drinking water

Het maakte indertijd  - nu ruim 30 jaar geleden -  veel indruk op me; ik zat thuis nadat mijn gezondheid door een niet helemaal volgens de normen verlopen oogoperatie een ontzettende klap had gekregen en NPO-3 maakte zijn beste tijdperk door met heel veel (voor mij) interessante programma's...

De documentaire die zo'n indruk op me maakte ging over een stam die (toen nog) hoog in de Andes in de buurt van de Atlantisch Columbiaanse kust leefde, min of meer zoals ze dat al sinds mensenheugenis gewend waren.

De stam zag het klimaat veranderen  - er viel jaar op jaar steeds minder regen -  en dat begon een probleem te worden. Alhoewel nog traditioneel levend waren de wijzen van dat hooglandvolk tot de conclusie gekomen dat die klimaatverandering veroorzaakt werd door de meer-meer-meer-cultuur van de meer modern levende 'beschaving' en wilde die waarschuwen. Daarom werden er boodschappers naar beneden gestuurd, die hadden documentairemakers gevonden die hun verhaal wilden vertellen, en het product zag ik dus op TV. En de rest is geschiedenis...

Want datzelfde probleem speelt natuurlijk op heel veel plaatsen hoog in de bergen; anders zouden er natuurlijk nooit machines als sneeuwmakers zijn ontwikkeld...er moet natuurlijk door die 'moderne beschavingen' wel geskied kunnen worden...

Hoe het nu met die stam is weet ik niet. Wel dat hetzelfde probleem de drukst bevolkte gebieden op aarde bedreigt; al die volken die afhankelijk zijn van het smeltwater uit de Himalaya..dan hebben we het al gauw over een paar miljard mensen...

Maar de eersten wiens levenswijze daar door het veranderende klimaat wordt bedreigt zijn natuurlijk de volken die hoog in die Himalaya wonen...

En toen kwam ik in een oude uitgave (2017) van het blad van Milieudefensie  'Down to Earth' de volgende tot de verbeelding sprekende innovatie tegen: IJsstupa's...

Of het die miljarden in het laagland op de langere termijn gaat helpen valt te bezien, maar in ieder geval (een deel van)  die mensen op grote hoogte kunnen ermee worden geholpen; is tenminste iets...

(AD)

*

Ice Stupa Project: Making glaciers for drinking water

 

Ice Stupas; What are they and how are they made(BBC Science Focus Magazine)

Read more about ice:

Authors

Holly SpannerStaff Writer, BBC Science Focus

Holly is the staff writer at BBC Science Focus. Before joining the team she was a geoenvironmental consultant and holds an MSc in Geoscience from UCL.

 

 

zondag 24 juli 2022

NRC-OPINIE CARTOON FOSU: Fokke & Sukke hebben nog steeds vacatures

 

donderdag 21 juli 2022

NEDERLANDSE POLITIEK TOT DE NEK IN DE PROBLEMEN..: En...(Geen) 'Dokter in de zaal' (Vrij naar Ron Fresen) / CARTOON JOHN 'Kurf' KÖRVER / GROENE REDACTIONEEL COMMENTAAR 'In Den Haag' Columnist Bastiaan Rijpkema /

Cartoon van John Körver  - Cartoonist 'Kurf' -  meer op zijn site   ---  Hier  ---

*

Redactioneel Commentaar de Groene Amsterdammer

In Den Haag Dokter in de zaal

Als we uitzoomen van de Haagse werkelijkheid doemen uitdagingen als klimaatverandering en doorgeschoten marktdenken pas echt op. De politiek dreigt steeds dieper in de complexiteit van die problemen weg te zakken.

Bastiaan Rijpkema

18 mei 2022 – verschenen in nr. 20  Originele Column op Groene.nl   ---  Hier  ---

De politiek is ‘behoorlijk gewond’ en ‘er is geen dokter in de zaal’, zo stelde politiek journalist Ron Fresen vorige maand, in een van zijn laatste analyses voor de nos. En ‘dat is eigenlijk al een jaar zo’. Politiek Den Haag is de klappen van de toeslagenaffaire en het ‘functie-elders’-debat nog niet te boven. In een afscheidsinterview lichtte Fresen dat later verder toe: ‘Als je ziet hoe het kabinet steeds de randjes opzoekt van niet informeren of marchandeert met de eerlijkheid. En als je vervolgens ziet hoe de oppositie daarop springt en het uitvergroot tot “leugenaars” of “clowns”. De mensen die ons land moeten besturen staan blijkbaar op zo’n manier tegenover elkaar.’ Een spiraal van strategische geslotenheid en hyperbolisch wantrouwen dus. Het is daarbij volgens Fresen ‘vooral de politiek die zichzelf verwondt’.

