zaterdag 20 juli 2024

ORANGE LIONS JEUGD: KABOEM(2)? Mannen Orange Lions MU20 op het Fiba EK in de B-Divisie ook op herhaling: weer tegen Oekraïne 19h30 in een broeierig heet Pitesti / INTERNATIONAAL FIBA BASKETBALL /

 

De Mannen U20 Orange Lions tippen hun Halve Finale af om 19h30 (zaterdag 20 juli 2024) Foto: Fiba
 

KABOEM(2)? Mannen Orange Lions MU20 op het Fiba EK in de B-Divisie ook op herhaling: weer tegen Oekraïne 19h30 in een broeierig heet Pitesti


Een week geleden sloegen de Vrouwen U20 Orange Lions een geweldige slag: de jeugdploeg van Vrouwen Wereldtopper België werd na een eerdere nederlaag in de groepsfase in de Finale dik verslagen, nadat in de Halve Finale de nog ongeslagen Tsjechen al waren verslagen.


De Vrouwen U20 Orange Lions dus in 2025 weer op het hoogste niveau; ik hoop dat het mogelijk zal blijken de voorbereiding op een dusdanig niveau te doen – dat betekent dus veel trainen en sterke buitenlandse oefenpartners, het liefst één of meer sterk bezetten Internationale Toernooien vooraf – dat de positie op A-Divisie-niveau kan worden vastgehouden.


Straks is het de beurt aan de Mannen U20: ook zij staan in de Halve Finale, ook zij moeten een land zien te verslaan waartegen de afgelopen jaren nogal eens verloren werd. Ook zij moeten eigenlijk gewoon naar het A-Divisie-niveau, en zouden dan volgend jaar middels een A-Divisie-waardige voorbereiding – en dat is geen A-B-C-tje omdat veel van de betreffende spelers in het buitenland spelen, en de voorbereidingstijd relatief kort is omdat de U20-toernooien nu eenmaal aan het begin van de zomer georganiseerd worden – dat niveau vast moeten zien te houden!


Ik vind – op basis van de wedstrijden die ik heb gezien – deze MU20 veelbelovend, maar Oekraïne is ook nu weer een team met ontzettend veel lengte en kracht, waartegen de gepokte en gemazelde Nederlandse coachingstaf onder leiding van Peter van Noord ongetwijfeld een tactische trucendoos voor zal hebben ontwikkeld. In de groepsfase werd er in ieder geval lustig met zone-verdedigingen gescoord...


Nederland staat alvast flink hoger op de World-Ranking: 46e om 68e voor UKR.


Aan de andere kant weten Oekraïners inmiddels wat vechten voor je hachie betekent...helaas...dus zullen ook de jonge Nederlanders alles uit de kast moeten halen voor winst.


De wedstrijd is via Youtube live te bekijken, dat kann via --- Hier ---


AART DEKKER

 

woensdag 17 juli 2024

COLUMN AART DEKKER / VREDESONDERHANDELINGEN UKR-RUS J/N? Als ik Oekraïner zou zijn, zou ik het wel weten (denk ik)... - Stalin organiseerde de hongersnood in Oekraïne en wist het lange tijd verborgen te houden / HISTORIE - ACHTERGROND PUTIN'S WARS /

*

SHARTIE AART DEKKER VREDESONDERHANDELINGEN UKR-RUS J/N? 

Als ik Oekraïner zou zijn, zou ik het wel weten (denk ik)... 

N.A.V: Stalin organiseerde de hongersnood in Oekraïne en wist het lange tijd verborgen te houden 

HISTORIE (VOLKSKRANT ACHTERGRONDVERHAAL)

'Het debat' over hoe de oorlog in Oekraïne wordt steeds heftiger, en - zoals in alle hete hangijzers -  steeds meer gepolariseerd. Er wordt nauwelijks meer echt gedebatteerd en gediscussieerd, iedereen zit allang in zijn eigen loopgraaf  - volgens mij precies wat Putin met deze oorlog wilde bereiken - en gepraat wordt er niet meer...

Laat ik voorop stellen dat ik een vredelievende persoon ben, en walg van elke oorlog...

Maar soms heb je geen keus, en moet er gevochten worden...en uiteindelijk zijn het de mensen die de oorlog uitvechten, die bepalen wat er moet/gaat gebeuren. Andere landen kunnen helpen vrede te bereiken, als de betrokken partijen zelf vinden dat de tijd rijp is voor het einde van hun oorlog.

Natuurlijk hebben de criticasters van de oorlog die nu woedt in Oekraïne  - en steeds meer toch ook in Rusland -  gelijk als ze zeggen dat als het Westen Oekraïne niet op allerlei manieren, maar vooral met wapens en geld, zou steunen de oorlog snel beslist zou zijn in Russisch voordeel... Tenminste, de grootschalige oorlog zoals we die nu zien...want ik ben ervan overtuigd dat het ook dan oorlog blijft, zij het op een andere manier...

In de vele uren die ik met Maarten van Gent  - het Orakel van Porkuni - over die kwestie heb gediscussieerd - vertelde ik hem over een gedachtenexperiment  dat ik vorig jaar toen de sfeer er tijdelijk een was van 'Oekraïne zet een groot tegenoffensief in, en gaat (al dan niet even) winnen' aan hem voorlegde.

Stel Oekraïne 'wint' - slaagt erin de Russen tot buiten de oorspronkelijke grenzen terug te dringen, is de oorlog dan afgelopen? 

Volgens mij niet, als Putin (of eventuele opvolger) er nog steeds zit en niet heel anders gaat denken; dan kan Rusland zijn wonden likken, hergroeperen, aan sterken, en...gewoon opnieuw beginnen. En ik denk dat in dit hypothetische geval dat ook zou gebeuren, omdat Putin deze oorlog  namelijk voert omdat hij hem nodig heeft vanwege interne Russische politieke motieven; om zijn eigen volk onder de knoet te houden...

Dan de Oekraïners. Het is natuurlijk onmogelijk om je in de Oekraïners in te leven; zolang je niet zelf aan het front vecht, of in gebieden die regelmatig door de Russen bestookt worden, zolang je zelf geen Oekraïner bent, weet je niet hoe het is, en hoe je zelf zou reageren en denken in deze situatie.

Ik ken wel mensen die al ruim voor de invasie in de loopgraven lagen en vochten  - misschien nog steeds wel - in het Oosten. En daar had ik sporadisch contact mee, maar het bleek bijna onmogelijk daar via Appjes over te communiceren. Nogmaals, als je niet zelf...

Maar ik ben er  - al 'advocaat voor de duivel' spelend in een ander een gedachtenexperiment -  in  al van ruim voor de grote invasie van overtuigd dat de gemiddelde Oekraïner niet meer terug hun hok in zal gaan, in de zin van: terug onder de vleugels van het grote Rusland, geleid door een dictator. Daarvoor is de geschiedenis van Oekraïne in relatie tot Rusland te heftig beladen voor, Oekraïne is te vaak speelbal van de geschiedenis geweest, en het Oekraïense volk heeft al veel te vaak miljoenen Oekraïners op afschuwelijke wijze vermoord zien worden  - niet alleen, maar wel veel te vaak -  door de Russische Beer.

Ook een derde gedachtenexperiment deed ik al voor de invasie: stel dat Putin er wel in slaagt heel Oekraïne in te nemen, en de Oekraïense regering uit te moorden, dan wel verjagen. Heeft Putin dan gewonnen? Ik denk het niet, en dan niet alleen niet in de zin van alle schade en verlies van (kwaliteit van) levens...ik denk namelijk dat er dan een dun bevolkt Oekraïne over zal blijven  - heel veel meer nog dan nu al het geval is -  Oekraïners zullen dan vluchten, maar (een flink deel van) de achterblijvers zullen dan ondergronds gaan en Rusland zal nog heel lang, misschien wel altijd, meer mankracht en middelen dan ze daadwerkelijk ter beschikking hebben in moeten zetten om de guerrilla-oorlog die er dan ontstaat het hoofd te bieden...

Maar goed, lees hieronder het verhaal van de Volkskrant over één van de vele historische redenen voor het gevecht dat de Oekraïners bereid zijn te vechten.

Maar nogmaals, je weet pas echt wat je zou doen, als je het echt beleefd. Dus ik denk nu dat ik in hun situatie mezelf zou verzetten om mijn onafhankelijkheid te behouden, maar of ik echt zo moedig zou zijn...ik weet het niet...

AART DEKKER 

*


 

 

Stalin organiseerde de hongersnood in Oekraïne en wist het lange tijd verborgen te houden

In 1932 en 1933 stierven miljoenen Oekraïners van de honger. Volgens historicus Anne Applebaum was de rol van de Sovjet-Unie daarbij veel actiever dan vaak gedacht.

Bert Lanting 9 maart 2018  Originele artikel op vk.nl   --- Hier ---

Anne Applebaum.Beeld Merlijn Doomernik/HH

'Een tuin in volle bloei' noemde de linkse Franse politicus Édouard Herriot Oekraïne, nadat hij in 1933 een bezoek aan het gebied had gebracht. De Sovjetrepubliek werd op dat moment geteisterd door een vreselijke hongersnood. Legers uitgemergelde mensen zwierven rond, wanhopig op zoek naar voedsel. Langs de wegen lagen her en der lijken - de mensen waren te zwak om ze te begraven - maar Herriot kreeg alleen weldoorvoede partijleden te zien. In de partijkrant Pravda werd Herriot aangehaald als bewijs dat alle berichten over een hongersnood 'leugens van de bourgeoispers' waren.

De hongersnood die in 1932 en 1933 aan naar schatting 3,9 miljoen mensen in Oekraïne het leven kostte, vormt het onderwerp van het nieuwste boek van de Amerikaanse historicus Anne Applebaum: Rode Hongersnood - Stalins oorlog tegen Oekraïne. Eerder schreef ze al een veelgeprezen geschiedenis van de Goelag, het systeem van strafkampen in de Sovjet-Unie waar miljoenen mensen om het leven kwamen onder het bewind van Jozef Stalin. Maar anders dan de gruwelen van de Goelag zijn de verschrikkingen van de door het Sovjetbewind veroorzaakte hongersnood in Oekraïne veel minder bekend in het Westen.

'De Sovjetautoriteiten hebben er alles aan gedaan om de omvang van de Holodomor, zoals de Oekraïners het noemen, te verbergen en daarmee hadden ze lange tijd succes', zegt Applebaum tijdens een bezoek aan Nederland. 'Al een paar jaar na de hongersnood gaf Stalin opdracht de resultaten van de volkstelling geheim te houden, omdat daaruit bleek dat er miljoenen Oekraïners moesten zijn omgekomen. In Oekraïne durfde men er niet over te praten, uit vrees naar het kamp te worden gestuurd. Toen Chroesjtsjov in 1956 zijn geheime rede hield waarin hij de misdaden van Stalin onthulde, zei hij geen woord over de Holodomor, hoewel hij er heel goed van op de hoogte was.'

Dertig jaar geleden concludeerde de Britse historicus Robert Conquest in zijn boek The Harvest of Sorrow al dat de hongersnood grotendeels te wijten was aan de gedwongen collectivisatie van de landbouw onder Stalin. De boeren moesten hun boerderijen opgeven en zich aansluiten bij collectieve boerderijen, met chaos op het platteland als gevolg. Maar op grond van dagboeken, interne partijdocumenten en ander materiaal dat na de ineenstorting van de Sovjet-Unie is vrijgekomen, trekt Applebaum een hardere conclusie. Volgens haar ging het om een opzettelijke hongersnood, een politieke campagne om het Oekraïense nationalisme de nek om te draaien.

Applebaum: 'Lange tijd werd de hongersnood verklaard als het gevolg van de rampzalig verlopen collectivisatie. Dat speelde ongetwijfeld een belangrijke rol, maar het was ook een gerichte campagne om af te rekenen met het Oekraïense nationalisme. Ook in andere delen van de Sovjet-Unie veroorzaakte de gedwongen collectivisatie voedseltekorten, maar tegen Oekraïne werden speciale maatregelen genomen die de situatie veel erger maakten. Stalin zag de Oekraïense boeren als dragers van het Oekraïense nationalisme.'

Non-fictie
Anne Applebaum
Rode hongersnood - Stalins oorlog tegen Oekraïne
Uit het Engels vertaald door Bep Fontijn en Willem van Paassen.
Ambo Anthos;
412 pagina's; euro 29,99.

Ook in andere delen van de Sovjet-Unie veroorzaakte de gedwongen collectivisatie voedseltekorten, maar tegen Oekraïne werden speciale maatregelen genomen die de situatie veel erger maakten

Anne Applebaum

Om de collectivisatie te propageren onder de boerenbevolking zwermden overal activisten - de 'vijfentwintigduizenders' werden ze genoemd - uit over het platteland. De collectivisatie werd gepresenteerd als iets vrijwilligs, maar al snel ging de campagne met enorm veel geweld gepaard. De Sovjetautoriteiten merkten dat de collectivisatie op groot verzet stuitte. Boeren slachtten massaal hun vee, om te voorkomen dat het in handen kwam van de kolchozen. Soms braken er complete opstanden uit in dorpen.