Vorige week waren die open wonden weer goed te zien. In de Tweede Kamer stond de toeslagenaffaire op de agenda. Bij de uithuisplaatsing van 1675 kinderen speelden de financiële problemen van toeslagenouders mogelijk een rol. Een aantal getroffen ouders zat bij het debat op de publieke tribune. En juist in dit debat hield vvd-Kamerlid Ruud Verkuijlen zijn maidenspeech.

Zo’n maidenspeech is een bijzondere gebeurtenis, waarbij doorgaans de voltallige fractie aanwezig is. Het krijgt daardoor toch enigszins de sfeer van een ‘feestje’. Je kunt je natuurlijk afvragen of dit een gepast moment was daarvoor. De vvd, al twaalf jaar regeringspartij, draagt immers een stevige medeverantwoordelijkheid voor de toeslagenaffaire – read the room, zou je zeggen. Maar de vvd laadde vooral ook de verdenking op zich dat zij moeilijke vragen uit de weg wilde gaan, bij een maidenspeech worden interrupties in de regel niet toegestaan. Verkuijlen vroeg de Kamer om aan die gewoonte vast te houden. Ouders op de publieke tribune verlieten daarop de zaal. Uiteindelijk beantwoordde Verkuijlen na de lunch alsnog vragen van collega-Kamerleden. Het nieuwe deukje in het vertrouwen was er toen al. Zo strompelt onze politiek gewond verder. En nog steeds zonder dokter in zicht.

Die dokters zijn wellicht elders te vinden. Terwijl politiek Den Haag in de zoveelste worsteling met zichzelf was beland, vond in Tilburg de jaarlijkse Staatsrechtconferentie plaats. Dit jaar was zelfs sprake van een ‘staatsrechtelijke tweedaagse’: staatsrechtgeleerde en oud-minister Ernst Hirsch Ballin zwaaide een dag na de conferentie af als universiteitshoogleraar aan Tilburg University. Dat deed hij met een uiterst actuele afscheidsrede over vrede en internationaal recht. ‘Afscheid’ is hier overigens relatief. Van de oud-hoogleraar verscheen niet alleen een tweedelig verzameld werk, maar ook meteen een nieuw boek: Waakzaam burgerschap. Ondertitel: ‘Vertrouwen in democratie en rechtsstaat herwinnen’.

Zo strompelt onze politiek gewond verder. En nog steeds zonder dokter in zicht

Dat vertrouwen herwinnen gaat ‘stapvoets’, langs lijnen van gematigdheid – ‘revoluties maken meer stuk dan ons lief is’ – en inlevingsvermogen in de ander. Maar bovenal door het constitutionele recht steeds te begrijpen in het licht van de verdere realisering van de rechten van de mens. ‘Recht doen is dus nooit “alleen maar” een vorm of een formaliteit, maar ook het vervullen van een opdracht om de realiteiten te beoordelen die mensen klemzetten dan wel kunnen bevrijden’, aldus Hirsch Ballin. Een ‘ethos’ waarvan de toeslagenaffaire liet zien dat het op allerlei plekken in ons staatsbestel ontbrak.

Het is de hem kenmerkende benadering: Hirsch Ballin heeft het staatsrecht altijd beoefend als meer dan een samenstel van ‘regels’ – het staat in dienst van hogere waarden. In een recent overzichtswerk over de methode van staatsrechtsjuristen geeft hem dat een eigenzinnige, wat uitzonderlijke positie. Nu we ons in allerlei delen van ons bestel – kabinet, ambtenarij, Raad van State, parlement – omringd zien door de brokstukken van de toeslagenaffaire zou het staatsrecht zich in de toekomst zomaar eens meer in de richting van Hirsch Ballins opvatting kunnen bewegen.

Waakzaam burgerschap dwingt ons ook om ‘uit te zoomen’. Dan zien we onderling samenhangende uitdagingen van onder meer klimaatverandering, digitalisering, doorgeschoten marktdenken en Europees en internationaal verknoopte besluitvorming. Het is ook die ‘hypercomplexiteit’ die centraal stond tijdens de eerste dag van de ‘staatsrechtelijke tweedaagse’ in Tilburg. Uit verschillende conferentiebijdragen rijst het beeld op van een parlement dat in die hypercomplexiteit steeds verder dreigt weg te zakken. Steeds meer besluiten worden elders genomen, door de Europese Unie, of worden uitbesteed aan gespecialiseerde organen. En concurrenten van het parlement roeren zich – ‘nu is het aan ons’. ‘Complexiteit’, schrijven bijvoorbeeld de rechtsfilosofen Maurice Adams en Ronald Janse, is ‘de norm geworden’. Daarmee zijn ‘de (bij)sturende mogelijkheden van diegenen die worden geacht het volk te vertegenwoordigen (…) over de jaren eigenlijk alleen maar beperkter geworden’.

Dat plaatst de Haagse worsteling met zichzelf in perspectief. Als het eigen huis op orde is, wachten daarbuiten nog de echte opgaven. Een dokter met kant-en-klare oplossingen is er niet. Wel een bedachtzaam woord uit Waakzaam burgerschap: voor herstel en vernieuwing is onze ‘politieke gemeenschap vitaal genoeg’, maar het ‘wordt hoe dan ook een proces dat veel energie en alertheid gaat vragen’.

SERIE MINI-DOCU'S / FILOU OOSTENDE: Heaven Eleven - Behind the scenes #10(7m27) - 'Belgisch Kampioen' - Keye vd Vuurst de Vries, Servaas Buysschaert, kinesist Olivier Coppejans, teammanager Freddy Eyland en assistent-coach Gaëlle Bouzin / BASKETBALL BIJ DE BUREN BELGIË /

Heaven Eleven - Behind the scenes #10

2 jun. 2022  

Het is gebeurd, Heaven Eleven is een feit! Basketbalclub Oostende won hun 11e titel op rij. Servaas en Keye nemen je in deze tiende aflevering van de reeks mee achter de schermen van de historische topmatch. We praatten ook met de mensen áchter de ploeg, namelijk de kinesist, teammanager en hulpcoach van het team.

 

De hele serie 'Heaven Eleven - Behind the scenes'  vind je   ---  Hier  ---

 

 

zondag 17 juli 2022

Fokke & Sukke; nieuwe Persooneelswerkers...

 

HET WESTEN Vs. PUTIN'S OORLOG / 'ANDERS DENKEN NODIG!': N.a.v. 'Prijsimplosie' van Koen Haegens / GROENE AMSTERDAMMER OPINIE ECONOMIE /


Dit plaatje is een fragment van het grotere onderaan, ik vond het wel passen bij onderstaande Column van onderstaande Column van Koen Haegens in de Groene Amsterdammer, waarin hij betoogt dat de aanpak van de Russische Agressie in de Oekraïne door het Westen tot nu toe relatief weinig effect heeft gehad en en dat er een andere manier van denken nodig is om Putin's Oorlog effectiever te bestrijden...

*

Column Economie

Prijsimplosie

Koen Haegens

8 juni 2022 – verschenen in nr. 23

Toen Henry Ford de wereld van het personenvervoer op zijn kop zette, deed hij dat niet door een sneller paardenras te fokken. Of een nog efficiënter netwerk van wisselstations op te zetten. Op dezelfde wijze werd Netflix niet succesvol door de zoveelste commerciële tv-zender te beginnen, net zomin als Amazon wereldfaam verwierf door warenhuizen te bouwen in de overvolle winkelstraat.

Allemaal wonnen ze door de economische spelregels te herschrijven. Van die ‘creatieve disruptie’ kunnen Europa en de Verenigde Staten iets leren. Sinds Poetin ruim honderd dagen geleden Oekraïne binnenviel, presenteren zij vol trots het ene na het andere ‘historische’ sanctiepakket. Oligarchen zijn op zwarte lijsten gezet, banken afgekoppeld van het internationale betalingssysteem Swift. Multinationals kondigen ferm aan dat de Russen voortaan kunnen fluiten naar hun big macs.

Helaas oogt deze met veel tromgeroffel verkondigde ‘economische oorlog’ nauwelijks succesvoller dan de Russische vorderingen op het slagveld. Dat komt niet alleen doordat sancties in de praktijk vooral de allerarmsten pijn doen. De roebel is, na een aanvankelijke duikvlucht, meer waard dan voor de invasie. Het handelsoverschot kan dit jaar oplopen tot wel 240 miljard dollar (omgerekend 225 miljard euro). Logisch, want de verkoop van olie en gas aan het buitenland – goed voor de helft van de Russische export – gaat onverstoorbaar door. Begin april kwam financieel persbureau Bloomberg met een geschatte jaaropbrengst van 321 miljard dollar. Dat is een derde méér dan in 2021. Ruim voldoende om een lange, slepende moordpartij mee te financieren.

Nu komt er dus een Europese boycot van Russische olie. Aangekondigd in dezelfde week dat Gazprom de gaskraan naar Nederland grotendeels dichtdraaide. Of Poetins oorlogskas deze keer wel in het geding is, valt te betwijfelen. Zo wordt alleen de olieaanvoer over zee gestaakt. Dwarsliggers als Hongarije mogen blijven importeren via de pijpleiding. Ondertussen drijft alle onzekerheid de olie- en gasprijzen op tot nieuwe recordhoogte, is de tankende consument duurder uit dan ooit en melden zich doodleuk andere gegadigden voor het zwarte goud, zoals India en China.