Dat was voor de autoriteiten aanleiding om hard op te treden, vooral tegen de koelakken, de rijke boeren. In de praktijk viel iedereen die tegen de collectivisatie was daaronder. Wie het stempel koelak kreeg, raakte alles kwijt en belandde vaak in een strafkamp van de Goelag. De bittere ironie was dat sommigen daardoor aan de hongerdood ontsnapten.

Applebaum: 'Vooral in Oekraïne was het verzet groot. Tien jaar eerder hadden veel Oekraïners nog tegen het Rode Leger gevochten. Veel mensen hadden nog wapens in huis. In sommige dorpen werden activisten die door Moskou waren gestuurd om de collectivisatie te propageren gelyncht. Dat wekte bij Stalin de vrees dat er sprake was van een nieuwe Oekraïense opstand, ook al ging het meestal om spontane uitbarstingen, niet om georganiseerd gewapend verzet.'

Veel boeren beschouwden de collectivisatie als een terugkeer naar de lijfeigenschap die in 1861 was afgeschaft. Toen waren zij het eigendom van grootgrondbezitters, nu werden zij horig aan de staat. 'Dat was het in zekere zin ook', zegt Applebaum. 'De boeren verloren hun grond, hun vee, alles. Ze kregen hun salaris in voedsel uitgekeerd, zodat ze niet weg konden uit de kolchozen. De hele operatie werd dan ook een fiasco. Niemand voelde zich verantwoordelijk of gemotiveerd, met als gevolg dat de graanoogst instortte. Maar de Sovjetautoriteiten beschouwden dat als bewuste sabotage en zagen het als aanleiding om nog strengere maatregelen af te kondigen.'

In maart 1930 leek het er even op dat Stalin de kritiek op de campagne ter harte nam. In een artikel onder de kop 'Duizelig van het succes' zong het partijblad Pravda de lof van de enorme successen van de collectivisatie, maar erkende tegelijkertijd dat sommige activisten te hard van stapel waren gelopen. Het effect was anders dan de partijleiding had verwacht: er brak een massale boerenopstand uit. Boeren overvielen graansilo's en opslagplaatsen, ze haalden hun vee weg uit de kolchozen, staken staatsboerderijen in brand en rekenden af met de rode activisten. Voor de partij was dat het signaal een terreurcampagne te lanceren om de opstand neer te slaan. 'Anders verliezen we Oekraïne', waarschuwde Stalin in een brief aan Lazar Kaganovitsj, de leider van de collectivisatiecampagne.

Anne Applebaum

Oost-Europa is het terrein waar Anne Applebaum (1964) zich het meest thuis voelt. Als journalist versloeg ze in 1989 de ineenstorting van het ene na het andere communistische bewind in Oost-Europa. Voor haar geschiedenis van de Goelag kreeg ze in 2004 de Pulitzer-prijs. Ze is getrouwd met Radislaw Sikorski, oud-minister van Buitenlandse Zaken van Polen. Als columnist van The Washington Post houdt ze er pittige meningen op na, vooral als het om het volgens haar door en door corrupte bewind van president Poetin gaat. Applebaum is ervan overtuigd dat Poetin Donald Trump tijdens de verkiezingen heeft gesteund als onderdeel van een campagne om verdeeldheid te zaaien in het Westen.

Anne ApplebaumBeeld Marco Hillen/HH

Er zijn geen documenten die bewijzen dat Stalin bevel heeft gegeven tot het organiseren van een hongersnood in Oekraïne, erkent Applebaum. Maar er zijn volgens haar wel veel aanwijzingen. De partijtop negeerde waarschuwingen van Oekraïense partijfunctionarissen dat er hongersnood dreigde uit te breken. Stalin weigerde de graanexport stop te zetten en kondigde in de herfst van 1932 ondanks alle waarschuwingen toch een reeks nog strengere maatregelen af. 'Dat duidt erop dat het opzet was. Dorpen die de opgelegde graanquota niet hadden gehaald, werden op de zwarte lijst geplaatst. Als straf mochten zij geen petroleum, zout en lucifers meer kopen. Ook als je dan nog wat voedsel had, kon je het niet meer koken.'

Soms werden hele districten met wegblokkades afgesloten om te voorkomen dat dergelijke producten binnengesmokkeld zouden worden. Al het voedsel werd in beslag genomen. Collectieve boerderijen die slecht presteerden, werden gedwongen leningen vervroegd af te betalen. De boeren moesten ook het zaaigoed inleveren dat ze nodig hadden om volgend jaar te kunnen oogsten. Om te voorkomen dat ze stiekem wat graan zouden achterhouden, doorzochten speciale brigades hun boerderijen. Wie betrapt werd, wachtte de Goelag, sommigen werden ter plaatse geëxecuteerd.

Vaak liep het uit op regelrechte plunderingen. Hongerende boerengezinnen moesten toezien hoe activisten de laatste restjes eten in beslag namen, zelfs uit pannen die op het vuur stonden. Het werd haast verdacht als je nog in leven was. 'Hoe is het mogelijk dat er in dit gezin nog niemand is overleden?', wilde een brigade in de provincie Tsjerkasy van de vader weten.

Mensen werden gemarteld om hen te dwingen te zeggen waar ze etenswaren verborgen hielden. Als er niets te halen viel, persten de rode activisten hun geld af. Een vrouw herinnert zich hoe ze haar moeders vingers tussen de deur hielden en die vervolgens dichtgooiden. Toen ze flauwviel, gooiden ze water over haar heen en begonnen ze haar opnieuw te martelen.

Applebaum: 'Sommige activisten hadden zelf honger, maar er zaten ook mensen tussen die echt een diepe ideologische haat koesterden tegen de boeren. Zij moesten worden geëlimineerd omdat ze de vooruitgang in de weg stonden. Ook de latere Sovjetdissident Lev Kopelev, die destijds zelf meedeed aan de doorzoekingen, was ervan overtuigd dat de boeren het arbeidersparadijs in de weg stonden.'

Steden werden overspoeld door hongerende mensen die het platteland ontvluchtten. Om te voorkomen dat zij ook in andere delen van de Sovjet-Unie het droombeeld van de Sovjetcommunisten zouden ontsieren, werd heel Oekraïne afgegrendeld van de rest van het land.

De Brit Gareth Jones was de enige westerse journalist die getuige was van de hongersnood, toen hij in het voorjaar van 1933 een reis door Oekraïne maakte. Overal kwam hij hongerende mensen tegen die hem vertelden over de graanvorderingen en de repressie. Terug in het Westen deed hij verslag van zijn ervaringen.