Het is tijd dat Europa en de VS de regels van het spel herschrijven

Het toont het naïeve politiek-economische denken in het Westen. Het complete Russische bruto binnenlands product is kleiner dan dat van de Benelux, benadrukken commentatoren vanaf het moment dat de eerste raketten neerkwamen op Oekraïens grondgebied. Maar wat zegt dat eigenlijk? Weinig, want alleen in abstracte economische modellen is elke verdiende euro hetzelfde. In de echte wereld blijkt het nogal een verschil te maken of een staat uitblinkt in de productie van goedkoop ondergoed of van strategische goederen als olie, gas, tarwe en aluminium.

Wie dat erkent, begrijpt waarom Poetin zich schijnbaar moeiteloos door de economische boycot heen slaat. En ziet hoe zijn imperiale ambities wél effectief kunnen worden gedwarsboomd. De sleutel ligt niet bij een kinderachtige, prijsopdrijvende afkeer van alles wat Russisch is. Het doel moet zijn de waarde te doen imploderen van de goederen waar de oorlogsmachinerie op drijft. Hoe zorg je, met andere woorden, dat Russisch gas en olie zo snel mogelijk spotgoedkoop worden?

Er zijn twee opties. De eerste is de wereldmarkt overspoelen met goedkope fossiele energie van elders. In de praktijk blijkt dat lastig. Oliekartel Opec wil niet verder gaan dan een bescheiden verhoging van de productie. Exporteurs van vloeibaar gas en Amerikaanse schalieolie kampen op korte termijn met capaciteitsproblemen. Om nog maar te zwijgen van de funeste gevolgen voor het klimaat.

Blijft over optie twee: creatieve disruptie. Het is tijd dat Europa en de Verenigde Staten de regels van het spel herschrijven, net als Ford en Amazon ooit deden. Stoppen dus met de vruchteloze pogingen om Rusland op zijn eigen, fossiele terrein te verslaan. De duurzame ommekeer is nu nodig – en niet pas in 2050.

De bezwaren laten zich raden. Niet realistisch, te prijzig, te ideologisch. Maar bedenk dat precies die hardnekkige clichés ervoor hebben gezorgd dat Nederland anno 2022 nog steeds afhankelijk is van de grillen van een buitenlandse dictator. Leuk klusje trouwens voor het Centraal Planbureau: reken uit hoeveel miljard het decennialange fossiele tegenstribbelen de belastingbetaler heeft gekost.

*

Afbeelding (&fragment) overgenomen van: 'de Chrononauten'

#0004 / 💬 Het onzichtbare tweegesprek dat onze wereld vormgeeft

👋


ANTI-GUN-CARNAGES FIGHTSONG Vs. HYPOCRITISCH 'GUN-LOVER' RELIGIEUS RECHTS - DE TRUMP-REPUBLIKEINEN: Drive-By Truckers - "Thoughts and Prayers" / MUZIEK /

Drive-By Truckers - "Thoughts and Prayers" (Official Lyric Video)

421.855 weergaven 14 jan. 2020 From "The Unraveling" out on ATO Records now. Order at: smarturl.it/zqk7it Video directed by Jason Shevchuk  

http://vevo.ly/aiEfGu 

FRAGMENT: 

'Stick it up your Ass (with youruseless 'Thoughts and Prayers'! 

*

Met dank aan de volgende recensie van de Groene Amsterdammer   --- Hier ---


Kunst & Cultuur Popmuziek: Drive-By Truckers

Nachtelijke ritten

Leon Verdonschot

8 juni 2022 – verschenen in nr. 23

 

Vlnr: Jay Gonzalez, Brad Morgan, Patterson Hood, Mike Cooley, Matt Patton van Drive-By Truckers © Brantley Gutierrez

Een van de allerbeste nummers van Drive-By Truckers weerklinkt na elke, vaak racistische, aanslag in de Verenigde Staten door iemand die in het bezit is van wapens die hem nooit legaal verkocht hadden mogen worden. De tegenstanders van wapenregulering hebben nooit een antwoord in de vorm van een oplossing, ze hebben slechts ‘thoughts and prayers’. Patterson Hood, een van de twee zangers van Drive-By Truckers, schreef in 2018 na twee high school shootings in Parkdale en Santa Fe een nummer met precies die titel. Het werd een bittere afrekening met de onwil van de regering-Trump om wapenwetten te strenger te maken, samengebald in een refrein van één regel zonder illusies: ‘Stick it up your ass with your useless thoughts and prayers.’

De band, oorspronkelijk uit Alabama, verkent en bezingt al sinds 1996 het andere verhaal van het zuiden van de Verenigde Staten. Twee keer kozen ze voor de overtreffende trap van samenhang: een conceptalbum, in de alternatieve countryrock waarin de band zich beweegt niet de meest voor de hand liggende vorm. Die twee bejubelde albums, Southern Rock Opera en Decoration Day, laten zich nog steeds beluisteren als de muzikale versie van George Packers De ontluistering van Amerika.