Sommige activisten hadden zelf honger, maar er zaten ook mensen tussen die echt een diepe ideologische haat koesterden tegen de boeren

Anne Applebaum

Onder druk van het Kremlin en misschien ook wel uit professionele jaloezie schreef de beroemde New York Times-correspondent Walter Duranty een stuk waarin hij Jones belachelijk maakte en van overdrijving beschuldigde. 'RUSSEN LIJDEN HONGER MAAR VERHONGEREN NIET', luidde de kop. Daarmee was de discussie voorbij: Duranty was veel beroemder dan Jones.

Ook een Italiaanse diplomaat berichtte over de hongersnood, maar zijn verslagen maakten volgens Applebaum weinig indruk in het Westen. 'Het was de tijd dat Hitler in opkomst was. Er speelde ook mee dat sommige politici dachten dat ze Stalin misschien nog eens nodig zouden hebben.' Uiteindelijk wiste de Tweede Wereldoorlog, met zijn vernietigingskampen en tientallen miljoenen slachtoffers, de herinnering aan de Holodomor uit.

Nog steeds is de Rode Hongersnood een taboe-onderwerp in Rusland. 'Er wordt nooit over gesproken in de Russische media of op school. Veel Russen beschouwen het als een verzinsel', zegt Applebaum. Maar onder de Oekraïners, die tijdens het Sovjetbewind altijd over die tragische periode hadden moeten zwijgen, was de Holodomor brandstof voor de onafhankelijkheidsbeweging die eind jaren tachtig opkwam. Zo resulteerde de terreurcampagne waarmee Stalin wilde voorkomen dat de Sovjet-Unie Oekraïne zou verliezen, uiteindelijk in het omgekeerde. 'Het Kremlin heeft altijd het gevoel gehad dat een onafhankelijk Oekraïne een bedreiging voor de Sovjet-Unie zou vormen. Dat klopte, want toen Oekraïne zich in 1991 weigerde aan te sluiten bij een nieuw unieverdrag, betekende dat het einde van de Sovjet-Unie.'

Die angst voor een democratisch, succesvol Oekraïne was volgens Applebaum ook het motief voor de beslissing van president Poetin de Krim te annexeren en de pro-Russische separatisten te steunen die in het voorjaar van 2014 een opstand begonnen tegen Kiev. 'Poetin heeft een corrupt regime gevestigd in Rusland. Hij was doodsbenauwd dat de opstand tegen (de pro-Russische) president Janoekovitsj zou overslaan naar Rusland en zijn regime aan het wankelen zou brengen.'

Er wordt nooit over gesproken in de Russische media of op school. Veel Russen beschouwen het als een verzinsel

Anne Applebaum

 


 

 

CARTOON FOSU NRC: Fokke & Sukke hebben een #foodblog en maken ............ / #Hongarije Zigeunersaus #stigma /

Van NRC.nl op  17 juli 2024, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---

en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---


CARTOON FOSU / KABINET SCHOOF-/WILDERS-/BRUIN-I: Fokke & Sukke doen mee! .... Tsja... Hoelang zou het #wilders kabinet eigenlijk effectief gaan regeren? Of valt het al voor het #hoofdlijnenakkoord is uitgewerkt?

 

Van NRC.nl op  26 juni 2024, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---

    en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---

zondag 14 juli 2024

NRC-OPINIE CARTOON FOSU / UITSPRAAK RECHTZAAK ALI B.: Fokke & Sukke vonden vooral het moment dat de drie rechters .... spannend

 

Van NRC.nl op  12 juli 2024, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---

en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---

COLUMN AART DEKKER / ORANGE LIONS JEUGD / FIBA EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN: Kaboem! De WU20 trappen de Jeugd Basketball-zomer af met een daverend succes! / WU20 MU20 BELGIË NEDERLAND PORTUGAL IJSLAND TSJECHIË /

Uit de as herrezen: de meiden, ouders, andere fans van de Orange Lions WU20 vieren promotie naar de A-Divisie en een herkansing tegen België om 19h00 vanavond tegen België om Goud!

Min of meer betrokkenen weten het natuurlijk, maar ik vermoed ook heel veel mensen (nog) niet; afgelopen weekend is het seizoen van de Europese Fiba Jeugd Kampioenschappen van start gegaan. Met – als je het mij vraagt iets te vroeg – de Vrouwen WU20-A & -B Toernooien als eerste, de Mannen MU20 startte dit weekend.


Waarom ik 'als je het mij vraagt iets te vroeg' schreef? Omdat ik – zeker kleinere landen zoals Nederland – graag wat langere tijd zou gunnen voor een degelijke voorbereiding in de vorm van oefenwedstrijden en toernooien. Maar goed, dit is het systeem / de kalender, dus je hebt het er maar mee te doen.


'Onze Orange Lions WU20' moesten vorig seizoen in actie komen om überhaupt mee te mogen doen; om begrotingstechnische redenen was hun deelname niet opgenomen in de eerste planning, en pas nadat zijzelf / hun ouders in actie kwamen met fundraisers werd besloten ze alsnog in te schrijven. Vervolgens deden de meiden het best goed, maar kwamen – in mijn ogen onnodig – in de halve finale nipt tekort tegen de oudste jeugdploeg van België – bij de vrouwen senioren toch een wereldtopper! – en misten zo net de finale. Uiteindelijk promoveerde ook België niet naar de A-Divisie omdat er bij uitzondering maar één team promoveerde, meestal zijn dat er twee.


Donderdag troffen België en Nederland – beiden nog ongeslagen – elkaar in Sofia weer voor een uiterst belangrijke wedstrijd; de winnaar zou de enige andere ongeslagen ploeg – Tsjechië – ontlopen èn direct promoveren, want deze keer gaan er weer twee landen omhoog. Nederland speelde energieker dan de Belgen en stond het grootste deel van de wedstrijd een paar punten voor, maar omdat er teveel simpele schoten werden gemist was het tot ruim in het vierde kwart spannend, vervolgens gooiden de Belgen er een schepje bovenop, kon Nederland die extra druk niet goed verstouwen en drukten de Belgian Cats – ook middels een paar driepunters door; 62-70. De Belgen dolblij – zij kregen IJsland als tegenstander in de halve finale – de Orange Lions – moeten we die niet 'Lionesses' of ook 'Cats' gaan noemen? – natuurlijk teleurgesteld...


Maar goed, Tsjechië was dan wel ongeslagen, Oranje kon daar natuurlijk 'gewoon' een eind aan maken en in die wedstrijd alsnog promotie bewerkstelligen, en een herkansing om België alsnog in de finale aan de zegekar binden... Aangenomen natuurlijk dat België IJsland zou verslaan, wat gebeurde: 87-51.


Makkelijk ging het niet – bij de rust bedroeg de achterstand 14 punten – maar met een 6-25 derde kwart draaiden de Oranje meiden de wedstrijd volkomen om, en maakten het af met 71-85! Dat betekent dus A-Divisie in 2025, en om 19h00 vanavond de kans om B-Kampioen te worden. Niet voor het eerst dat een – zowat – 'afgeschreven' Nationaal Team uit de as herrijst met een ongedachte prestatie – eerder deden dat natuurlijk de Mannen Orange Lions, nu zo'n 10 jaar geleden – en hartstikke belangrijk voor het vrouwenbasketball in Nederland dat zowel kwantitatief, als kwalitatief flinke groei behoeft. Schreef ik al eens dat ook de vrouwen-competitie op het hoogste niveau flink geprofessionaliseerd zou moeten worden? Ja, dat deed ik, maar wie weet in de toekomst weer eens wat uitgebreider...


Dus de eerste medaille van 2024 is binnen, en hopelijk weten onze Orange Lions Meiden daar een gouden van te maken; volgens mij moet dat kunnen op basis van wat ik donderdag zag...


Die wedstrijd werd trouwens door ruim 2000 mensen via de live-stream bekeken, cijfers die een paar jaar geleden echt niet werden gehaald op dit niveau. Het is natuurlijk dat dat grotendeels Belgen waren, maar daar moet dan vandaag maar verandering in komen! Dus: hoort, zegt het voort!! De wedstrijd is te --- Hier --- te volgen.

En dan nog even de Mannen MU20. Die speelden tegelijk met de WU20 hun eerste wedstrijd in hun B-Kampioenschap. Tegen Portugal – 'Niet sterk toch?' hoorde ik al... – Portugal is inderdaad geen land dat de AQ-Divisie frequenteert, maar als veteraan MU20-B-Divisie-watcher – ik woonde het toernooi vanaf het begin in 2004 tot en met 2009, en ook daarna van 2011-2017 altijd bij – in 2010 speelde Nederland in de A-Divisie, en ook daar was ik bij – kon ik zeggen dat die wedstrijd geen makkie zou worden. Nederland is historisch niet sterk in de eerste wedstrijd, en verspeelde niet zelden in die wedstrijd al de kans op een ereplaats, en Portugal speelt altijd met veel passie en met goede spelers die pas later wat afzwakken...


Het werd inderdaad een spannende pot, die Nederland vroegtijdig had kunnen beslissen, maar dat niet deed, maar wel – in de slotfase veel zone spelend – met 64-62 aan het langste eind trok. Een goed begin dus, en als het team die opsteker vertaalt naar continue groei tijdens het toernooi, is volgens mijn een rol tot in de eindfase om de topplaatsen mogelijk...


De Orange Lions MU20 spelen vanavond 19h30 in Pitesti, Roemenië hun tweede wedstrijd tegen Groot-Brittannië. Die wedstrijd is --- Hier --- te volgen.


Goed, de kop is eraf; laten we hopen op nog veel successen!


Meer over de Orange Lions teams is natuurlijk te lezen op de NBB-site Basketball.nl --- Hier ---

 

O ja, en allemaal nog ff stemmen voor MVP! Dat kan   ---  Hier  ---


AART DEKKER 

 donderdag 11 juli 2024

DAILY SHOW: Jon Stewart & The News Team Deliver a Divine Message to Biden | The Daily Show / USA ELECTIONS 2024 4PRESIDENT / CABARET / TRIESTE REALITEIT /

Jon Stewart & The News Team Deliver a Divine Message to Biden | The Daily Show


 

woensdag 10 juli 2024

DAILY SHOW JON STEWART CHARTS Trump vs. Biden: t / USA ELECTIONS 2024 4PRESIDENT / CABARET / TRIESTE REALITEIT /

 

Jon Stewart Examines Biden’s Future Amidst Calls For Him to Drop Out | The Daily Show

dinsdag 9 juli 2024

maandag 10 juni 2024

COLUMN AART DEKKER / KORTE TERUGBLIK BNXT NEDERLAND ´23/´24 & PREVIEW CROSS-BORDER FINALE ´What´s Next? ´: BNXT Nederland 2023-2024; Moodswings, Ups-and-downs, Hollen of Stilstaan...maar één overstoorbare factor; het Team van ZZ Leiden. What´s Next? / PROFESSIONEEL MANNEN CLUB BASKETBALL NEDERLAND & BELGIE /

 

Zorg en Zekerheid Leiden Basketball

9 jun 2024  
 
Tickets & (live-)streams: www.zzleiden.nl 
 
De streams en Aftermovies van ZZ Leiden Basketball zijn kunstwerkjes op zich. 
 
Wat is de overtreffende trap? Deze MiniMovie. De ZZ movie magiër heeft alle 6 Leidse titels opgedoken uit de videoarchieven. En er deze heerlijke en meeslepende compilatie van gemaakt. Met als invalshoek de rivaliteit tussen Leiden en Den Bosch in de jaren '70 en '80, en hoe die nog steeds doorwerkt in 2024. Van alle vier de wedstrijden in de serie van 2024 zijn de allerlekkerste momenten geselecteerd. Dus ... Geluid: AAN. Stoelriemen: VAST. Ready for take-off!

BNXT Nederland 2023-2024; Moodswings, Ups-and-downs, Hollen of Stilstaan...maar één overstoorbare factor; het Team van ZZ Leiden. What´s Next?


Al 15-20 jaar geleden begon ik te schrijven over de noodzaak van een gezamelijke competitie van Belgiè en Nederland; liever nog met Luxemburg erbij, en met als uiteindelijke doel een Northsea League met zoveel mogelijk andere kleinere basketball-landen in Noord-West-Europa erbij...maar goed, je moet ergens beginnen+ dus mij hoor je niet klagen over de eerste drie jaar BNXT League met (nu) 20 Belgische en Nederlandse clubs.


Valt er dan niets te verbeteren?


Natuurlijk; heel veel zelfs!


Laat ik ik kort bestek – de langere en definitievere versie volgt dan later wel in diverse afleveringen – een paar dingen noemen aan de hand van het afgelopen seizoen in Nederland, en de aanstaanden Cross Border Play-offs tussen – alweer! – Filou Oostende vs. Zorg en Zekerheid Leiden.