Was The Unraveling (2020) sterk beïnvloed door de Trump-jaren en The New OK (later datzelfde jaar) door Black Lives Matter en de pandemie, op het sterke nieuwe studio-album Welcome 2 Club XIII duikt de band in zijn éigen geschiedenis. Het filmische, zeven minuten lange openingsnummer The Driver zet de toon. Die driver is Patterson Hood zelf, die in praatzang op een stug doorbeukende kale beat de herinneringen tijdens al zijn autoritten ophaalt. Van bijna-doodervaringen tot het besluit te stoppen met school na het luisteren naar The Replacements in de auto. Typisch Truckers: de meest Amerikaanse vorm die je kunt bedenken, de roadmovie, maar dan in een andere vorm: de collage. Het nummer is effectief monotoon met een dreigende ondertoon, als de oneindige nachtelijke ritten die Hood bezingt.

De ronkende, opzwepende rock-’n-roll van het titelnummer klinkt opvallend vrolijk en meezingbaar, maar het is dan ook een schmierende herinnering aan de clubs waar de band tijdens de beginjaren toe was veroordeeld, en op woensdagavond mocht openen voor hairmetal-bands in een zaal vol publiek dat niet op linkse countryrock stond te wachten. De tekst is een opeenstapeling van bitterzoete herinneringen aan zwoegen in de hoop op betere tijden. Het nummer klínkt zelfs naar dood bier en slechte drugs:

‘Welcome to Club XIII/ Our glory daysdid kinda suck/Everyone needs a friend/ Everyone needs a fuck.’

Weinig bands zijn beter in de vertolking van de zelfkant, zo blijkt opnieuw in het fatale einde van het mistroostige


We Will Never Wake You Up In The Morning, 

vooraangekondigd door zo’n vintage Truckers-zin:

The heaven that awaits you is a bar that never closes.’

Drive-By Truckers, Welcome 2 Club XIII. Drive-By Truckers speelt op 14 juni in 013, Tilburg

 

 

DIT IS DUS WAAR DE LAT LIGT W.B.T. MU16/U17 BASKETBALL INTERNATIONAAL / MALAGA / FINALE FIBA JEUGD WK MANNEN


#FIBAU17 2022 FINAL: 

Spain v USA 

hosted by Craig

Full Basketball Game

310.090 weergaven Live gestreamd op 10 jul. 2022 Watch the Final game between Spain and USA at the FIBA U17 Basketball World Cup 2022. #fibau17 #basketball #baloncesto #basquete #basquetebol #농구 #basket #バスケットボール #バスケ #pallacanestro #bolabasket #篮球#баскетбол #basketbol #basketbolda #baskette كرة السلة #Баскетбол ►► Watch more than 2,500 live games for FREE every year. Subscribe to #FIBA YouTube Channel to get your 🏀basketball🏀 fix! ➡

 

 

SHARTIE AART DEKKER: Niet mijn Mening...Wat vind Jij? / N.A.V. CARTOON JOS COLLIGNON 202205 Wetenschap is ook maar een Mening(@CollignonJos)

*

SHARTIE AART DEKKER - Niet mijn Mening...Wat vind Jij?

Jos Collignon: 'Wetenschap is ook maar een Mening' - Allemaal Meepraten

Het is al jaren gaande  - tenminste 20 jaar; de Pim Fortuyn Revolutie -  maar waarschijnlijk  - zij het grotendeels onder de radar -  Tanend Vertrouwen; zeker in Politiek/Overheid, maar waarschijnlijk toch ook al wel (een beetje) in de Wetenschap.

Toen kreeg je Trump...

en daarna Corona...

en toen was het hek van de dam...

Voor iemand als ik  - langjarige WAO'er, veel minder vrijwillige basketball-activiteiten dan ooit het geval was en vrij recent verhuisd naar een compleet nieuwe omgeving; dus al beperkt rondloend in 'de samenleving', wat in die twee corona-jaren nog stukken extremer beperkt werd, zie ik het vooral  - maar niet alleen -  op (sociale) media. Maar het is overduidelijk dat zelfs mensen waarvan ik het nooit verwacht had (deels) hun 'eigen' mening inmiddels op zijn minst gelijkwaardig vinden aan wat 'de Wetenschap' vindt...

Ik vind dat raar, alhoewel ik de eerste ben om alles  - inclusief Wetenschap -  door een kritische bril te bekijken, probeer om zelf zoveel mogelijk te begrijpen en om alles van meerdere kanten te proberen te bekijken. En ook ben ik me er heel erg van bewust dat de Wetenschap alleen maar kan functioneren als er continu debat is, en de stand van de wetenschap steeds doorontwikkeld juist door wetenschappelijke kennis continu kritisch te testen. 