Het seizoen duurt lang (misschien wel TE lang), maar de playoffs zijn voorbij voordat iemand buiten de hard-core Basketball-Liefhebbers (in Nederland) er ook maar iets van mee hebben gekregen. Dat heeft te maken met het totale gebrek aan aandacht in de landelijke media en Nederland, maar dat heeft op zijn beurt – naast het falen die landelijke media geintersseerd te krijgen in de BNXT League – ook best iets te maken met de planning van BNXT, en het onvermogen ´het Verhaal´ van het professionele mannen clubbasketball te vertellen...


Hollen of stilstaan


Ik schreef vorig jaar al eens een column ´BNXT; (teveel) Sturen op numbers en Schedules´. De essentie van dat verhaal: in plaats van strategisch naar een doel – een grote, sterke league die de markt in België en Nederland optimaal afdekt en bedient – toe te werken, wordt er van jaar tot jaar gekeken welke teams worden toegelaten – en, want dat is al gezegd, zelfs te laten degraderen, ´optimaal zou zijn 18 (of zelfs 16 clubs) – wordt er vooral gekeken hoe het volgende seizoen moet worden vormgegeven. Dat leidde dit seizoen tot een wedstrijdschema van ´hollen en stilstaan´, vooral in Nederland. Soms waren er maar drie wedstrijden in een week, soms helemaal geen, en dan weer negen of tien. Dat is niet goed! Er zijn dan wel nog niet zo heel veel niet clubgebonden basketball-liefhebbers, maar daar moet je wel naar toe! En dat betekent: een schema met een goede spreiding van wedstrijden in de tijd en geografie; dat wil zeggen regelmatig wedstrijden op bereikbare afstand over het hele seizoen op de agenda. Het afgelopen seizoen kwam mede daardoor ontzettend langzaam op gang, terwijl nu de playoffs domweg worden afgeraffeld waarbij de wedstrijden elkaar op voor de media – en die algemene basketball-liefhebbers – onmogelijke dagen, kort achter elkaar opvolgen. De zalen zijn dan – nu eindelijk – wel uitverkocht; ze zijn bevolkt door clubgebonden fans, wat basketballjunkies van elders en wat regionale media.


Dat helpt niet van BNXT een sterk merk te maken, het helpt zelfs de in de eindfase nog spelende clubs niet, en al helemaal de meerderheid van clubs die de playoffs niet eens haalden of binnen drie dagen uitgeschakeld werden in de eerste ronde van de ´apotheose van een basketballseizoen´.


Ik denk dan ook dat we – juist ook in de nieuwe opzet van het volgende seizoen – naar een totaal nieuwe vorm van het wedstrijdschema toe moeten. Daarover in een volgende aflevering meer.


Moodswings, Ups-and-downs


Was het dan een saai seizoen?


Misschien wel voor wie de wedstrijden volgde via de media en/of (veelal matige tot niet te pruimen) Live-streams. Maar ik denk dat er voor de mensen die de moeite namen naar de zalen te gaan, en zich een beetje verdiepten in de verhalen en drama´s die zich afspeelden, genoeg te beleven viel. Ik denk dat je bijvoorbeeld de hondstrouwe fans in Leiden – die zelf natuurlijk een onderdeel zijn van ´The Show´, óók in die nieuwe zaal die voor ´echte topsport´, zeker aanvankelijk, zo tekort schoot – écht niet zal horen klagen over ´een saai seizoen´! Maar daar kreeg zelfs de rest van de Nederlandse basketballwereld maar bitter weinig van mee...


Natuurlijk is het zo dat voor iedere club, ieder seizoen een kwestie van ´ups-and-downs´ is. Maar die verhalen moet je wel meekrijgen om ze mee te kunnen beleven, en die kennis en dat gevoel – vertaald in verhalen die een groot publiek bereiken – zijn een essentieel onderdeel van het beleven van het basketball. En daar ontbreekt het dus ten ene male aan bij de BNXT van dit moment; stats, korte samenvattingen in tekst en beeld zijn verregaand ontoereikend om ´het verhaal van het basketball´ bij een groot publiek te krijgen.


Één onverstoorbare factor; het Team van ZZ Leiden


De laatste drie seizoenen verrast het TEAM van Zorg en Zekerheid Leiden – en daarmee bedoel ik dan de spelersgroep, de staf, en harde kern van de kleine organisatie, de vele vrijwilligers en de harde kern van fans – de Blauwe Brigade en omstreken – vriend en vijand. En dat dan keer, op keer op keer. Bij aanvang van dit seizoen waren er zelfs binnen de gelederen van die omgeving die ik hierboven opsomde mensen die helemaal niets van dit Team verwachtten; ´we mogen blij zijn als we van teams als Den Helder Suns winnen´, tekende ik toen op in mijn mentale notities. Ikzelf zag het niet zo somber in, en was er van overtuigd dat er aan het einde van het seizoen weer een zeer competitief team zou staan. Maar dit clubje overtrof ook mijn optimistische verwachtingen: dat ZZ Leiden Heroes Den Bosch gedecideerd in vier wedstrijden aan de kant zou schuiven, de tweede ronde van de Fiba Europe Cup zou bereiken, en daar zelfs de latere Halve finalist Varese tweemaal zou verslaan? Nee dat had zelfs ik niet verwacht..! En dat is te danken aan die ene – inmiddels onverstoorbare – factor; het Team van ZZ Leiden te danken.


What´s Next?


Een simpeler playoffs-schema dan het buitengewoon ingewikkelde van de vorige twee seizoenen, ja dat was wel noodzakelijk. Maar de hele Belgisch-Nederlandse strijd in de apotheose van het seizoen inkrimpen tot een Best-of-three en die dan ook nog eens verspelen binnen vijf wedstrijden? Dat is volgens mij het kind met het waswater weggooien; of wel ´afraffelen´.


Niet goed dus!


Maar het is wat het is: over een uurtje spelen Zorg en Zekerheid Leiden en Filou Oostende voor de tweede op opeenvolgende keer tegen elkaar in de BNXT Finals Cross Border...Leiden was Finalist in iedere Finale tot op heden, en kan dus een heuse ThreePeat boeken bij winst.


Zoals altijd kan je niet anders dan Filou Oostende als de grote favoriet zien. Maar dat was ook bij de vorige twee ontmoetingen in de playoffs het geval, en de spelersgroep en staf van ZZ Leiden is inmiddels uitgeroeid tot een onverstoorbare machine. Ondanks dat de gemiddelde leeftijd – en bij de meeste betrokken spelers – ook de ervaring op hoog niveau beperkt is; het geheel is zelfverzekerd, onverstoorbaar, best al behoorlijk ervaren, en – gezien het budget – simpelweg ijzersterk. Ik kan me niet voorstellen dat Oostende zich nog een keer de kaas van het brood zal willen laten eten...maar dat dacht ik de vorige keren ook...