Maar je hoort en ziet zóveel domheid, zóveel achterlijk gezwets, zóveel meningen over zaken waar in het overgrote deel van de Wetenschap zo'n beetje unaniem over is  - querulanten zijn er altijd; óók in de wetenschap, vaak is het niet zo heel moeilijk om uit te dokteren wáárom zo'n wetenschapper met een tegendraadse mening zo tegendraads is; geld, macht, publiciteitsgeilheid en frustratie spelen dan vaak een rol -  dat het gewoon pijn doet...

De cartoon van Jos Collignon hierover vind ik geweldig, maar als je dan weer ziet hoe daar door sommigen op wordt gereageerd...

Reageren?

Graag!

(AD)


vrijdag 15 juli 2022

SHARTIE AART DEKKER / ORANGE LIONS MU20 O.L.V. PETER VAN NOORD / FIBA MU20-B-Divisie: LUX - NLD 24-37 Bij Rust


#live #fibau20europe #basketball

LIVE - Luxembourg v Netherlands | FIBA U20 European Championship 2022 - Division B

924 nu aan het kijken 53 minuten geleden begonnen met streamen Watch #live the Group Phase game between Luxembourg and Netherlands at the FIBA U20 European Championship 2022 - Division B. #fibau20europe #basketball #baloncesto #basquete #basquetebol #농구 #basket #バスケットボール #バスケ #pallacanestro #bolabasket #篮球#баскетбол #basketbol #basketbolda #baskette كرة السلة #Баскетбол ►► Watch more than 2,500 live games for FREE every year. Subscribe to #FIBA YouTube Channel to get your 🏀basketball🏀 fix! ➡

 

SHARTIE AART DEKKER  - ORANGE LIONS MU20 O.L.V. PETER VAN NOORD

FIBA MU20-B-Divisie:  LUX - NLD  24-37 Bij Rust; Is dat raar?

Het was een gevleugelde onheilsspreuk van coach Ton Boot: 'Het Nederlandse Basketball is zo slecht...ooit verliezen we van Luxemburg..!'

Ik heb dat altijd om meerdere redenen een belachelijke uitspraak gevonden:

- als je iets maar vaak genoeg roept  - en zeker als één van de Goeroes van het Nederlandse Basketball dat doet -  dan gaan mensen het nog geloven ook

- ik vind het beledigend voor Luxemburg; in het hedendaagse Europese Basketball zijn er nog wel kleintjes  - zoals bijvoorbeeld Nederland, IJsland, Oostenrijk, en...Luxemburg (e.v.a.) maar als je niet goed speelt dan kan je zomaar verliezen... Dat bewees recent Denemarken dat 'gewoon' in en van Litouwen won bij de Mannen...

- Luxemburg is  - en zeker bij de Jeugd op B-niveau -  helemaal niet zo slecht...

Nederland staat dus in de eerste wedstrijd van de MU20-B in Tiblishi, Georgië na na Q1 met 16-15 te hebben achtergestaan, bij Rust met 24-37 voor...

Is dat raar?

Nee dus. Is eigenlijk een hele redelijke tussenstand. Ik kan me heel wat toernooien op B-niveau herinneren waar de MU20 de eerste wedstrijd nipt verloor en eigenlijk dan al in de problemen zat...

Dus nog zo'n helft, en de kop is er goed vanaf...

(AD)

woensdag 13 juli 2022

CARTOON FOSU: Fokke & Sukke en het Multiculturele Drama...de Boeren / NRC-OPINIE CARTOON / BOEREN PROTEST /

 

Van NRC.nl op 30 juni 2022, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---

en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---

vrijdag 8 juli 2022

AANRADER! Ahmed Aboutaleb: over de (ontbrekende) Menselijke Maat, doorgeschoten Markt, Domme/Laffe Politiek e.a. zaken - DREES-LEZING(2022) // PAARD, Den Haag / BESCHOUWING & PERSOONLIJKE NOOT POLITIEK NEDERLAND ANNO 2022 / PvdA /

Helaas heeft de streamer dezes de optie 'Delen op uw Blog' uitgezet...niet slim als je het mij vraagt... Maar goed, je ziet hem   ---  Hier  ---

 

DREESLEZING(2022)

door AHMED ABOUTALEB

PAARD, Den Haag

Live gestreamd op 27 jun. 2022 Link: https://www.paard.nl/event/dreeslezin...