Dus wie weet welk konijn ZZ Leiden deze keer weer uit de hoge hoed zal toveren...


Ik hoop in ieder geval een mooie serie!


Vanavond 20h30 via de Live-streams te volgen,

woensdag 20h00 in Arena 1574 te Leiden,

en zo nodig vrijdag in Oostende en via de Live-streams...


Veel plezier!


AART DEKKER


Natuurlijk werd er al gevierd in Leiden:

 

Huldiging Zorg en Zekerheid Leiden bij het stadhuis - toespraken Doug Spradley en burgemeester

 

 

zaterdag 8 juni 2024

FOSU / HIJ HAD EEN GEWÈLDIGE CAMPAGNE GEHAD..! / MAAR NU: Vinden Fokke & Sukke het zó #zielig voor Thierry en #FvD! / GEEN GROTER VERMAECK DAN LEEDVERMAECK /

Van NRC.nl op  8 jumi 2024, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---

en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---

 

WORD EEN JAARTJE OUDER; ZIT OP HET RANDJE-TIJD VOOR WAT ONDERZOEK: Is suiker echt zo slecht voor je?

Is suiker echt zo slecht voor je?

maandag 3 juni 2024

MIJN FAVORIETE SHOW (IN MIJN FAVORIETE BUITENLAND) DRAAIT WEER OP VOLLE TOEREN: Iceland Volcano Eruption Update; Large Eruption Begins, Partially Explosiv

Iceland Volcano Eruption Update; Large Eruption Begins, Partially Explosive

zaterdag 1 juni 2024

KOM OP! / EUROPESE VERKIEZINGEN 6 JUNI 2024 / SHARTIE AART DEKKER GOEDE SP-SPOT / RAAK! /

 

KOM OP! - EUROPESE VERKIEZINGEN 6 JUNI 2024

SHARTIE AART DEKKER GOEDE SP-SPOT

Allereerst de slogan; geldt altijd voor iedereen die in een democratie die kans krijgt om te gaan stemmen: gewoon doen!

Traditioneel blinkt de SP uit in het maken van Verkiezingsmateriaal, vaak spectaculaire spots met goede muziek eronder.

Blijkbaar is zelfs de geldkist van de SP niet onuitputtelijk, want dit spotje lijkt me niet erg duur om te maken.

Toch...dit spotje zegt alles wat het zeggen moet, is kort en krachtig; petje af!

(AD)

 

donderdag 30 mei 2024

woensdag 29 mei 2024

EN ALWEER BLEEK @deGROENE HET #FORMATIE VELD GOED TE OVERZIEN! Schoof kandidaat premier / SHARTIE AART DEKKER kabinet #engerds1 - Schoof; #gevaarlijkcapabel /

 

SHARTIE AART DEKKER

Schoof kandidaat premier ... kabinet #engerds1 - Schoof; #gevaarlijkcapabel 

Wat mij vandaag in toenemende mate verbaast:

- al die politieke ´duiders´ en ´kenners´, die deden alsof deze man uit het niets kwam, alsof ze nog nooit van hem hadden gehoord.

- ik ben echt geen full-time politieke junkie - zoals veel van de bovengenoemden, die er zelfs voor worden betaald! - toch ken ik deze man al decennia lang, en weet ik hoe hij in het verleden  - door mensen die dagelijks te maken hadden met zijn beleid en denkbeelden - als ambtenaar! - werd geduid; als de bouwer van een systeem met tenminste ´nazistische trekjes´ en dan druk ik me nog wat aan de zwakke kant uit... (voor mensen die echt serieus van gedachten willen wisselen wil ik het 1-op-1 wel verder toelichten), het internet wordt geacht ´alles bewaard te blijven´, dus eenieder moet het kunnen vinden!

- ik had nooit gedacht dit te zullen zeggen; maar ik had 100x liever Marco Pastors in zijn plek gezien!

- vandaar: #engerds1 - Schoof; #gevaarlijkcapabel

(AD)

maandag 20 mei 2024

CABARET: Plasterk, de Paus en Joost Klein reageren op het coalitieakkoord | Spijkers met Koppen / NPO Radio 2 /

Plasterk, de Paus en Joost Klein reageren op het coalitieakkoord | Spijkers met Koppen | NPO Radio 2

NPO Radio 2

18 mei 2024  

Het nieuwe regeerakkoord ligt op tafel. Spijkers met Koppen gooit de lijnen open voor de eerste reacties van Plasterk, de Paus en Joost Klein op de plannen. Spijkers met Koppen is hét satirische actualiteitenprogramma met Dolf Jansen en Willemijn Veenhoven. Elke zaterdag tussen 12:00 en 14:00 uur live vanuit café The Florin in Utrecht op NPO Radio 2.

zaterdag 18 mei 2024

NRC-OPINIE CARTOON FOSU: Fokke & Sukke zijn dolblije #Groningers!

 

Van NRC.nl op  18 mei 2024, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---

en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---

donderdag 16 mei 2024

NRC-OPINIE CARTOON FOSU: Fokke & Sukke missen Plasterk in de @telegraaf ... / FOKKEN & GEFOK PROVOCEREN BRUIN-I RECHTS-EXTREEM-RECHTS-COALITIE #PVVD #NSC BBB /

 

Van NRC.nl op  16 mei 2024, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---

en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---

maandag 13 mei 2024

NRC-OPINIE CARTOON FOSU: Óók Fokke & Sukke voorzagen problemen voor Joost Klein op het #ESF24 / COMPLOT /

 

Van NRC.nl op  8 mei 2024, meer NRC FoSu   ---  Hier  ---

en nog veel meer Fokke & Sukke   ---  Hier  ---

vrijdag 10 mei 2024

donderdag 9 mei 2024

DE TREURIGE STAAT VAN DE AMERIKAANSE POLITIEK / GOP & DEFENDING DEMOCRACY / CARTOON Dave Granlund / CAGLE CARTOONS /

 

COLUMN AART DEKKER: Maak Joost Klein Speciaal Ambassadeur van Nederland en de EU! & JEUGDJOURNAAL uit Malmo / Joost Klein & Friends bij Sophie / HIER WORD IK HEEL ERG VROLIJK VAN!