 

 

dinsdag 5 juli 2022

GENIALE CARTOON: Jos Collignon - 'Swallows everything. No more life possible' / EVEN NADENKEN /

Cartoon van Jos Collignon, meer Cartoons van Collignon op --- Hier --- op zijn site

Collignon is een vaste Cartoonist van VK.nl

zaterdag 2 juli 2022

EVEN TERUG & VOORUIT KIJKEN / BNXT: Kijk samen met coach Paul Vervaeck van Yoast United vooruit naar het nieuwe seizoen! / PROFESSIONEEL BASKETBALL MANNEN NEDERLAND & BELGIË /


Kijk samen met coach Paul Vervaeck van Yoast United vooruit naar het nieuwe seizoen!


vrijdag 1 juli 2022

COLUMN AART DEKKER: 'WK-Dromen' / VRIJDAG 1 JULI 2022 22h45 / IJSLAND vs. ORANGE LIONS MANNEN VOOR KWALIFICATIE WERELD KAMPIOENSCHAP 2023 /


WK-Dromen

In 1986 zette ik – samen met vriend Robèrt Smits – een volgende stap in het volgen van het Internationale Basketball. Ik had al het meest succesvolle EK van Oranje Basketball ooit (1983, 4e plek) meegemaakt, alles wat maar enigszinds haalbaar was kwa internationale wedstrijden in en rond Nederland bezocht, en toen de Nationale Mannenploeg zich plaatste voor een Eindtoernooi van een Wereld Kampioenschap, Oranje een Eerste Groepsfase speelde op Tenerife en ik weer student geworden was en dus ruim tijd had voor een lange vakantie was de beslissing snel genomen; we gingen eerst uitgebreid met de rugzak de Canarische Eilanden bekijken, Nederland supporten op Tenerife – en hopelijk ook de Tussenronde (Oviedo) en Eindronde (Madrid). Dat liep een beetje anders – Nederland verspeelde jammerlijk de kans om zich via Tussen- en Eindronde in de mondiale Top-10 te nestelen, we hadden was logistieke problemen waardoor we Oviedo skipten en maakten er een ruime week Madrid van.


Avonturen beleefden we te over: op Tenerife – inmiddels had ook Frits van Rijn zich bij ons gevoegd – werd onze auto opengebroken, waardoor we frustrerende uren op een politiebureau moesten doorbrengen. De politiechef, in eerste instantie totaal ongeïnteresseerd de krant lezend met zijn benen op zijn bureau, bracht daar verandering in; toen een van de onderknuppels het aandurfde ons aangifteformulier onder zijn neus te stoppen, erbij zei dat we uit 'Hollanda' kwamen, en hij zowel op dat papier als in zijn krant de naam R. Smits zag staan, werden wij ineens de hoogste prioriteit. Dat de R. Smits uit de krant 2m20 mat, en vast niet in een tentje sliep en in een huurauto rondreed, wat wel het geval was voor de R. Smits naast mij, maar die was dan weer krap 2m00...dat kwartje viel niet bij hem. Ineens waren wij het middelpunt van veel bewonderende aandacht, wat me maar zo lieten; we werden nu in ieder geval fatsoenlijk geholpen... Het bleek slechts één van vele onvergetelijke avonturen.


Ik schreef het al: de Orange Lions avans la lettre lieten een knoert van een kans liggen – in mijn ogen volstrekt onnodig werd een sleutelwedstrijd tegen Argentinië na meerdere verlengingen nipt verloren en dat betekende uitschakeling voor het vervolg van het toernooi. Ik kom er misschien nog weleens op terug.


Internet bestond in die tijd nog niet voor ons normale stervelingen, dus hadden we op de heenreis naar de Canarische eilanden een tussenstop gepland. We wilden er alvast de kaarten voor de Eindfase kopen. Maar dat bleek op zaterdag – de dag die we er voor uitgetrokken hadden – onmogelijk. Op een stoeprand voor het kantoor van de Mardileense Basketball Bond schreven we een brief, en stopten er een flinke bundel pesetos bij, in de hoop dat dat kaarten zou opleveren. Toen we vijf weken later terug waren in Madrid, bleek die brief bij dat kantoor onvindbaar; we werden doorverwezen naar de Arena waar de wedstrijden gespeeld zouden worden. Iemand bij de organisatie vinden die engels sprak bleek een helse klus, maar na lang zoeken vonden we een Spaanssprekende Duitser die ons hielp en we eindigden diep in de catacomben van het stadion waar na enig heen en weer praten uit het bureau van een belangerijk iemand een enveloppe met onze brief, het geld en een stapel kaartjes tevoorschijn kwam. Opgelucht liepen we door de speelhal in om te kijken waar men ons gedacht had. Die plek bleek fantastisch: we zaten Court-side op de middellijn. Op de eerste speeldag zaten we daar al vroeg, totdat we een toenemend geroezemoes achter ons hoorden; als een soort van koning stapte daar John Thompson – de aankomende Olypische Coach van de tot dan toe immer ongegeslagen Olympische Basketball Kampioen USA – de trap af; hij bleek met zijn gevolg op de stoetjes naast ons te zitten. Zeggen dat we uitgebreide gesprekken met hem hadden zou overdreven zijn. Maar af en toe wisselden we wat uit: het was al snel duidelijk dat hij hem kneep als een oude dief – zo vond hij het bijna landverraad de de NBA, en in het bijzonder de Atlanta Hawks, de toenmalig Sovjet-Unie hielpen beter te worden – niet ten onrechte naar tijdens de volgende Olypische Spelen bleek; USA Basketball speelde daar voor het laatst met Collegespelers en ging voor het eerst onderuit. Aanleiding voor de Amerikanen om het over een andere boeg te gooien en het originele Dream Team – samengesteld uit 11 NBA Supersterren en één Collegespeler – te stichten.