Kinderen in Zweden krijgen speciale Songfestival-lessen

NOS Jeugdjournaal

8 mei 2024 

 #jeugdjournaal #songfestival #zweden Het Songfestival is nu écht begonnen. Gisteravond was de eerste halve finale. Dit jaar is de beroemde liedjes-wedstrijd in Zweden, in de stad Malmö. In dat land is het Songfestival heel populair. Zweedse kinderen krijgen deze week speciale Songfestival-muzieklessen. #jeugdjournaal #songfestival #zweden Vragen, tips of ideeën? Stuur ons een e-mail op jeugdjournaal@nos.nl

*

COLUMN AART DEKKER

Maak Joost Klein Speciaal Ambassadeur van Nederland en de EU!

Goed nog een paar uurtjes te gaan en dan weten we – wat meer uit eigen waarneming hoe Joost Klein scoorde in de halve finale van het Eurovisie Song Festival.


Moeten we natuurlijk wel nog even de Israëlische bijdrage voorbij...ik zeg dat niet vanwege die bijdrage, of vanwege mijn mening of ze wel of niet zou mogen deelnemen, maar slechts vanuit het feit dat er wel heel erg veel speelt rond dit ooit zo onschuldige liedjesfestijn, en aangezien Israël kort voor Klein aan de beurt is...er kan nog veel geburen dat de stemming en sfeer beïnvloedt...


Ooit – we praten vroege jaren ´90 – bracht ik in een voor mij nogal moeilijke tijd een lange vakantie door in winters Finland/Lapland. Het was niet mijn eerste keer daar, maar wel een periode waarin ik wel met heel veel verschillende Finnen in aanraking kwam. En met enige regelmaat werd mij verteld: `Wij Finnen zijn zo jaloers op jullie Nederlanders!´ Het bleek dan te gaan om de veronderstelde tegenstelling die er zou bestaan tussen ´de Nederlander´en ´de Fin´. Het beeld daar van ons bleek in aanzienlijke mate gebaseerd te zijn op twee soorten feest; (toen nog) Koninginnedag – waarvan de meest feestelijke beelden in Finland regelmatig in het TV-Journaal werden vertoond – en Oranje Voetbalfeesten... Er werd ook altijd bij verteld: ´Wij Finnen zijn zo introvert en verlegen; wij kunnen dat niet, zo feesten!´


Tijden veranderen, en ik kan nu uit eigen ervaring vertellen dat ik – als rechtgeaarte Basketball-liefhebber – juist de Finnen benijd vanwege de manier waarop zij de sporten waar ze goed in zijn weten te beleven en vieren; een tijdelijk dorp opzetten voor een week, minimaal 3000km van huis

zodat hele families de Nationale Ploeg kunnen supporten en met duizenden landgenoten Basketball vieren? In Nederland Niet! Maar de Finnen doen dat dus ´gewoon´ wel. Rond de Nationale Finse IJshockeyploeg waren taferelen die ´ons´ voetbal naar de kroon steken of zelfs ver voorbij gingen al veel eerder te zien...


Toch, we zien het ook nu weer rond Joost Klein, ´wij Nederlanders´ kunnen best wel wat, als het gaat om iets bijzonders neerzetten en daar dan massaal achter gaan staan. En als het om muziek en cultuur gaat heeft ons kleine landje echt wel veel te bieden. En dat dan ondanks de – – financiële en andersoortige - moordaanslagen die vanuit rechts – de VVD voorop; remember Halbe Zijlstra! – regelmatig op ´de cultuur` en alles wat publiek is worden gepleegd.


En dan nu naar Joost Klein. Ik weet niet of hij ´te vroeg heeft gepiekt´, afgaande op het feiten dat de eerste azijnzeikers zich alweer in talkshows hebben laten horen, en de bookmakers hem laten zakken op hun lijstjes...het zou kunnen...


Ik had – voor Joost Klein als deelnemer met zijn liedje werd gepresenteerd – nog nooit bewust van hem gehoord. nog nooit van hem gehoord, maar neef Friesland kende hem al lang, en was enthousiast. Toen ik het liedje voor het ESF twee, misschien driemaal had gehoord dacht ik: ´Misschien is dit – in deze humorloze, deprimerende tijden – wel wat Nederland, Europa (en de wereld) nu erg goed kunnen gebruiken; dit liedje kan gaan winnen en echt iets teweeg brengen, zeker zo vlak voor de Europese Verkiezingen.´

 

 


 

Wat een energie en vrolijkheid! Wat een stelletje creatieve mafkezen!!


Hoe meer ik ervan zag, hoe meer het bleef hangen en hoe mijn sympathie voor deze jonge gasten toenam.


Europa-Pa; wat Nederland in essentie is, en nu het meest nodig heeft...is NIET meer, Meer, MEER Wilders, maar wel meer van dit soort creatieve, energieke, en vrolijke uitbarstingen. En meer Europa natuurlijk, want hoe simpel het ook lijkt, er is echt wel over nagedacht.


Nederland bestaat WEL! Maar...Limburg is Nederland, Brabant is Nederland, Zeeland is Nederland, de Randstad is Nederland, de Kop van NH is Nederland, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen zijn allemaal Nederland en – de komende paar dagen – en wie weet, hoeveel langer daarna nog – is natuurlijk Friesland het brandende Hart van Nederland (en dat dan zonder dat er een Elfstedentocht is)! Hoe mooi zou het zijn als Klein zou winnen, en er volgend jaar een ESF in Leeuwarden zou worden georganiseerd!


Om alle problemen het hoofd te kunnen bieden, draait het om: Creativiteit, Positiviteit, Vriendschap

Samenwerking, Empathie, Optimisme, Menselijkheid, Multiculturaliteit & Multitaligheid, Jeugd, Enthousiasme, Durf, Muziek en Cultuur. En vast nog wel enkele zaken meer, maar dit lijstje lijkt me een aardig begin, en deze gasten hebben veel van het bovenstaande rijtje in hun mars.


Daarom zeg ik: maak deze jongen, deze enthousiaste vriendenclub Speciaal Ambassadeur van Nederland en de EU, en laat het met deze aanstekelijke energie ons land, Europa en een mooie toekomst promoten!


Dat geeft vele malen meer boost aan Volk en Vaderland, in een sterker Europa in deze tumultueuze tijden, dan NOG MEER Wilders, of Mark Rutte als nieuwe voorman van de NAVO...


Daarom; kijk, duim, organiseer wellicht zaterdag een watch-party met familie, vrienden en bekenden. Bouw een feestje en breng het enthousiasme van deze gasten over op anderen, in de hoop dat we dan dadelijk een verrassend positieve golf door land en continent zullen zien gaan, in plaats van de vele negatieve spiralen en nieuwe bruine bewegingen die Europa overspoel...


Ik (heb weer een beetje) Hoop!


AART DEKKER