Ik zou nog vele pagina's door kunnen gaan met het vertellen van avonturen tijdens die trip en dan nog uren over andere WK-ervaringen. Dat komt misschien nog weleens, maar het moge duidelijk zijn dat ik er goede herinneringen aan over heb gehouden. 1986 was tot nu toe wel de eerste en tevens voorlopig laatste keer dat Oranje Basketball meedeed aan een WK.


Toen de Orange Lions zich plaatsten voor de Qualifiers voor the World Cup Basketball van 2023, en ik eens ging bestuderen wat 'the Road to' dit Toernooi dat volgend jaar in Indonesië, de Filipijnen en Japan gespeeld zal worden voor Nederland inhield, werd ik daar behoorlijk vrolijk van.


Ik zag namelijk reële kansen voor onze Oranje Mannen! Niet alleen de Groep met IJsland, Italië en Rusland leek me een haalbare kaart; ik dacht dat de Orange Lions met goed spel en een beetje mazzel niet alleen via de eerste drie naar de volgende ronde Qualifiers zouden kunnen komen, maar dat dat zelfs met een aantal overwinningen zou kunnen gebeuren; IJsland (of Italië) achterje houden en van de ploeg die dan met Rusland en Nederland mee zou gaan twee keer winnen. Dat moest te doen zijn! En een keer stunten tegen Rusland zou dan helemaal mooi zijn... Het vervolg zou dan zijn in een groep waarin de top-3 van Spanje, Georgië, Oekraïne en Noord-Macedonië er bij zou komen. Dat betekende: een Thuiswedstrijd tegen Spanje! Ongekend! Georgië heeft Nederland recent al verslagen en ook Oekraïne en Macedonië zijn niet onverslaanbaar. Ik zag een reëel pas naar het WK opdoemen... Een Droomscenario!


Maar dan moest er dus wel van het altijd taaie IJsland thuis, en liefst ook van Italië uit gewonnen worden. Inmiddels weten we dat beide wedstrijden onnodig verloren werden met elk twee punten verschil. Vervolgens op de dag dat Putin meende Oekraïne te moeten binnenvallen ook dik van Rusland. Maar zoals je kon verwachten betekende dat het einde van de Russische deelname, waardoor het nu zeker is dat Nederland naar de volgende ronde gaat, dus thuis tegen Spanje gaat spelen – daarover een andere keer meer – maar voorlopig nog met lege handen staat.


Zijn onze Oranje Mannen kansloos? Nee! Er zijn nog steeds mooie kansen voor de Orange Lions op WK-kwalificatie! Maar het team heeft het zichzelf wel erg moeilijk gemaakt. Dat is dan weer wel een situatie die nogal eens het beste bovenhaalt bij het wisselvallige team.


Die kansen om voor het eerst in bijna 40 jaar weer naar een WK te mogen levend houden, daar gaat het vanavond 22h00 Nederlandse tijd om. Tegen een IJsland dat altijd een uiterst lastige opponent blijkt voor de Nederlandse Basketball Mannen en een team dat dankzij de winst tegen Nederland en een spectaculaire thuisoverwinning tegen Italië nog ontzettend goed voor staat ook; wint het van Oranje, dan gaan de IJslanders de volgende fase in met die drie overwinningen die ik voor Nederland gedroomd had. Wint Nederland met meer dan twee punten, dan is een scenario waar de Orange Lions als eerste doorgaan naar de volgende ronde – maar dan wel met twee overwinningen – haalbaar. Dan moet ook nog maandag Thuis tegen Italië...


Ach, laten we daar nog maar even niet over Dromen...eerst die wedstrijd op IJsland.


Ik ga duimen!

En reken er maar op dat half IJsland vanavond voor de buis hetzelfde zal doen!


Veel plezier vanavond; Ziggo zendt de wedstrijd vanaf 21h45 uit!


AART DEKKER


Leon Kersten schreef --- Hier --- een voorbeschouwing met de nodige interessante weetjes en feiten; zoals altijd een Aanrader!